Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
HB Лясс. Проблеми вини і кримінальної відповідальності в сучасних буржуазних теоріях, 1977 - перейти до змісту підручника

Примірний кримінальний кодекс США 1962

Примірний кримінальний кодекс США - це офіційний проект Кримінального кодексу, прийнятий 4 травня 1962 Інститутом американського права. Приблизний кодекс - вельми своєрідний документ кримінального права Сполучених Штатів. Колективним автором його є Інститут американського права, який існує близько 50 років і об'єднує понад півтори тисячі відомих американських юристів. Спочатку Інститут займався розробкою склепінь звичайного права, а надалі приступив до роботи з підготовки реформи законодавства. Інститут висловлює позицію більшості вчених, тобто представляє офіційну науку права в США.
У розробці та прийнятті Примірного кримінального кодексу знайшла вираження одна з основних тенденцій розвитку кримінального права Сполучених Штатів - забезпечення єдності кримінального законодавства та кримінальної політики. У США діє федеральне право і право окремих штатів. Такі країни, як Англія і Сполучені Штати, є країнами загального права (common law). Проте американське загальне право має суттєві особливості. Рене Давид у роботі, присвяченій основним правовим системам сучасності, зазначає, що специфічні риси загального права в США виражаються насамперед «в наявності фундаментального єдності загального права США і в прагненні до його уніфікації, яка повинна виражатися у формі зближення правових систем 50 штатів». Друга особливість американського права - витес-
нання загального права статутним правом і зростання ролі кримінального законодавства. Така закономірність пояснюється тим, що загальне право, засноване на прецеденті, не може забезпечити панівному класу необхідну гнучкість, мобільність, маневреність у здійсненні кримінальної політики.
Зазначені особливості розвитку американського права зумовили певний напрям діяльності Інституту американського права з реформи кримінального законодавства. Підсумком його роботи стало створення і прийняття офіційного проекту Примірного кримінального кодексу, який запропонований законодавцю штатів як зразкової моделі Кримінального кодексу кожного штату.
Таке вирішення питання про реформу кримінального законодавства штатів, з одного боку, забезпечує створення єдиної за своїм змістом, побудованої на загальних принципах системи кримінального законодавства, а з іншого - зберігає за штатами право прийняття кримінальних кодексів та внесення в них певних доповнень і змін, оскільки пропонований ним Кодекс є лише «зразковим».
Примірний кримінальний кодекс містить чотири частини (частина I - «Загальні положення», частина II - «Визначення окремих злочинів», частина III - «Вплив та виправлення», частина IV - «Організація виправних установ»), з яких тільки дві перші включають безпосередньо кримінально-правовий матеріал - норми Загальної та Особливої частини кримінального права, хоча вони містять також і положення кримінально-процесуального порядку. Зазіхання на існування та безпеку держави не включені укладачами Кодексу в II частина КК, так як посягання цієї категорії (зрада, заклик до заколоту, шпигунство та ін.) відносяться до юрисдикції федеральної влади.
У 3-му і 4-му розділах Примірного КК детально регламентовані положення, що відносяться головним чином до пенітенціарної праву і пов'язані з порядком відбування заходів покарання, способами виправного впливу на засуджених, з організацією виправних установ. У III частини Кодексу містяться також норми, що регулюють умовне засудження і умовно-дострокове звільнення від покарання. У них визначено порядок умовної відстрочки винесення вироку, напрямки винного на випробування та умовно-дострокове звільнення з виправних установ.
Частина I Примірного кримінального кодексу - «Загальні положення», - яку можна назвати як би загальною частиною кодексу, займає саме значне місце, на її частку припадає понад? всього матеріалу, що, звичайно, не випадково. Цей розділ Кодексу - найбільш важлива і принципова його частина, в якій виражено кредо його укладачів з усіх питань, ка-
сающімся основних принципів кримінальної відповідальності та призначення покарання. Відмінною особливістю всіх розділів Кодексу є ретельна розробка всіх кримінально-правових понять. Автори Кодексу зробили спробу виробити єдину термінологію і детально визначити в статтях Кодексу основні інститути Загальної частини кримінального права, такі, як поняття злочину і його види, форми вини, замах, співучасть у злочині, принципи індивідуалізації покарання, види покарання та ін
Важливе значення для розуміння принципів кримінальної відповідальності, закріплених в Примірному кримінальному кодексі, має ст. 1.02, в якій сформульовані завдання кримінального законодавства. Стаття 1.02 є ніби програмою, яку укладачі Кодексу проголошують і потім реалізують у всіх розділах КК, і перш за все в його частині, присвяченій загальним положенням кримінальної відповідальності. Загальні цілі Кодексу полягають у наступному: 1) заборонити і попередити поведінку, невиправдано і неізвінітельним причиняющее істотної шкоди інтересам особистості або суспільства або загрозливе заподіянням такої шкоди; піддати публічному контролю осіб, поведінка яких вказує на їх схильність до вчинення злочинів; запобігти оголошення злочинним бездоганної поведінки ; належним чином ознайомити з характером поведінки, оголошеного злочином; диференціювати злочину; 2) попередити вчинення злочинів, сприяти виправленню і соціального відновленню особистості правопорушників; запобігти призначення надмірних, нерозмірних або довільних покарань; диференціювати правопорушників з точки зору справедливої індивідуалізації впливу на них.
Таким чином, двоєдине завдання кримінального закону, за думки укладачів Кодексу, полягає в точному визначенні кола злочинних діянь і в розробці системи заходів покарання і принципів індивідуалізації відповідальності, які забезпечували б попередження злочинів і ресоціалізацію правопорушників.
На основі аналізу норм Кодексу простежимо, як його авторам вдалося реалізувати поставлену задачу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приблизний кримінальний кодекс США 1962 "
 1. Стаття 427. Зразкові умови договору
  зразковими умовами, розробленими для договорів відповідного виду та опублікованими у пресі. 2. У випадках, коли в договорі не міститься відсилання до зразковим умов, такі зразкові умови застосовуються до відносин сторін як звичаїв ділового обороту, якщо вони відповідають вимогам, встановленим статтею 5 та пунктом 5 статті 421 цього Кодексу. 3. Зразкові умови можуть
 2. ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
  кодекс РФ ВВС - Відомості Верховної Ради, Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (СРСР, РРФСР, РФ) ЦК - Цивільний кодекс РФ ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс РРФСР КЗпП - Кодекс законів про працю РФ СК - Сімейний кодекс РФ СЗ РФ - Відомості Верховної РФ ДВК - Кримінально-виконавчий кодекс РФ КК - Кримінальний кодекс РФ КПК - Кримінально-процесуальний
 3. Суб'єкт злочину
  кримінальному кодексі встановлено, що суб'єктом кримінальної відповідальності може бути осудна особа, яка досягла певного віку. Згідно ст. 4.10 обличчя, не досягла 16-річного віку в момент вчинення посягання, не може бути притягнено до суду і підлягає тільки юрисдикції суду у справах неповнолітніх. Особи, які досягли до моменту вчинення злочину 16 - 17 років, притягуються до кримінальної
 4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  кримінального права як галузі права, роль у правовому регулюванні та взаємодія з іншими галузями права. 2. Джерела кримінального права. Значення конституційних та міжнародно-правових положень. Розкрийте основні риси КК РФ 1996 р. 3. Знайдіть у Кримінальному кодексі відсильні і бланкетні норми кримінального права. 4. Поняття кримінально-правового правовідносини. Його об'єкт,
 5. Література
  1962; Усенко Є.Т. Імунітет держави від іноземної юрисдикції та виконавчих заходів / / Збірник інформаційних матеріалів. Вип. XIII. ТПП СРСР. М., 1962; ЛунцЛ.А. Курс міжнародного приватного права. Особлива частина. М., 1975. С. 74-91; Іванов С.І. Сучасні тенденції в законодавстві деяких буржуазних держав з питання про імунітет держави та її власності (на прикладі США і
 6. УКАЗАТЕЛЬ СКОРОЧЕНЬ
  кодекс РФ ВСНД і НД (РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Ради СРСР, Відомості Верховної Ради УРСР, Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ ВК РФ - Водний кодекс РФ ГК РФ - Цивільний кодекс РФ ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс РФ ЗК РФ - Земельний кодекс РФ КоАП РФ - Кодекс РФ про адміністративні правопорушення ЛК РФ - Лісовий кодекс РФ МРОТ -
 7. Додаток 3 Розпорядження
  приблизний зразок) м. Москва "__" ___200__г. Відповідно до ст. 36 Кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО на підставі заяви Л. від 12 лютого 200_ р. про вчинення членом СРО Д. дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 67, 70 Кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО, порушити дисциплінарне провадження щодо Д. Голова Дисциплінарного комітету
 8. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення Російської Федерації НК РФ - Податковий кодекс Російської Федерації РГ - Російська газета СЗ РФ - Відомості Верховної Ради Федерації ДВК РФ - Кримінально-виконавчий кодекс Російської Федерації КК РФ - Кримінальний кодекс Російської Федерації
 9. Е.Е. Чередниченко. Принципи кримінального законодавства: поняття, система, проблеми законодавчої регламентації., 2007
  кримінального законодавства, починаючи з визначення їх природи, ознак, системи, співвідношення з принципами кримінальної відповідальності, кримінального права, кримінально-правової політики, кодифікації кримінально-правових норм. Розглянуто проблеми законодавчої регламентації як всієї системи в цілому, так і окремих принципів, сформульованих в Кримінальному кодексі РФ. На основі результатів самостійно
 10. Глава 1. Кримінальний кодекс Росії як основне джерело кримінального права
  кримінальної
 11. Контрольні питання до розділу 12
  кримінального права. 2. Назвіть завдання і принципи кримінального права. 3. Назвіть дію кримінального закону в часі і в просторі. 4. Дайте визначення і назвіть ознаки кримінального злочину. 5. Назвіть обставини, що виключають кримінальну відповідальність. 6. Дайте визначення кримінального покарання. 7. Назвіть види і мета кримінального
 12. Поняття злочину
  кримінальному кодексі «посяганням». Найважливішою ознакою такої поведінки є протиправність. Стаття 1.05 встановлює, що всі посягання повинні бути визначені в статутах, «ніяке поведінка не становить посягання, якщо воно не є злочином або порушенням по справжньому Кодексу чи іншому статуту». У статті 1.05 таким чином закріплений найважливіший прогресивний принцип
 13. Додаткова література
  1962. - С.
 14. В.І. Радченко, А.С. Михлин, В.А. Казакова. Коментар до кримінального кодексу російської федерації (постатейний), 2008
  кодексу Російської Федерації включає текст Кримінального кодексу РФ, а також постатейні матеріали і коментарі, підготовлені групою керівників та суддів Верховного Суду Російської Федерації, вчених м. Москви і Саратова. Автори використовували нормативні правові акти і судову практику. Для зручності користування наведено алфавітно-предметний покажчик. Для працівників суду, слідства, дізнання
 15. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  1962.
 16. Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання, 2002
  кримінально-правової секцією Навчально-методичного об'єднання університетів Російської Федерації з правознавства програмою з дисципліни "Кримінальне право". У ньому міститься науково-практичне дослідження Кримінального кодексу Росії 1996 з використанням практики його застосування. Разом з тим у підручнику викладається коротка історія вітчизняного кримінального законодавства XX в. Інтернаціоналізація
 17. Н.Ф. Кузнєцова, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 1. Загальна частина: Вчення про злочин, 2002
  кримінально-правoвой секцією Навчально-методичного об'єднання університетів Російської Федерації з правознавства програмою з дисципліни "Кримінальне право". У ньому міститься науково-практичне дослідження Кримінального кодексу Росії 1996 з використанням практики його застосування. Разом з тим у підручнику викладається коротка історія вітчизняного кримінального законодавства XX в. Інтернаціоналізація
 18. Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 4. Особлива частина, 2002
  кримінально-правових відносин. Вона пов'язана, з одного боку, з актуалізацією протистояння міжнародної злочинності - злочинів проти миру і безпеки людства, міжнародному тероризму, захоплення заручників, незаконному обігу зброї та наркотиків, легалізації (відмиванню) незаконних доходів і т.п. З іншого боку, з інтеграцією Росії в міжнародні правові структури, зокрема,
© 2014-2021  yport.inf.ua