Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
HB Лясс. Проблеми вини і кримінальної відповідальності в сучасних буржуазних теоріях, 1977 - перейти до змісту підручника

Суб'єкт злочину

У Примірному кримінальному кодексі встановлено, що суб'єктом кримінальної відповідальності може бути осудна особа , яка досягла певного віку. Згідно ст. 4.10 обличчя, не досягла 16-річного віку в момент вчинення посягання, не може бути притягнено до суду і підлягає тільки юрисдикції суду у справах неповнолітніх.
Особи, які досягли на момент вчинення злочину 16 - 17 років, притягуються до кримінальної відповідальності тільки у випадку, якщо на них не поширюється юрисдикція суду у справах неповнолітніх.
Таким чином, в Примірному кримінальному кодексі кримінальна відповідальність встановлена з 16-річного віку, причому з 16 до 17 років з певними обмеженнями. Порівняно з чинним кримінальним законодавством окремих штатів (тут і далі мається на увазі законодавство до проведення реформи кримінального права) укладачі Кодексу пішли шляхом значного підвищення віку кримінальної відповідальності.
Істотні зміни в порівнянні з чинним правом автори Кодексу внесли і у визначення поняття неосудності.
Стаття 4.01 передбачає, що психічна хвороба або неповноцінність виключають відповідальність за злочинну поведінку, якщо «під час здійснення такої поведінки особа внаслідок психічної хвороби або неповноцінності позбавлене в істотному ступені здатності усвідомлювати злочинності (упречності) своєї поведінки або узгоджувати свою поведінку з вимогами закону ». В цій нормі неосудність характеризується двома критеріями: інтелектуальним (неможливість усвідомлювати характер дій) і вольовим (неможливість погоджувати свою поведінку з вимогами закону). Кожен з цих критеріїв згідно з текстом закону має самостійне значення, наявність хоча б одного з них дає підставу визнати особу неосудною і звільнити його від кримінальної відповідальності.
За чинним американським правом питання про відповідальність осіб, які страждають на хворобу, вирішується на основі правил Мак-Натена, які враховують тільки інтелектуальна ознака психічного ставлення особи до вчиненого: хвороба позбавляє людину можливості усвідомлювати характер і властивості або упречность скоєного. Вольовий момент - неможливість погоджувати свою поведінку з вимогами за-
кону через душевної хвороби - не приймається до уваги, на цій підставі особа не може бути звільнена від кримінальної відповідальності.
У новому порівняно з чинним законодавством вирішенні Зразковим кримінальним кодексом питання про вік кримінальної відповідальності і критерії неосудності знайшло вираження бажання укладачів Кодексу обгрунтувати кримінально-правові веління нормами моралі. Зазначена тенденція характерна для буржуазних кримінально-правових теорій взагалі і для теорій в американському кримінальному праві. Так, Д. Холл - один з видних теоретиків кримінального права США, професор права університету в Блумінгтоні (штат Індіана), обгрунтовуючи положення про єдність критеріїв кримінальної та моральної відповідальності, вказує, що «сучасне кримінальне право засноване на моральній відповідальності».
Вимоги моралі покладені авторами Кодексу в основу вирішення питання про відповідальність за вчинення злочину в стані сп'яніння. Стаття 2.08 встановлює, що сп'яніння не є психічним захворюванням і не виключає кримінальної відповідальності. Дана норма, крім того, передбачає, що якщо особа, що призвело себе в стан сп'яніння, не усвідомлює ризику, який би воно розуміло в тверезому стані, то це не має значення і не виключає наявності вини у формі необачності.
Розглянуті положення дозволяють зробити висновок, що в Примірному кримінальному кодексі встановлено загальний принцип, згідно з яким суб'єктом кримінальної відповідальності може бути фізична осудна особа, яка досягла певного віку. Однак у протиріччя з цим принципом укладачі Кримінального кодексу зберегли положення чинного законодавства США про відповідальність корпорацій, правда, вони встановили для корпорацій певні обмеження відповідальності. Стаття 2.07 передбачає, що корпорації (до яких віднесено установи, які не є урядовими) і неінкорпорована об'єднання можуть бути засуджені за вчинення посягання, якщо воно є порушенням або якщо за нього встановлена абсолютна відповідальність.
Збереження в кримінальному законі норм про відповідальність юридичних осіб дозволяє обгрунтувати застосування репресій щодо прогресивних організацій у капіталістичних державах, діяльність яких спрямована проти інтересів панівного класу. На підставі цих норм щодо робітників організацій, насамперед комуністичної партії, та інших демократичних об'єднань можуть бути застосовані штраф, конфіскація та цивільно-правові санкції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Суб'єкт злочину "
 1. § 6. Спеціальний суб'єкт
  суб'єкт - це особа, що володіє крім трьох основних, також факультативними ознаками, які є-ються для конкретного складу злочину конструктивними (обов'язковими). Ознаки спеціального суб'єкта зазвичай вказані непосредст-венно в статтях Особливої частини КК (наприклад, ст. 264, 275) або випливають зі змісту закону (наприклад, ст. 131, 151 КК). У окремих на них випадках ознаки спеціального
 2. Стаття 329. Наруга над Державним гербом Російської Федерації або Державним прапором Російської Федерації Коментар до статті 329
  суб'єктів РФ, то ці дії підпадають під ознаки злочину, що передбачає відповідальність за вандалізм (ст. 214 КК РФ). 2. Об'єктивна сторона злочину полягає у нарузі над Державним гербом РФ або Державним прапором РФ і характеризується активними діями, що свідчать про неповажне ставлення до них. Ці дії можуть бути виражені в нанесенні
 3. Стаття 18. Рецидив злочинів Коментар до статті 18
  злочинів визнається вчинення умисного злочину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин, не утворюють рецидиву погашення судимості, а також судимості за злочини, вчинені з необережності. При цьому враховуються набрали законної сили вироки, які були на момент скоєння злочину. 2. Частина 4 коментованої статті містить
 4. Глава IX. Суб'єкт злочину
  злочину
 5. Стаття 268. Порушення правил, що забезпечують безпечну роботу транспорту Коментар до статті 268
  суб'єктами злочинів, передбачених ст. ст. 263 і 264 КК РФ, обов'язок з дотримання відповідних правил безпеки руху і експлуатації транспортних засобів покладено також на інших учасників руху (пасажири, пішоходи, велосипедисти та ін.) 3. Об'єктивна сторона складу злочину характеризується: 1) порушенням правил безпеки руху або експлуатації транспортних
 6. § 1. Поняття і значення суб'єкта
  суб'єкт злочину, тобто фізична, осудна особа, яка вчинила злочин. Чинний Кримінальний кодекс не дає визна-ня поняттю «суб'єкт злочину», використовуючи як синонім термін «особа, яка вчинила злочин». Водночас саме в ст. 19 КК називаються необхідні ознаки, ха-теризується те чи інше обличчя як суб'єкта злочину. Суб'єктом злочину може
 7. Стаття 15. Категорії злочинів Коментар до статті 15
  злочину в залежності від ступеня суспільної небезпеки на чотири категорії: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Ступінь суспільної небезпеки визначається характером посягання і розміром шкоди, яка заподіяна або міг бути заподіяна охоронюваному законом об'єкту. На цих підставах класифікація злочинів дана законодавцем залежно від
 8. Закінчений злочин. Встановлення моменту його закінчення. Кримінально-правова характеристика злочинів з усіченим складом і складом небезпеки
  злочину, передбаченого ... Кодексом ", незакінченим злочином визнаються готування до злочину і замах на злочин. 3 стадії вчинення злочину: 1) готування, 2) замах; 3) закінчений злочин. Приготування створення реальних умов для подальшого вчинення злочину. Замах - дія (бездіяльність), безпосередньо спрямоване на вчинення
 9. Запитання і вправи
  суб'єктивної сторони; об'єкта злочину. Чи є в чинному законодавстві склади, ідентичні за всіма ознаками, крім суб'єкта злочину? 3. Назвіть групи складів злочинів, що мають однакові конструкції. Чим ці склади розрізняються між собою? 4. Дайте визначення поняття диспозиції а) норми, б) статті Особливої частини КК. Як вони співвідносяться з наступними
 10. Стаття 118. Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності Коментар до статті 118
  суб'єктом своїх професійних обов'язків (див. коментар до ст. 109 КК РФ). Необережне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю може виступати елементом об'єктивної сторони інших злочинів (наприклад, ч. 3 ст. 127 КК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 131 та ін КК РФ); в цьому випадку воно не вимагає самостійної
 11. Стаття 323. Протиправне зміна Державного кордону Російської Федерації Коментар до статті 323
  злочину є недоторканність Державного кордону РФ. Предмет злочину - прикордонні знаки. Відповідно до ст. 6 Закону РФ "Про Державну кордоні Російської Федерації" прикордонними знаками є спеціальні предмети для позначення Державного кордону на місцевості (прикордонні стовпи, прикордонні піраміди, буї). 2. Об'єктивна сторона злочину полягає в
© 2014-2021  yport.inf.ua