Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Г. Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 3. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

8. Привласнення чи розтрата (ст. 160 КК)


Привласнення чужого майна, довіреного для певної мети, або розтрата цього майна кваліфікувалися як майнові злочини за Кримінальним кодексом 1922 р. і 1926 За Кодексом 1960 присвоєння чи розтрата державного або громадського майна розглядалися як самостійні форми розкрадання, поряд з розкраданням шляхом зловживання службовим становищем (ст. 92 КК 1960 р.). Аналогічної складу злочину не було в розділі про злочини проти особистої власності.
Відповідальність за привласнення та розтрату чужого майна, незалежно від форми власності, була відновлена Федеральним законом від 1 липня 1994 р. (ст. 147.1 КК 1960 р.). У КК РФ 1996 р. дещо уточнено визначення цього злочину. З тексту видно, що присвоєння або розтрата - це самостійні форми розкрадання ввіреного майна, хоча і дуже близькі за змістом * (563). КК РФ не виділяє такої форми розкрадання, як "розкрадання шляхом зловживання службовим становищем". Однак це не можна вважати декриміналізацією даного діяння. Існування такої форми розкрадання в колишньому законодавстві порушувало принцип єдиного підстави поділу розкрадань на форми залежно від способу вилучення майна. Тут за основу був узятий не спосіб вилучення та заволодіння, а посадове становище винного, яким він зловживав при вчиненні розкрадання. Саме ж розкрадання здійснювалося способом, властивим привласнення, розтрату або шахрайства.
У чинному КК РФ використання особою свого службового становища передбачено в якості кваліфікуючої ознаки названих злочинів. Це не тільки зробило систему форм розкрадання більш чіткою, а й відповідало завданню посилення відповідальності за корупційні злочини.
Присвоєння полягає в неправомірному утриманні (неповерненні) чужого майна, довіреного винному для певної мети, а розтрата - у відчуженні або споживанні такого майна. Відмінність привласнення та розтрати від крадіжки та інших форм розкрадання полягає в тому, що злочинець заволодіває майном, яке йому довірено для зберігання, реалізації, ремонту, обробки, перевезення, тимчасового користування і т.д., а значить, знаходиться в його правомірному володінні, або винний у силу службового становища наділений правом віддавати розпорядження з приводу використання даного майна, яке таким чином знаходиться в його віданні. Перехід від правомірного володіння до неправомірного і характеризує момент вчинення злочину: при простому утриманні - момент, коли злочинець повинен був повернути майно, але не зробив цього; при розтраті - момент відчуження або споживання майна. Зрозуміло, в наявності повинні бути всі інші об'єктивні і суб'єктивні ознаки розкрадання.
Торкаючись відмежування присвоєння (розтрати) від крадіжки, Пленум Верховного Суду РРФСР в постанові від 16 грудня 1986 N 3 вказав, що дії шофера, тракториста, візника і ін, які вчинили розкрадання зерна чи іншої сільськогосподарської продукції, ввіреній їм для транспортування (доставки) на підставі товарно-транспортної накладної або іншого документа із зазначенням кількості (ваги) продукції, слід кваліфікувати як привласнення або розтрату. Разом з тим розкрадання цього майна, вчинене особами, які не володіли зазначеними вище правомочностями, але мали доступ до даного майну у зв'язку з виконуваної роботою, слід кваліфікувати як крадіжку * (564).
Слід відрізняти розкрадання формі присвоєння від тимчасового позаимствования майна особою, у віданні якого воно знаходилося. Якщо обставини справи свідчать, що особа незаконно скористалося чужим майном тимчасово, маючи намір надалі повернути взяте майно або його еквівалент, то вчинене може бути кваліфіковане за відповідних умов як самоправство (ст. 330 КК) або як зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК). Про спрямованість умислу винного можна судити виходячи з кількості взятого майна, наявності реальної можливості повернути його або погасити нестачу, спроб шляхом підробки або іншим способом приховати свої дії і т.д.
Кваліфікуючі ознаки привласнення чи розтрати в основному аналогічні кваліфікуючою ознаками крадіжки або шахрайства. Деяку особливість представляють привласнення або розтрата, вчинені особою з використанням свого службового становища (п. "в" ч. 2 ст. 160 КК). Суб'єктом злочину може бути як посадова особа, так і інший службовець (державної, комерційної або іншої організації), що використовує своє службове становище для привласнення майна. Можлива ситуація, коли викрадає майно довірене не безпосереднє винному, а іншим особам. Однак у силу свого посадового становища особа наділена правомочностями з управління та розпорядження майном через інших осіб. Ці правомочності використовуються винним всупереч інтересам служби для заволодіння майном або передачі його з корисливою метою третім особам. Наприклад, за п. "в" ч. 2 ст. 160 КК слід кваліфікувати дії керівників банків, які викрадають гроші шляхом складання фіктивних документів про видачу банківського кредиту. Особи ж, які отримують гроші за фіктивним договором банківського кредиту, яким маскується розкрадання, є співучасниками цього злочину.
Внесення посадовою особою неправдивих відомостей в офіційні документи з метою полегшення приховування скоєного ним розкрадання вимагає додаткової кваліфікації за статтею про службову підробку.
Розкрадання з використанням свого службового становища слід відмежовувати від корисливого зловживання посадовими повноваженнями, кваліфікованого за ст. 285 КК. Основна відмінність полягає в тому, що при вчиненні злочину, передбаченого ст. 285 КК, особа, незаконно отримував вигоду зі свого становища, заподіює майнову шкоду власнику за відсутності принаймні однієї ознаки розкрадання. Наприклад, за відсутності предмета розкрадання (коли збиток завдається без заволодіння яким майном, наприклад шляхом непередачі належного), або при відсутності звернення майна в свою власність (коли збиток завдається шляхом тимчасового позаимствования та використання в особистих цілях якого майна), або за відсутності ознаки безплатності (коли посадова особа незаконно, використовуючи службове становище, набуває будь-яке майно, хоча і оплачує його вартість).
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Привласнення або розтрата (ст. 160 КК) "
 1. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  привласнення чи розтрати (п. "в" ч. 2 ст. 160); розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164); в гол. 22 Кримінального кодексу в складах виробництва, придбання, зберігання, перевезення чи збуту немаркованих товарів і продукції (ст. 171.1); легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних незаконним шляхом (п. "в" ч. 2 ст. 174) ; придбання чи збуту майна,
 2. 3. Система злочинів проти власності за чинним законодавством
  привласнення або розтрата (ст. 160); грабіж (ст. 161); розбій (ст. 162); розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164) . 2. Злочин, що примикає до розкрадань: вимагання (ст. 163). 3. Інші корисливі злочини: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 165); неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання
 3. 7. Шахрайство (ст. 159 КК)
  присвоєння їм грошових коштів, отриманих шляхом обману та зловживання довірою під виглядом передачі хабара посадовій особі, його дії підлягають кваліфікації як шахрайство. Звернення у свою власність коштів, отриманих за свідомо фіктивним трудовими угодами або іншими договорами під виглядом оплати за роботу або послуги, які фактично не виконувалися або були виконані в
 4. 7. Злочини, що порушують встановлені правила поводження з загальнонебезпечним предметами
  привласнення чи отримання обманним шляхом ядерного матеріалу, дії, яке являє собою вимогу шляхом загрози силою або застосування сили або за допомогою якої іншої форми залякування про видачу ядерного матеріалу, є правопорушенням, караним кожним державою-учасником у рамках свого національного законодавства. З об'єктивної сторони розглядається злочин
 5. 3. Відповідальність за загальні види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  привласнення чи розтрати (ч. 2 ст. 160 КК). Зловживання посадовими повноваженнями, пов'язане з протиправним безоплатним вилученням та (або) зверненням чужого майна на користь винного або інших осіб, має розглядатися як розкрадання, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища шляхом привласнення або розтрати (п. "в" ч. 2 ст . 160 КК). Навпаки,
 6. 82. Делікти (ПОНЯТТЯ ПРИЛЮДНИХ І ПРИВАТНИХ делікти, ЕЛЕМЕНТИ І ВИДИ ПРИВАТНИХ делікти) І квазіделікти (ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
  привласнення, розтрата і т. д.). Тягнуть або штраф, або кримінальне переслідування; 3) грабіж (rapina) - тягне штраф у розмірі учетверенной вартості речі, після закінчення року - в одинарної. У період імперії - публічний делікт; 4) пошкодження або знищення чужого майна (damnum iniuria datum). За законом Аквіли 287 р. до н. е.. у разі вбивства чужого раба або тварини винний зобов'язаний був
 7. Глава 24 Формування нової системи права
  присвоєння помилкових імен і прізвиськ з метою заподіяння шкоди, виспівування непристойних пісень і проголошення нецензурних промов. У доповнюють Артикули указах передбачалися покарання за буйство, пияцтво, гру в карти на гроші, бійки і нецензурну лайку в публічних місцях. До цієї ж групи належали, підробка мір і ваг, обважування і обман покупців. 6. Злочини проти особи
 8. Стаття 17. Сукупність злочинів Коментар до статті 17
  привласненні і розтраті ", зокрема, зазначив:" У випадках створення комерційної організації без наміру фактично здійснювати підприємницьку або банківську діяльність, має метою розкрадання чужого майна або придбання права на нього , скоєне повністю охоплюється складом шахрайства. Зазначені дії слід додатково кваліфікувати за статтею 173 КК РФ як
 9. Стаття 29. Закінчений та незакінчений злочини Коментар до статті 29
  привласненні і розтраті "/ / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2008. N 2. Слід мати на увазі також і та обставина, що деякі матеріальні склади злочинів за відсутності названих в диспозиції статті Особливої частини КК РФ суспільно небезпечних наслідків взагалі не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. До них можна віднести, наприклад, порушення правил дорожнього руху і експлуатації
 10. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  привласнення та звернення матеріальних (точніше майнових, тобто оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими. Відносини власності у вузькому, юридичному, сенсі і право власності як таке не завжди уражаються злочинами проти власності . Приміром, злочини проти власності, передбачені ст. ст. 159, 163, 165 КК
© 2014-2022  yport.inf.ua