Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Ознаки банкрутства громадянина

Ознакою банкрутства громадянина є його неспроможність задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані. Однак для визнання громадянина банкрутом необхідно взяти до уваги ще три обставини:
- термін, протягом якого громадянин був нездатний виконати свої зобов'язання,
- співвідношення суми його зобов'язань зі вартістю належного йому майна,
- розмір заборгованості.
Згідно п. 1 ст. 3 Закону про банкрутство має бути встановлено, що відповідні зобов'язання і (або) обов'язки не виконані громадянином протягом трьох місяців з моменту настання дати їх виконання і що сума його зобов'язань перевищує вартість належного йому майна. Крім того, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону про банкрутство справа про банкрутство може бути порушена арбітражним судом за умови, що вимоги до боржника-громадянину в сукупності складають не менше десяти тисяч рублів. Таким чином, щодо банкрутства громадянина, яка не є підприємцем, діє принцип неоплатному.
Справи про банкрутство громадян розглядаються арбітражним судом. Заява про визнання громадянина банкрутом може бути подана в арбітражний суд самим громадянином-боржником, уповноваженими органами, а також кредиторами, крім кредиторів, що пред'являють вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, про стягнення аліментів, а також кредиторів, вимоги яких нерозривно пов'язані з їх особистістю. Останні має право пред'явити свої вимоги при застосуванні процедур банкрутства громадянина. Проте вимоги зазначених кредиторів, не заявлені ними при застосуванні процедур банкрутства громадянина, зберігають силу після завершення цих процедур (ст. 203 Закону про банкрутство).
Згідно ст. 204 Закону про банкрутство до заяви громадянина-боржника може бути прикладений план погашення його боргів, який повинен включати в себе: строк його здійснення, розміри сум, щомісяця залишаються боржнику і членам його сім'ї для забезпечення їх життєдіяльності, а також розміри сум, які передбачається щомісяця направляти на погашення вимог кредиторів. За відсутності заперечень кредиторів арбітражний суд може затвердити план погашення боргів, що є підставою для зупинення провадження у справі про банкрутство на строк не більше ніж три місяці. Арбітражний суд в процесі реалізації плану погашення боргів може за мотивованим клопотанням осіб, які беруть участь у справі про банкрутство, змінити його (у тому числі збільшити чи зменшити строк його здійснення, розміри сум, щомісяця залишаються боржнику і членам його сім'ї для забезпечення їх життєдіяльності). Якщо в результаті виконання боржником плану погашення боргів вимоги кредиторів погашаються в повному обсязі, то провадження у справі про банкрутство підлягає припиненню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Ознаки банкрутства громадянина "
 1. Стаття 3. Ознаки банкрутства
  1. Громадянин вважається нездатним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язок не виконані ним протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані, і якщо сума його зобов'язань перевищує вартість належного йому майна. 2. Юридичне
 2. § 1. Поняття комерційного права
  ознаки. Комерційні відносини - це відносини, що регулюються цивільним правом, учасниками яких є спеціальні суб'єкти цивільного права - підприємці (особи, які здійснюють підприємницьку діяльність). На підприємців і відносини з їх участю в рамках цивільного права поширюється особливий нормативно-правовий режим. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф.
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  ознаки різноманітних договорів в сфері розрахунків і кредитування і типізувати їх не представляється можливим. У частині другій ДК ці договори не об'єднані в один підрозділ або одну главу, як це зроблено з договорами купівлі-продажу, оренди та підряду, проте весь нормативно-правовий матеріал, присвячений спеціально кредитування та розрахунками, розподілений по п'яти головам, розташованим
 4. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  ознакою, що також дає уявлення про окремі категорії спорів, часто зустрічаються в практиці і викликають певні труднощі, наприклад, про стягнення податків, зборів, державного мита та штрафів, про власності та приватизації , про реєстрацію комерційних організацій та визнання недійсними установчих документів, про виконання грошових зобов'язань, про страхування і т.д. [10] Суперечка, що не
 5. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  ознак, який характерний для кожної комерційної організації як елемента економічної структури і суб'єкта правових відносин. До числа таких ознак слід віднести положення, закріплені законодавством про юридичних осіб, у тому числі про комерційні організації. Це, по-перше, визнання їх самостійними господарюючими суб'єктами, товаровиробниками, тобто учасниками
 6. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  ознак юридичної особи, перелічених у ст. 48 ГК РФ. Це господарство не має власного майна, тобто не є суб'єктом майнових правовідносин, не виступає суб'єктом права на земельну ділянку, не може бути позивачем або відповідачем в суді, не несе відповідальності своїм майном, оскільки не має такого. Можна сказати, що селянське господарство - це не суб'єкт
 7. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  ознак, властивих державної влади. До них відносяться: чітко виражений інституалізовані характер; наявність специфічного відокремленого апарату, здійснює ці владні функції; безперервність у часі, універсальність, загальність; підстав на законах та інших нормативних актах; здійснення влади на певній території по відношенню до всіх перебуває на ній
 8. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  ознаками, які входять до складу дефініції, що дозволяє чітко визначити їх місце в системі органів публічної влади. Таким чином, доцільно не заміщати одне поняття іншим, а використовувати терміни "органи місцевого самоврядування" та "органи муніципальної влади" як рівнозначні. --- Соловйов С.Г. Муніципальної-владні інститути в місцевому самоврядуванні
 9. § 2. Предмет цивільного права
  ознакою всіх цивільних майнових відносин є їх взаімооценочний характер * (16). Справді, працівник, включений в трудовий колектив, який здійснює трудову функцію в рамках трудового договору (контракту), що підкоряється внутрішньому трудовому розпорядку і отримує заробітну плату згідно займаної посади, не може так вільно співвідносити кількість і якість свого
 10. § 3. Види цивільних правовідносин
  ознаки правовідносин відповідного виду, глибше зрозуміти його сутність і застосовувати до нього адекватні його природі правові конструкції. У навчальній літературі правовідносини традиційно діляться за трьома підставами: за змістом (характером прав і обов'язків) - на майнові та особисті; за суб'єктним складом (ступеня визначеності зобов'язаних осіб) - на абсолютні і відносні; за способом
© 2014-2022  yport.inf.ua