Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Проблеми неповнолітніх в юридичній психології


Як показує вивчення правопорушень неповнолітніх, підліток найчастіше може скоїти злочин під безпосереднім впливом однолітків або дорослих осіб, підкоряючись тиску натовпу *. У більшості таких підлітків в структурі особистості домінують негативні якості: лінь, безвілля, безвідповідальність, конформізм, агресивність і т. п. Найважливішою умовою формування особистості важкого підлітка в більшості випадків є негативні сімейні умови, алкоголізм батьків або родичів, їх аморальну поведінку і т. д. Однак нерідкі випадки, коли викривлену моральну атмосферу навколо неповнолітнього створюють люблячі його й бажаючі йому всякого добра, але не володіють достатньою педагогічною культурою батьки.
___
* Див: Бочкарьова Г.Г. Залежність злочинної поведінки неповнолітніх правопорушників від їх податливості груповому впливу. "Питання судової психології". М., 1971, с. 58-59.

Для важковиховуваних підлітків, як правило, характерно негативне ставлення до навчання, яке в кінцевому рахунку протиставляє їх колективу класу, школи, училища і т. п. У переважній більшості випадків до числа підлітків-правопорушників потрапляють ті , які не знайшли себе в шкільному колективі у зв'язку з негативними відносинами з ними.
Антисоціальна поведінка неповнолітнього, таким чином взаємообумовлено впливом факторів у першу чергу зовнішнього соціального середовища (особливо мікросередовища), а також індивідуальними особливостями особистості підлітка, які обумовлюють його індивідуальне реагування на різні життєві невдачі.
Підлітковий вік (11-15 років) є перехідним головним чином в біологічному сенсі, оскільки це вік статевого дозрівання, паралельно якому досягають в основному зрілості й інші біологічні системи організму. У плані соціальному підліткова фаза - це продовження первинної соціалізації. Як правило, всі підлітки цього віку - школярі. Соціальний статус підлітка мало чим відрізняється від дитячого. Психологічно цей вік вкрай суперечливий. Звідси - типові вікові конфлікти та їх переломлення в самосвідомості підлітка.
Юнацький вік (14-18 років) являє собою як би «третій світ», існуючий між дитинством і дорослістю. У біологічному плані цей етап - період повного фізичного дозрівання. Юність - це завершальний етап первинної соціалізації. Проміжність суспільного становища і статусу юнацтва визначає і особливості його психіки.
Перед ними стоїть завдання соціального та особистісного самовизначення, яка означає зовсім не автономію від дорослих, а чітку орієнтування й визначення свою місця в дорослому світі *.
___
* Див: Кон І.С. Психологія старшокласника. М., 1980.

Процесі засвоєння моральних і правових норм поведінки закінчується в підлітковому віці до 14-16 років. Ця обставина враховується законодавцем, який встановив часткову кримінальну відповідальність з 14 років і повну кримінальну відповідальність за всі злочини, передбачені кримінальними законами, - з 16 років.
Особистість важкого підлітка, як правило, характеризується низьким рівнем соціалізації і відображає прогалини і недоліки в трьох основних сферах її: в сім'ї, в школі (професійно-технічному училищі) і на виробництві. З іншого боку, на особистість важкого підлітка зайве великий вплив робить особлива сфера - вулиця, двір, вуличні групи, схильні до скоєння правопорушень.
Під трудновоспитуемостью насамперед розуміють негативізм і опір педагогічним впливам, яке може бути обумовлене найрізноманітнішими причинами, що виходять за рамки педагогічної та соціальної занедбаності.
Конфліктність у відносинах з дорослими, батьками та вчителями дуже часто проявляється в підлітковому віці і пояснюється не тільки органічними змінами, а й тим, що змінюється вся система відносин підлітка і з дорослими, і з однолітками. Прагнучи позбутися, відійти від оцінки та впливу дорослих, підліток стає досить критичним по відношенню до батьків і вчителям, починає загострено відчувати і помічати їх недоліки, брати під сумнів поради і думки, висловлювання старших. Кризовість підліткового віку з більш або менш вираженою тенденцією до криміналізації проявляється і в тому, що у підлітка суттєво перебудовуються стосунки з однолітками. Для нього в цей період характерна підвищена потреба спілкування з однолітками, прагнення до самоствердження у середовищі, чуйне реагування на думку однолітків.
Слід зазначити, що в підлітковому віці закладаються самосвідомість, самооцінка, основа і фундамент особистості, які відіграють вирішальну роль в процесі особистісного самовизначення і саморегулювання. Формування самооцінки, самосвідомості відбувається насамперед у спілкуванні в процесі активної взаємодії із собі подібними. «Особистість стає для себе тим, що вона є в собі, через те, що вона пред'являє для інших. Це і є процес становлення особистості »*. Потреба спілкування та самоствердження підлітка має бути реалізована в сприятливих умовах, на основі соціально-значущої корисної діяльності. Якщо цього з якихось причин немає і самоствердження здійснюється в неформальних підліткових групах, вуличних компаніях у формі асоціальних проявів (випивка, вживання наркотиків, хуліганство і т. п.), воно може стати небезпечним криминализирующим фактором.
___ * Виготський Л.С. Розвиток вищих психічних функцій. С. 196.

Соціальну адаптацію дітей і підлітків можуть ускладнювати різні нервово-психічні захворювання та відхилення. Тому в даному випадку недостатньо заходів педагогічної корекції, необхідні втручання і допомога психіатрів, невропатологів, психотерапевтів, поряд із заходами виховного характеру здійснюють медичну корекцію, а також проводять спеціальні консультації для педагогів і батьків.
Як правило, на практиці неврахування біологічного фактора призводить до марності виховних заходів щодо психічно неповноцінних, що скоїли злочини, оскільки шаблонними методами виховного впливу намагаються виправити того, хто насамперед потребує медичного втручання і чия поведінка в значній мірі детерміновано аномалією психіки *. Проте втручання лікаря далеко не завжди здатне привести до бажаних результатів, оскільки воно не може усунути всіх причин, що викликають нервово-психічні розлади. Перше місце займають таки причини соціального характеру, різні психотравмуючі ситуації, що переживає важкий підліток в сім'ї та школі, а також спадкова алкогольна обтяженість, веде до патологічному відставання в інтелектуальному і психофізіологічному розвитку дітей.
___
* Див: Ємельянов В.П. Злочинність неповнолітніх з психічними аномаліями. Саратов, 1980, с. 52.

Поряд з відхиленнями нервово-психічного характеру особливу проблему представляє соціальна адаптація розумово відсталих дітей, имбецилов і дебілів. Дослідження показують, що у олігофренів відсутня фатальна схильність до злочинів *. Проте ж розумова неповноцінність дітей, безумовно, ускладнює їх соціальну адаптацію, при особливих несприятливих умовах в силу своєї підвищеної сугестивності вони можуть легко потрапляти під вплив більш дорослих, досвідчених злочинців і бути сліпим знаряддям у їхніх руках. Ці обставини не можна не враховувати в діяльності органів профілактики і спеціальних навчально-виховних установ, що займаються проблемами соціальної адаптації олігофренів.
___
* Див: Дубінін Н.П., Карпець І.І., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведінка. Відповідальність. М., 1980.

Найважливішою умовою формування особистості важкого підлітка в більшості випадків є негативні сімейні умови. Скандали батьків, фізичні покарання підлітків, природно призводять до руйнування гальмівних процесів, до виховання запальності, підвищеної збудливості, нестриманості. Тепличні умови, створювані дітям у деяких сім'ях, усунення їх від будь-якої активної діяльності призводять до інфантильності і нездатності подолати життєві труднощі в критичній ситуації, які часом бувають досить банальні: не пройшов до вузу за конкурсом та інші.
Конфліктні ситуації, в яких виявляється підліток, його нелагідність дуже часто є наслідком його неправильної самооцінки. Перешкодою для нормального розвитку особистості підлітків із завищеною самооцінкою є їх знижена критичність до себе. Як вважають деякі дослідники, діти із заниженою самооцінкою не можуть нормально розвиватися через підвищену самокритичності *.
___
* Див: Липкина А.І. Самооцінка школяра. М., 1976, с. 29.

Для неповнолітніх правопорушників характерне вчинення злочинів у групі, так як багато злочинів технічно нездійсненні для одиночного підлітка; крім того, деякі підлітки, беручи участь в діях групи, сміливішають і навіть нахабніють, оскільки це схвалюється груповим авторитетом.
В.Л. Васильєв вважає, що кримінальну спрямованість групи характеризують такі кількісні та якісні характеристики: участь у групі раніше судимих, які не працюють і не навчаються, зловживають алкоголем чи наркотиками, займаються азартними іграми, а також наявність в групі усвідомленого лідера, авторитарний стиль управління групою, переважно кримінальна спрямованість групи, формування субкультури групи (жаргон, спеціальні клятви, особливий ритуал поведінки і т. д.). Надалі при систематичної злочинної діяльності групи відбувається розподіл ролей і функцій при скоєнні злочинів *.
___ * Васильєв В.Л. Юридична психологія. С. 301.

В центрі уваги внутрішньої картини злочину підлітка знаходиться його особистість, у процесі вивчення якої необхідно виділення психологічних детермінант антигромадської поведінки на різних етапах його формування.
При аналізі злочинної поведінки неповнолітніх виділено чотири типи порушників, для яких суспільно небезпечне діяння є: а) випадковим, суперечить загальній спрямованості особистості; б) можливим з урахуванням загальної нестійкості особистісної спрямованості але ситуативним з точки зору приводу і ситуації: в) результатом загальної негативної орієнтації особистості, зумовлює вибір середовища, проведення часу і безпосереднього варіанту дій при наявності підбурювання, прикладу злочинної поведінки і т. п.; г) результатом злочинної установки особистості, що включає активний пошук, організацію приводу і ситуації для злочинних діянь, відповідно щодо стійкої системи антисоціальних оцінок і відносин. Запропонована типологія не тільки фіксує основні варіанти можливої спрямованості особистості неповнолітніх правопорушників, а й відбиває процес постійного формування соціально негативних рис особистості, перехід від одиничних деформацій до ланцюжку.
У результаті взаємодії несприятливих зовнішніх умов з певними пробілами або спотвореннями в психіці підлітка виникає трудновоспитуемость. Несприятливими умовами можуть бути аморальна поведінка батьків, криза в сімейних відносинах, помилки в шкільному та сімейному вихованні. Проте ні в якому разі не слід вважати, що у поганих батьків погані діти, що типові несприятливі умови породжують типові недоліки будь-якого підлітка. Часто у питущих батьків і дорослі діти не торкаються провину, у батьків-грубіянів виростають дуже тактовні сини і т. д. Підліток, як правило, непросто сприймає і засвоює несприятливі зовнішні впливи. Він може їх і не сприймати, відкинути, а може з ними боротися. І тоді в боротьбі з несприятливими умовами формуються позитивні якості особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Проблеми неповнолітніх в юридичній психології "
 1. § 1. Соціологічні дослідження окремих проявів девіантної поведінки
  проблеми суїцидології. М., 1981. Намітилося кілька дослідницьких підходів: медико-статистичний, клініко-описовий, психологічний та соціологічний. Клінічні основи розуміння суїциду були закладені в працях С. С. Корсакова, І. А. Сікорського, В. Ф. Чижа та ін Величезний історичний матеріал був узагальнений в монографії П. Ф. Булацеля «Самогубство з найдавніших часів до наших днів»
 2. § 2. Вихід з кризи
  проблем соціального контролю над де-віантностью. Занадто вони складні. Занадто важкий тягар минулого, звичного. Занадто великі надії на «заборонити» і «покарати». Занадто багато впевненості в абсолютній правоті «нас» (включених, inclusive) і «кримінальності», «аморальності», «де-віантності» «їх» (чужих, виключених, exclusive). Однак поступове прозріння, поступове розуміння неефективності
 3. Використана література
    проблеми соціології девіантної поведінки та соціального контролю / Под ред. Я. Гілінського. М., 1992. (Ч. П.: 223). 11. Актуальні проблеми суїцидології. М., 1978. (Ч. III.: 251, ч. IV.: 95). 12. Алексєєв М. Ім'я їм - легіон ... / / Економіка і життя. 2001. № 37. (Ч. III.: 149). 13. Алієв І. А. Актуальні проблеми суїцидології. Баку, 1987. (Ч. П.: 163). 14. Алякринский Н. Після «потрійного" не
 4. Стаття 12. Обов'язки поліції
    проблем, пов'язаних зі змістом поняття "нещасний випадок". Поліція повинна надавати допомогу постраждалим незалежно від того, що з ними сталося: злочин (правопорушення) або якесь інше подія, наслідком якого було заподіяння особі моральної, фізичної або майнової шкоди. Обов'язок поліції надавати особі допомогу поставлена в залежність від наявності у особи стану,
 5. 33.2. Система і повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері освіти
    проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, органами виконавчої влади, академіями наук, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав. МОН України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.
 6. 1. Поняття кримінальної армалогіі
    проблем, пов'язаних з легальним і кримінальним обігом зброї, розробку заходів щодо використання зброї в цілях боротьби з злочинністю, предметне дослідження збройних злочинів та підвищення ефективності їх попередження. Перераховані проблеми знайшли відображення в працях відомих радянських і російських учених. Їх криміналістичні аспекти розробляли С. Д. Кустанович, Б. М. Комаринец,
 7. Що значить - достатні підстави підозрювати?
    проблема, що стосується накладення на громадян стягнень за відсутність реєстрації за місцем проживання або місцем перебування, тому варто зупинитися на ній детальніше. Частина 1 ст. 27 Конституції гарантує кожному, хто законно перебуває на території Російської Федерації, право вільно пересуватися і обирати місце проживання на території Росії. Ця норма закріплюється і в Законі РФ від
 8. § 2. Історія розвитку юридичної психології
    проблем, над якими на початку XIX століття в Росії працювали П.Д. Лодій, В.К. Єлпатьєвський, Г.С. Гордієнко, Х.Р. Штельцер та інші вчені. Однак загальна психологія, що носила в той час умоглядний характер, не могла в той період навіть у союзі з кримінальним правом розробити досить наукові критерії та методи вивчення людської особистості. Значна кількість робіт,
 9. § 3. Предмет, завдання і система юридичної психології
    проблеми соціальної психології. М., 1975, с.12. Дослідження предмета юридичної психології представляється необхідним почати з предмета обший психології. А.Н. Леонтьєв у визначенні предмета психології виходив з її емпіричної основи - явища відображення дійсності. Предметом психології, по А.Н. Леонтьєву, виступають породження, функціонування і будову психічного відображення
 10. § 2. Психологічний аналіз особистості злочинця
    проблеми кримінального права та кримінології. М., 1981, с. 61-67 Відзначимо, що дефіцит, є однією з умов для заняття злочинною діяльністю. Дисбаланс між попитом і пропозицією активно використовується різного роду ділками, що підвищують допомогою незаконних операцій власну платоспроможність. Споживчий дефіцит сприяє поширенню спекуляції, шахрайства,
© 2014-2022  yport.inf.ua