Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право
ЗМІСТ:
Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997
Навчальний посібник підготовлено видатним російським психологом-правознавцем професором Юрієм Валентиновичем Чуфаровский відповідно до програми курсу «Юридична психологія» для вищих навчальних закладів.
У книзі розкрито теоретичні аспекти науки, основний упор зроблений автором на практичне застосування психологічних знань у повсякденній діяльності юристів.
Для студентів, слухачів, аспірантів, ад'юнктів, викладачів юридичних та психологічних вузів.
ВСТУП
ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНА
Глава I Введення в юридичну психологію
§ 1. Юридична психологія в системі наукового знання
§ 2. Історія розвитку юридичної психології
§ 3. Предмет, завдання і система юридичної психології
§ 4. Принципи юридичної психології
§ 5. Методологічні основи юридичної психології
§ 6. Класифікація методів пізнання в юридичній психології
Глава II Природничонаукові основи психології
§ 1. Розвиток психіки
§ 2. Психіка і мозок
§ 3. Рефлекторна теорія психіки
Глава III Розвиток свідомості та особистості
§ 1. Поняття про свідомість і особистості
§ 2. Роль праці та спілкування у розвитку свідомості та особистості
§ 3. Про структуру свідомості
§ 4. Форми свідомості
Глава IV Психологічна підготовка до юридичної діяльності
§ 1. Система психічних процесів
§ 2. Пам'ять людини
§ 3. Мислення, інтуїція, уява у вирішенні завдань
§ 4. Мова в юридичній роботі
§ 5. Емоції і почуття в юридичній діяльності
§ 6. Воля і її виховання
Глава V Особистість і юридична діяльність
§ 1. Соціально-психологічна характеристика особистості
§ 2. Психологічна структура особистості
§ 3. Мотивація поведінки особистості
§ 4. Психологічні установки
§ 5. Ціннісні орієнтації, інтереси, ідеали
§ 6. Спрямованість особистості
Глава VI Соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності
§ 1. Оцінка цікавить особистості
§ 2. Встановлення і розвиток психологічних контактів
§ 3. Отримання необхідної інформації від свідків, потерпілих, підозрюваних і звинувачених
§ 4. Психологічні аспекти ведення переговорів зі злочинцями
Глава VII Психологія юридичної праці
§ 1. Психологічна характеристика праці юриста
§ 2. Професіограми юридичних професій
§ 3. Формування особистості правознавця у вузі
ЧАСТИНА ОСОБЛИВА СУДОВА ПСИХОЛОГІЯ
Глава VIII Кримінальна психологія
§ 1. Предмет і завдання кримінальної психології
§ 2. Психологічний аналіз особистості злочинця
§ 3. Психологія організованої злочинності
Глава IX Психологія правопорушення
§ 1. Злочинне поведінку і його відображення в кримінальному законі
§ 2. Види людських дій
§ 3. Поняття конкретного правопорушення та аналіз злочинної поведінки
§ 4. Психологічна структура злочинної дії
§ 5. Психологічна характеристика і аналіз злочинної діяльності
Глава Х Психологія потерпілого
§ 1. Психологічна характеристика потерпілого
§ 2. Дослідження особистості потерпілого
Глава XI Психологія неповнолітніх
§ 1. Проблеми неповнолітніх в юридичній психології
§ 2. Психологічні особливості слідства у справах неповнолітніх
Глава XII Психологічні основи попереднього розслідування
§ 1. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності
§ 2. Психологія огляду місця події
§ 3. Психологія обшуку і затримання
§ 4. Психологія допиту свідків і потерпілих
§ 5. Психологія допиту підозрюваного і обвинуваченого
§ 6. Психологія очної ставки
§ 7. Психологія впізнання
§ 8. Психологія слідчого експерименту
§ 9. Психологічні основи призначення судових експертиз.
§ 10. Психологія перевірки показань на місці
Глава XIII Психологія судової діяльності (при розгляді кримінальних справ)
§ 1. Психологічна структура судової діяльності
§ .2. Загальна психологічна характеристика судового процесу при розгляді кримінальних справ
§ 3. Формування переконання і винесення вироку судом
Глава XIV Виправна (пенітенціарна) психологія
§ 1. Психологія засудженого, завдання і фактори ресоціалізацні
§ 2. Психологічний аналіз колективу засуджених
§ 3. Методи психологічного впливу на засуджених у процесі їх перевиховання
§ 4. Проблеми адаптації звільненого до умов життя на волі
Література
Кримінально-процесуальне право:
 1. Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013 - 2013
 2. Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року - 2013
 3. Верховна Рада України / Верховна Рада України. Кримінальний процесуальний кодекс України - 2012 рік
 4. А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 № 4651-VI. - 2012 рік
 5. А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - 2011 рік
 6. Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011 - 2011 год
 7. Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний) - 2010 рік
 8. В.А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" - 2010 рік
 9. BI Тертішніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар - 2007
 10. Я.І. Гилинский. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». - 2004
 11. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник - 2003
© 2014-2022  yport.inf.ua