Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право
ЗМІСТ:
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012
У Науково-практичному коментарі роз'яснюються норми нового Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням норм Констнтуиії України, інших законодавчих, міжнародно-правових документів, рішень Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, роз'яснень, що містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України та Вищих спеціалізованих судів.
Коментар буде корисним спеціалістам, студентам, громадянам, які цікавляться питаннями правосуддя.
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА СФЕРА ЙОГО ДІЇ
Стаття Кримінальне процесуальне законодавство України
Стаття Завдання кримінального судочинства
Стаття Визначення основних термінів Кодексу
Стаття Дія Кодексу в просторі
Стаття Дія Кодексу в часі
Стаття Дія Кодексу за колом осіб
ГЛАВА ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття Загальні засади кримінального провадження
Стаття Верховенство права
Стаття Законність
Стаття Рівність перед законом і судом
Стаття Повага до людської гідності
Стаття Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність
Стаття Недоторканність житла чи іншого володіння особи
Стаття Таємниця спілкування
Стаття Невтручання у приватне життя
Стаття Недоторканність права власності
Стаття Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини
Стаття Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї
Стаття Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення
Стаття Забезпечення права на захист
Стаття Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень
Стаття Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості
Стаття Безпосередність дослідження показань, речей і документів
Стаття Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності
Стаття Публічність
Стаття Диспозитивність
Стаття Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами
Стаття Розумні строки
Стаття Мова, якою здійснюється кримінальне провадження
ГЛАВА СУД, СТОРОНИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
§ 1. Суд і підсудність
Стаття Здійснення правосуддя судом
Стаття Склад суду
Стаття Територіальна підсудність
Стаття Інстанційна підсудність
Стаття Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Стаття Автоматизована система документообігу суду
§ 2 Сторона обвинувачення
Стаття Прокурор
Стаття Призначення та заміна прокурора
Стаття Орган досудового розслідування
Стаття Керівник органу досудового розслідування
Стаття Слідчий органу досудового розслідування
Стаття Оперативні підрозділи
§ 4. Потерпілий і його представник
Стаття Потерпілий
Стаття Права потерпілого
Стаття Обов'язки потерпілого
Стаття Представник потерпілого
Стаття Законний представник потерпілого
§ 5 Інші учасники кримінального провадження
Стаття Заявник
Стаття Цивільний позивач
Стаття Цивільний відповідач
Стаття Представник цивільного позивача, цивільного відповідача
Стаття Законний представник цивільного позивача
Стаття Свідок
Стаття Права та обов'язки свідка
Стаття Відповідальність свідка
Стаття Перекладач
Стаття Експерт
Стаття Відповідальність експерта
Стаття Спеціаліст
Стаття Відповідальність спеціаліста
Стаття Секретар судового засідання
Стаття Судовий розпорядник
§ 6 Відводи
Стаття Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні
Стаття Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні
Стаття Підстави для відводу прокурора, слідчого
Стаття Підстави для відводу захисника, представника
Стаття Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
Стаття Заява про відвід
Стаття Порядок вирішення питання про відвід
Стаття Наслідки відводу слідчого судді, судді
Стаття Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача
ГЛАВА ФІКСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ
Стаття Форми фіксування кримінального провадження
Стаття Протокол
Стаття Додатки до протоколів
Стаття Підготовка протоколу та додатка
Стаття Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження
Стаття Журнал судового засідання
Стаття Реєстр матеріалів досудового розслідування
Стаття Процесуальні рішення
ГЛАВА 6 ПОВІДОМЛЕННЯ
Стаття Поняття повідомлення у кримінальному провадженні
Стаття Зміст повідомлення
ГЛАВА 8 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИТРАТИ
Стаття Види процесуальних витрат
Стаття Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат
Стаття Витрати на правову допомогу
Стаття Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження
Стаття Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів
Стаття Витрати, пов'язані із зберіганням і пересиланням речей і документів
Стаття Розподіл процесуальних витрат
Стаття Визначення розміру процесуальних витрат
Стаття Рішення щодо процесуальних витрат
ГЛАВА ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЯ) ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ
Стаття Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому
Стаття Цивільний позов у кримінальному провадженні
Стаття Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні
Стаття Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
Розділ ІІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ГЛАВА ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ І ПІДСТАВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Стаття Види заходів забезпечення кримінального провадження
Стаття Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження
ГЛАВА ВИКЛИК СЛІДЧИМ, ПРОКУРОРОМ, СУДОВИЙ ВИКЛИК І ПРИВІД
Стаття Виклик слідчим, прокурором
Стаття Судовий виклик
Стаття Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні
Стаття Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом
Стаття Зміст повістки про виклик
Стаття Поважні причини неприбуття особи на виклик
Стаття Наслідки неприбуття на виклик
Стаття Привід
Стаття Клопотання про здійснення приводу
Стаття Розгляд клопотання про здійснення приводу
Стаття Виконання ухвали про здійснення приводу
ГЛАВА НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ
Стаття Загальні положення накладення грошового стягнення
Стаття Клопотання про накладення грошового стягнення
Стаття Розгляд питання про накладення грошового стягнення на особу
Стаття Скасування ухвали про накладення грошового стягнення
ГЛАВА ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ У КОРИСТУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПРАВОМ
Стаття Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом
Стаття Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом
Стаття Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
Стаття Розгляд клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
Стаття Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
Стаття Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом
ГЛАВА 14 ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ
Стаття Загальні положення відсторонення від посади
Стаття Клопотання про відсторонення від посади
Стаття Розгляд клопотання про відсторонення від посади
Стаття Вирішення питання про відсторонення від посади
Стаття Продовження строку відсторонення від посади та його скасування
ГЛАВА ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
Стаття Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
Стаття Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Стаття Речі і документи, до яких заборонено доступ
Стаття Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
Стаття Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Стаття Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів
Стаття Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів
Стаття Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів
ГЛАВА 16 ТИМЧАСОВЕ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА
Стаття Підстави тимчасового вилучення майна
Стаття Порядок тимчасового вилучення майна
Стаття Припинення тимчасового вилучення майна
ГЛАВА 17 АРЕШТ МАЙНА
Стаття Підстави для арешту майна
Стаття Клопотання про арешт майна
Стаття Розгляд клопотання про арешт майна
Стаття Вирішення питання про арешт майна
Стаття Скасування арешту майна
Стаття Виконання ухвали про арешт майна
РОЗДІЛ IIІ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
ГЛАВА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Стаття Початок досудового розслідування
Стаття Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків
Стаття Підслідність
Стаття Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування
Стаття Місце проведення досудового розслідування
Стаття Строки досудового розслідування
Стаття Розгляд клопотань під час досудового розслідування
Стаття Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення
Стаття Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування
ГЛАВА 20 СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ
Стаття Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій
Стаття Допит
Стаття Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні
Стаття Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи
Стаття Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи
Стаття Пред'явлення особи для впізнання
Стаття Пред'явлення речей для впізнання
Стаття Пред'явлення трупа для впізнання
Стаття Протокол пред'явлення для впізнання
Стаття Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування
Стаття Проникнення до житла чи іншого володіння особи
Стаття Обшук
Стаття Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
Стаття Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
Стаття Огляд
Стаття Огляд трупа
Стаття Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією
Стаття Слідчий експеримент
Стаття Освідування особи
Стаття Підстави проведення експертизи
Стаття Порядок залучення експерта
Стаття Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта
Стаття Отримання зразків для експертизи
ГЛАВА 21 НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ
§ 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії
Стаття Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Стаття Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій
Стаття Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії
Стаття Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії
Стаття Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді
Стаття Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Стаття Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій
Стаття Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії
Стаття Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Стаття Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні
Стаття Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні
Стаття Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації
§ 2. Втручання у приватне спілкування
Стаття Загальні положення про втручання у приватне спілкування
Стаття Збереження інформації
Стаття Аудіо-, відеоконтроль особи
Стаття Накладення арешту на кореспонденцію
Стаття Огляд і виїмка кореспонденції
Стаття Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
Стаття Зняття інформації з електронних інформаційних систем
Стаття Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем
Стаття Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів
§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій
Стаття Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
Стаття Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
Стаття Спостереження за особою, річчю або місцем
Стаття Аудіо-, відеоконтроль місця
Стаття Контроль за вчиненням злочину
Стаття Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
Стаття Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
Стаття Використання конфіденційного співробітництва
ГЛАВА 22 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Стаття Випадки повідомлення про підозру
Стаття Зміст письмового повідомлення про підозру
Стаття Вручення письмового повідомлення про підозру
Стаття Зміна повідомлення про підозру
ГЛАВА ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Стаття Підстави та порядок зупинення досудового розслідування
Стаття Розшук підозрюваного
Стаття Відновлення досудового розслідування
ГЛАВА ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
§ 1. Форми закінчення досудового розслідування
Стаття Загальні положення закінчення досудового розслідування
Закриття кримінального провадження
§ 2 Звільнення особи від кримінальної відповідальності
Стаття Загальні положення кримінального провадження під час звільнення соби від кримінальної відповідальності
Стаття Порядок звільнення від кримінальної відповідальності
Стаття Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності
Стаття Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності
Стаття Відновлення провадження при відмові від поручительства
§ 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру
Стаття Відкриття матеріалів іншій стороні
Стаття Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування
Стаття Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру
Стаття Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування
§ 4 Продовження строку досудового розслідування
Стаття Загальні положення продовження строку досудового розслідування
Стаття Порядок продовження строку досудового розслідування
Стаття Задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування
Стаття Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування
ГЛАВА ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ
Стаття Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків
Стаття Запобіжні заходи під час досудового розслідування криміналь- нихпроступків
Стаття Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних проступків
Стаття Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків
Стаття Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні
ГЛАВА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
§ 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування
Стаття Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження
Стаття Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження
Стаття Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування
Стаття Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування
Стаття Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування
Стаття Оскарження недотримання розумних строків
Стаття Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування
Стаття Порядок оскарження ухвал слідчого судді
§ 3 Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора
Стаття Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим
Стаття Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора
Стаття Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора
ГЛАВА 27 ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття Підготовче судове засідання
Стаття Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду
Стаття Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду
Стаття Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними
ГЛАВА СУДОВІ РІШЕННЯ
Стаття Види судових рішень
Стаття Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення
Стаття Порядок ухвалення судових рішень, їх форма
Стаття Зміст ухвали
Стаття Види вироків
Стаття . Зміст виро
Стаття Ухвалення судового рішення і окрема думка судді
Стаття Проголошення судового рішення
Стаття Звільнення обвинуваченого з-під варти
Стаття Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна обвинуваченого
Стаття Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні
Стаття Роз'яснення судового рішення
ГЛАВА ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
§ 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків
Стаття Загальні положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків
Стаття Розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні
ГЛАВА ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
Стаття Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
Стаття Право на апеляційне оскарження
Стаття Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень
Стаття Порядок і строки апеляційного оскарження
Стаття Вимоги до апеляційної скарги
Стаття Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг
Стаття Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції
Стаття Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження
Стаття Наслідки подання апеляційної скарги
Стаття Підготовка до апеляційного розгляду
Стаття Заперечення на апеляційну скаргу
Стаття Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження
Стаття Межі перегляду судом апеляційної інстанції
Стаття Апеляційний розгляд
Стаття Письмове апеляційне провадження
Стаття Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги
Стаття Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції
Стаття Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції
Стаття Неповнота судового розгляду
Стаття Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження
Стаття Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону
Стаття Неправильне застосування закону України про кримінальну ідповідальність
Стаття Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого
Стаття Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції
Стаття Особливості нового розгляду судом першої інстанції
Стаття Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції
Стаття Судові рішення суду апеляційної інстанції
Стаття Зміст ухвали суду апеляційної інстанції
Стаття Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції
Стаття Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого
Стаття Порядок перевірки ухвал слідчого судді
Стаття Повернення матеріалів кримінального провадження
Глава ПРОВАДЖЕННЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
Стаття Перегляд судових рішень Верховним Судом України
Стаття Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
Стаття Право на звернення про перегляд судових рішень Верховни Судом України
Стаття Строк подання заяви про перегляд судового рішення
Стаття Вимоги до заяви про перегляд судового рішення
Стаття Порядок подання заяви про перегляд судового рішення
Стаття Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Стаття Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
Стаття Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України
Стаття Порядок розгляду справи Верховним Судом України
Стаття Повноваження Верховного Суду України
Стаття Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви
Стаття Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
Стаття Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
Стаття Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
ГЛАВА ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами
Стаття Право подати заяву про перегляд судового рішення за новови- явленими обставинами
Стаття Строк звернення про перегляд судового рішення за нововияв- леними обставинами
Стаття Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Стаття Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Стаття Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами
Стаття Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововияв- леними обставинами та її наслідки
Стаття Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововияв- леними обставинами
Стаття Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Стаття Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру
Стаття Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб
Стаття Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру
Стаття Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру
Стаття Участь захисника
Стаття Запобіжні заходи
Стаття Психіатрична експертиза
Стаття Об'єднання і виділення кримінальних проваджень
Стаття Закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру
Стаття Судовий розгляд
Стаття Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру
Стаття Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру
Стаття Відновлення кримінального провадження
Стаття Оскарження ухвали суду
РОЗДІЛ VI ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ГЛАВАКРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД
Стаття Угоди в кримінальному провадженні
Стаття Ініціювання та укладення угоди
Стаття Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості
Стаття Зміст угоди про примирення
Стаття Зміст угоди про визнання винуватості
Стаття Наслідки укладення та затвердження угоди
Стаття Загальний порядок судового провадження на підставі угоди
Стаття Вирок на підставі угоди
Стаття Наслідки невиконання угоди
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ
Стаття Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження
Стаття Повідомлення про підозру
Стаття Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу
Стаття Інформування державних та інших органів чи службових осіб
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ
Стаття Охорона державної таємниці під час кримінального провадження
Стаття Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю
Стаття Інформація, що містить державну таємницю
Стаття Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій
Стаття Строк звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна
Стаття Строк законного затримання особи
Стаття Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ПЕРЕЙНЯТТЯ
Стаття Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав
Стаття Неможливість перейняття кримінального провадження
Стаття Тримання під вартою особи до отримання запиту про перейняття кримінального провадження
Стаття Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави
Стаття Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави
Стаття Зміст та форма клопотання про передання кримінального провадження іншій державі
Стаття Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави
ГЛАВА ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ СУДІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА ПЕРЕДАЧА ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ
Стаття Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав
Стаття Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної держави
Стаття Виконання вироку суду іноземної держави
Стаття Підстави розгляду питання про передачу засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання
Стаття Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання
Стаття Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами України, для відбування покарання в іноземних державах
Стаття Повідомлення про зміну або скасування вироку суду України щодо громадянина іноземної держави
Стаття Порядок розгляду запиту (клопотання) про передачу громадянина України, засудженого судом іноземної держави, для відбування покарання в Україні
Стаття Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України
Стаття Організація виконання покарання щодо переданої засудженої особи
Стаття Повідомлення про зміну або скасування вироку суду іншої держави
Стаття Витрати, пов'язані з передачею засудженої особи
Стаття Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ
Кримінально-процесуальне право:
 1. Президент Российской Федерации. Уголовно-исполнительный кодекс Российской федерации с изменениями от 07.06.2013 - 2013 год
 2. Президент Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации с исправлениями и дополнениями на 07.06.2013 года - 2013 год
 3. Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України - 2012 год
 4. А.В. Бриллиантов. КОММЕНТАРИЙ К УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 2011 год
 5. Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. Криминалистика. Москва: Проспект, 2011 - 2011 год
 6. Г.А.Жилина. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (постатейный) - 2010 год
 7. В.А. Гуреев. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" - 2010 год
 8. B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар - 2007 год
 9. Я.И. Гилинский. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». - 2004 год
 10. О.Я. Баев. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие - 2003 год
 11. Ю.В. Чуфаровский. Юридическая психология. Учебное пособие. - 1997 год
© 2014-2022  yport.inf.ua