Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право
ЗМІСТ:
В.А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів", 2010
Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" (в ред. Федеральних законів від 07.11.2000 N 135-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 03.03.2007 N 29-ФЗ, від 22.07.2008 N 132-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 25.12.2008 N 280-ФЗ, від 19.07.2009 N 194-ФЗ)
Видання являє собою постатейний коментар, в рамках якого автором наводиться роз'яснення змісту Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" з урахуванням Федерального закону від 19 липня 2009 р. N 194-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про судових приставів ", а також законодавства про державну службу, про протидію корупції та про виконавче провадження
Представлений коментар поряд з самим законом включає докладний аналіз підзаконних нормативних правових актів, присвячених діяльності судових приставів, практики їх застосування
Книга призначена для судових приставів, суддів, прокурорів, адвокатів, а також викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів і факультетів
Передмова
Глава I. Загальні положення
Стаття 1. Завдання судових приставів
Стаття 2. Правова основа діяльності судових приставів
Стаття 2.1. Використання словосполучення "судовий пристав"
Стаття 3. Вимоги, що пред'являються до особи, що призначається на посаду судового пристава
Стаття 4. Судові пристави
Стаття 5. Організація діяльності служби судових приставів
Стаття 6. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади судових приставів
Глава II. Повноваження з організації діяльності служби судових приставів
Стаття 7 . Повноваження Міністерства юстиції Російської Федерації з організації діяльності служби судових приставів
Стаття 8. Повноваження головного судового пристава Російської Федерації
Стаття 9. Повноваження головного судового пристава суб'єкта Російської Федерації
Стаття 10. Повноваження старшого судового пристава
Глава III. Обов'язки і права судових приставів
Стаття 11. Обов'язки і права судових приставів по забезпечення встановленого порядку діяльності судів
Стаття 12. Обов'язки і права судових приставів-виконавців
Стаття 13. Дотримання прав і законних інтересів громадян і організацій
Стаття 14. Обов'язковість вимог судового пристава
Стаття 15. Умови і межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї
Стаття 16. Застосування фізичної сили
Стаття 17. Застосування спеціальних засобів
Стаття 18. Застосування вогнепальної зброї
Стаття 19. Відповідальність судових приставів, нагляд і контроль за їх діяльністю
Глава IV. Гарантії правового і соціального захисту судових приставів
Стаття 20. Страхові гарантії судовим приставам і право на відшкодування збитку
Стаття 21. Матеріальне забезпечення та інші заходи соціального захисту судових приставів
Глава V. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення служби судових приставів
Стаття 22. Фінансове забезпечення діяльності служби судових приставів
Стаття 23. Матеріально-технічне забезпечення служби судових приставів
Глава VI. Прикінцеві положення
Стаття 24. Набуття чинності цього Федерального закону
Стаття 25. Перехідні положення
Примітка
Кримінально-процесуальне право:
 1. Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013 - 2013
 2. Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року - 2013
 3. Верховна Рада України / Верховна Рада України. Кримінальний процесуальний кодекс України - 2012 рік
 4. А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 № 4651-VI. - 2012 рік
 5. А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - 2011 рік
 6. Л.Я. Драпкін, В. Н. Карагодін. Криминалистика. Москва: Проспект, 2011 - 2011 год
 7. Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний) - 2010 рік
 8. BI Тертішніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар - 2007
 9. Я.І. Гилинский. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». - 2004
 10. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник - 2003
 11. Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія . Навчальний посібник. - 1997 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua