Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів", 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 10. Повноваження старшого судового пристава

Ця стаття відповідно до Закону N 194-ФЗ викладена в новій редакції і більш повно розкриває правовий статус старшого судового пристава.
Старший судовий пристав є безпосереднім керівником підрозділу судових приставів і, відповідно, організовує його роботу на підставі коментованого Закону, Закону про виконавче провадження, інших федеральних законів, указів Президента РФ, постанов Уряду РФ, актів Мін'юсту Росії , а також наказів і розпоряджень ФССП Росії.
Для ефективного керівництва підрозділом він наділений правом видання вказівок і розпоряджень.
Старший судовий пристав представляє очолюваний ним підрозділ у взаємовідносинах з іншими органами, організаціями і посадовими особами.
Виходячи з покладених на судових приставів завдань (див. коментар до ст. 1), діяльність старшого судового пристава можна умовно розділити на два основних напрямки:
1) виконання актів юрисдикційних органів;
2) забезпечення встановленого порядку діяльності судів.
Так, саме він забезпечує вжиття заходів, спрямованих на правильне і своєчасне виконання судовими приставами-виконавцями вимог судових актів, актів інших органів і посадових осіб. Зазначені заходи полягають як у загальному керівництві діяльністю підрозділу судових приставів по напрямку виконавчого провадження, так і в можливості прийняття ним низки конкретних процесуальних рішень по найбільш значущих і відповідальним питань виконавчого провадження.
Зокрема, судового пристава-виконавця для вчинення виконавчих дій та застосування заходів примусового виконання в неробочі дні, а також у робочі дні з 22 до 6 годин в обов'язковому порядку потрібно отримати в письмовій формі дозвіл старшого судового пристава. Останній же негайно повідомляє про це головного судового пристава суб'єкта РФ (ч. 4 ст. 35 Закону про виконавче провадження).
Старший судовий пристав також має право за власною ініціативою і (або) за заявою стягувача скасувати постанову судового пристава-виконавця про закінчення виконавчого провадження, однак лише у випадках необхідності повторного вчинення виконавчих дій або застосування заходів примусового виконання (ч. 9 ст. 47, ч. 4 ст. 108 Закону про виконавче провадження).
Крім того, саме старшим судовим приставом вирішується питання про відвід судового пристава-виконавця (ч. 3 ст. 63 Закону про виконавче провадження). Їм даються у письмовій формі дозволу на входження судового пристава-виконавця без згоди боржника в займане ним жиле приміщення (п. 6 ч. 1 ст. 64 Закону про виконавче провадження); на запит відомостей про наявність у боржника майна у органів, які здійснюють державну реєстрацію прав на майно осіб, які здійснюють облік прав на цінні папери, банків та інших кредитних організацій (ч. 8 ст. 69 Закону про виконавче провадження).
В окремих випадках до повноважень старшого судового пристава належить затвердження постанов судових приставів-виконавців. Відповідно до Закону про виконавче провадження такого твердження підлягають: постанова про привід (ч. 5 ст. 24); постанову про дачу доручення щодо вчинення окремих виконавчих дій та (або) застосування заходів примусового виконання (ч. 6 ст. 33); акт передачі виконавчого документа і матеріалів виконавчого провадження (ст. 33); постанову про повернення виконавчого документа стягувачу після порушення виконавчого провадження, а також акт про наявність обставин, відповідно до яких виконавчий документ повертається стягувачу (ст. 46); постанову про розшук боржника- громадянина (розшуку дитини), постанову про розшук боржника-організації, майна боржника-громадянина або організації (ч. 1 ст. 65); постанову про проведення державної реєстрації права власності на майно, іншого майнового права боржника (ч. 3 ст. 66) ; постанову про тимчасове обмеження на виїзд боржника з Російської Федерації (ч. 3 ст. 67); постанову про передачу нереалізованого майна боржника стягувачу (ч. 14 ст. 87); постанову про відмову в порушенні виконавчого провадження про стягнення штрафу за злочин (ч . 3 ст. 103); постанову про стягнення виконавчого збору, а також постанову про накладення штрафу (ч. 2 ст. 115); постанову про стягнення витрат на проведення виконавчих дій (ч. 3 ст. 117).
Важливу роль у забезпеченні своєчасного і повного виконання судовими приставами-виконавцями вимог, що містяться у виконавчих документах, грає встановлена законом можливість оскарження постанов, дій (бездіяльності) останнього в порядку підлеглості. При цьому відповідно до загальним правилом скарга на постанови судового пристава-виконавця, за винятком тих з них, які затверджені старшим судовим приставом, а також на дії (бездіяльність) виконавця подається старшому судовому приставу, в підпорядкуванні якого знаходиться даний судовий пристав-виконавець.
У тому випадку, якщо старший судовий пристав визнає скаргу обгрунтованою повністю або частково, то він приймає одне з таких рішень:
1) скасувати повністю або частково винесену постанову;
2) скасувати прийняту постанову і зобов'язати посадову особу прийняти нове рішення відповідно до законодавства РФ;
3) скасувати прийняту постанову і прийняти нове рішення;
4) визнати дії (бездіяльність), відмова у вчиненні дій неправомірними та визначити заходи, які повинні бути прийняті з метою усунення допущених порушень (див. докладніше коментар до ст. 19).
Старший судовий пристав організовує розшук боржника, його майна або розшук дитини (див. докладніше коментар до ст. 12).
Іншим напрямком роботи старшого судового пристава виступає організація належного забезпечення встановленого порядку діяльності судів, а також контроль у встановленій сфері. Які з цього обов'язки старшого судового пристава знайшли своє закріплення в Інструкції N 226.
Зокрема, відповідно до зазначеної Інструкції старший судовий пристав зобов'язаний:
1) погоджувати з головою суду порядок охорони приміщень судів, дорадчих кімнат і судових приміщень з урахуванням конкретних умов;
2) проводити інструктажі судових приставів безпосередньо перед заступанням на службу, з роз'ясненням конкретних дій кожного з урахуванням наявної обстановки, при необхідності давати додаткові доручення з подальшим контролем їх виконання;
3) організовувати і проводити професійну і спеціальну підготовку особового складу очолюваного підрозділу;
4) забезпечувати необхідні умови для належного несення служби судовими приставами;
5) здійснювати контроль за безпекою проведення заходів щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів;
6) регулярно перевіряти встановлений порядок несення служби судовими приставами і при виявленні порушень в їх діяльності усувати виявлені недоліки;
7) вживати заходів щодо забезпечення особистої безпеки голови суду, суддів, засідателів, учасників судового процесу, свідків при зверненні до нього голови суду, його заступника або судді, а також при надходженні іншої інформації про загрозу безпеки учасників судового процесу;
8) враховувати звернення голови суду, суддів, головуючого у судовому засіданні, пов'язані з дотриманням встановленого порядку діяльності судів;
9) систематично проводити аналіз інформації, що надійшла з метою вжиття необхідних заходів щодо вдосконалення діяльності очолюваного підрозділу;
10) контролювати стан охоронної сигналізації будівлі суду, судових приміщень та дорадчих кімнат, вносити пропозиції голові суду щодо усунення недоліків;
11) контролювати ведення обліку вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних засобів, їх видачу і здачу в кімнату для зберігання зброї;
12) щомісяця перевіряти наявність, організацію зберігання, заощадження та обліку озброєння, боєприпасів та спеціальних засобів, а також справність технічних засобів охорони кімнат для зберігання зброї з занесенням результатів перевірки в книгу перевірки наявності, обліку та стану озброєння та боєприпасів і ін
У тому випадку, якщо головний судовий пристав РФ приймає рішення про охорону будинку, приміщень суду в цілодобовому режимі (див. коментар до ст. 8), то на старшого судового пристава додатково лягає обов'язок організації такої охорони.
Крім того, до обов'язків старшого судового пристава належить забезпечення взаємодії очолюваного ним підрозділу з органами внутрішніх справ, міграційного обліку, ФСБ Росії, органами, уповноваженими у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовослужбовцями внутрішніх військ.
Організація роботи щодо забезпечення безпеки при вчиненні виконавчих дій полягає, зокрема, в тому, що старший судовий пристав приймає рішення про участь судових приставів по ЗВПДС у скоєнні виконавчих дій, а також проводить їх інструктаж (п . 6.1, 6.4 Інструкції N 226).
Старший судовий пристав є розпорядником коштів депозитного рахунку підрозділи судових приставів, ведення якого в даний час регламентується відповідно до Інструкції про порядок обліку коштів, що надходять у тимчасове розпорядження структурних підрозділів територіальних органів Федеральної служби судових приставів, затвердженої спільним Наказом Мін'юсту Росії і Мінфіну Росії від 25 січня 2008 р. N 11/15н.
Наділення старшого судового пристава функціями розпорядника коштів зумовлює його відповідальність за правильність їх видачі та перерахування.
Підрозділ судових приставів, здійснюючи облік коштів, вилучених судовими приставами-виконавцями у боржника, перерахованих з рахунку боржника, отриманих від реалізації майна боржника, а також отриманих від продажу іноземної валюти боржника, зобов'язана приймати грошові кошти тільки за квитанцією і, відповідно, вести квитанційні книжки.
Отримання зазначених квитанційних книжок від територіального органу ФССП Росії та їх наступна видача судовим приставам-виконавцям здійснюється старшим судовим приставом. Крім того, саме на нього покладається обов'язок перевірки правильності та повноти їх заповнення.
Слід зазначити, що перелік повноважень старшого судового пристава, встановлений статтею коментарів, є зразковим і передбачає можливість закріплення додаткових прав і обов'язків Законом про виконавче провадження, а також іншими нормативними правовими актами.
Поряд з цим у разі виникнення необхідності (зокрема, неукомплектованістю штату) старший судовий пристав має право покласти на своїх заступників виконання або ж виконувати самостійно обов'язки судового пристава-виконавця. У цих випадках на них поширюються обов'язки та права судового пристава-виконавця (див. докладніше коментар до ст. 12).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 10. Повноваження старшого судового пристава "
 1. Стаття 16. Застосування фізичної сили
  стаття містить вичерпний перелік випадків, коли може бути застосована фізична сила. Так, судовий пристав з ЗВПДС вправі застосовувати фізичну силу, в тому числі бойові прийоми боротьби, для: - припинення злочинів та адміністративних правопорушень; - затримання осіб, які вчинили злочини та адміністративні правопорушення; - затримання осіб відповідно до судовим актом; -
 2. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
  старшого судового пристава за місцем ведення зведеного виконавчого провадження. 3. Якщо виконавчі документи стосовно одного боржника або кількох боржників за солідарним стягненню пред'явлені в кілька підрозділів територіального органу Федеральної служби судових приставів, то по них збуджується (ведеться) зведене виконавче провадження в підрозділі судових
 3. В.А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів", 2010

 4. Глава II. Повноваження з організації діяльності служби судових приставів
  судових
 5. Стаття 329. Оспорювання постанов посадових осіб служби судових приставів, їх дій (бездіяльності)
  судового пристава-виконавця державної митом не обкладаються. Згадана норма АПК РФ не втратила юридичної сили після введення в дію гол. 25.3 НК РФ, про що, виходячи з універсальності волі законодавця, свідчить зміст подп. 7 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, що передбачає звільнення від сплати державного мита скарг на дії судового пристава-виконавця,
 6. Стаття 160. Розгляд справи в роздільних засіданнях арбітражного суду
    судового пристава-виконавця та про відшкодування шкоди від його дій в одній заяві. Разом з тим одночасне звернення з такими вимогами повинно проводитися з дотриманням правил про підсудність. Згідно ч. 6 ст. 38 АПК РФ заяву про оскарження дій (бездіяльності) судового пристава-виконавця подається до арбітражного суду за місцем знаходження судового пристава-виконавця. З'єднання
 7. Місце і час здійснення виконавчих дій
    старшого судового пристава підрозділи. Даний акт протягом доби з моменту складення надсилається до підрозділу судових приставів за новим місцем знаходження боржника, місцем його роботи чи місцем знаходження іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення. До акта судовий пристав-виконавець докладає виконавчий документ, на підставі якого було порушено
 8. Передмова
    повноваження судових приставів, а також привів у цілому коментований закон у відповідність з чинним законодавством. Представлений коментар враховує всі останні зміни та доповнення до Закону про судових приставів, а також у підзаконні нормативні правові акти, присвячені діяльності судових приставів. Крім того, при його написанні використовувалося актуальне законодавство про
 9. Коментар до статті 17.8
    повноваженнями, визначеними Федеральними законами "Про судових приставів" та "Про виконавче провадження". Згідно п. 2 ст. 12 Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" судовий пристав-виконавець має право: - отримувати при вчиненні виконавчих дій необхідну інформацію, пояснення та довідки; - проводити у роботодавців перевірку виконання
 10. Стаття 17.8. Перешкоджання законній діяльності судового пристава-виконавця
    судового пристава-виконавця, що знаходиться при виконанні службових обов'язків, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 11. Стаття 17.8. Перешкоджання законній діяльності судового пристава
    судового пристава, що знаходиться при виконанні службових обов'язків, - (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 78-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до трьох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 12. Спеціаліст у виконавчому провадженні
    старшим судовим приставом; - на фахівця покладається обов'язок з'явитися за викликом судового пристава-виконавця, дати об'єктивний висновок з поставлених питань, дати пояснення з приводу виконаних ним дій; - фахівець має право на винагороду за виконану роботу, і дане винагороду відноситься до витрат на проведення виконавчих дій, виплачується вона з
 13. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
    статтями). Норма про направлення копії ухвали стягувачу, боржнику та судового пристава-виконавця виступає додатковою процесуальною гарантією права цих осіб на судовий захист, реалізовану на даному етапі виконавчого виробництва за допомогою оскарження ухвали. Судовому приставу-виконавцю цим забезпечується також виконання обов'язку з повідомленням у триденний термін
© 2014-2022  yport.inf.ua