Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів", 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 11. Обов'язки і права судових приставів щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів

Правовий статус будь-якого державного службовця обумовлюється сукупністю покладених на нього обов'язків та наданих йому прав.
Стаття, що відповідно до Закону N 194-ФЗ була викладена в новій редакції і закріплює обов'язки, а також права судового пристава по ЗВПДС, що характеризують в сукупності його спеціальний правовий статус.
Загальний же правовий статус судового пристава по ЗВПДС як державного цивільного службовця визначається законодавством про державну службу. Так, ст. 14-17 Закону про державну цивільну службу встановлені основні права і обов'язки державного службовця, а також обмеження і заборони, пов'язані з громадянською службою (див. докладніше коментар до ст. 3).
У розвиток законодавчих положень, що передбачають забезпечення встановленого порядку діяльності судів, в якості однієї із завдань судових приставів (див. докладніше коментар до ст. 1) була розроблена і затверджена Інструкція N 226.
У зв'язку з потребою підвищення якості (оптимізації) виконання державних функцій, в тому числі впорядкування адміністративних процедур і адміністративних дій, був розроблений Адміністративний регламент N 384.
Забезпечення встановленого порядку діяльності судів являє собою комплекс заходів, до яких відповідно до Інструкції N 226 відносяться:
- забезпечення в судах безпеки суддів, засідателів, учасників судового процесу і свідків;
- виконання розпоряджень голови суду, а також судді або головуючого у судовому засіданні, пов'язаних з дотриманням порядку в суді;
- виконання рішення суду і судді про застосування до підсудного та іншим громадянам передбачених законом заходів процесуального примусу;
- забезпечення охорони приміщень судів, дорадчих кімнат і судових приміщень у робочий час;
- перевірка підготовки судових приміщень до засідання, забезпечення за дорученням судді доставки до місця проведення судового процесу кримінальної справи і речових доказів та їх збереження;
- підтримання громадського порядку у судових приміщеннях;
- взаємодія із співробітниками міліції, які здійснюють конвоювання осіб, які утримуються під вартою, з питань їх охорони та безпеки;
- попередження і припинення злочинів та правопорушень, виявлення порушників, складання протоколу про адміністративне правопорушення, а в разі необхідності затримання їх з наступною передачею органам внутрішніх справ;
- здійснення приводу осіб, які ухиляються від явки до суду або до судового пристава - виконавцю.
Крім того, в окремих випадках судовий пристав з ЗВПДС може брати участь у провадженні виконавчих дій.
Для ефективного виконання покладених законом на них обов'язків судові пристави по ЗВПДС закріплюються за судами на постійній основі (п. 4.3 Інструкції N 226).
Пункт 1 коментованої статті перераховує обов'язки судового пристава по ЗВПДС.
Зокрема, він зобов'язаний забезпечувати безпеку суддів, присяжних засідателів та інших учасників судового процесу в суді, а у разі виконання окремих процесуальних дій - поза будівель і приміщень суду.
До учасників цивільного (арбітражного) судового процесу відносяться: сторони (позивач і відповідач), заявники, зацікавлені особи, треті особи, прокурор, представники сторін, експерти, спеціалісти, перекладачі, свідки та ін
Учасниками кримінального судового процесу виступають: прокурор, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, підсудний, захисник, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та ін
Під забезпеченням безпеки розуміється сукупність заходів щодо попередження та припинення посягань на життя і здоров'я осіб, пов'язаних із службовою діяльністю. Метою застосування названих заходів є створення належних умов для відправлення правосуддя.
Застосування заходів безпеки здійснюється за наявності достатніх даних, що свідчать про реальність загрози безпеки захищуваних осіб. Більш того, їх застосування є необхідним у випадках вчинення безпосередніх дій, що посягають на життя і здоров'я зазначених осіб (п. 3.3 Інструкції N 226).
Звернутися за захистом до старшому судовому приставу або судовому приставу по ЗВПДС можуть самі особи, які потребують такого захисту. Приводом для застосування заходів безпеки цілком може стати і інша інформація про наявність загрози їх безпеки. Таким чином, ініціатива може виходити як від судового пристава, так і безпосередньо від самих захищаються осіб.
Як правило, безпеку зазначених осіб забезпечується в будівлях і приміщеннях суду, де проводиться судове засідання, протягом усього судового засідання, а в разі потреби - у вечірній час, вихідні та святкові дні. Таке, однак, можливо лише за вказівкою старшого судового пристава (п. 3.4 Інструкції N 226).
Забезпечення безпеки захищуваних осіб в будівлях і приміщеннях суду передбачає вчинення наступних основних дій судовими приставами по ЗВПДС: 1) встановлення для них старшим судовим приставом місць несення служби, в тому числі в залі судового засідання, а також при вході до нарадчої кімнати під час знаходження в ній суддів, які приймають рішення у справі; 2) перевірка перед судовим засіданням приміщення судового засідання, нарадчої кімнати та інших приміщень, де можуть знаходитися захищаються особи, на предмет виявлення в них безгоспних речей, горючих, вибухових , отруйних та інших небезпечних предметів, а також осіб, поведінка яких або їх зовнішній вигляд викликають підозру. Зазначені особи за наявності достатніх підстав можуть затримуватися і передаватися до органів внутрішніх справ, куди направляються перераховані речі і предмети; 3) перевірка справності роботи засобів зв'язку та оповіщення, в тому числі екстрених; 4) видалення із залу судового засідання за розпорядженням головуючого та судді осіб , які допустили порушення встановленого порядку під час судового засідання; 5) застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у випадках і порядку, передбачених коментованим Законом (див. докладніше коментарі до ст. 15-18); 6) звернення за допомогою до співробітників органів внутрішніх справ, органів міграційного обліку, органів ФСБ Росії, органів, уповноважених у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також до військовослужбовців внутрішніх військ.
В окремих випадках може виникати потреба в забезпеченні безпеки суддів, інших учасників судового процесу і за межами будівель (приміщень) суду. Наприклад, це можливо при здійсненні судом огляду письмових і речових доказів на місці (ст. 184 ЦПК РФ).
На судового пристава по ЗВПДС статтею покладено обов'язок забезпечувати доставку кримінальних справ і речових доказів до місця проведення судового засідання. Така доставка можлива за дорученням судді і виробляється з канцелярії суду до місця проведення судового засідання або в кабінет судді.
Оскільки судовий пристав сам не вправі брати в канцелярії кримінальні справи, їх отримує секретар судового засідання, пристав ж забезпечує його супровід до відповідного пункту призначення.
Підтримання громадського порядку в будівлях і приміщеннях суду є обов'язком судового пристава по ЗВПДС.
При цьому громадський порядок слід розглядати як створення такої ситуації громадського спокою, сприятливих зовнішніх умов життєдіяльності людей, коли забезпечується нормальний ритм суспільного життя * (80).
Мірою, спрямованої на підтримку громадського порядку в суді, є і виконання розпоряджень голови суду або головуючого у судовому засіданні судді щодо забезпечення громадського порядку. Зазначене положення коментованої статті кореспондує процесуальному законодавству. Так, згідно з ч. 3 ст. 156 ЦПК РФ головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів щодо забезпечення належного порядку в судовому засіданні. Його розпорядження є обов'язковими для всіх учасників процесу, а також для громадян, присутніх в залі засідання суду. Схожа норма міститься і в ст. 154 АПК РФ. Крім того, ч. 4 ст. 257 КПК РФ прямо вказує на обов'язок судового пристава забезпечувати порядок судового засідання і виконувати розпорядження головуючого.
Охорона будівлі і приміщень суду покладається на судових приставів по ЗВПДС, яка за загальним правилом здійснюється в робочий час і детально регламентована гл. 4 Інструкції N 226.
На практиці разом з тим виникають ситуації, коли охорона суду потрібно і в нічний час, а також у вихідні та святкові дні.
Нововведенням Закону N 194-ФЗ стало закріплення за головним судовим приставом РФ повноваження при необхідності приймати рішення про охорону будинку, приміщень суду в цілодобовому режимі (див. коментар до ст. 8), що в подібних ситуаціях покладає на судових приставів по ЗВПДС обов'язок здійснення охорони в цілодобовому режимі.
Охорона здійснюється відповідно до табеля постам і обов'язковим щоденним веденням постових відомостей. Їх зміст і порядок ведення визначаються п. 4.4 Інструкції N 226.
Підтримання громадського порядку в широкому сенсі забезпечується і обов'язком судового пристава по ЗВПДС попереджати і припиняти злочини і правопорушення, а у разі необхідності передавати правопорушників в органи внутрішніх справ.
Стаття, що передбачає обов'язок судового пристава по ЗВПДС щодо здійснення приводу осіб, які ухиляються від явки за викликом суду, дізнавача служби судових приставів або судового пристава-виконавця.
Підставою для приводу, відповідно, виступають: постанова суду (судді); постанову дізнавача; постанову судового пристава-виконавця, затверджене старшим судовим приставом (ч. 5 ст. 24 Закону про виконавче провадження).
Під приводом розуміється примусове доставлення особи до місця виклику шляхом супроводження його судовим приставом по ЗВПДС або групою судових приставів. Для його здійснення судові пристави по ЗВПДС виїжджають до місця фактичного знаходження особи, яка підлягає приводу, встановлюють особу шляхом перевірки документів, оголошують йому під розпис постанову про привід.
У тому випадку, якщо підмет приводу особа демонструє злісне, тобто неодноразове непокору законним вимогам або ж чинить опір, судові пристави по ЗВПДС мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби або вогнепальна зброя з дотриманням ст. 15-18 коментованого Закону. Одночасно на судових приставів по ЗВПДС покладається обов'язок бути коректними при зверненні до зазначених осіб.
Після здійснення приводу приставом повинен бути складений акт, в якому вказується місце, час і характер правопорушення, прийняті до обличчя заходи, свідки.
Є певні особливості приводу неповнолітніх, які не досягли віку 16 років, - щодо таких осіб приводу проводиться через їх батьків або їх законних представників (п. 5.8 Інструкції N 226).
Вчинення окремих виконавчих дій судовими приставами-виконавцями (зокрема, входження в житлові та нежитлові приміщення, накладення арешту майна боржника), а також здійснення своєї діяльності дізнавачами служби в силу самих різних обставин сполучені для них з підвищеним ризиком. У цьому зв'язку коментована стаття встановлює обов'язок приставів по ЗВПДС забезпечувати безпеку приставів-виконавців, а також інших посадових осіб ФССП Росії при виконанні ними своїх службових обов'язків. Слід підкреслити, що здійснювати виконавчі дії судові пристави по ЗВПДС не має права.
Забезпечення безпеки зазначених осіб проводиться за дорученням старшого судового пристава. Останнє, як правило, грунтується на поданій заявці судового пристава-виконавця, що містить прохання про участь судових приставів по ЗВПДС у виконавчих діях.
В обов'язковому порядку старшим судовим приставом з приставом-виконавцем і приставами по ЗВПДС повинен проводитися інструктаж, метою якого виступає координація їх спільних дій.
Головне завдання участі судового пристава по ЗВПДС у скоєнні виконавчих дій, як уже вище зазначалося, полягає у забезпеченні безпеки судового пристава-виконавця. Крім того, він повинен стежити за громадським порядком. Інструкція N 226 додатково встановлює норми, згідно з якими пристав по ЗВПДС не допускає знаходження сторонніх осіб у місці вчинення виконавчих дій, забезпечує збереження службової документації та бланків, спеціальних і технічних засобів, інвентарю, а також вилучених у боржників коштів, майна і цінностей (п . 6.7).
Представляється, що при виселенні боржника або вселення стягувача в рамках виконавчого провадження участь судових приставів по ЗВПДС не повинно обмежуватися одним лише забезпеченням безпеки судового пристава-виконавця, а складатися в повноцінному - фактичному - скоєнні ряду дій (розтин дверей, установка замикаючих пристроїв тощо), спрямованих на практичне виконання вимог, що містяться у виконавчих документах (див. докладніше коментар до ст. 12).
  Судові пристави щодо ЗВПДС взаємодіють з співробітниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями військових частин (підрозділів) та іншими особами, які здійснюють конвоювання та (або) охорону осіб, які утримуються під вартою, а також з питань охорони та безпеки конвойованих осіб. Слід зазначити, що рішення про таку взаємодію приймає старший судовий пристав на підставі отриманої від голови суду інформації про розгляд судом справ про тяжкі та особливо тяжких злочинах, злочинах, скоєних групою осіб (організованою групою, злочинним співтовариством).
  Старший судовий пристав вживає заходів щодо посилення конвойного підрозділу судовим приставом по ЗВПДС або групою судових приставів. Метою такого посилення виступає забезпечення безпеки і попередження можливих порушень громадського порядку в судовому засіданні, в тому числі і нападу на учасників судового процесу.
  Для цього старший судовий пристав розробляє план посиленого варіанту несення служби, який в обов'язковому порядку узгоджується з головою суду, головуючим у судовому засіданні, суддею і старшим конвойного підрозділу.
  Відповідно до Інструкції N 226 при взаємодії з конвойним підрозділом судовий пристав з ЗВПДС зобов'язаний:
  1) знати і суворо виконувати план спільних дій, неухильно виконувати вказівки старшого судового пристава, при знаходженні в залі судового засідання зайняти місце, вказане старшим судовим приставом або певне самостійно, і вести постійне спостереження за підсудними, іншими учасниками процесу, присутніми громадянами, бути в постійної готовності до негайних дій щодо запобігання втечі підсудних і їх нападу, вчинення протиправних дій;
  2) мати при собі справний службову зброю і спеціальні засоби; 3) вести постійне спостереження за конвойовані; 4) бути готовим до негайного запобігання і припинення протиправних дій підсудних; 5) за наявності підстав пропонувати конвою провести особистий обшук підсудного або декількох підсудних; 6) по закінченні судового розгляду, після виведення підсудних із зали, звільнення його учасниками судового процесу та громадянами, провести ретельний огляд залу суду, включаючи місце знаходження підсудних за бар'єром, результати доповісти старшому судовому приставу (п. 7.3).
  При цьому судовим приставам по ЗВПДС забороняється: вступати з конвойовані в розмови, що не відносяться до порядку конвоювання; приймати від них або передавати їм від сторонніх будь-які предмети, записки, продукти харчування, приймати для відправлення листа; розголошувати організацію охорони підсудних, а також інші відомості, що відносяться до конвоювання.
  Аж до останнього часу при вступі на державну цивільну службу кандидат на посаду судового пристава по ЗВПДС не зобов'язаний був проходити спеціальну лікарську експертизу, що, безумовно, було недоліком законодавства, так як ФССП Росії, а в широкому сенсі держава і суспільство в цілому не мали реальної можливості контролювати придатність судового пристава по ЗВПДС до екстремальних ситуацій, які постійно виникають в процесі його діяльності.
  У даному контексті дуже своєчасними стали положення Закону N 194-ФЗ, покласти на судового пристава по ЗВПДС обов'язок проходження не тільки спеціальної підготовки (що, до речі, існує і сьогодні), але також періодичної перевірки і військово-лікарської експертизи (не рідше 1 разу на рік) на придатність до дій в умовах, пов'язаних із застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї * (81).
  В оновленій редакції коментованої статті більш детально отримали своє закріплення і права судового пристава по ЗВПДС.
  Наприклад, відсутність раніше на законодавчому рівні передбаченого права входження судового пристава по ЗВПДС в приміщення викликало ряд практичних складнощів у виконанні ним покладених на нього обов'язків по приводу, а також забезпечення безпеки при вчиненні виконавчих дій.
  Тепер же встановлено, що судовий пристав з ЗВПДС має право входження на території і в приміщення при здійсненні приводу особи, який ухиляється від явки за викликом суду (судді), дізнавача служби судових приставів або судового пристава-виконавця.
  Мета такого входження повинна полягати в затриманні та примусове доставляння ухиляється від явки особи. При цьому вводиться обов'язкова умова допустимості входження - наявність достатніх підстав вважати, що на цій території або в цьому приміщенні може перебувати зазначена особа.
  Достатність підстав є поняттям оціночним і підлягає визначенню судовим приставом по ЗВПДС в кожному конкретному випадку виходячи зі своїх професійних навичок і знань законодавства. В якості достатніх підстав вважати можливо розглядати свідчення сусідів, інших свідків, а в деяких випадках і доносяться з приміщення звуки людського голосу. Крім того, особисте спостереження судового пристава по ЗВПДС за входженням в приміщення або переміщенням територією підлягає приводу особи повинно також розглядатися як наявність достатніх підстав.
  Стосовно до розглянутого праву судового пристава по ЗВПДС коментована стаття використовує термін "приміщення", який, будучи родовим поняттям, охоплює, таким чином, як житлові, так і нежитлові приміщення.
  В якості спеціального встановлено право судового пристава по ЗВПДС на входження в житлові приміщення у випадку, зазначеному в постанові суду (судді), при здійсненні приводу осіб, які ухиляються від явки до суду. Конструкція норми така, що, на перший погляд, дозволяє зробити висновок про формализованности підстав для входження в житлове приміщення. Проте тут також необхідна наявність достатніх підстав вважати, що в житловому приміщенні може перебувати зазначена особа. Інше тлумачення позбавляє всякого сенсу вчинення дій по входженню в житлове приміщення.
  Судовий пристав щодо ЗВПДС з метою забезпечення безпеки при вчиненні виконавчих дій вправі входити на території і в приміщення, але лише спільно з судовим приставом-виконавцем і у випадках, а також у порядку, які передбачені Законом про виконавче провадження. Необхідність такого входження, як правило, виникає при виконанні виконавчих документів про виселення боржника (ст. 107 Закону про виконавче провадження) або вселення стягувача (ст. 108 Закону про виконавче провадження). Крім того, накладення арешту на майно боржника найчастіше виявляється просто неможливим без входження до відповідного приміщення.
  Коментована стаття встановлює право судового пристава по ЗВПДС перевіряти документи, що засвідчують особу. Спочатку вказане право було введено у відповідності з Федеральним законом від 3 березня 2007 р. N 29-ФЗ "Про внесення змін до статті 11 Федерального закону" Про судових приставів "* (82) і поширювалося на випадки перевірки документів у осіб, що знаходяться в судових приміщеннях, а також при здійсненні приводу осіб, які ухиляються від явки за викликом суду (судді) або судового пристава-виконавця. Оновлена ж її редакція, з одного боку, додатково вказує на можливість перевірки документів при здійсненні приводу до дізнавачу служби судових приставів, а з другий - закріплює за судовим приставом по ЗВПДС право на перевірку документів, що засвідчують особу, в будівлях і приміщеннях ФССП Росії. Останнє відображає лише вже давно назрілу потребу Служби.
  Як правило, документом, що засвідчує громадянство Російської Федерації, виступає паспорт громадянина Російської Федерації (докладніше про нього та інших документах, що засвідчують особу, див. коментар до ст. 3).
  Судовий пристав щодо ЗВПДС наділений правом здійснювати особистий огляд осіб, що у будівлях і приміщеннях судів і ФССП Росії, а також огляд що знаходяться при них речей.
  Обов'язковою умовою допустимості їх проведення виступає наявність підстав вважати, що зазначені особи мають при собі зброю, боєприпаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, наркотичні засоби або психотропні речовини і інші представляють загрозу для безпеки оточуючих предмети, речовини та засоби. Наявність підстав вважати є оціночною категорією і встановлюється судовим приставом по ЗВПДС в кожному конкретному випадку виходячи з власних професійних навичок та вимог чинного законодавства.
  Порядок проведення особистого огляду та огляду речей, що знаходяться при фізичній особі, визначається законодавством про адміністративні правопорушення.
  Особистий огляд повинен проводитися особою однієї статі з особою в присутності двох понятих тієї ж статі.
  Огляд речей являє собою їх обстеження, проведене без порушення конструктивної цілісності, і повинен проводитися також у присутності двох понятих (ст. 27.7 КоАП РФ). При цьому стать понятих значення вже не має.
  Законодавство про адміністративні правопорушення допускає можливість здійснення особистого огляду осіб, а також огляду знаходяться при них речей і в відсутності понятих, але лише у виняткових випадках за наявності достатніх підстав вважати, що при фізичній особі знаходяться зброя чи інші предмети, що використовуються як зброя (ч . 4 ст. 27.7 КоАП РФ).
  За загальним правилом про особистому огляді або огляді речей, що знаходяться при фізичній особі, повинен бути складений протокол. У тому випадку, якщо судовий пристав з ЗВПДС проводить зазначені дії при здійсненні доставляння або адміністративного затримання, то про це робиться відповідний запис у протоколі про доставлених або в протоколі про адміністративне затримання.
  Оновлена редакція коментованої статті закріпила за судовим приставом по ЗВПДС право не допускати до будівлі та приміщення суду, а також ФССП Росії осіб, що мають при собі зброю, боєприпаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, наркотичні засоби або психотропні речовини і інші представляють загрозу для безпеки оточуючих предмети, речовини та засоби. Виняток становлять особи, які здійснюють конвоювання та (або) охорону осіб, які утримуються під вартою.
  Виникає питання про те, наскільки обгрунтовано Закон наділяє судового пристава по ЗВПДС саме правом, а не обов'язком не допускати зазначених осіб до будівлі та приміщення. Думається, це має все-таки бути обов'язком судового пристава по ЗВПДС, з якої можливі названі вище, а також інші винятки, передбачені законодавством.
  У разі необхідності при виявленні осіб, які мають при собі представляють загрозу для безпеки оточуючих предмети, судовий пристав з ЗВПДС може їх затримати з подальшою передачею до органів внутрішніх справ.
  Вкрай важливим для цілей ефективного виконання покладених на судового пристава по ЗВПДС обов'язків є законодавчо закріплене його право на звернення за сприянням до співробітників органів внутрішніх справ, міграційного обліку, ФСБ Росії, органів, уповноважених у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцям внутрішніх військ.
  Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї (див. коментарі до ст. 15-18).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 11. Обов'язки і права судових приставів щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів"
 1. Стаття 16. Застосування фізичної сили
    Застосування фізичної сили є хоч і небажаною, але в ряді випадків неминучою заходом. Право застосування фізичної сили надано судовим приставам по ЗВПДС. Судові пристави-виконавці ж не наділені відповідною можливістю, і в разі виникнення необхідності застосування фізичної сили в рамках здійснення виконавчих дій вони повинні подавати заявки старшому
 2. В.А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів", 2010

 3. Стаття 17.8. Перешкоджання законній діяльності судового пристава-виконавця
    Перешкоджання законній діяльності судового пристава-виконавця, що знаходиться при виконанні службових обов'язків, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 4. Передмова
    Діяльність державних службовців в якості своєї головної мети переслідує підвищення якості життя людини, забезпечення його прав, свобод і законних інтересів. У Росії інститут судових виконавців має вельми глибоку історію і впродовж століть безпосередньо зв'язувався з діяльністю судової влади, а самі судові пристави фактично виступали як працівників судів. Під
 5. Стаття 23. Матеріально-технічне забезпечення служби судових приставів
    Зміст будь-якого органу державної влади передбачає його матеріально-технічне забезпечення, що дозволяє практично здійснювати покладені на нього функції держави. Не є винятком і ФССП Росії. Фінансування витрат на її утримання проводиться за рахунок коштів федерального бюджету (див. докладніше коментар до ст. 22) і переслідує мети створення, зокрема,
 6. Стаття 17.8. Перешкоджання законній діяльності судового пристава
    (В ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 78-ФЗ) Перешкоджання законній діяльності судового пристава, що знаходиться при виконанні службових обов'язків, - (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 78-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до трьох тисяч рублів. (У
 7. Стаття 160. Розгляд справи в роздільних засіданнях арбітражного суду
    Коментар до статті Дані положення АПК РФ дозволяють поєднати вимоги про оскарження дій судового пристава-виконавця та про відшкодування шкоди від його дій в одній заяві. Разом з тим одночасне звернення з такими вимогами повинно проводитися з дотриманням правил про підсудність. Згідно ч. 6 ст. 38 АПК РФ заяву про оскарження дій (бездіяльності) судового
 8. Стаття 17.3. Невиконання розпорядження судді або судового пристава щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів
    (В ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 78-ФЗ) 1. Невиконання законного розпорядження судді про припинення дій, що порушують встановлені в суді правила, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Невиконання законного
 9. Стаття 329. Оспорювання постанов посадових осіб служби судових приставів, їх дій (бездіяльності)
    Коментар до статті Відповідно до ч. 2 ст. 329 АПК РФ заяви про оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пристава-виконавця державної митом не обкладаються. Згадана норма АПК РФ не втратила юридичної сили після введення в дію гол. 25.3 НК РФ, про що, виходячи з універсальності волі законодавця, свідчить зміст подп. 7 п. 1 ст. 333.36 НК РФ,
 10. Стаття 13. Дотримання прав і законних інтересів громадян і організацій
    Здійснення судовими приставами своїх прав і виконання покладених на них обов'язків, з одного боку, повинно відповідати вимогам законодавства, а з іншого - не обмежує прав та законних інтересів громадян і організацій. Лише в цьому випадку стає можливим успішне вирішення поставлених перед ними завдань (див. коментар до ст. 1). Положення коментованої статті мають
 11.  Глава III. Обов'язки і права судових приставів
    Глава III. Обов'язки і права судових
 12.  Глава V. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення служби судових приставів
    Глава V. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення служби судових
 13. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
    1. Поряд з коментарів статтею питання про призупинення або припинення виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41, 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих
 14. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
    1. При виконанні судових рішень, за якими видано кілька виконавчих листів, існує ймовірність перевищення меж стягнення і порушення прав боржників. Попередження такого положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені щодо одного боржника кілька виконавчих проваджень
 15. Стаття 6. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади судових приставів
    Початкова редакція коментованої статті містила інший порядок призначення на посаду судових приставів. Так, головний судовий пристав РФ призначався на посаду і звільнявся від неї Урядом РФ за поданням міністра юстиції РФ. Це було пов'язано з тим, що аж до створення ФССП Росії в якості самостійного федерального органу виконавчої влади службу очолював
 16. Стаття 25. Перехідні положення
    Прийняття будь-якого значимого нормативного правового акта, і особливо федерального закону, як правило, вимагає відповідних коректив ряду діючих у зазначеній сфері нормативних правових актів, а також розробки і прийняття нових на виконання тих правових приписів, які в ньому закладені. Незважаючи на те що в коментованій статті надавалося лише 2 місяці з дня офіційного
© 2014-2022  yport.inf.ua