Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів", 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 13. Дотримання прав і законних інтересів громадян і організацій

Здійснення судовими приставами своїх прав і виконання покладених на них обов'язків, з одного боку, повинно відповідати вимогам законодавства, а з іншого - не обмежує прав та законних інтересів громадян і організацій. Лише в цьому випадку стає можливим успішне вирішення поставлених перед ними завдань (див. коментар до ст. 1).
Положення коментованої статті мають основне значення в діяльності судового пристава і засновані на загальних принципах державної служби, найважливішим серед яких є принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина, їх безпосередньої дії, обов'язковості їх визнання, дотримання та захисту (п. 1 ст. 3 Федерального закону від 27 травня 2003 р. N 58-ФЗ "Про систему державної служби Російської Федерації").
При порушенні судовим приставом в рамках своєї професійної діяльності прав і законних інтересів громадян і організацій відносно нього можуть бути застосовані заходи юридичної відповідальності (див. коментар до ст. 19).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 13. Дотримання прав і законних інтересів громадян і організацій "
 1. Стаття 1167. Охорона законних інтересів неповнолітніх, недієздатних і обмежено дієздатних громадян при розділі спадщини
  стаття 1165) і про розгляд у суді справи про розділ спадщини повинен бути повідомлений орган опіки та
 2. Стаття 25. Контроль дотримання цього Кодексу
  дотримання Дисциплінарним комітетом принципів, порядку та строків здійснення дисциплінарного провадження, прав і законних інтересів учасників дисциплінарного провадження, інших положень цього Кодексу здійснює Рада
 3. Стаття 36 . Цивільна процесуальна правоздатність
  стаття на відміну від аналогічної норми ЦПК 1964 не дає визначення цивільної процесуальної правоздатності і не містить конкретизованого переліку суб'єктів, які нею володіють. Цивільна процесуальна правоздатність що у справі осіб, тобто їх здатність бути учасниками цивільного процесу з відповідним комплексом процесуальних прав і обов'язків, визнається в рівній
 4. Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
  стаття передбачає способи захисту як трудових прав, так і свобод, тобто її завдання і сенс повністю відповідають положенням міжнародних актів і Конституції щодо захисту прав і свобод громадян. Згідно ч. 1 ст. 17 Конституції в Російській Федерації визнаються і гарантуються права і свободи людини і громадянина відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. В
 5. Стаття 117. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
  права здійснювати підприємницьку діяльність лише для досягнення цілей, заради яких вони створені, і цих цілей. 2. Учасники (члени) громадських і релігійних організацій не зберігають прав на передане ними цим організаціям у власність майно, в тому числі на членські внески. Вони не відповідають за зобов'язаннями громадських та релігійних організацій, в яких
 6. 76. Цивільний процес
  дотримання якої направлено процесуальне право. Завдання цивільного судочинства: правильний і своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених або оспорюваних прав, свобод і законних інтересів громадян, організацій, прав та інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, інших осіб, які є суб'єктами
 7. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  правом в радянському цивільному праві / / Известия АН СРСР. 1946. N 6. Цивільно-правова охорона інтересів особистості / За ред. Б.Б. Черепахина. М., 1969. Грибанов В.П. Межі здійснення і захисту цивільних прав. М., 1972. Захист прав громадян та юридичних осіб в російському і зарубіжному праві / Под ред. Т.Є. Абова. М., 2002. Курбатов А. Неприпустимість зловживання правом як спосіб
 8. ДО ЧИТАЧІВ
  правах, якими вони мають як споживачі. Тому підготовка Товариством захисту прав споживачів "Закон" довідкового посібника для всіх "Права споживачів в Україні" є досить актуальною. З 1992 р. Товариство захисту прав споживачів "Закон" (голова В. А. Андрющенко) безкоштовно надає юридичну та консультаційну допомогу громадянам, допомагає їм самостійно відстоювати свої
 9. Стаття 136. Порушення рівності прав і свобод людини і громадянина Коментар до статті 136
  прав людини і громадянина закріплений у ст. 19 Конституції РФ. Стаття 136 КК РФ забезпечує захист цього принципу кримінально-правовими методами. 2. Об'єктивну сторону цього злочину становить будь-яке порушення рівності прав людини і громадянина в залежності від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії,
 10. Стаття 64. Права та обов'язки батьків по захисту прав та інтересів дітей
  прав та інтересів дітей покладається на їх батьків. Батьки є законними представниками своїх дітей і виступають на захист їх прав та інтересів у відносинах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі в судах, без спеціальних повноважень. 2. Батьки не має права представляти інтереси своїх дітей, якщо органом опіки та піклування встановлено, що між інтересами батьків і
 11. Громадські та релігійні організації та об'єднання
  праві передавати їм майно у власність , але вони не зберігають на нього (як і на членські внески) будь-яких прав. Зазначені організації мають право здійснювати підприємницьку діяльність лише для досягнення цілей, заради яких вони були створені, і цих цілей. Учасники (члени) розглянутих організацій не відповідають за їхніми зобов'язаннями, а організації не відповідають по
 12. Стаття 155.2. Діяльність організацій для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, з виховання, освіти дітей, захисту і представництва їх прав і законних інтересів
  прав і законних інтересів покладається на ці організації. До організацій для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, в які діти поміщені під нагляд, застосовуються норми законодавства про опіку та піклування, що відносяться до прав, обов'язків і відповідальності опікунів та піклувальників. 3. Організації, які вказані в пункті 1 статті 155.1 цього Кодексу та в які
© 2014-2022  yport.inf.ua