Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право
ЗМІСТ:
А . В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011
У постатейному коментарі розкривається зміст норм ДВК РФ, дається тлумачення дефініцій, що використовуються в законі. Особливістю видання є широке використання практики Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду РФ і Верховного Суду РФ з питань, пов'язаних з виконанням кримінального покарання, порядком та умовами його відбування. Пропоноване видання орієнтоване, в першу чергу, на осіб, які професійно займаються питаннями, пов'язаними з виконанням кримінального покарання: співробітників кримінально-виконавчої системи, дисциплінарних військових частин, суддів і прокурорів. Представляється, що коментар може бути корисний також і в сфері правозахисту: працівникам апаратів уповноваженого, адвокатам, правозахисникам та іншим особам. Дане видання може стати в нагоді і самим засудженим, а також їх родичам. І, нарешті, коментар може становити інтерес для викладачів і вчених, аспірантів та студентів навчальних закладів юридичного профілю.
ВСТУП
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Цілі і завдання кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації
Стаття 2. Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації
Стаття 3. Кримінально-виконавче законодавство Російської Федерації та міжнародно-правові акти
Стаття 4. Нормативні правові акти з питань виконання покарань
Стаття 5. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації щодо засуджених військовослужбовців
Стаття 6. Дія кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації в просторі і в часі
Стаття 7. Підстави виконання покарань та застосування інших заходів кримінально-правового характеру
Стаття 8. Принципи кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації
Стаття 9. Виправлення засуджених та його основні засоби
Глава 2. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАСУДЖЕНИХ
Стаття 10. Основи правового становища засуджених
Стаття 11. Основні обов'язки засуджених
Стаття 12. Основні права засуджених
Стаття 13. Право засуджених на особисту безпеку
Стаття 14. Забезпечення свободи совісті і свободи віросповідання засуджених
Стаття 15. Звернення засуджених та порядок їх розгляду
Глава 3. УСТАНОВИ ТА ОРГАНИ, що виконує покарання, І КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЮ
Стаття 16. Установи та органи, які виконують покарання
Стаття 17. Повідомлення про місце відбування покарання
Стаття 18. Застосування до засуджених заходів медичного характеру
Стаття 19. Контроль органів державної влади
Стаття 20. Судовий контроль
Стаття 21. Відомчий контроль
Стаття 22. Прокурорський нагляд за додержанням законів адміністрацією установ і органів, що виконують покарання
Стаття 23. Участь громадських об'єднань у здійсненні громадського контролю за забезпеченням прав людини. Сприяння громадських об'єднань у роботі установ і органів, що виконують покарання
Стаття 24. Відвідування установ і органів, що виконують покарання
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ II. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ізоляції засудженого ВІД ТОВАРИСТВА
Глава 4. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ОБОВ'ЯЗКОВИХ РОБІТ
Стаття 25. Порядок виконання покарання у вигляді обов'язкових робіт
Стаття 26. Умови виконання та відбування покарання у вигляді обов'язкових робіт
Стаття 27. Обчислення строку обов'язкових робіт
Стаття 28. Обов'язки адміністрації організацій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
Стаття 30. Злісне ухилення від відбування обов'язкових робіт
Глава 5. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ
Стаття 31. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу
Стаття 32. Злісне ухилення від сплати штрафу
Глава 6. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
Стаття 34. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені
Стаття 35. Обов'язки органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю
Стаття 36. Обчислення строку позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
Стаття 38. Відповідальність за невиконання вироку суду про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю
Глава 7. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ
Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт
Стаття 40. Умови відбування виправних робіт
Стаття 41. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт
Стаття 43. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до виправних робіт
Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
Стаття 45. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 46. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування виправних робіт і за злісне ухилення від їх відбування
Глава 8. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ
Стаття 47. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 47.1. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі
Стаття 48. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
Стаття 50. Порядок відбування покарання у вигляді обмеження волі
Стаття 51. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 52. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 53. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції
Стаття 55. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 56. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Стаття 57. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
Стаття 58. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування покарання у вигляді обмеження свободи і за ухилення від його відбування
Стаття 59. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі
Глава 9. ВИКОНАННЯ ДОДАТКОВИХ ВИДІВ ПОКАРАНЬ
Стаття 61. Виконання вироку суду про позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород
Стаття 62. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 63. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 64. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 65. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 66. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Стаття 67. Втратила чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
Розділ III. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ АРЕШТУ
Глава 10. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ АРЕШТУ
Стаття 68. Місця відбування арешту
Стаття 69. Порядок і умови виконання покарання у вигляді арешту
Стаття 70. Залучення до праці засуджених до арешту
Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених до арешту
Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
Розділ IV. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Глава 11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Стаття 73. Місця відбування позбавлення волі
Стаття 74. Види виправних установ
Стаття 75. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання
Стаття 75.1. Направлення засуджених в колонію-поселення
Стаття 76. Переміщення засуджених до позбавлення волі
Стаття 77. Залишення засуджених до позбавлення волі в слідчому ізоляторі або тюрмі для виконання робіт з господарського обслуговування
Стаття 77.1. Залучення засуджених до позбавлення волі до участі в слідчих діях або судовому розгляді
Стаття 77.2. Строки тримання під вартою засуджених до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відповідальності по іншій справі
Стаття 78. Зміна виду виправної установи
Стаття 79. Прийом засуджених до позбавлення волі до виправних установ
Стаття 80. Роздільне утримання засуджених до позбавлення волі у виправних установах
Стаття 81. Відбування засудженими до позбавлення волі всього терміну покарання в одному виправному закладі
Глава 12. РЕЖИМ У ВИПРАВНИХ УСТАНОВАХ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Стаття 82. Режим у виправних установах і його основні вимоги
Стаття 83. Технічні засоби нагляду і контролю
Стаття 84. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях
Стаття 85. Режим особливих умов у виправних установах
Стаття 86. Заходи безпеки і підстави їх застосування
Глава 13. УМОВИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИПРАВНИХ УСТАНОВАХ
Стаття 87. Умови відбування покарання засудженими до позбавлення волі
Стаття 88. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої необхідності
Стаття 89. Побачення засуджених до позбавлення волі
Стаття 90. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок, передач і бандеролей
Стаття 91. Листування засуджених до позбавлення волі, отримання та відправлення грошових переказів
Стаття 92. Телефонні розмови засуджених до позбавлення волі
Стаття 93. Прогулянки засуджених до позбавлення волі
Стаття 94. Перегляд засудженими до позбавлення волі кінофільмів і телепередач, прослуховування радіопередач
Стаття 95. Придбання та зберігання засудженими до позбавлення волі літератури і письмового приладдя
Стаття 96. Умови та порядок пересування засуджених до позбавлення волі без конвою або супроводу
Стаття 97. Виїзди засуджених до позбавлення волі за межі виправних установ
Стаття 98. Обов'язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі
Стаття 99. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі
Стаття 100. Особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених вагітних жінок, засуджених годуючих матерів і засуджених жінок, які мають дітей
Стаття 101. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі
Стаття 102. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі
Глава 14. ТРУД, ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі
Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення волі до робіт без оплати праці
Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
Стаття 108. Професійна освіта та професійна підготовка засуджених до позбавлення волі
Глава 15. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
Стаття 110. Основні форми і методи виховної роботи із засудженими до позбавлення волі
Стаття 111. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі
Стаття 112. Загальна освіта засуджених до позбавлення волі
Стаття 113. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі
Стаття 114. Порядок застосування заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі
Стаття 115. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі
Стаття 116. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання засудженими до позбавлення волі
Стаття 117. Порядок застосування заходів стягнення до засуджених до позбавлення волі
Стаття 118. Умови утримання засуджених до позбавлення волі в штрафних ізоляторах, приміщеннях камерного типу, єдиних приміщеннях камерного типу і одиночних камерах
Стаття 119. Посадові особи виправних установ, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених до позбавлення волі
 Глава 16. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У ВИПРАВНИХ УСТАНОВАХ РІЗНИХ ВИДІВ
Стаття 120. Виправні колонії загального режиму
Стаття 121. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях загального режиму
Стаття 122. Виправні колонії суворого режиму
Стаття 123. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях суворого режиму
Стаття 124. Виправні колонії особливого режиму
Стаття 125. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях особливого режиму
Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
Стаття 127. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
Стаття 128. Колонії-поселення
Стаття 129. Умови відбування позбавлення волі в колоніях-поселеннях
Стаття 130. Тюрми
Стаття 131. Умови відбування позбавлення волі в тюрмах
 Глава 17. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ у виховних колоніях
Стаття 132. Виховні колонії
Стаття 133. Умови відбування позбавлення волі у виховних колоніях
Стаття 134. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
Стаття 135. Особливості застосування заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
Стаття 136. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
Стаття 137. Порядок застосування заходів стягнення до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
Стаття 138. Посадові особи виховної колонії, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених
Стаття 139. Залишення у виховних колоніях засуджених до позбавлення волі, які досягли повноліття
Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
Стаття 141. Організація навчально-виховного процесу
Стаття 142. Участь громадських об'єднань у роботі виховних колоній
 Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИГЛЯДІ ОБМЕЖЕННЯ Для військовослужбовців, арешт і утримання в дисциплінарному ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
 Глава 18. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ПО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
Стаття 144. Утримання із грошового утримання засудженого військовослужбовця
Стаття 145. Переміщення засудженого військовослужбовця по службі
Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
Стаття 147. Припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
Стаття 148. Звільнення від покарання у вигляді обмеження по військовій службі або заміна його засудженому військовослужбовцю, який звільняється з військової служби
 Глава 19. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ АРЕШТУ СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Стаття 149. Місця відбування арешту засудженими військовослужбовцями
Стаття 150. Роздільне утримання засуджених військовослужбовців
Стаття 151. Направлення засуджених військовослужбовців на гауптвахту
Стаття 152. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями
Стаття 153. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців
Стаття 154. Особливості правового становища засуджених військовослужбовців
 Глава 20. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ЗМІСТУ У дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
Стаття 155. Місця відбування вмісту у дисциплінарної військової частини
Стаття 156. Режим у дисциплінарної військовій частині
Стаття 157. Особливості режиму у дисциплінарної військовій частині
Стаття 158. Побачення засуджених військовослужбовців
Стаття 159. Одержання засудженими військовослужбовцями посилок, передач і бандеролей
Стаття 160. Листування засуджених військовослужбовців
Стаття 161. Придбання засудженими військовослужбовцями продуктів харчування і предметів першої необхідності
Стаття 162. Короткострокові виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарної військової частини
Стаття 163. Військова підготовка засуджених військовослужбовців
Стаття 164. Праця засуджених військовослужбовців
Стаття 165. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
Стаття 166. Зміна умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
Стаття 167. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців
Стаття 168. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців
Стаття 169. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення
Стаття 170. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців
Стаття 171. Залік часу перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарній військовій частині в загальний строк військової служби
 Розділ VI. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ. Допомоги засудженим, звільняються від ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, І КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ
 Глава 21. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
Стаття 172. Підстави звільнення від відбування покарання
Стаття 173. Припинення відбування покарання і порядок звільнення
Стаття 174. Звільнення засуджених військовослужбовців від відбування покарання
Стаття 175. Порядок звернення з клопотанням про звільнення від відбування покарання та подання про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання
Стаття 176. Порядок звернення з клопотанням про помилування
Стаття 177. Відстрочка відбування покарання засудженим
Стаття 178. Контроль за дотриманням умов відстрочки відбування покарання
Стаття 179. Правове становище осіб, які відбули покарання
 Глава 22. Допомоги засудженим, звільняються від ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, І КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ
Стаття 180. Обов'язки адміністрації установ, що виконують покарання, щодо сприяння у трудовому і побутовому влаштуванні звільняються засуджених
Стаття 181. Надання допомоги засудженим, звільняються від відбування покарання
Стаття 182. Права звільняються засуджених на трудове і побутове влаштування та інші види соціальної допомоги
Стаття 183. Контроль за особами, звільненими від відбування покарання
 Розділ VII. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ СТРАТИ
 Глава 23. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ СТРАТИ
Стаття 184. Загальні положення виконання покарання у вигляді смертної кари
Стаття 185. Правове становище засудженого до страти
Стаття 186. Порядок виконання смертної кари
 Розділ VIII. КОНТРОЛЬ ЗА умовно засуджених
 Глава 24. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДІНКОЮ УМОВНО ЗАСУДЖЕНИХ
Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою умовно засуджених
Стаття 188. Порядок здійснення контролю за поведінкою умовно засуджених
Стаття 189. Обчислення іспитового строку
Стаття 190. Відповідальність умовно засуджених
 Кримінально-процесуальне право:
 1. Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013 - 2013
 2. Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року - 2013
 3. Верховна Рада України / Верховна Рада України. Кримінальний процесуальний кодекс України - 2012 рік
 4. А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 № 4651-VI. - 2012 рік
 5. Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011 - 2011 год
 6. Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний) - 2010 рік
 7. В.А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" - 2010 рік
 8. B.I. Тертішніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар - 2007
 9. Я.І. Гилинский. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». - 2004
 10. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник - 2003
 11. Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник. - 1997 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua