Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 11. Основні обов'язки засуджених

Коментар до статті 11
1. Природно, що однією з основних обов'язків для засуджених є виконання обов'язків громадян Російської Федерації.
Засуджені зобов'язані дотримувати прийняті в суспільстві моральні норми поведінки. Так, для засуджених до позбавлення волі встановлено заборону на використання жаргону, нанесення татуювань, присвоєння кличок в п. 15 Правил внутрішнього розпорядку виправних установ, затверджених Наказом Мін'юсту РФ від 3 листопада 2005 р. N 205 (в ред. Від 12 лютого 2009 N 39). Засуджені зобов'язані ввічливо ставитися до персоналу, іншим особам, відвідують установи, а також до інших засуджених. Тут моральні, по суті, правила поведінки набувають характеру юридичних обов'язків.
Те ж саме можна сказати і про дотримання засудженими правил особистої гігієни, які поза виправної установи нормами права не регулюються. У цьому питанні спостерігається рідкісний випадок збігу вимог офіційних норм і неформальних правил поведінки, що існують у середовищі засуджених. Причому неформальні норми передбачають вельми суворі санкції за прояв неохайності, недотримання правил особистої гігієни. Враховуючи умови установ, що виконують покарання, зосередження значної кількості людей на обмеженому просторі, встановлення такої спеціальної обов'язки, як дотримання вимог санітарії та гігієни, видається виправданою.
2. Крім виконання загальногромадянських обов'язків, засуджені повинні дотримуватися вимог федеральних законів та інших нормативних актів, що визначають порядок і умови відбування покарань. У цих нормативних актах закріплюються спеціальні обов'язки засуджених як суб'єктів кримінально-виконавчих правовідносин. Наприклад, засуджені до виправних робіт зобов'язані з'являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції; засуджені до позбавлення волі зобов'язані трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією виправної установи.
3. До основних відноситься і обов'язок засуджених виконувати законні вимоги адміністрації установ та органів, що виконують покарання. Тепер ця обов'язок закріплено законодавчо, причому її виконання пов'язане тільки із законними вимогами адміністрації. Раніше ця норма була присутня в Правилах внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ і формулювалася як обов'язок засуджених беззаперечно виконувати вказівки співробітників виправно-трудових установ (§ 16 Правил внутрішнього розпорядку виправних установ).
4. До числа спеціальних обов'язків належить обов'язок засуджених з'являтися за викликом адміністрації і давати пояснення з питань виконання вимог вироку. Цей обов'язок є загальною, але в основному вона звернена до засуджених до покарань без ізоляції від суспільства (обов'язкові роботи, виправні роботи) і забезпечує можливість контролю за процесом відбування покарання. У разі неявки засуджений може бути підданий примусовому приводу в кримінально-виконавчу інспекцію.
5. Виконання засудженими покладених на них обов'язків є необхідна правова основа для виконання покарання та підтримки правопорядку в установах, що виконують покарання. Невиконання засудженими своїх обов'язків (як основних, так і інших) тягне передбачену законом відповідальність. Це може бути кримінальна відповідальність (за ухилення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі), дисциплінарна (за порушення встановленого порядку відбування покарання), матеріальна (для засуджених до позбавлення волі).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 11. Основні обов'язки засуджених "
 1. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
  основні повноваження крайових, обласних Рад народних депутатів, основні права і обов'язки районних, міських і районних у містах, селищних і сільських Рад. Їх положення деталізувалися у відповідних законах РРФСР. --- Див: Відомості СРСР. 1978. N 49. Ст. ст. 795, 796, 797; 1980. N 27. Ст. 526. Див: Відомості РРФСР. 1979. N 32. Ст. ст. 785,
 2. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  основними ознаками приватизації за російським законодавством відносяться: 1) приналежність приватизованого майна до державної або муніципальної власності. Тому не є приватизацією, наприклад, перехід кооперативних квартир в будинках ЖБК у власність громадян. У таких випадках застосовуються загальні норми цивільного права; 2) приналежність покупця приватизованого майна
 3. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  стаття поміщена в гол. 23 "Забезпечення виконання зобов'язань", і тому неустойка розглядається насамперед як спосіб забезпечення виконання зобов'язань, який носить акцесорних характер по відношенню до основного зобов'язання. Крім цього, неустойка за своєю юридичною природою одночасно є і формою цивільно-правової відповідальності, оскільки: по-перше, стягується
 4. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  основна форма відповідальності, але і необхідний елемент складу правопорушення, якщо результатом протиправної поведінки стало їх заподіяння потерпілому. У цивільному праві збитки, як правило, виступають і як об'єктивна умова відповідальності, і як захід відповідальності, що дозволяє забезпечити повне їх відшкодування і тим самим відновити майновий стан потерпілого в той
 5. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  основні правила компенсації моральної шкоди. Моральна шкода підлягає компенсації громадянам, якщо він є результатом порушення особистих немайнових прав або нематеріальних благ. При порушенні майнових прав моральна шкода підлягає компенсації лише у випадках, спеціально передбачених законом. Випадки компенсації моральної шкоди передбачають Федеральний закон від 7 лютого 1992
 6. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  статтях, прийнято називати правилами про спеціальний делікт - шкоду, заподіяну актом влади. Підставами для виділення даного випадку заподіяння шкоди в особливий делікт служать як особливості застосування до нього загальних умов деліктної відповідальності, так і наявність ряду спеціальних умов, додатково встановлених законом. Серед загальних умов деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну
 7. § 1. Загальні положення
  основною умовою повної реалізації їх батьківських прав. Діти можуть виявитися позбавленими батьківського піклування в силу різних причин. Це можуть бути об'єктивні причини, які спричинили реальну неможливість здійснення батьками піклування над дітьми: смерть батьків, їх важка хвороба, нещасний випадок, втрата дієздатності, тривала відсутність і навіть втрата дитини при
 8. § 4. Право та інші соціальні норми
  статтях Конституції). Це спостерігається в діяльності як законодавчої, так і виконавчої влади. Адже закони, інші нормативні акти мають, як правило, не тільки економічне, але і політичне обгрунтування. Але між правовими і політичними нормами можуть бути і протиріччя. У політичній області є свої традиції, загальноприйняті правила, вимоги, принципи, еталони. Існує
 9. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 10. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. В
© 2014-2022  yport.inf.ua