Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 22. Прокурорський нагляд за додержанням законів адміністрацією установ і органів, що виконують покарання

Коментар до статті 22
1. Предмет, межі, повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів адміністрацією установ і органів, що виконують покарання, визначені Федеральним законом від 17 січня 1992 р. N 2202-1 "Про прокуратуру Російської Федерації".
2. До предмета прокурорського нагляду законом віднесено:
законність перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, виправних та інших органах і установах, що виконують покарання і заходи примусового характеру, які призначаються судом;
дотримання встановлених законодавством України прав і обов'язків затриманих, взятих під варту, засуджених та осіб, підданих заходам примусового характеру, порядку та умов їх утримання;
законність виконання покарання, не пов'язаного з позбавленням волі .
3. Для вирішення поставлених перед прокуратурою завдань прокурор має право при здійсненні нагляду відвідувати в будь-який час вищеназвані органи та установи, опитувати затриманих, взятих під варту, засуджених та осіб, підданих заходам примусового характеру, знайомитися з документами, на підставі яких ці особи затримані, поміщені під варту , засуджені або піддані заходам примусового характеру, з оперативними матеріалами, вимагати від адміністрації створення умов, що забезпечують права затриманих, взятих під варту, засуджених та осіб, підданих заходам примусового характеру, перевіряти відповідність законодавству Російської Федерації наказів, розпоряджень, постанов адміністрації органів і установ, виконують покарання, вимагати пояснення від посадових осіб, вносити протести та подання, порушувати кримінальні справи або провадження про адміністративні правопорушення. До розгляду протесту дію опротестованого акта адміністрацією установи має бути призупинено.
Прокурор також вправі скасовувати дисциплінарні стягнення, накладені в порушення закону на осіб, взятих під варту, засуджених, негайно звільняти їх своєю постановою з штрафного ізолятора, приміщення камерного типу, карцеру, одиночній камери, дисциплінарного ізолятора.
І нарешті, прокурор або його заступник зобов'язаний негайно звільнити своєю постановою кожного міститься без законних підстав в установах, що виконують покарання і заходи примусового характеру, або в порушення закону підданого затримання, попереднім висновком або поміщеного в судово- психіатричний заклад.
4. Ефективність прокурорського нагляду зумовлена й тим обставиною, що постанови і вимоги прокурора щодо виконання встановлених законом порядку й умов тримання затриманих, взятих під варту, засуджених, осіб, підданих заходам примусового характеру або поміщених в судово-психіатричні установи, підлягають обов'язковому виконанню адміністрацією, а також органами, виконуючими вироки судів щодо осіб, засуджених до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.
5. Прокуратурою Російської Федерації приділяється велика увага розглядався напрямку нагляду. У цьому зв'язку, зокрема, в Наказі Генпрокуратури РФ від 30 січня 2007 р. N 19 "Про організацію нагляду за виконанням законів адміністраціями органів і установ, які виконують кримінальні покарання, слідчих ізоляторів при утриманні під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів" прокурорам дано вказівка розглядати нагляд за виконанням вимог кримінально-виконавчого законодавства як одну із складових частин функції захисту конституційних прав і законних інтересів громадян, які перебувають у виправних установах і місцях утримання під вартою, відбувають покарання, не пов'язані з ізоляцією від суспільства, а також містяться в дисциплінарних військових частинах. У зв'язку з цим прокурори зобов'язані при перевірках у виправних і виховних колоніях, тюрмах, слідчих ізоляторах, дисциплінарних військових частинах не залишати без уваги факти використання недозволених заходів впливу та незаконного застосування адміністраціями виправних установ, слідчих ізоляторів, командуванням та іншими посадовими особами дисциплінарних військових частин, інших військових частин та установ, співробітниками відділів спеціального призначення фізичної сили, спецзасобів і зброї; незаконного проштовхування у карцери, дисциплінарні та штрафні ізолятори, приміщення камерного типу, гауптвахти дисциплінарних військових частин; ненадання медичної допомоги; неналежне матеріально-побутового забезпечення; перешкоджання підозрюваним, обвинуваченим і засудженим оскаржити відповідно до закону дії і рішення посадових осіб, які порушили їх права.
Робота прокурора повинна бути організована таким чином, щоб при здійсненні нагляду за виконанням законів прокурори своєчасно попереджали, виявляли і відкидали порушення законів в органах і установах кримінально-виконавчої системи, слідчих ізоляторах, дисциплінарних військових частинах, інших військових органах і установах, які виконують кримінальні покарання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 22. Прокурорський нагляд за додержанням законів адміністрацією установ і органів, що виконують покарання "
 1. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  Оскільки місцеве самоврядування самостійно, адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила -
 2. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 3. Стаття 52. Прокурорський нагляд
  Коментар до статті 52 1. Нагляд за законністю діяльності поліції здійснюється в суворій відповідності до положень Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації". 2. Нагляд за законністю діяльності поліції - це здійснювана від імені держави діяльність Генерального прокурора Росії і підлеглих йому прокурорів, спрямована на забезпечення точного і
 4. Тема 4.2. Правові екологічні вимоги, процедури і відносини з використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
  Принципи екологічного права виникають з сучасного розуміння значення доброякісної природного середовища для здорового життя людей, забезпечення їх ресурсами та іншими засобами життя, а також розуміння впливу людської життєдіяльності на якісний стан природного середовища і здатності людей змінювати свою поведінку по відношенню до навколишньої природи відповідно до пізнаних
 5. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 6. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 8. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  Виникнення права на житлову площу в будинках державного і муніципального житлового фонду, що надається за договорами соціального найму. З прийняттям нового ЖК умови та порядок надання громадянам житлової площі, що входить до складу державного та муніципального фондів, істотно змінилися. Протягом багатьох десятиліть житлова площа зі складу цих фондів надавалася всім
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. 21.5. Державний нагляд: поняття, види, характеристика
  Державний нагляд - функція спеціальних державних органів та їх посадових осіб за систематичного спостереження заточним і неухильним дотриманням законів, інших нормативних правових актів, здійснювана по підвідомчих даними органам питань щодо непокора їм юридичних і фізичних осіб. Види державного нагляду: адміністративний і прокурорський.
© 2014-2022  yport.inf.ua