Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально- процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 132. Виховні колонії

Коментар до статті 132
1. Виховні колонії є виправними установами, призначеними для відбування позбавлення волі неповнолітніми засудженими. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, встановлюють (п. 19.1), що приміщення неповнолітнього в яке-небудь виправний заклад завжди повинно бути крайнім заходом. В даний час в 60 виховних колоніях країни містяться близько 7000 засуджених.
Порівняно з виправними колоніями, у виховних колоніях передбачена більш глибока диференціація умов відбування покарання. У виховних колоніях встановлюються, крім звичайних, полегшених і суворих, ще й пільгові умови відбування покарання. Умови відбування розрізняються розміром дозволених до витрачання грошей, кількістю надаваних короткострокових побачень, кількістю і характером надаваних тривалих побачень, а також місцем проживання (аж до проживання за межами виховної колонії).
Все новоприбулі засуджені поміщаються в карантинне відділення на строк до 15 діб, де містяться в звичайних умовах. Прийом засуджених здійснюється оперативним черговим, співробітниками відділів режиму, оперативного, спеціального обліку, медичної частини і психологом. Під час прийому засуджених співробітник відділу спеціального обліку встановлює приналежність особистих справ прибулим засудженим, перевіряє наявність в них необхідних документів. Медичний працівник проводить зовнішній огляд засуджених з метою виявлення у них тілесних ушкоджень та надання необхідної допомоги. З кожним новоприбулим індивідуально проводять бесіди оперативний співробітник і психолог. Прибулі засуджені після уточнення даних піддаються повному обшуку, а належні їм речі - огляду. Після обшуку засуджені проходять комплексну санітарну обробку, і при виявленні інфекційних хворих вони негайно ізолюються в медичну частину колонії.
Під час знаходження в карантинному відділенні з засудженими проводяться заняття за спеціальною програмою, яка передбачає ознайомлення з порядком та умовами відбування покарання, заходами відповідальності за їх порушення, правами та обов'язками засуджених, порядком звернення з пропозиціями, клопотаннями , заявами та скаргами. Вони інформуються про застосування у виховній колонії аудіовізуальних, електронних та інших технічних засобів нагляду і контролю, про передбачені законодавством випадках застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї.
Рішення про розподіл засуджених по загонах (відділенням) приймається комісією, очолюваної начальником колонії, з урахуванням отриманих даних про індивідуально-психологічних особливостях їх особистості. До складу комісії включаються заступники начальника колонії, начальники загонів, директора загальноосвітньої школи та професійного училища, керівник виробництва, начальник психологічної лабораторії (психолог), начальники відділів режиму, оперативного, праці та заробітної плати, начальник медичної частини, працівник групи соціального захисту засуджених. Рішення комісії оформляється у вигляді наказу, фіксується в спеціальному журналі і затверджується начальником колонії. Відділення формуються за принципом "клас - відділення" або "клас - відділення - група професійної підготовки".
Порядок і умови відбування покарання у виховних колоніях регламентуються Правилами внутрішнього розпорядку виховних колоній кримінально-виконавчої системи, затвердженими Наказом Міністерства юстиції РФ від 6 жовтня 2006 р. N 311 (в ред. Від 9 листопада 2009 р . N 388).
2. Після закінчення карантинного терміну засуджені направляються в загін (відділення), де починають відбувати покарання також у звичайних умовах. Виняток становлять дві категорії засуджених: раніше відбували позбавлення волі і засуджені за умисні злочини, вчинені в період відбування позбавлення волі. Вони починають відбувати покарання відразу на строгих умовах. В термін перебування засудженого в суворих умовах зараховується термін перебування у карантинному відділенні. У строгих умовах відбувають покарання також злісні порушники встановленого порядку відбування покарання, переведені з звичайних або полегшених умов відбування покарання. У виховних колоніях, на відміну від виправних колоній, єдиним правовим наслідком визнання засудженого злісним порушником є його переклад в суворі умови (для деяких категорій - у звичайні), якщо не вважати незалишене таких осіб у виховній колонії по досягненні ними віку 18 років.
3. У коментованій статті міститься важлива стимулююча норма: якщо засуджений в період перебування у слідчому ізоляторі не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася захід стягнення у вигляді поміщення в карцер, термін його перебування у звичайних або строгих умовах після прибуття в колонію обчислюється з дня укладення його під варту.
4. У ч. ч. 3 - 8 коментованої статті встановлюються підстави і порядок переведення засуджених з одних умов відбування покарання в інші. Підставою переведення засудженого до більш м'які умови є відсутність стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання і сумлінне ставлення до праці та навчання, підставою перекладу в більш суворі - визнання засудженого злісним порушником встановленого порядку відбування покарання.
З строгих умов у звичайні засуджені переводяться після закінчення шести місяців.
Для переведення засуджених з звичайних умов у полегшені встановлені диференційовані строки відбуття у звичайних умовах. Для осіб жіночої статі, а також для осіб чоловічої статі, вперше відбувають позбавлення волі, цей термін складає три місяці. Для осіб чоловічої статі, які раніше відбували позбавлення волі, цей термін складає шість місяців. За змістом ч. ч. 2 і 3 статті, шестимісячний термін повинен поширюватися і на засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування позбавлення волі.
Для перекладу з полегшених умов у пільгові не встановлені підстави і строки. Цільове призначення такого перекладу - підготовка засудженого до звільнення.
Вид умов, в які може бути переведений засуджений, визнаний злісним порушником, залежить від того, в яких умовах він знаходився. Злісні порушники встановленого порядку відбування покарання переводяться: зі звичайних умов у суворі; з полегшених умов в строгі або звичайні; з пільгових умов у звичайні. Повторний переклад в пільгові умови проводиться не раніше ніж через шість місяців після повернення із звичайних в полегшені умови відбування покарання.
5. Процедура переведення засуджених з одних умов відбування покарання в інші у виховних колоніях відрізняється від виправних колоній. Переведення засуджених з одних умов відбування покарання в інші провадиться начальником виховної колонії за поданням навчально-виховного ради колонії. Навчально-виховний рада складається з начальника колонії (голова), його заступників, начальників відділів та служб, директора загальноосвітньої школи, директора професійного училища, начальника психологічної лабораторії (психолога), начальників загонів (старших вихователів).
Переклад зі звичайних умов у полегшені проводиться начальником колонії за поданням ради вихователів загону. Рада вихователів загону складається з начальника загону (старшого вихователя), вихователів відділень, вчителі, майстри виробництва, психолога, працівників оперативного і режимного відділів, представників батьківського комітету.
6. У разі незгоди засудженого з перекладом в суворі умови відбування покарання він має право оскаржити рішення про переведення в судовому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 132. Виховні колонії "
 1. Стаття 56. Позбавлення волі на певний строк Коментар до статті 56
  виховну колонію, лікувальне виправної установи, виправну колонію загального, суворого або особливого режиму або у в'язницю. Таким чином, позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого від суспільства, яку забезпечують спеціальні установи, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі. Різниця установ різних видів обумовлено насамперед тим ступенем ізоляції засудженого від
 2. Стаття 58. Призначення засудженим до позбавлення волі виду виправної установи Коментар до статті 58
  виховної колонії. Якщо особа вчинила злочин у неповнолітньому віці, а до моменту винесення вироку йому виповнилося вісімнадцять років, відбування покарання призначається в колонії-поселенні або у виправній колонії загального режиму. При призначенні покарання у вигляді позбавлення волі за сукупністю злочинів або за сукупністю вироків суд повинен призначити вид виправної
 3. Стаття 74. Скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну Коментар до статті 74
  виховної та застерігає заходи втрачає всякий сенс). При ухиленні умовно засудженого від виконання покладених на нього судом обов'язків або при порушенні ним громадського порядку, за яке на нього було накладено адміністративне стягнення, інспекція викликає умовно засудженого, проводить з ним профілактичну бесіду, відбирає у нього пояснення і виносить попередження в
 4. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  статтях Особливої частини КК РФ судимість і неодноразовість злочинів як кваліфікуючі ознаки злочину були виключені. --- Вісник Конституційного Суду РФ. 2003. N 3. СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4848. Стан судимості носить терміновий характер, особа вважається судимою з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили і до моменту погашення
 5. Стаття 88. Види покарань, що призначаються неповнолітнім Коментар до статті 88
  виховних колоній. У всьому іншому умови утримання в арештних будинках ідентичні для всіх категорій засуджених. Найбільш істотна специфіка має місце у врегулюванні застосування до неповнолітніх позбавлення волі. Гуманне ставлення до неповнолітніх проявляється насамперед у тому, що закон забороняє застосовувати найбільш суворий вид кримінального покарання - позбавлення волі -
 6. Стаття 93. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Коментар до статті 93
  виховної колонії, установі, а не за час, безпосередньо передує розгляду подання. При вирішенні питання про застосування умовно-дострокового звільнення слід також брати до уваги наявні в представлених матеріалах відомості про обраного засудженим місці проживання, наявність у нього сім'ї чи інших родичів, з якими він буде проживати, про можливість його
 7. Стаття 96. Застосування положень цієї глави до осіб у віці від вісімнадцяти до двадцяти років Коментар до статті 96
  виховний заклад закритого типу органу управління освітою або виховну колонію). До таких випадків, наприклад, можна віднести необхідність завершити освіту, важке збіг особистих і сімейних обставин, особливості психологічного розвитку особистості, недоцільність для виправлення особи відмови від примусових заходів виховного впливу та ін Перелік таких
 8. Стаття 313 . Втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти Коментар до статті 313
  виховні колонії, тюрми, лікувальні виправні установи. Слідчі ізолятори виконують функції виправних установ щодо засуджених, залишених для виконання робіт з господарського обслуговування, а також щодо засуджених на строк не більше шести місяців, залишених у слідчих ізоляторах за їх згодою. Виправні колонії поділяються на
 9. Стаття 314. Ухилення від відбування позбавлення волі Коментар до статті 314
  виховних колоніях, а також засудженим, залишеним в установленому порядку в слідчих ізоляторах і в'язницях для ведення робіт з господарського обслуговування, можуть бути дозволені виїзди за межі виправних установ: а) короткострокові тривалістю до семи діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду туди і назад, у зв'язку з винятковими особистими обставинами
 10. Стаття 321. Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства Коментар до статті 321
  статтями, що встановлює відповідальність за злочини проти особи. Кваліфікований склад злочину передбачений ч. 3 ст. 321 КК РФ. Кваліфікуючою ознакою є вчинення діянь, передбачених ч. ч. 1 або 2 цієї статті, організованою групою (ст. 35 КК РФ) або із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я (насильство, що призвело до заподіяння тяжкого і середньої тяжкості
© 2014-2022  yport.inf.ua