Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю

Коментар до статті 33
1. Покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю виконують кримінально-виконавчі інспекції за місцем проживання (роботи) засуджених.
Якщо це покарання призначене як додаткове покарання до арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, його виконують установи, виконують основні види покарань.
У документі про звільнення особи, яка відбула основне покарання, робиться запис про те, що засуджений повинен відбути ще й додаткове покарання. Адміністрація установи направляє в кримінально-виконавчу інспекцію за обраним місцем проживання засудженого копію вироку суду, а також довідку на засудженого. Після відбуття основного виду покарання позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю виконують кримінально-виконавчі інспекції за місцем проживання (роботи) засуджених.
2. Відносно даного покарання закон установлює розходження між виконанням покарання і виконанням вимог вироку суду. Виконують покарання кримінально-виконавчі інспекції або установи, а вимоги вироку про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю виконуються адміністрацією організації, в якій працює засуджений, а також органами, правомочними відповідно до закону анулювати дозвіл на заняття відповідною діяльністю (ГИБДД, органи ліцензування, добровільні товариства).
3. Після отримання копії вироку суду інспекція заводить особову справу, ставить засудженого на облік і направляє до суду повідомлення про прийняття вироку до виконання. Повідомлення також направляється до територіального органу Федеральної міграційної служби та у військовий комісаріат за місцем постійної реєстрації засудженого, якщо він призовного віку. Протягом десяти днів з моменту постановки на облік інспекція встановлює місце роботи засудженого і направляє на адресу організації копію вироку і сповіщення або ж направляє копію вироку і сповіщення в орган, правомочний анулювати дозвіл на заняття певним видом діяльності.
Інспекція направляє засудженому письмове повідомлення про дату явки до інспекції з документами, що засвідчують особистість. У день явки до інспекції засудженому роз'яснюються порядок та умови відбування покарання, його права та обов'язки, уточнюються і перевіряються анкетні дані та інші питання, що мають значення для здійснення контролю за виконанням засудженим вимог вироку. У засудженого відбирається підписка, що він попереджений про те, що у разі невиконання вимог вироку йому буде продовжено термін покарання на період, протягом якого він буде займати заборонену посаду або займатися забороненої діяльністю.
Інспекція, отримавши повідомлення про звільнення засудженого від посади, яку він позбавлений права обіймати, або про анулювання дозволу та вилучення документа, що дає право на заняття певною діяльністю, перевіряє цей факт. У разі неотримання повідомлення про звільнення засудженого від посади протягом 30 днів після направлення повідомлення інспекція здійснює перевірку виконання вироку з відвідуванням місця роботи засудженого. З метою подальшого контролю інспекція не рідше одного разу на шість місяців перевіряє з відвідуванням місця роботи засудженого виконання вимог вироку адміністрацією організації та засудженим, при необхідності перевіряє трудовий договір і посадову інструкцію. Інспекція також організує проведення виховної роботи із засудженим, у тому числі і за місцем роботи.
4. Адміністрація виправної установи, арештного дому і командування дисциплінарної військової частини не можуть залучати засудженого до робіт, виконання яких йому заборонено вироком суду.
5. У ч. 5 коментованої статті раніше говорилося про випадки призову засудженого на військову службу. Але відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону від 28 березня 1998 р. N 53-ФЗ "Про військовий обов'язок і військову службу" особи, які мають незняту або непогашену судимість, призову на військову службу не підлягають. Військові комісаріати керуються саме цим Законом. Тепер ця частина виключена Федеральним законом від 5 квітня 2010 р. N 46-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю "
 1. Стаття 43. Поняття і цілі покарання Коментар до статті 43
  статтях 2 і 43 Кримінального кодексу Російської Федерації ". Принцип справедливості покарання характеризує не соціально-превентивну функцію інституту покарання, а висуває певні вимоги до конкретно призначуваному покаранню - воно має відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. Тут йде мова про
 2. Стаття 71. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань Коментар до статті 71
  порядок визначення термінів покарань при їх складання. Наприклад, додавання штрафу як основного покарання і позбавлення волі в законі не передбачено. Згідно ч. 2 ст. 71 КК РФ такі види покарань виконуються самостійно. Тому штраф, призначений по одному вироком, і позбавлення свободи - інакше вироком виконуються самостійно; штраф і обмеження свободи, призначені за
 3. Стаття 295. Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування Коментар до статті 295
  порядок діяльності судів, - судовий пристав щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів (у розділі 31 КК РФ пойменований як судовий пристав), 2) судовий пристав-виконавець, виконуючий судові акти та акти інших органів, - судовий пристав-виконавець (в главі 31 КК РФ пойменований як судовий виконавець). В якості потерпілих в законі також названі близькі осіб, зазначених у
 4. Стаття 315. Невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта Коментар до статті 315
  стаття 315 КК Російської Федерації) ". --- СЗ РФ 2001. N 20. Ст. 2059. Обов'язковість на території Росії постанов судів іноземних держав, міжнародних судів і арбітражів визначається міжнародними договорами Російської Федерації (ч. 3 ст. 6 Федерального конституційного закону від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему Російської
 5. Коментар до п. 7
  статтю доповнено п.7, який передбачає, що громадяни, відраховані з військових освітніх установ професійної освіти або навчальних військових центрів при федеральних державних освітніх установах вищої професійної освіти за недисциплінованість, неуспішність або небажання вчитися або відмовилися укласти контракти про проходження військової служби,
 6. Стаття 42. Військові посади
  стаття встановлює ряд вимог до військових посад. По-перше, військовослужбовці проходять військову службу, як правило, на військових посадах, за винятком випадків, зазначених у п. 4 коментованої статті. По-друге, військовослужбовець може займати тільки одну військову посаду чи іншу посаду (наприклад, державного службовця при його прикомандирування в порядку, встановленому
 7. Коментар до п. 1
  порядок їх оформлення і подання встановлюються керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба. 21. Наказом міністра оборони Російської Федерації "Про організацію проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації "від 30 вересня 2002 р. N 350 встановлено порядок оформлення документів,
 8. Стаття 188. Порядок здійснення контролю за поведінкою умовно засуджених
  виконання ними покладених судом обов'язків. Підставою постановки засуджених на облік є обвинувальний вирок (ухвалу, постанову) суду, розпорядження судді чи голови суду про виконання вироку (докладніше див коментар до ст. 7 ДВК РФ). 2. В день надходження копія вироку (ухвали, постанови) суду та додатки до неї реєструються в журналі вхідних
 9. Тема 5.2. Трудові правовідносини
  статтях КЗпП термін «трудовий договір» сусідить з терміном «контракт». Таке сусідство означає, що законодавець не бачить відмінностей між трудовим договором і контрактом. Тому якщо укладається трудовий договір на невизначений термін, то можна вважати, що працівник має не обмежений строком контракт із підприємством. Укладення контракту на певний строк означає укладення термінового
 10. Тема 5.3. Відповідальність з трудового права
  порядок передбачає коло осіб, які користуються правом застосування дисциплінарних стягнень, процедуру попередніх дій адміністрації для з'ясування обставин, за яких було вчинено дисциплінарний проступок, строки застосування дисциплінарних стягнень, гласність дисциплінарного покарання і порядок зняття стягнень. Його порушення - підстава для скасування накладеного дисциплінарного
© 2014-2022  yport.inf.ua