Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою умовно засуджених

Коментар до статті 187
1. Обов'язок здійснення контролю за поведінкою умовно засуджених закон покладає на кримінально-виконавчі інспекції за місцем проживання умовно засуджених.
Відповідно до Положення про кримінально-виконавчих інспекціях, затвердженим Постановою Уряду РФ від 16 червня 1997 р. N 729, основними завданнями інспекцій є:
а) виконання покарань у вигляді обов'язкових робіт, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та виправних робіт;
б) контроль за поведінкою умовно засуджених, засуджених вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, яким судом відстрочено відбування покарання (далі іменуються - засуджені жінки);
в) попередження злочинів та інших правопорушень особами, що перебувають на обліку в інспекціях.
У зв'язку із змінами кримінального законодавства на кримінально-виконавчі інспекції також покладається завдання щодо виконання покарання у виді обмеження волі та контролю за поведінкою засуджених чоловіків, яким судом відстрочено відбування покарання.
2. Відповідно до законодавства Російської Федерації на інспекції стосовно контролю за поведінкою умовно засуджених покладаються такі основні обов'язки:
а) ведення обліку засуджених;
б) роз'яснення засудженим порядку та умов відбування покарань;
в) контроль за поведінкою засуджених за місцем роботи, навчання і проживання, а також виконанням ними обов'язків та дотриманням заборон, покладених судом та інспекцією;
г) проведення первинних заходів щодо розшуку засуджених до виправних робіт, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, умовно засуджених та засуджених жінок, місцезнаходження яких невідоме;
д) внесення до судів в установленому порядку уявлень з питань подальшого відбування засудженими покарання і звільнення від покарань;
е) виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню засудженими повторних злочинів, порушень громадського порядку, трудової дисципліни, та вжиття заходів щодо їх усунення.
3. Для виконання своїх обов'язків кримінально-виконавчі інспекції наділені такими правами:
а) викликати засуджених для роз'яснення порядку та умов відбування покарання, проведення профілактичних бесід, з'ясування питань, що виникають у процесі відбування покарання, і причин допущених порушень порядку та умов відбування покарання;
б) відвідувати засуджених за місцем їх знаходження, включаючи місце проживання і роботи, з метою контролю за поведінкою, дотриманням ними встановлених обов'язків і заборон;
в) виносити у встановленому порядку постанови про привід засуджених, які перебувають на обліку в інспекції та які не є за викликом до інспекції без поважних причин;
г) запитувати від адміністрації організацій, в яких працюють засуджені, документи про проведену роботу із засудженими, їх поведінці, ставленні до праці, вжиті до них заходи заохочення і стягнення, а також відомості про відпрацьований засудженими часу;
д) звертатися до органів місцевого самоврядування та прокуратури, суди та організації для вирішення питань, пов'язаних з виконанням покарань.
4. У своїй роботі інспекції взаємодіють з підрозділами органів внутрішніх справ, адміністрацією підприємств, установ і організацій, в яких працюють засуджені, органами місцевого самоврядування, прокуратури, судами та громадськими об'єднаннями.
5. Відносно умовно засуджених військовослужбовців - командуванням їх військових частин. Поняттям "командування військових частин" об'єднано командування військових частин, установ, в яких військовослужбовці проходять службу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою умовно засуджених "
 1. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 2. Стаття 165. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  Коментар до статті 165 1. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями повинна бути спрямована на виховання їх у дусі чесного виконання свого військового обов'язку, дисциплінованості, суворого дотримання Конституції і законів Російської Федерації, вимог військової присяги і військових статутів, шанобливого ставлення до командирам (начальникам), військової дружби. 2.
 3. Стаття 175. Порядок звернення з клопотанням про звільнення від відбування покарання та подання про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання
  Коментар до статті 175 1. Закон надає лише суду повноваження щодо встановлення наявності підстав для умовно-дострокового звільнення і прийняття рішення про його застосування (або незастосування) до конкретного засудженому. Але інститут умовно-дострокового звільнення включає і досудову стадію. У ч. 1 коментованої статті визначено порядок звернення до суду з клопотанням про умовно-дострокове
 4. Тема 8.3. Кримінально-правова відповідальність
  Навряд чи знайдеться хоч один учень, якому не доводилося вимовляти слово «відповідальність» і яка не чула б його від інших. При цьому мова може йти про відповідальність в самих різних сферах життєдіяльності: сімейно-побутовий, навчальної, трудової і т.д. Але завжди мається на увазі усвідомлення свого обов'язку певного роду, значущою для спільності людей (сім'ї, товариської середовища,
 5. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення . Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно , щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. § 2. Елементи зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди
  Деліктні зобов'язання є видом цивільно-правових зобов'язань, тому у відповідності зі сформованою в цивілістиці теорією мають такі елементи: суб'єкти, об'єкт і зміст. Суб'єктами деліктних зобов'язань можуть бути будь-які учасники цивільного обороту - фізичні особи, юридичні особи, публічно-правові утворення, які можуть виступати як в якості потерпілих
 8. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  Загальні положення. Відповідно до ст . 53 Конституції РФ кожен має право на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадових осіб. Зміст зазначеного права конкретизує ст. 16 ГК, що встановлює, що збитки, заподіяні громадянину чи юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності)
 9. § 1. Загальні положення
  Виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Неповнолітні діти мають права, передбачені Конвенцією про права дитини, Конституцією РФ і сімейним законодавством. Дітям можуть належати майнові та особисті немайнові права, що становлять правовий статус будь-якого громадянина. Основні з цих майнових та особистих немайнових прав перераховані в ст. 18 ГК,
 10. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
© 2014-2022  yport.inf.ua