Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 85. Режим особливих умов у виправних установах

Коментар до статті 85
1. Режим особливих умов у виправних установах означає такі правові умови діяльності установ, при яких істотно обмежуються порівняно зі звичайними умовами права засуджених та інших осіб, що знаходяться на території виправних установ і прилеглих до них територіях.
Підставами введення режиму особливих умов служить виникнення надзвичайних обставин, вичерпний перелік яких наведено у ч. 1 коментованої статті. До цих обставин належать: стихійне лихо, введення в районі розташування виправної установи надзвичайного або воєнного стану, масові заворушення, а також групові непокори засуджених у виправній установі.
Стихійне лихо належить до категорії явищ природного характеру (землетрус, повінь, ураган, великі пожежі тощо).
Введення в районі розташування виправної установи надзвичайного або воєнного стану означає встановлення на певній території особливого правового статусу, при якому обмежуються права громадян, в тому числі і конституційні права.
Так, надзвичайний стан означає що вводиться відповідно до Конституції Російської Федерації і Федеральним конституційним законом від 30 травня 2001 р. N 3-ФКЗ "Про надзвичайний стан" на всій території Російської Федерації або в її окремих місцевостях особливий правовий режим діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, їх посадових осіб, громадських об'єднань, що допускає встановлені зазначеним Федеральним конституційним законом окремі обмеження прав і свобод громадян Російської Федерації, іноземних громадян, осіб без громадянства, прав організацій та громадських об'єднань, а також покладання на них додаткових обов'язків.
Надзвичайний стан вводиться лише за наявності обставин, які являють собою безпосередню загрозу життю і безпеці громадян або конституційному ладу Російської Федерації і усунення яких неможливе без застосування надзвичайних заходів.
Під військовим становищем розуміється особливий правовий режим, що вводиться на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях відповідно до Конституції Російської Федерації Президентом Російської Федерації у разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії (1).
---
(1) Див: Федеральний конституційний закон від 30 січня 2002 р. N 1-ФКЗ "Про військовому становищі" / / Відомості Верховної. 4 лютого 2002 N 5. С. 375.
Масові заворушення являють собою масові хуліганські дії засуджених, підпали майна і будов, погроми, захоплення заручників та інші подібні дії, при яких ставиться під загрозу заподіяння шкоди громадська безпека, порушується діяльність виправних установ, опиняється в небезпеці життя і здоров'я самих засуджених, співробітників виправних установ, інших осіб. Як правило, масові заворушення обумовлені невдоволенням засуджених вимогами режиму, діяльністю адміністрації виправних установ, обстановкою у виправній установі. Невдоволення засуджених може бути як обгрунтованим, так і необгрунтованим, але в будь-якому випадку воно не є підставою до масових заворушень. Навіть якщо невдоволення засуджених обгрунтовано порушенням вимог законності з боку адміністрації виправної установи, то і в цьому випадку такі порушення повинні служити підставою притягнення до відповідальності винних осіб, але не підставою організації та участі в масових заворушеннях. Вимоги закону повинні дотримуватися не тільки адміністрацією, а й засудженими.
На відміну від масових заворушень групові непокори засуджених у виправній установі, як правило, носять пасивний характер і виражаються у відмові виконувати розпорядження адміністрації виправної установи, відмовах від їжі, від виходу на роботу, виходу з приміщень і інших подібних діях.
Масові заворушення та групові непокори найбільш часто стають підставами введення режиму особливих умов.
2. Як зазначалося вище, режим особливих умов передбачає певні обмеження прав, насамперед засуджених. Ці обмеження встановлюються з метою забезпечення додаткових гарантій нормальної роботи установ, охорони життя і здоров'я засуджених та інших осіб. Зокрема, в цей період у виправній установі може бути припинене провадження деяких прав засуджених з отримання посилок і передач, проведення побачень, листування, телефонних переговорів та інших прав, передбачених ст. ст. 88 - 97 ДВК РФ. Крім того, у виправних установах можуть бути введені посилений варіант охорони та нагляду, особливий порядок допуску на об'єкти, змінений розпорядок дня, обмежена діяльність виробничих, комунально-побутових, культурно-просвітніх та інших служб, за винятком медико-санітарних.
3. Встановлений законом порядок введення режиму особливих умов і коло осіб, уповноважених на це, надає додаткові гарантії обмеження прав засуджених тільки на підставі і відповідно до закону. Режим особливих умов вводиться на термін до 30 діб за рішенням керівника федерального органу виконавчої влади, що здійснює правозастосовні функції, функції з контролю та нагляду у сфері виконання кримінальних покарань щодо засуджених (ФСВП Росії), або начальника територіального органу кримінально-виконавчої системи суб'єкта Російської Федерації , погодженим з Генеральним прокурором Російської Федерації або відповідним прокурором. У виняткових випадках час дії режиму особливих умов може бути продовжено зазначеними посадовими особами додатково на 30 діб за підстав, визначених ч. 1 коментарів статті.
4. Проте зазначений вище порядок введення режиму особливих умов вимагає певного часу для прийняття рішення та його узгодження. В окремих же випадках зволікання при введенні режиму особливих умов може призвести до тяжких наслідків. Тому в тих випадках коли виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю засуджених, персоналу чи інших осіб, заходи, пов'язані з обмеженням прав засуджених та інші заходи, передбачені ч. 2 ст. 85 ДВК РФ, може вводити начальник виправної установи самостійно. Про введення таких заходів має бути негайно повідомлено посадова особа, правомочна приймати розглянуте рішення. У цьому випадку вказана посадова особа протягом трьох діб з моменту отримання повідомлення повинно прийняти рішення про введення режиму особливих умов або про скасування введених заходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 85. Режим особливих умов у виправних установах "
 1. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  статтях Особливої частини КК РФ є ознакою складу злочину, особливо кваліфікованого складу злочину, і в силу цього вони не можуть бути обставинами, що обтяжують покарання. Наприклад, для наявності складу злочину, передбаченого ст. 224 КК РФ "Недбале зберігання вогнепальної зброї", настання тяжких наслідків є составообразующім ознакою. Для складу ж
 2. Стаття 286. Перевищення посадових повноважень Коментар до статті 286
  статтями КК РФ, але не за посадовий злочин. Так, наприклад, співробітник міліції, незаконно застосував ввірене йому зброю у конфлікті, який виник на грунті особистих неприязних відносин, поза будь-якого зв'язку з покладеними на нього службовими обов'язками несе кримінальну відповідальність як приватна особа. Перевищення повноважень може бути скоєно посадовою особою як при здійсненні
 3. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 4. Стаття 10. Основи правового становища засуджених
  режиму відбування покарання, як це формулювалося раніше в ст. 8 Виправно-трудового кодексу РРФСР (далі - ВТК РРФСР). У тій же статті Конституції РФ вичерпно визначені і підстави встановлення обмежень прав і свобод: захист основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Оскільки
 5. Стаття 12. Основні права засуджених
  режиму особливих умов у виправних установах. Засудженим юридична допомога може надаватися як адвокатами, так і іншими особами, що мають право на надання такої допомоги (опікуни, представники громадських організацій і т.д.). У Постанові Конституційного Суду РФ від 26 грудня 2003 р. N 20-П визначено, що право засудженого на побачення з адвокатом нічим не може бути обмежене,
 6. Стаття 13. Право засуджених на особисту безпеку
  стаття була доповнена частиною четвертою, яка здійснення заходів безпеки щодо засудженого, який є учасником кримінального судочинства, покладає на начальника установи. Це можуть бути наступні заходи: забезпечення конфіденційності факту захисту засудженого і відомостей про захищається обличчі; роздільне утримання захищається від осіб, від яких може виходити загроза; переклад
 7. Стаття 82. Режим у виправних установах і його основні вимоги
  статтях кримінально-виконавчого закону, присвячених регулювання конкретних аспектів виконання покарання у вигляді позбавлення волі, а також у підзаконних нормативних правових актах, наприклад в Правилах внутрішнього розпорядку виправних установ, затверджених Наказом Міністерства юстиції РФ від 3 листопада 2005 р. N 205. Положення зазначених Правил та ст. 82 ДВК РФ складають єдиний комплекс
 8. Стаття 89. Побачення засуджених до позбавлення волі
  режиму і види умов відбування покарання. Побачення можуть бути короткостроковими (4 години) і тривалими (3 доби). Побачення проходять на території виправної установи. У виховній колонії можуть надаватися побачення тривалістю п'ять діб з проживанням поза колонії. У цьому випадку начальник колонії визначає місце і порядок проведення побачення. 2. Короткострокові побачення
 9. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  статтях хоча й обмовляється, що особи, засуджені до довічного позбавлення волі, утримуються окремо від інших засуджених, проте прямо вказується, що такі засуджені направляються для відбування покарання у виправні колонії особливого режиму, як це і передбачено ст. 58 КК РФ. --- Див: Ухвала Конституційного Суду РФ від 18 квітня 2006 р. N 131-О
 10. Стаття 157. Особливості режиму у дисциплінарної військовій частині
  режим у дисциплінарної військовій частині забезпечується відповідно до вимог гл. 12 ДВК РФ, що регламентує питання режиму та засобів її забезпечення у виправних установах. Таким чином, при відбуванні розглянутого виду покарання режим покликаний забезпечити крім інших позицій, наведених вище, охорону і ізоляцію засуджених, постійний нагляд за ними, роздільне утримання різних
© 2014-2022  yport.inf.ua