Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт

Коментар до статті 39
1. Покарання виповнюється кримінально-виконавчою інспекцією за місцем проживання засудженого і відбуває у місцях, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями, але в районі місця проживання засудженого. У нормативних актах не розкривається поняття району місця проживання засудженого. Раніше (до грудня 2003 р.) виправні роботи відбуваються за місцем роботи засудженого.
2. У день надходження розпорядження суду з копією вироку (ухвали, постанови) інспекція заводить на засудженого особиста справа і ставить його на облік. Цього ж дня інспекція направляє до суду, який виніс вирок, повідомлення про прийняття його до виконання. Оскільки виправні роботи призначаються особам, які не мають основного місця роботи, інспекція організовує роботу з працевлаштування засудженого. Засуджені мають бути спрямовані інспекціями для відбування покарання не пізніше 30 днів з дня надходження до кримінально-виконавчу інспекцію відповідного розпорядження суду з копією вироку. При працевлаштуванні засудженого інспекція направляє в організацію копію вироку і сповіщення, в якому роз'яснюються обов'язки адміністрації організації по виконанню вимог вироку суду. При необгрунтованій відмові організації в прийомі засудженого на роботу інспекція направляє інформацію про це до органів прокуратури.
У день постановки засудженого на облік інспекція направляє відповідне повідомлення до органу внутрішніх справ, територіальний орган Федеральної міграційної служби та у військовий комісаріат, якщо засуджений призовного віку.
3. Після отримання копії вироку суду інспекція направляє засудженому письмове повідомлення про необхідність явки до інспекції з документами, що засвідчують особистість. У день явки до інспекції засудженому роз'яснюються порядок та умови відбування покарання, його права та обов'язки, уточнюються і перевіряються анкетні дані, з'ясовуються відомості, що мають значення для здійснення контролю за виконанням засудженим вимог вироку, складається анкета. У засудженого відбирається підписка про те, що він попереджений про відповідальність за ухилення від відбування покарання, та видається припис для відбування виправних робіт. Проводиться також дактилоскопування засудженого. На кожного засудженого заводиться облікова картка, в якій ведеться облік відпрацьованого їм часу, заробітної плати, вироблених з неї утримань, а також допущених порушень і вжитих заходів впливу.
З метою контролю за виконанням вимог вироку суду адміністрацією організації співробітники інспекції не рідше одного разу на шість місяців відвідують місце роботи засудженого. В організації інспекція перевіряє: правильність і своєчасність перерахування утриманих сум до бюджету; відповідність даних у розрахункових відомостях фактичним; тривалість наданої засудженому відпустки і наявність узгодження з інспекцією; інформацію про порушення, допущені засудженим, і застосованих до нього заходів стягнення; проведення адміністрацією виховної роботи з засудженим.
Інспекція організовує проведення із засудженим виховної роботи, залучаючи до цього громадськість, трудові колективи за місцем роботи.
З метою контролю за поведінкою засуджених співробітники інспекції за участю співробітників міліції не рідше одного разу на квартал відвідують організації, де працюють засуджені, і також їх місце проживання. У разі неявки засудженого за викликом або для реєстрації без поважних причин інспекція виносить постанову про його привід. За клопотанням інспекції допомогу в приводі засудженого може надати орган внутрішніх справ. Якщо засуджений втік з місця проживання з метою ухилення від відбування покарання, інспекція проводить первинні заходи щодо його розшуку. Якщо протягом 30 днів місцезнаходження засудженого не буде встановлено, інспекція передає матеріали початкових розшукових заходів в орган внутрішніх справ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт "
 1. 12. Обов'язкове страхування
  стаття починається з проголошення загального для всього договірного права, як, втім, і цивільного права в цілому, принципу: "громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору". Саме в даній статті Кодекс у зв'язку з цим же принципом і в якості виключення з нього допускає можливість спонукання до укладення договору. Зазначена стаття чітко розмежовує два види спонукання в
 2. Стаття 43. Поняття і цілі покарання Коментар до статті 43
  статтях 2 і 43 Кримінального кодексу Російської Федерації ". Принцип справедливості покарання характеризує не соціально-превентивну функцію інституту покарання, а висуває певні вимоги до конкретно призначуваному покаранню - воно має відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. Тут йде мова про
 3. Стаття 50. Виправні роботи Коментар до статті 50
  порядок і умови відбування покарання; контролюють дотримання умов відбування покарання засудженими і виконання вимог вироку адміністрацією організацій, в яких працюють засуджені; проводять із засудженими виховну роботу; за участю співробітників міліції в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації, контролюють поведінку засуджених; звертаються до органів
 4. Стаття 58. Призначення засудженим до позбавлення волі виду виправної установи Коментар до статті 58
  порядок призначення виду виправної установи. У колоніях-поселеннях відбування позбавлення волі призначається особам, засудженим за злочини, вчинені з необережності. При цьому в колонії-поселення можуть бути спрямовані засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, незалежно від терміну покарання і попередніх судимостей. У колоніях-поселеннях відбувають
 5. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  статтях Особливої частини КК РФ є ознакою складу злочину, особливо кваліфікованого складу злочину, і в силу цього вони не можуть бути обставинами, що обтяжують покарання. Наприклад, для наявності складу злочину, передбаченого ст. 224 КК РФ "Недбале зберігання вогнепальної зброї", настання тяжких наслідків є составообразующім ознакою. Для складу ж
 6. Стаття 69. Призначення покарання за сукупністю злочинів Коментар до статті 69
  статтями Особливої частини КК РФ як обставини, що тягне більш суворе покарання. При сукупності злочинів особа несе кримінальну відповідальність за кожне скоєний злочин за відповідною статтею або частиною статті КК РФ. Тому, наприклад, в сукупність злочинів не можуть входити злочину, стосовно до яким на момент розгляду справи вже вирішено питання про
 7. Стаття 71. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань Коментар до статті 71
  порядок визначення термінів покарань при їх складання. Наприклад , додавання штрафу як основного покарання і позбавлення волі в законі не передбачено. Згідно ч. 2 ст. 71 КК РФ такі види покарань виконуються самостійно. Тому штраф, призначений по одному вироком, і позбавлення волі - інакше вироком виконуються самостійно; штраф і обмеження свободи, призначені за
 8. Стаття 74. Скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну Коментар до статті 74
  порядок вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку. --- --- Визначення Конституційного Суду РФ від 4 листопада 2004 р. N 342-О / / Вісник Конституційного Суду РФ. 2005 . N 2. Якщо до закінчення випробувального терміну умовно засуджений своєю поведінкою довів своє виправлення, суд за поданням інспекції може постановити про скасування умовного засудження і
 9. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  статтях Особливої частини КК РФ судимість і неодноразовість злочинів як кваліфікуючі ознаки злочину були виключені. --- - Вісник Конституційного Суду РФ. 2003. N 3. СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4848. Стан судимості носить терміновий характер, особа вважається судимою з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили і до моменту погашення
 10. Стаття 88. Види покарань, призначуваних неповнолітнім Коментар до статті 88
  порядок стягнення штрафу з батьків неповнолітніх потребує вирішення наступного питання. Відповідно до ч. 5 ст. 46 КК РФ якщо штраф призначений в якості основного покарання, то при злісному ухиленні від його сплати він може бути замінений іншим видом покарання. Однак така заміна можлива лише по відношенню до самого засудженому, але не до осіб, зобов'язаним за їх згодою сплатити штраф за
© 2014-2022  yport.inf.ua