Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 4. Проблеми адаптації звільненого до умов життя на волі


Як вважає В.Л. Васильєв, вивчення особистості засудженого до моменту його звільнення з ВТУ має велике значення для вирішення питань боротьби з рецидивною злочинністю *. З ним не можна не погодитися. З цією проблемою тісно пов'язана проблема адаптації звільненого до умов нормального існування в звичайному соціальному середовищі на волі. На жаль, ще непоодинокі випадки, коли особи, які вийшли з ВТУ, знову скоюють злочини. І тут постає проблема докази виправлення людини, яка не менш актуальна, ніж проблема докази винності.
___
* Див: Васильєв В.Л. Юридична психологія. С. 452.

Узагальнення досвіду діяльності ВТУ переконує в необхідності проведення спеціальної роботи з психологічної підготовки засуджених до життя в нових умовах. Психологічна підготовка виступає початковим і завершальним ланкою в процесі виправлення і перевиховання засуджених. Ця підготовка засуджених полягає в активізації їхньої психіки, настрої їхніх почуттів, звичок, психічних станів, у формуванні установки поводитися належним чином в нових умовах. За допомогою таких цілеспрямованих психічних впливів у засудженого складається психологічна готовність жити в нових умовах, яка забезпечує швидке включення його в нове соціальне середовище і діяльність у ній без додаткової витрати енергії на подолання внутрішнього опору і напруги.
Викликана психологічна підготовка і тим, що людина, потрапляючи в нові умови життя і соціальне середовище, зустрічається зі специфічними труднощами, до подолання яких він не завжди готовий. Для засуджених така зустріч часто буває несподіваною і викликає реакції, неадекватні умовам ситуації і вимогам норм моралі. Це часто посилюється неправильним ставленням оточуючих до засуджених, що веде до надмірного збудження або гальмування нервових процесів і до нервових зривів. Засуджений починає невірно оцінювати свою поведінку і вчинки інших людей і як наслідок неправильно діяти. Психологічна підготовка допомагає подолати інертність людської психіки, прискорює її перебудову у зв'язку зі зміною обставин.
Слід насамперед активізувати позитивні якості особистості в процесі психологічної підготовки засуджених до життя в нових умовах. Можна зробити це зверненням до кращих сторонам особистості, нагадуванням її минулих заслуг, активізацією позитивних установок, морально-політичних і правових почуттів, виразом впевненості, що засуджений виправдає довіру вихователів і т. п. Психологічний вплив, при якому засуджений отримує інформацію безпосередньо, називається прямим . Прикладом цього виду впливу можуть служити психотерапевтичні бесіди з засудженим і спільний з ним аналіз причин його минулих дій і вчинків. Психологічний вплив називається непрямим, коли в процесі психопрофілактичної бесіди засуджений робить висновок про те, як йому чинити в тому чи іншому випадку на основі досвіду інших людей.
Звільнялися з місць ув'язнення осіб можна розділити умовно на три категорії: 1) особи, цілком виправилися в період відбуття покарання; 2) особи з дефектами виховання; 3) особи, які не виправилися в процесі відбуття покарання.
Процес адаптації до умов нормального існування в нормальному соціальному середовищі після тривалого терміну позбавлення волі - складне явище, що вимагає активних вольових зусиль, високих моральних і моральних якостей, добре розвиненої правосвідомості. Успіх адаптації залежить від трьох груп факторів. До першої групи належить особа самого звільненого: його світогляд, риси характеру, темперамент, інтелект, правосвідомість, мораль, моральність, етика, спеціальність, трудові навички та т. д. До другої - умови зовнішнього середовища, що оточує особу звільненого: наявність житла, прописки , сім'я і стосунки з нею, робота, задоволеність нею і взаємини з трудовим колективом, тактика працівників міліції, які здійснюють нагляд. До третьої групи відносяться умови, в яких засуджений ВТУ перебував і які позначаються на його поведінці в перші місяці волі: організація трудового процесу, структура колективу засуджених, строк перебування у ВТУ, навчання, виховний вплив адміністрації, і т. п.
Процес адаптації звільнених з ВТУ завершується зазвичай до трьох років, а переважаючою їх частини - до одного року. Найважчий час для адаптації період від 3 до 6 місяців. Саме в цей час потрібно найбільш інтенсивна робота з управління процесом соціальної адаптації звільнених, суворий контроль за їх поведінкою в побуті, в громадських місцях, за сферою їх спілкування. Якщо звільнені з місць позбавлення волі не влаштовується на роботу чи після працевлаштування залишають її, не мають постійного місця проживання або систематично змінюють його, порушують громадський порядок і правила співжиття, це свідчить про те, що процес соціальної адаптації протікає незадовільно і є реальна грунт для рецидиву .
Соціальна адаптація вважається успішною, коли соціально корисні зв'язки звільненого від покарання в основних сферах життєдіяльності встановлені і не мають істотних відхилень. Нормально адаптований звільнений пориває зв'язку з злочинним середовищем та іншими особами, чия поведінка характеризується як антигромадську, не зловживає алкоголем, не допускає правопорушень.
Громадськими є миротворчі зусилля церкви, її внесок у відновлення і установа загальнолюдських норм і цінностей. Мова тут йде не про релігійні об'єднання як колективному суб'єкт центру віруючих і релігійних діячів у якості окремих осіб *.
___
* Див: Требник В.М. Соціальна адаптація звільнених від відбування покарання. Харків, 1990.

Складний процес ресоціалізації, перевиховання та повернення в суспільство особи, яка вчинила злочин, що почався на першому його допиті у слідчого, закінчується після його повної адаптації до умов нормального існування в нормальному соціальному середовищі.

***
Відзначимо, що, завершуючи огляд досить складних і неординарних проблем юридичної психології, ми приходимо до цілком певного висновку, що юридична психологія, будучи прикладної галуззю психології , досліджує психологічні аспекти ефективності правової діяльності.
Практика показує, що професійна компетенція юриста знаходиться в прямій залежності від його знання не тільки юридичних дисциплін, а й проблем юридичної психології. Курс юридичної психології у вузі спрямований як на підвищення професійної компетентності юриста, так і на формування його психологічної освіти.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Проблеми адаптації звільненого до умов життя на волі "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  проблеми, приймають на себе зобов'язання щодо їх вирішення і несуть відповідальність безпосередньо перед своїми виборцями. Після розпаду соціалістичної системи, а потім і системи Рад місцева влада в Російській Федерації була організована по-новому. Питання, пов'язані з безпосереднім забезпеченням життєдіяльності населення, відійшли до відання органів місцевого самоврядування. Але при
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  проблеми цивільного права. М., 2005 (Класика російської цивілістики). С. 238-305. * (136) Тому поступка права оренди можлива тільки з одночасним перекладом боргу (обов'язків орендаря), тобто в порядку перенайма, який допускається лише за згодою орендодавця відповідно до п. 2 ст. 615 ЦК (п. 16 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 11 січня 2002 р. N 66 "Огляд практики
 3. Стаття 92. Звільнення від покарання неповнолітніх Коментар до статті 92
  проблема полягає в наступному. Відповідно до ч. 6 ст. 88 КК РФ покарання у вигляді позбавлення волі, наприклад, не може бути призначене неповнолітньому засудженому, яка вчинила у віці до шістнадцяти років злочин середньої тяжкості вперше. Це означає, що дана категорія засуджених взагалі не може бути спрямована в спеціальну установу, оскільки їм не призначається позбавлення волі.
 4. § 1. Психологія засудженого, завдання і фактори ресоціалізацні
  проблеми ефективності покарання, динаміку особистості засудженого в процесі виконання покарання, формування її поведінкових особливостей у різних умовах табірного і тюремного режиму, особливості ціннісних орієнтації і стереотипів поведінки малої групи в умовах соціальної ізоляції, відповідність поточного виправного законодавства завданням виправлення і перевиховання засуджених.
 5. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  проблеми розрізненості і неузгодженості звичаїв, труднощі їх встановлення і доведення. Все це впливає на процесуальний статус даної форми права (сама наявність правила і (або) його зміст доводиться зацікавленою стороною, а остаточне рішення в цьому питанні є прерогативою судових інстанцій). Для подолання цієї проблеми нерідко використовується процедура формалізації
 6. § 2. Правове становище публічних утворень
  проблема практичної реалізації даного положення досі законодавцем послідовно не вирішена. Правовий режим діяльності публічних утворень. За загальним правилом до публічним утворень застосовуються норми, що визначають участь юридичних осіб у цивільних правовідносинах (п. 2 ст. 124 ЦК). По суті , це означає, що публічні освіти, не будучи юридичними особами,
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  проблеми цивільного права. М., 1998. С . 139. * (18) Тархов В.А. Цивільне право. Загальна частина: курс лекцій. Чебоксари, 1997. С. 38-39. * (19) Детальніше див: Сергєєв А.П. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації . М., 1996; дозорців В.А. Інтелектуальні права: Поняття. Система. Завдання кодифікації. М., 2003. * (20) Саме суб'єктивних ознаками належить чільна
 8. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  проблему, яка впродовж усіх років вважалася однією з найгостріших у країні * (382). До початку 90-х рр.. у черзі на отримання житла стояли мільйони сімей, а саме очікування займало в середньому близько 20 років. Щоб швидше отримати житло, громадяни влаштовувалися працювати на підприємства з важкими чи шкідливими умовами праці, яким житло виділялося цільовим призначенням; роками збирали гроші для
 9. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  проблематично. Норми, що визначають правове становище виконавця заповіту, утворюють самостійний інститут спадкового права, заснованого на волі заповідача і приписах закону. Тлумачення заповіту. Існуючий порядок посвідчення заповітів спрямований на чітке закріплення волі заповідача в заповіті. Разом з тим на практиці нерідкі випадки, коли воля заповідача визначена
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  проблеми кодифікації законодавства про інтелектуальну власність: Зб. документів, матеріалів і наукових статей / під ред. В.Н. Лопатіна. М., 2007. * (117) До даного висновку схиляє і та обставина, що сам перелік охоронюваних об'єктів, закріплений ст. 1225 ЦК, є недосконалим. Зокрема, в якості самостійного об'єкта охорони в ньому фігурують програми для ЕОМ, хоча в
© 2014-2022  yport.inf.ua