Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 3. Формування переконання і винесення вироку судом


Цей етап діяльності має особливість в психічних общениях, які тут виникають тільки між складом суддів, що розглядають кримінальну справу. Закон і категорично забороняє суддям вступ на даній стадії в будь спілкування з усіма іншими особами без винятку. З урахуванням підвищеної відповідальності цієї стадії винесення вироку завжди здійснюється колегіально, причому в строго визначеному складі. Нарада суддів є специфічною сукупністю елементів формалізованого і неформалізованого спілкування. Формализованность покликана забезпечити повноту вирішення необхідних питань у формуванні переконання, активність діяльності кожного судді. Елементи неформалізованності забезпечують свободу висловлювання думок з питання.
Суворе обмеження колегіальності сприяє підвищенню почуття відповідальності суддів за хід і результати їх діяльності в нарадчій кімнаті, граничної активізації їх психічних процесів, гарантує від сторонніх впливів. Успіх дій колегії суддів знаходиться в прямій залежності від діяльності кожного з них. У всіх членів колегії має бути чітке розуміння цілей їх діяльності, свідомість високої відповідальності, що в свою чергу має забезпечити підвищену психічну активність кожного судді.
Формування суддівського переконання непросто результат впливу на свідомість суддів певної сукупністю доказів, встановленої і перевіреної в ході судового розгляду. Воно завжди складається на основі раціонального пізнання причинно-наслідкових та інших зв'язків між фактами об'єктивної дійсності, ціннісного до них підходу, їх співвідношення із заборонами кримінального права, чуттєвого переживання отриманих у справі результатів пізнання, зроблені з них правових висновків. На формування суддівського переконання впливають соціально-психологічні та позасудові чинники (поведінка підсудного в суді, оцінка засобів масової інформації і т. д.).
Відповідно до норм закону колегія присяжних засідателів у дорадчій кімнаті виходячи з підсумків судового слідства повинна винести вердикт, тобто рішення щодо поставлених перед нею питань, включаючи основний - про винність підсудного. Виходячи з контексту уявлень про суд присяжних, останні керуються при цьому своїм розумом, совістю, життєвим досвідом, почуттями справедливості, обов'язку, відповідальності і т. д. У складному розумовому і психологічному процесі за оцінкою результатів судового слідства важливе значення може мати «правове світогляд» присяжних засідателів, особливо пізнання в галузі кримінального та кримінально-процесуального права. Неминуще значення в цьому відношенні має і напутнє слово, з яким головуючий звертається до присяжних засідателів перед видаленням їх в дорадчу кімнату *.
___
* Див: Зажіцкій В. Напутнє слово головуючого. Відомості Верховної Ради. М., 1994, № 3, с. 5.

У гносеологічному аспекті процес формування суддівського переконання розгортається у системі «незнання - знання», від імовірнісного знання до знання істинному і достовірному на основі дослідження сукупності доказів. Усвідомлення суддею своєї ролі у здійсненні правосуддя сприяє появі психологічної установки незв'язаності свого висновку по суті кримінальної справи з висновками органів попереднього розслідування. Така психологічна установка сприяє критичному ставленню до результатів попереднього розслідування, допомагає розкрити допущені при розслідуванні помилки або порушення закону.
У психологічному аспекті істотним для процесу формування суддівського переконання є переростання сумніви як слідства ймовірного знання в переконаність судді, що характеризує достовірність отриманих знань і готовність діяти відповідно до них.
Викладене вище дозволяє нам окреслити такі етапи формування переконання суддів; 1) попереднє вивчення матеріалів кримінальної справи з метою вирішення питання про віддання обвинуваченого до суду; 2) планування судового розгляду і висунення судових версій; 3) перевірка матеріалів попереднього слідства в судовому розгляді; 4) судові дебати і співставлення своїх оцінок з оцінками обвинувачення і захисту і, нарешті, 5) остаточне формування переконання судді в нарадчій кімнаті при виробленні колективного переконання. Перші два етапи характеризує переконання в гносеологічному аспекті як знання ймовірнісна, а в психологічному - наявність сумнівів. Суддя в ході судового слідства, вивчаючи докази, спрямовує свою діяльність на усунення виниклих сумнівів, імовірні припущення підтверджує або приходить до висновку, що вони були необгрунтованими. На двох останніх етапах відбувається остаточне формування суддівського переконання. І хоча цей розподіл схематично, важливо підкреслити, що процес формування переконання грунтується не тільки на дослідженні зібраних доказів, але і є вираженням особистісної позиції судді, його етичних поглядів, професійної правосвідомості, вимоги закону *.
___
* Див: Грошевой Ю.М. Проблеми формування суддівського переконання у кримінальному судочинстві. Харків, 1975.

Слід зазначити, що суддя як організатор процесу повинен володіти високим рівнем самоорганизованности, цілеспрямованістю, наполегливістю та іншими вольовими якостями. Головуючому в процесі, крім того, необхідно мати неабиякі організаторські здібності, які реалізуються в складних умовах змагань між сторонами кримінального процесу.
Зупинимося коротко на специфіці допиту в судовому засіданні, який визначається самою процедурою судового допиту. Председательствуюший пропонує підсудному дати свідчення з приводу пред'явленого обвинувачення та відомих йому обставин справи. Суд вислуховує показання підсудного, не перебиваючи його. У ході викладу підсудним показань суд має право лише звертати його увагу на необхідність повідомляти факти, що мають відношення до справи і які мають для суду інтерес. Після того як підсудний закінчить виклад своїх показань, його допитують за законом - судді, обвинувач, потерпілий, цивільний позивач і цивільний відповідач, захисник. Потім підсудному мають право ставити питання інші підсудні та їхні захисники. Незалежно від прийнятого процесуальним законом порядку суд вправі в будь-який момент допиту підсудного учасниками судового розгляду задавати йому уточнюючі і додаткові питання *.
___
* Див: ст. 280 КПК РРФСР.

У загальних рисах такий же є процедура допиту в суді потерпілих та свідків. Перед допитом ці особи попереджаються про відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань і їм роз'яснюється обов'язок розповісти правдиво все відоме у справі. За загальним правилом, потерпілі допитуються раніше свідків.
Слід виключно обережно ставитися до формування громадської думки до розгляду справи в суді, так як воно може зробити сильний вплив на весь хід ведення судового процесу і винесення вироку. За загальним правилом, ніхто не може і не повинен через засоби масової інформації стверджувати про винність тієї чи іншої особи і тим більше вимагати для нього суворого покарання, перш ніж винність цієї особи буде доведено в судовому порядку.
На стадії винесення вироку виконується виховна функція. Кожен вирок повинен виховувати, і його виховний вплив буде досягнуто в тому випадку, якщо він буде зрозумілий усіма присутніми, якщо він відповідає їх моральному переконання, заснованого на правосвідомості, сприйнятим обставинам справи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Формування переконання і винесення вироку судом "
 1. Стаття 12. Обов'язки поліції
  формуванню про ці обставини чергового по органу внутрішніх справ, при необхідності - органи місцевого самоврядування та населення; - припиняти факти порушення законодавства про охорону навколишнього середовища та екологічної безпеки населення (п. 8 Інструкції з організації діяльності дільничного уповноваженого міліції). --- Див: Про заходи
 2. Тема 2.4. Державні органи Російської Федерації
  формування державних органів. Крім цього порядку орган держави з'явитися не може. Відступ від цього правила означало б порушення вимог ч. 4 ст. 3 Конституції про те, що «ніхто не може привласнювати владу та Російської Федерації. Захоплення влади або присвоєння владних повноважень переслідується по федеральному закону ». У Конституції Росії визначені способи формування
 3. § 2. Професіограми юридичних професій
  формування образу все більш високого рівня узагальнення до образним схемами. У образних схемах закріплюються вже не всі риси відбиваного предмета, а фіксуються тільки головні компоненти, істотні в практичній діяльності. Чим далі просувається образ від сприйняття до схеми, тим він абстрактніше, тобто спрощується, втрачає деякі зі своїх елементів. Перевірка криміналістичної версії
 4. § .2. Загальна психологічна характеристика судового процесу при розгляді кримінальних справ
  формування власного переконання кожного члена суду. Тому всі члени суду повинні постійно пам'ятати про ті небезпеки, які підстерігають їх при формуванні колективної думки при вирішенні кримінальних справ. Вони повинні піддавати внутрішньому самоконтролю свої висновки по даній кримінальній справі, щоб зайвий раз перевірити, не формують вони їх таким чином під впливом більшості. Слід
 5. § 2. Місцева адміністрація
  формуванні конкурсної комісії в муніципальному районі (міському окрузі) 2/3 її членів призначаються представницьким органом муніципального району (міського округу), а 1/3 - законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта РФ за поданням вищої посадової особи суб'єкта РФ (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта РФ). Особа
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  формування керівних та контрольно-ревізійних органів (при цьому делегати установчого з'їзду політичної партії є засновниками даної партії), б) з дня створення політична партія здійснює організаційну та інформаційно-пропагандистську діяльність, пов'язану з формуванням її регіональних відділень та отриманням документа, що підтверджує факт внесення запису про неї до Єдиного
 7. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  формуваннях Російської Федерації. Зазначене визначення, цілком придатне для цілей застосування норм кримінального права, навряд чи, проте, слід розглядати в якості загальногалузевого. Стосовно до досліджуваного делікту під посадовими особами більш правильно розуміти тільки тих державних і муніципальних службовців, які наділені повноваженнями розпорядчого характеру по відношенню до
 8. 10.2. Нормативне регулювання діяльності арбітражних органів
  формування та компетенцію третейського суду; процедуру ведення та припинення арбітражного розгляду; правила винесення рішення, його оскарження, визнання і приведення у виконання. Закон 1993 виключає будь-яке втручання державного суду в діяльність міжнародного комерційного арбітражу, крім тих випадків, коли таке втручання передбачено самим Законом
 9. § 3. Способи вирішення юридичних колізій
  формуванню єдиного правового простору. Що стосується тлумачення як способу усунення колізій, то треба мати на увазі, що воно, будучи об'єктивно необхідним і корисним, нерідко породжує нові, ще більш гострі колізії, тому що найчастіше одні й ті ж акти, факти, події інтерпретуються різними офіційними й неофіційними структурами , суспільними групами, лідерами й громадянами
 10. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  формування нових типів і форм власності, кількісне зростання цивільно-правових угод. Однак усередині системи Уложення норми, що регулюють цивільно-правові відносини, тісно стикалися з суміжними: так, положення про правомочиях власників (вотчинників, поміщиків) близько стикаються з нормами державного та адміністративного права (про службу), норми зобов'язального права
© 2014-2022  yport.inf.ua