Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально- процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Психологічна характеристика потерпілого


Автор цілком і повністю згоден з В.Л. Васильєвим, який виділяє у своїй роботі психологію потерпілого в окрему главу на відміну від інших авторів *.
___
* Див: Васильєв В.Л. Юридична психологія. М., 1991, с. 269-288, Ратинов А.Р. Судова психологія для слідчих. М., 1967, с. 172-196; Глазирін Ф.В. Психологія слідчих дій. Волгоград, 1983, с. 47-68; та ін

Психологія потерпілого вивчає фактори формування його особистості, поведінку до вчинення злочину, в момент скоєння і після вчинення злочину, а також розробляє практичні рекомендації, які стосуються допиту потерпілого. Психологія потерпілого пов'язана з кримінальним правом, кримінологією, кримінальним процесом, психологією особистості.
Слід зазначити, що чим значніша роль поведінки потерпілого в походженні злочину, тим менш інтенсивна антисоціальна орієнтація особистості злочинця. У злочинах проти особистості така залежність виступає найбільш яскраво, тому що в психологічному механізмі скоєння злочину велике значення мають емоції злочинця, які зростають іноді до ступеня афекту, бо вплив потерпілого сприймається ним крізь призму особистої значущості. Треба мати на увазі, що близько 75-80% злочинів проти особистості скоюється особами, які пов'язані з потерпілими родинними, службовими, інтимними та іншими близькими стосунками і злочин, як правило, є кінцевою фазою конфлікту, що виник в результаті цих відносин. Глибокі психологічні дослідження особистості потерпілого і злочинця дають можливість виявити причини та умови виникнення конфліктної ситуації і намітити шляхи їх подолання.
Потерпілий - це одна з центральних фігур попереднього слідства і розгляду справи в суді, особливо якщо мова йде про злочин проти особистості. Конкретні обставини, причини та умови злочину не можуть бути розкриті повністю, якщо до уваги не береться особистість потерпілого, тому що дуже часто злочинні дії обвинуваченого викликаються неправомірними, необачними або просто легковажними діями потерпілого. Його поведінка, яка стосується об'єктивних ознак складу злочину, може впливати на вину обвинуваченого, а іноді (необхідна оборона) і виключати її. Від структури особистості потерпілого і від його поведінки, яке тісно пов'язане з особистістю і є її функцією, залежить здійснення злочинних намірів, активна оборона від злочинних посягань, оборона громадських інтересів і т. д.
Психологічне дослідження особистості потерпілого і його діяльності в стадії попереднього слідства і суду є досить актуальним, тому що сприяє вирішенню цілого ряду питань: більш правильної кваліфікації злочину, глибокому дослідженню причин і умов, більш всебічному і повному розслідуванню кримінальних справ, виявленню нових доказів і т. д.
Дослідження особистості потерпілого можна розглядати в двох аспектах:
1) «статична область» - це вік, стать, національність, службове становище і т.д.; ряд цих ознак потрібно з'ясувати за безпосередньою вимогою закону, причому деякі з них можуть прямо впливати на кваліфікацію злочину (наприклад, вік при статевих злочинах) і т. д.;
2) "динамічна сфера", т. тобто поведінка потерпілого в період, що безпосередньо передував події злочину, і в період події злочину, і зв'язок цієї поведінки з поведінкою злочинця *.
___
* Див: Васильєв В.Л. Юридична психологія. М., 1991, с. 271.

До спеціальних методів дослідження особистості і поведінки потерпілого відноситься аналіз слідчої та судової статистики, вивчення матеріалів судово-психологічної та судово-психіатричної експертиз, соціально-психологічні та судово-психологічні дослідження конфліктних ситуацій.
Поведінка потерпілого в момент вчинення злочину залежить від:
1) впливу зовнішнього середовища, в даному випадку злочинного нападу чи іншого впливу, і
2) індивідуальних особливостей особистості.
Ці особливості особистості характеризуються типом вищої нервової діяльності потерпілого, рисами його характеру і т. д. Життєвий досвід має велике значення в поведінці потерпілого у справах про статеві злочини, злочини на транспорті, в сфері порушення правил техніки безпеки. На поведінку потерпілого має суттєвий вплив правосвідомість: знання закону, своїх прав дає додаткові можливості при відображенні злочинного нападу, створює переконаність у правоті дій, що перешкоджають злочинному посяганню.
При вивченні злочину на рівні індивідуальної злочинної поведінки потерпілий представляє інтерес в тій мірі, в якій його поведінка вписується в подію злочину і несе в собі заряд криміногенності. Таку властивість має негативно оцінювана суспільством, причинно пов'язана із злочином, поведінка потерпілого.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Психологічна характеристика потерпілого "
 1. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  психологічні прийоми економічної розвідки і промислового шпигунства. [8] У свою чергу підприємці в порядку превентивної самозахисту змушені виробляти засоби захисту і постійно вдосконалювати технічні засоби, що перешкоджають несанкціонованому доступу до джерел інформації. [9] Необхідність захисту ділової репутації індивідуального підприємця виникає у випадках
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  психологічної (юридичної) точки зору. Тому вони є не самостійною стадією в процесі укладання (реального) договору, а особливими способами акцепту публічної оферти і, таким чином, способом узгодження всіх істотних умов при укладанні (консенсуального) договору. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Консенсуальні і реальні договори у цивільному праві. С.
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  психологічної та інтимної спільності і на основі спільного ведення сімейного господарства "(див.: Белякова А.М. , Ворожейкін Є.М. Радянське сімейне право. С. 34). * (225) Приблизно так само вирішувалося це питання і ст. 2 КпШС РРФСР 1969 р., де говорилося про "особистих і майнових відносинах, що виникають у сім'ї між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї ". * (226)
 4. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  психологічний процес. І в цьому відношенні між визначенням поняття вини в радянському цивільному і кримінальному праві немає і не може бути, з нашої точки зору, принципових розбіжностей ". --- Матвєєв Г.К. Підстави цивільно - правової відповідальності. С. 186. Г.К. Матвєєв підкреслював, що, даючи юридичний аналіз поняття вини в радянському праві, не можна
 5. Стаття 92. Звільнення від покарання неповнолітніх Коментар до статті 92
  психологічну, медичну та соціальну реабілітацію, включаючи корекцію їх поведінки та адаптацію в суспільстві, а також створення умов для отримання ними початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної та початкової професійної освіти. Установа закритого типу створюється для неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння, передбачені КК РФ, які потребують
 6. Стаття 107. Вбивство, вчинене в стані афекту Коментар до статті 107
  психологічного та психічного стану винного в момент вчинення злочину слід призначати комплексну психолого-психіатричну експертизу. Однак вказівка експертів на те, що стан винного в момент злочину не мало характеру фізіологічного афекту, не може в конкретному випадку вплинути на об'єктивну правову оцінку цього стану, так як її дає сам
 7. § 2. Тактичний прийом як основа слідчої тактики і проблеми його допустимості; тактична операція
  психологічного контакту між слідчим і допитуваним. Встановлення його - тактичний прийом. Однак при розслідуванні переступив-1 Комісарів В. І. Теоретичні проблеми слідчої тактики. Саратов, 1987. С. 65; Божкова Н.Р., Власенко Вт, Комісарів В. І. Слідча (криміналістична) тактика. Частина 1. Саратов, 1986. С. 57-59. 26 лений різних видів, при взаємодії з
 8. § 2. Загальні положення тактики допиту
  психологічно буде утримувати працівників органів попереднього розслідування (в основному, як показує практика, органів дізнання) від прояву «ініціативи» для отримання їх такими методами. В опублікованому в 1767 р. «Наказі, даному комісії у творі проекту нового Уложення» Катерина II, вважаючи можливим усунути тортури, зауважила: «... невинний закричить, аби тільки його мучити
 9. § 5 . Тактика допиту в конфліктній ситуації «із суворим суперництвом»
  психологічний контакт з ним, навіть якщо безпосередня мета застосування цих прийомів була досягнуто (іншими словами, якщо допитуваний не вважав «демонстрацію можливостей» переконливою для себе і не дав правдивих показань). Допитуваний переконується, що слідчий веде розслідування «з відкритим забралом», твердо переконаний у правильності своїх логічних міркувань, в можливості встановити
 10. Основна література з криміналістичної тактиці
  психологічні особливості) / За заг. ред. Б. П. Смагорінского. 2-е вид. М, 1994. Радянська криміналістика. Теоретичні проблеми. М, 1978. Довідник слідчого. Вип. 1: Практична криміналістика: слідчі дії. М, 1990. Довідник слідчого. Вип. 3: Практична криміналістика: підготовка і призначення судових експертиз. М., 1992. Тактика слідчих дій / Под ред.
© 2014-2022  yport.inf.ua