Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Публічна обіцянка нагороди

Поняття публічної обіцянки нагороди. Особа, яка публічно оголосило про виплату грошової винагороди або видачу іншої нагороди тому, хто здійснить вказане в оголошенні правомірне дію у встановлений у ньому строк, зобов'язане виплатити обіцяну нагороду кожному, хто скоїв відповідну дію (п. 1 ст. 1055 ЦК).
Публічна обіцянка нагороди досить часто зустрічається в житті. Оголосити нагороду можна при пошуку зниклого домашньої тварини або загубленої речі, при розшуку зниклих осіб або для отримання необхідних відомостей і т.п. Звичайно, в таких ситуаціях можливе укладання договору на виконання роботи або надання послуги з конкретною особою, а в ряді випадків для досягнення поставленої мети краще звернутися за допомогою до невизначеного кола осіб, пообіцявши виплатити винагороду будь-якій особі, який досягне необхідного результату.
Публічна обіцянка нагороди саме по собі, як неодноразово зазначалося в юридичній літературі, не породжує зобов'язального правовідносини * (958). Це одностороння угода, звернена до невизначеного кола осіб, в силу чого вона не може породжувати зобов'язання.
Досягнення результату також не є угодою, але уявлення такого результату особі, що оголосив про виплату нагороди, поза всяким сумнівом, визнається угодою. Зобов'язання з публічної обіцянки нагороди виникає в той момент, коли у відповідь на обіцянку виплатити винагороду надається необхідний результат, тобто з'являються зобов'язана і власник права. Обидві ці односторонні угоди носять зустрічний характер, але, проте, не уявляють собою договір. "Договору тут немає, не тільки тому, що перша угода на відміну від оферти не має конкретної адреси, а звернена до невизначеного кола осіб, а й тому, що друга угода на відміну від акцепту теж в більшості випадків може бути здійснена невизначеним безліччю осіб" * (959).
Підставою виникнення зобов'язання з публічної обіцянки нагороди є складний юридичний склад, що включає в себе як само публічне оголошення про виплату грошової винагороди (або про видачу іншої нагороди) тому, хто зробить вказане в оголошенні правомірне дію, так та вчинення цією особою необхідного дії, в результаті якого буде досягнутий необхідний результат, за який обіцяно винагороду * (960).
Суб'єктами публічного конкурсу є організатор та учасники конкурсу. Організаторами конкурсу можуть бути будь-які фізичні та (або) юридичні особи, а також публічно-правові утворення. Учасниками конкурсу можуть бути також будь-які фізичні та юридичні особи, а також публічно-правові утворення.
Умови виникнення зобов'язання з публічної обіцянки нагороди. Обіцянка нагороди для того, щоб породжувати юридичні наслідки, передбачені ст. 1055 ЦК, має відповідати наступним необхідним умовам.
По-перше, обіцянка повинна носити публічний характер, тобто воно має бути звернено до невизначеного кола осіб. Якщо таке звернення зроблено конкретній особі, то воно набуває характеру оферти, а в разі акцепту - відповідні відносини слід визнати договірними.
По-друге, обіцянка нагороди дозволяє встановити особу, яка зробила обіцянку виплатити винагороду, оскільки п. 2 ст. 1055 ЦК передбачає, що особа, відкликавши на обіцянку, має право вимагати письмової підтвердження обіцянки. Якщо воно цього не зробить, на нього покладається ризик наслідків непред'явлення такої вимоги, якщо виявиться, що насправді оголошення про нагороду не було зроблено зазначеним у ньому особою.
По-третє, обіцянка нагороди має бути визначеним у частині свого змісту, тобто повинен бути вказаний конкретний результат, досягнення якого є умовою отримання винагороди. Дія, за вчинення якого встановлена нагорода, має бути правомірним і за своєю суттю може бути скоєно будь-яким і кожним; його відповідність вимогам, що містяться в обіцянці про виплату нагороди, якщо інше не передбачено в оголошенні і не випливає з характеру зазначеної дії, визначається особою, публічно обіцяли нагороду, а в разі спору - судом (п. 6 ст. 1055 ЦК).
По-четверте, в обіцянці повинно міститися явно виражене намір провести виплату майнового винагороди особі, яка досягла необхідного результату. Винагорода обов'язково повинно носити майновий характер, тобто бути або грошовим, або іншим, що має вартісне вираження. Якщо ж нагорода не має майнового характеру, наприклад, переможець визнається лауреатом, нагороджується дипломом або грамотою, то не виникають зобов'язання з обіцянки нагороди, більше того, не виникають і цивільно-правові відносини взагалі. Розмір винагороди може вказуватися в обіцянці, але можливі обіцянки і без зазначення конкретного розміру нагороди, у такому разі вона визначається за згодою обличчя, вчинила необхідну дію, з особою, що обіцяли нагороду, а в разі спору - судом (п. 3 ст. 1055 ЦК).
Особа, що зробила обіцянку про виплату нагороди, не зобов'язана покривати витрати відгукнувся щодо вчинення даної дії, - передбачається, що їх покриє нагорода.
Особливістю публічної обіцянки нагороди є те, що результат повинен бути єдиним у свій рід, він не може бути виконаний краще або гірше. Тому вимагати винагороду вправі особа, яка досягла результату, зазначеного в обіцянці. Проте можливі випадки, коли дія, передбачене в публічному обіцянку нагороди, самостійно, незалежно один від одного здійснили кілька осіб (наприклад, різні особи повідомили прикмети злочинця, місце знаходження викраденого автомобіля тощо). За правилами п. 5 ст. 1055 ЦК право на отримання нагороди виникає у того, хто першим здійснив відповідну дію, а якщо це неможливо встановити, а також якщо ці дії вчинені одночасно кількома особами, то нагорода ділиться між ними порівну або в іншому розмірі, передбаченому їх угодою.
Право на отримання винагороди виникає у особи, яка досягла необхідного результату, незалежно від того, чи вчинено відповідну дію у зв'язку зі зробленим оголошенням або незалежно від нього (п. 4 ст. 1055 ЦК). Іншими словами, особа, яка вчинила необхідні дії, могло і не знати про оголошення нагороди. Головним тут є те, щоб досягнутий результат відповідав умовам публічної обіцянки нагороди.
Зобов'язання виплатити винагороду за вказане в оголошенні правомірне дію діє лише в межах вказаного в оголошенні терміну. Однак зазначення терміну не є обов'язковою умовою публічної обіцянки нагороди, і якщо термін не зазначений, то він передбачається розумним, тобто відповідним терміну об'єктивної зацікавленості зробив обіцянку в скоєнні необхідного правомірного дії.
Обіцянка нагороди може бути зроблено в будь-якій формі, закон не встановлює тут ніяких додаткових вимог. Тому пообіцяти виплатити винагороду можна в оголошенні, по телебаченню, радіо і т.п. Головне, щоб таке оголошення було публічним, тобто зверненим до невизначеного кола осіб, яким надається право у разі потреби зажадати його письмового підтвердження.
Особа, що зробила публічне оголошення нагороди, має право скасувати свою обіцянку. Відмова має бути виражений в тій же формі, в якій зроблено і обіцянку.
Стаття 1056 ЦК, враховуючи інтереси відгукнулися на обіцянку осіб, встановлює три підстави, за наявності будь-якого з яких відмова від вираженого обіцянки неможливий: а) у оголошенні передбачена або з нього випливає неприпустимість відмови, б) в оголошенні вказано термін для вчинення дії, за яке встановлена нагорода; в) вказане в оголошенні дію до моменту оголошення про відмову виконано будь-якою особою (особами).
В інших випадках скасування публічної обіцянки нагороди можлива, але обличчя, яке скасувало свою обіцянку про нагороду, не звільняється від відшкодування відгукнувшись на обіцянку особам витрат, понесених ними у зв'язку з вчиненням дії, спрямованої на досягнення результату, в межах розміру зазначеної в оголошенні нагороди (п. 2 ст. 1056 ЦК). Особа може бути звільнена від цього обов'язку, якщо доведе, що понесені відгукнулися на обіцянку особами витрати забезпечували таку діяльність, яка свідомо не могла привести до необхідного результату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Публічна обіцянка нагороди "
 1. § 1. Цивільне законодавство у системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  публічних органів, уповноважених на правотворчу діяльність (зокрема, від органів законодавчої або виконавчої влади), рідше - виникають як продукт всенародного референдуму; приймаються у встановленому законом порядку; фіксують норми права (правила поведінки, звернені до необмеженому колу осіб); мають юридичну силу; забезпечені можливістю державного
 2. § 2. Правове становище публічних утворень
  публічних утворень у цивільному обороті передбачає поширення на їх діяльність всіх інших загальних засад цивільного законодавства (зокрема, недоторканності власності, свободи договору, неприпустимість довільного втручання в приватні справи і т.п.). Інша справа, що це не відміняє існування винятків із загальних правил, обумовлених суб'єктної специфікою.
 3. § 2. Поняття і основні види угод
  публічна обіцянка нагороди, оскільки вважають, що фактичний склад даної угоди вичерпується волевиявленням обіцяє про виплату нагороди тому, хто зробить вказане ним дію * (507). Насправді в фактичний склад публічної обіцянки нагороди (п. 1 ст. 1055 ЦК) входять два елементи: 1) волевиявлення обіцяє про виплату нагороди, яке саме по собі не є угодою, 2)
 4. § 2 . Підстави виникнення зобов'язань
  публічна обіцянка нагороди - гол. 56 ЦК), так і не передбачені, але не суперечать йому. Інші підстави виникнення зобов'язань. В якості підстави виникнення зобов'язань можуть виступати індивідуальні (ненормативні) акти державних органів і органів місцевого самоврядування (адміністративні акти). Поява і широке поширення подібних актів як юридичних
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  публічне право 43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові 44. JUS SOLI [юс солі] - право грунту 45. LEX [Лекс] - закон 46. MODUS VIVENDI [модус вівенді] - спосіб життя, спосіб існування. Тимчасова угода з якого-небудь міжнародного питання, укладена сторонами у розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами
 6. § 2. Елементи договору комісії
  публічна обіцянка нагороди) або двосторонню (наприклад, договір купівлі-продажу), так і розпорядчу угоду, спрямовану на зміну права (наприклад, передачу речі комітента у власність третьої особи) або на його обтяження (наприклад, договір застави належить комітенту рухомої речі). Вчинення деяких угод не може виступати предметом договору комісії, тому що або сама
 7. § 1. Загальні положення про зобов'язання з односторонніх дій
  публічного конкурсу), так і інші юридичні факти (наприклад, прийняття оціночного рішення за результатами конкурсу). Однак центральне місце в складному юридичному складі завжди займають односторонні угоди, спеціально спрямовані на виникнення таких зобов'язань, тому їх прийнято іменувати зобов'язаннями з односторонніх угод. Поряд з односторонніми угодами в деяких випадках
 8. § 4. Публічний конкурс
  публічного конкурсу. При публічному обіцянку нагороди результат є неповторним, одноразово досяжним, єдиним у своєму роді. Як зазначав О.С. Іоффе, "загубилася корову можна знайти або не знайти, але не можна зробити це" краще "чи" гірше "і притому одночасно кільком особам, в різних місцях, незалежно один від одного" * (961). Однак не виключені й такі випадки, коли винагорода
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  публічне право 43. Jus sanguinis [юс сангініс] - право крові 44. Jus soli [юс солі] - право грунту 45. Lex [Лекс] - закон 46. Modus vivendi [модус вівенді] - спосіб життя, спосіб існування. Тимчасова угода з якого-небудь міжнародного питання, укладена сторонами у розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами
 10. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  публічна обіцянка нагороди, оголошення конкурсу, дія в чужому інтересі без доручення); юридичні вчинки (виявлення скарбу, знахідка); інші акти (зобов'язання, що виникають з прийнятої перевізником від відправника заявки). Деліктні зобов'язання, як особливий вид позадоговірних зобов'язань, відрізняються від договірних зобов'язань. Правила про деліктних зобов'язаннях носять строго імперативний
© 2014-2022  yport.inf.ua