Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
3. Г. Крилова. Основи права, 2000 - перейти до змісту підручника

7.4. Робочий час і час відпочинку

Робочий час
Робочим часом називається встановлене законом або на його основі час, протягом якого працівники відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку повинні виконувати доручену їм роботу чи інші трудові обов'язки.
Нормальна тривалість робочого часу працівників на підприємствах, в установах, організаціях не може перевищувати 40 год на тиждень. Ця норма поширюється на працівників усіх підприємств незалежно від форми власності, крім тих, для яких з метою охорони їхнього здоров'я передбачена скорочена тривалість робочого часу.
Для працівників встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи визначається Правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності підприємства. Однак якщо за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.
Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників, крім тих, для яких встановлено скорочену тривалість робочого часу, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.
Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 6 ч.
Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для деяких категорій працівників і зумовлена, як правило, умовами праці , віком, фізіологічними особливостями та низкою інших факторів. Так, для працівників віком від 16 до 18 років тривалість робочого часу встановлена не більше 36 год на тиждень; віком від 15 до 16 років - не більше 24 год на тиждень; для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул, - не більше 24 год на тиждень; для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, - не більше 36 год на тиждень.
Скорочена тривалість робочого часу (не більше 36 год на тиждень) встановлюється також для ряду категорій працівників, передбачених у списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, наприклад для кухарів, які працюють біля плити , кондитерів, безпосередньо зайнятих у кондитерських печей; для осіб, які поєднують роботу з навчанням у навчальних закладах, та деяких інших.
Крім того, скорочений робочий час встановлено для окремих категорій працівників, робота яких пов'язана з підвищеним інтелектуальним і нервовим напруженням (вчителі, викладачі, вихователі та інші педагогічні працівники - 18 - 36 год на тиждень); для жінок, які працюють у сільській місцевості (36-годинний тиждень) для інвалідів I і II груп незалежно від того, на яких підприємствах вони працюють, встановлено 36-годинний робочий тиждень.
Під неповним робочим днем розуміється робочий час, який не менше ніж на 1 год коротше встановленої тривалості зміни, а під неповним робочим тижнем - робочий час, який не менше ніж на 1 день коротше встановленої тривалості робочого тижня .
Як неповний робочий день, так і неповний робочий тиждень встановлюються угодою між працівниками і адміністрацією при прийомі на роботу, а також під час роботи.
Оплата провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (виручки).
Однак якщо ініціатива про встановлення неповного робочого часу або його скасування виходить від роботодавця, він зобов'язаний попередити про це працівника за два місяці, оскільки істотно змінюються умови праці.
Слід мати на увазі, що неповний робочий час відрізняється від скороченого. Основна відмінність полягає в оплаті праці. Так, якщо при неповному робочому часу праця оплачується, як було вже сказано, пропорційно відпрацьованому часу або при відрядній оплаті праці залежно від виробітку, то при скороченому робочому часу оплата праці провадиться в повній мірі, встановленої законом для певних умов роботи або категорій працівників.
В умовах переходу до ринку значна частина підприємств відчуває певні економічні труднощі, не має можливості забезпечувати трудовий процес протягом нормального робочого часу і як наслідок переводить працівників на режим неповного робочого часу. У цьому зв'язку гостро постало питання про соціальний захист працівників, які опинилися в умовах часткового безробіття. Тому з метою запобігання масових вивільненні, збереження кадрового потенціалу підприємств, установ та організацій Федеральна служба зайнятості Росії наказом від 26 травня 1993 затвердила положення «Про надання компенсаційних виплат працівникам, вимушено працюючим неповний робочий день або неповний робочий тиждень».
Компенсаційні виплати надаються за рахунок коштів Державного фонду зайнятості населення Російської Федерації працівникам підприємств, організацій та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності, що не урвав трудових відносин з роботодавцем. Фінансові кошти на ці цілі виділяються на безповоротній основі органами служби зайнятості за місцем знаходження підприємства, виходячи з наявності резервів після здійснення обов'язкових виплат відповідно до законодавства про зайнятість.
Компенсаційні виплати не надаються працівникам, зайнятим на сезонних і тимчасових роботах, сумісникам, а також особам, які працюють у громадян за договором (контрактом). Компенсації виплачуються в розмірі мінімальної оплати праці, встановленої чинним законодавством. Органи служби зайнятості вправі збільшувати розмір компенсаційних виплат до трикратної величини мінімального розміру оплати праці, встановленого законодавством, за умови їх участі в роботах, організованих підприємствами або виконавчими органами державної влади даної території.
Розмір компенсаційних виплат для працівників, які перебувають у вимушених відпустках, не повинен перевищувати шестикратної величини мінімального розміру оплати праці, встановленого чинним законодавством. Виплата компенсацій працівникам проводиться адміністрацією підприємства в тому ж порядку, що і заробітна плата.
Для керівного, адміністративно-управлінського, господарського персоналу, а також для осіб, робочий час яких у зв'язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку, може встановлюватися ненормований робочий день. До їх числа відносяться керівники підприємств, їх заступники і т.д.
На працівників з ненормованим робочим днем поширюються основні положення нормального режиму робочого часу. Вони можуть залучатися до роботи понад встановлену тривалість робочого часу лише в окремих випадках, коли цього вимагає виконувана робота, без додаткової оплати. Порядок компенсації переробки для працівників з ненормованим робочим днем може встановлюватися у колективних договорах або в локальних актах керівника підприємства.
Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого часу, і вони, як правило, не допускаються, крім виняткових випадків, передбачених законодавством (ст. 55 КЗпП). Робота визнається понаднормової незалежно від того, чи входила вона в коло звичайних обов'язків працівника або працівник виконував інше, доручену йому адміністрацією завдання.
Понаднормові роботи можуть застосовуватися лише з дозволу відповідного виборного профспілкового органу підприємства і не повинні перевищувати для кожного працівника 4 год в
протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Відмова від понаднормової роботи є порушенням трудової дисципліни, і працівники в цих випадках можуть залучатися до дисциплінарної відповідальності.
При роботі в нічний час (з 10 год вечора до 6 год ранку) встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. У працівників із скороченим робочим днем при роботі в нічний час подальше скорочення робочого часу не проводиться.
До роботи в нічний час не допускаються: вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років; робітники і службовці молодше 18 років та деякі інші категорії працівників (ст. 48 КЗпП).
Час відпочинку
Перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше 2 год надається всім працівникам. Він не включається в робочий час і оплаті не підлягає. Працівники використовують перерву на свій розсуд і мають право відлучатися з місця виконання роботи. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через 4 години після початку роботи. Конкретний час початку і закінчення перерви встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіком роботи.
На роботах, де за умовами виробництва перерву встановити не можна, працівникам повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Наприклад, на підприємствах торгівлі та громадського харчування, що працюють без закриття на перерву, працівникам надаються перерви для відпочинку і прийому їжі за графіком.
Поряд з цим існують перерви, які включаються в робочий час і підлягають оплаті. Так, матерям, які мають дітей віком до півтора року, надаються (крім перерви для відпочинку та харчування) додаткові перерви для годування дитини тривалістю не менше 30 хв кожен, а якщо у жінки двоє і більше дітей віком до півтора років, перерва має бути не менше 1 ч.
Надається оплачувана перерву (не більше 10 хв) і на виробничу гімнастику.
Працівникам підприємств, установ і організацій, що працюють в холодну час на відкритому повітрі або в закритих що не обігріваються приміщеннях, вантажникам, зайнятим на вантажно-розвантажувальних роботах, а також іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для обігріву та відпочинку, які включаються у робочий час.
При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному ~ один вихідний день. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше 42 ч.
Вихідні дні на підприємствах і в організаціях, пов'язаних з необхідністю обслуговування населення (магазини, ресторани, кафе; підприємства побутового обслуговування тощо), встановлюються місцевою адміністрацією та надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіками змінності, затвердженими адміністрацією за погодженням з виборним профспілковим органом.
Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) адміністрації підприємства з дотриманням обмежень, встановлених ст. 157, 162 і 177 КЗпП (ст. 63 КЗпП). Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі, але не менш ніж у подвійному розмірі.
До роботи у вихідні дні не залучаються працівники молодше 18 років, вагітні жінки, а також жінки, які мають дітей віком до трьох років. Залучення інвалідів до роботи у вихідні дні допускається тільки за їх згодою і за умови, якщо така робота не заборонена їм медичними рекомендаціями. Не залучаються до роботи у вихідні дні особи, які за рекомендацією лікарсько-консультативної комісії не повинні до неї допускатися.
Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день встановлюється графіком роботи.
Роботи у святкові дні, як правило, не проводяться. У святкові дні допускаються роботи, припинення яких неможливе (виробничо-технічні умови, обслуговування населення тощо). При збігу вихідного і святкового днів вихідний день переноситься на наступний після святкового день.
Усім працівникам надаються щорічні відпустки зі збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку, в тому числі і працюючим за сумісництвом. Чинне трудове законодавство передбачає щорічні (основні) і додаткові відпустки, додаткові можуть бути оплачуваними і без збереження заробітної плати.
Щорічна основна відпустка становить не менше 24 робочих днів (з розрахунку на шестиденний робочий тиждень). Тривалість відпустки в окремих галузях залежить від тривалості загального трудового стажу. Так, при стажі понад 5 років відпустка збільшується на 3 календарних дні, а 10 і більше років - на 7 календарних днів.
Щорічна основна відпустка за перший робочий рік може бути наданий після закінчення 11 місяців з дня укладення трудового договору з підприємством чи організацією.
Право працівника на щорічну відпустку виникає тільки за наявності стажу роботи на підприємстві чи в організації будь-якої організаційно-правової форми. Відповідно до ст. 72 КЗпП у стаж роботи, який дає право на відпустку, включається: 1) фактично відпрацьований час; 2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним збереглося місце роботи, посада і заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу при неправильному звільненні або переведенні на іншу роботу з подальшим відновленням на роботі), 3) час, коли працівник фактично не працював, але зберігав за собою місце роботи і отримував допомогу по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років.
Поряд з цим в стаж роботи можуть бути включені й інші періоди часу, що дають право на відпустку, зокрема час роботи на іншому підприємстві винахідників, раціоналізаторів; час виробничої практики на оплачуваних посадах студентів і учнів, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; час відпусток без збереження заробітної плати тривалістю до двох тижнів і т.п. Ці періоди часу передбачені окремими нормативними актами.
  Забороняється не надання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також не надання відпустки працівникам молодше 18 років і працівникам, які мають право на додаткову відпустку.
  Відкликання з відпустки можливий тільки за згодою працівника.
  Працівникам молодше 18 років щорічно відпустка надається тривалістю не менше 31 дня. У випадках захворювання під час відпустки (Б тому числі і побутові травми; адміністрація зобов'язана продовжити відпустку на невикористане з цієї причини число днів або перенести невикористану частину відпустки на інший термін.
  Працюючі жінки, які мають двох і більше дітей віком до 12 років, мають переважне право на отримання чергової відпустки у літній чи інший зручний для них час.
  Учням всіх видів навчання, студентам і учням заочно, на вечірніх відділеннях і т.п. відпустку в період літніх канікул може надаватися у випадках, якщо це передбачено в колективних договорах підприємств і не ущемляє інтересів інших працівників.
  Заміна відпустки грошовою компенсацією не допускається, крім випадків звільнення працівника, що не використовував відпустку.
  Додаткові оплачувані відпустки надаються щорічно працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, за Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день. Порядок застосування цього Списку встановлено Інструкцією, затвердженою постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 21 листопада 1975 Незалежно від організаційно-правової форми підприємства, організації, установи Список підлягає застосуванню за наявності шкідливих умов праці. У Списку також встановлена і тривалість відпустки по кожній роботі, професії, посади - від 6 до 36 робочих днів. Додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах праці надається одночасно з основною відпусткою працівникам, зайнятим в окремих галузях народного господарства і має тривалий стаж роботи на одному підприємстві, працівникам з ненормованим робочим днем; робітникам і службовцям, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях ; в інших випадках, передбачених законом, колективними договорами або іншими локальними нормативними актами.
  Додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах надається одночасно з щорічною відпусткою.
  Додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається як компенсація за специфічні умови роботи. Тривалість його становить від 6 до 12 днів і встановлюється адміністрацією за погодженням з профспілковим органом відповідно до переліку посад з ненормованим робочим днем для працівників підприємств, установ і організацій.
  Додаткова відпустка за ненормований робочий день жінкам, які мають дітей і працюють неповний робочий час, може бути наданий, якщо трудовим договором передбачена робота на умовах неповного робочого тижня, але з повним робочим днем.
  Крім того, жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 12 років, надається додаткова триденний оплачувану відпустку за умови, якщо загальна тривалість відпустки не перевищує 28 календарних днів, включаючи вихідні дні, що припадають на період відпустки.
  Відповідно до Закону РФ «Про державні гарантії і компенсації особам, які працюють і проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях» від 19 лютого 1993 р. Крім встановлених законодавством додаткових відпусток, що надаються на загальних підставах особам, які працюють у північних районах Росії , встановлюється також в якості компенсації щорічна додаткова відпустка тривалістю: в районах Крайньої Півночі - 21 робочий день; в прирівняних до них місцевостях - 14 робочих днів; в інших районах Півночі, де встановлені районний коефіцієнт і відсоткова надбавка до заробітної плати, - 7 робочих днів .
  При звільненні працівнику, який не використав щорічну відпустку, за його бажанням надається відпустка з подальшим звільненням, за винятком випадків розірвання трудового договору (контракту) у зв'язку з вчиненням винних дій.
  За погодженням з виборним профспілковим органом адміністрація має право змінити час надання відпустки працівникам, які порушують трудову дисципліну. Перенесення відпустки допускається в межах одного робочого року. Як виняток цей захід не застосовується до учасників Великої Вітчизняної війни, підліткам, працюючим жінкам та одиноким чоловікам, що мають двох і більше дітей віком до 12 років.
  Додаткові відпустки без збереження заробітної плати надаються за сімейними обставинами та з інших поважних причин працівникові за його заявою з дозволу керівника підприємства, установи, організації або керівника виробничої одиниці. Така відпустка оформляється наказом (розпорядженням). У деяких випадках за згодою сторін ця відпустка може бути відпрацьований в наступний період виходячи з умов і можливостей виробництва (ст. 76 КЗпП).
  Труднощі фінансово-економічного стану підприємств, розвал економіки та інші чинники викликали до життя таке оригінальне явище, як надання вимушеної відпустки без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця. Проте ні тривалість цього відпустки, 'ні порядок його оформлення чинним трудовим законодавством не передбачені. Перед працівником стоїть дилема: або звільнятися за ч. 1 ст. 33 КЗпП, або йти в неоплачувану відпустку.
  Відпустка без збереження заробітної плати надається за заявою працівника. Отже, необхідна згода працівника. Тому надається доцільним, перш ніж відправити працівників у неоплачувані відпустки, отримати від них заяви з проханням про надання такої відпустки.
  Для вдосконалення механізму матеріальної підтримки працівників підприємств, установ та організацій, що зазнають з об'єктивних причин тимчасові фінансові труднощі. Федеральна служба зайнятості Росії наказом від 20 квітня 1994 р. № 51 затвердила положення про порядок і умови надання компенсаційних виплат працівникам підприємств, установ, організацій, що знаходяться у вимушених відпустках без збереження заробітної плати. Компенсаційні виплати за рахунок коштів Державного фонду зайнятості населення РФ застосовуються як надзвичайна міра матеріальної підтримки працівників, які знаходяться у вимушених відпустках без збереження заробітної плати і не перервали трудових відносин з роботодавцями.
  Компенсації виплачуються працівникам, які перебувають у штаті підприємства і не одержують пенсію по старості (віком), включаючи пільгові пенсії, встановлені законодавством. Компенсаційні виплати можуть надаватися з першого дня перебування працівника у вимушеній відпустці без збереження заробітної плати. Період виплати компенсацій кожному працівнику визначається адміністрацією в залежності від суми виділених з Фонду зайнятості коштів, але цей період не повинен перевищувати 4 місяців (підряд або в сумі календарних місяців) протягом календарного року.
  На додаткову відпустку без збереження заробітної плати строком до двох тижнів мають право учасники Великої Вітчизняної війни. За бажанням працівника цей відпустку може приєднуватися до основного відпустці або надаватися в інший час року незалежно від стажу.
  Адміністрація зобов'язана надати відпустку без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до іспитів до вищих навчальних закладів (ст. 195 КЗпП). Терміни цих відпусток залежать від виду навчального закладу: до вищих навчальних закладів - 15 календарних днів, в середні спеціальні навчальні заклади - 10 календарних днів, не враховуючи часу проїзду до місця знаходження навчального закладу і назад.
  Відпустка без збереження заробітної плати надається також працівникові, направленому на санаторно-курортне лікування, якщо йому видано путівку за рахунок коштів соціального страхування з оплатою певних відсотків її вартості, а покладається працівникові відпустку вже використаний.
  Адміністрація може надавати окремим категоріям працівників за їх прохання відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до трьох місяців, наприклад працівникові вагона-ресторану, купе-буфету, суднового ресторану, буфета, бару на суднах морського і річкового флоту та ін Відпустка без збереження заробітної плати надається і в ряді інших випадків, передбачених законодавством.
  Роботодавець має право зменшити щорічно оплачувана відпустка за порушення трудової дисципліни. Так, у роз'ясненні Міністерства праці РФ від 8 лютого 1993 р. № 3 «Про порядок зменшення щорічно оплачуваної відпустки за прогул» вказується, що працівникам, які вчинили прогул без поважних причин (у тому числі відсутність на роботі без поважної причини більше трьох годин протягом робочого дня безупинно або сумарно), щорічна оплачувана відпустка зменшується на число днів прогулу. Тривалість відпустки не може бути менше 24 робочих днів.
  Відпустка зменшується за робочий рік, в якому допущено прогул, незалежно від часу використання відпустки. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.4. Робочий час і час відпочинку"
 1. § 2. Місцева адміністрація
    Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 2. § 1. Підряд
    Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 3. § 1. Загальні положення про підряд
    Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 4. § 2. Шум і радіація
    (Попередження та усунення звукових коливань; радіаційний вплив) Російське право одним з перших передбачив майже два десятки років тому такі види фізичних шкідливих впливів на атмосферне повітря, як шуми і радіація, і піддало суспільні відносини з приводу них правовому регулюванню. Попередження й усунення звукових коливань Нормативи гранично допустимих
 5. 1. Поняття договору зберігання
    ГК називає зберіганням договір, за яким одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (п. 1 ст. 886). Договір зберігання - різновид договору послуг. Як відзначав свого часу Г.Ф. Шершеневич, "зберігання речі представляє особливого роду послуги, особисте дію, і з цього боку поклажа наближається до особистого
 6. 11. Договір перевезення пасажирів і багажу
    Поняття та види договору перевезення пасажирів і багажу Як зазначалося раніше, радянське законодавство визнавало договір перевезення пасажирів і багажу в якості окремого виду договору перевезення. Про це свідчить, зокрема, те, що в Основах цивільного законодавства 1961 р. (ст. 72) поряд з визначенням договору перевезення вантажу давалося і самостійне визначення договору
 7. § 3. Тактика пред'явлення для впізнання людини
    Дуже складний і відповідальний підготовчий етап пред'явлення для впізнання особи. Тут слідчий повинен вирішити цілий комплекс питань, і в першу чергу такі: 1. Коли, в який момент пред'явити об'єкт для впізнання? Вирішуючи це питання, треба мати на увазі наступне: безсумнівно, що впізнання об'єкта не тільки надасть в розпорядження слідчого вагомий доказ, що підтверджує
 8. Коментар до п. 1
    1. Наступ юридичних фактів, під якими розуміються обставини, що викликають відповідно до норм права настання певних правових наслідків (виникнення, зміна і припинення правових відносин), в період проходження військової служби і при виконанні обов'язків військової служби має різні правові наслідки. Так, наприклад, у разі загибелі (смерті) або пошкодження
 9. Коментар до п. 1
    1. Дана стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38
 10. § 1. Загальні підстави пояснення девіантності
    У попередніх розділах були продемонстровані численні і, звичайно ж, далеко не всі спроби відповісти на питання про причини існування та функціонування в суспільстві девіантної поведінки. У цій главі буде представлена наша, авторська, позиція, настільки ж відносна й далека від Істини, як і всі інші. З нашої точки зору, не існує якої б то не було єдиної (нехай
© 2014-2022  yport.inf.ua