Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник., 2013 - перейти до змісту підручника

6.2. Розділ спадщини

З метою формування однакової судової практики щодо застосування цивільного законодавства про регулювання спадкових відносин Постановою Пленуму Верховного Суду РФ від 29 травня 2012 N 9 "Про судову практику у справах про спадкування" судам дано такі роз'яснення, що стосуються розподілу спадщини:
"Спадкове майно з дня відкриття спадщини надходить в часткову власність спадкоємців, які прийняли спадщину, за винятком випадків переходу спадщини до єдиного спадкоємця за законом або до спадкоємців за заповітом, коли спадкодавцем вказано конкретне майно, призначалися кожному з них.
Розділ спадкового майна, що надійшло в часткову власність спадкоємців, здійснюється протягом трьох років з дня відкриття спадщини за правилами статей 1165 - 1170 ЦК РФ (частина друга статті 1164 ЦК РФ), а по закінченні цього терміну - за правилами статей 252, 1165, 1167 ЦК РФ.
Забороняється укладання угоди про розділ спадщини, до складу якого входить нерухоме майно, до отримання відповідними спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину.
Розділ рухомого спадкового майна можливий до отримання свідоцтва про право на спадщину (п. 51).
Переважне право на отримання у рахунок своєї спадкової частки входять до складу спадщини неподільної речі, житлового приміщення, розділ якого в натурі неможливий, мають:
1) спадкоємці, котрі володіли спільно з спадкодавцем правом спільної власності на неподільну річ, в т.ч. на житлове приміщення, не підлягає поділу в натурі, які можуть скористатися цим правом переважно перед усіма іншими спадкоємцями, які не є за життя спадкодавця учасниками спільної власності на неподільну річ, включаючи спадкоємців, постійно користувалися нею, і спадкоємців, які проживали в житловому приміщенні, що не підлягає поділу в натурі;
2) спадкоємці, не які були за життя спадкодавця учасниками спільної власності на неподільну річ, однак постійно користувалися нею до дня відкриття спадщини (крім випадків неправомірного користування чужою річчю, що здійснювався без відома власника або всупереч його волі), які можуть скористатися цим правом переважно перед іншими спадкоємцями лише за відсутності спадкоємців, що володіли спільно з спадкодавцем правом спільної власності на неподільну річ, а при спадкуванні житлового приміщення, що не підлягає поділу в натурі, також за відсутності спадкоємців, які проживали в ньому до дня відкриття спадщини і не мають іншого житлового приміщення;
3) спадкоємці, які проживали до дня відкриття спадщини в перехідному у спадок житловому приміщенні, що не підлягає поділу в натурі, і не мають іншого житлового приміщення, що належить на праві власності чи наданого за договором соціального найму, які можуть скористатися цим правом переважно перед іншими спадкоємцями лише за відсутності спадкоємців, що володіли спільно з спадкодавцем правом спільної власності на успадковане житлове приміщення.
Зазначені особи мають право відмовитися від здійснення переважного права при розділі спадщини на отримання в рахунок своєї спадкової частки входять до складу спадщини неподільної речі, житлового приміщення, розділ якого в натурі неможливий. У цьому випадку розділ спадщини провадиться за загальними правилами (п. 52).
Предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку входять до складу спадщини і успадковуються на загальних підставах.
Переважне право на предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку належить спадкоємцеві, який мешкав разом із спадкодавцем на день відкриття спадщини, незалежно від тривалості спільного проживання .
Суперечка між спадкоємцями з питання про включення майна до складу таких предметів дозволяється судом з урахуванням конкретних обставин справи (зокрема, їх використання для звичайних повсякденних побутових потреб виходячи з рівня життя спадкодавця), а також місцевих звичаїв. При цьому антикварні предмети, предмети, що представляють художню, історичну або іншу культурну цінність, незалежно від їх цільового призначення, до зазначених предметів ставитися не можуть. Для вирішення питання про віднесення предметів, з приводу яких виник спір, до культурних цінностей суд призначає експертизу (стаття 79 ЦПК РФ) (п. 53).
Компенсація нерозмірності одержуваного спадкового майна із спадковою часткою, що виникає у разі здійснення спадкоємцем переважного права, встановленого статтею 1168 або статтею 1169 ЦК РФ, надається іншим спадкоємцям , які не мають вказаного переважного права, незалежно від їх згоди на це, а також величини їх частки і наявності інтересу у використанні спільного майна, але до здійснення переважного права (якщо угодою між спадкоємцями не встановлено інше). При цьому суд має право відмовити в задоволенні зазначеного переважного права, встановивши, що ця компенсація не є пропорційним відшкодуванням спадкових часток інших спадкоємців, які не мають такого переважного права, або її надання не є гарантованим.
Судам слід також враховувати, що при здійсненні переважного права на неподільну річ (стаття 133 ГК РФ), включаючи житлове приміщення, в силу пункту 4 статті 252 ГК РФ зазначена компенсація надається шляхом передачі іншого майна або виплати відповідної грошової суми за згодою спадкоємця, який має право на її отримання, тоді як при здійсненні переважного права на предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку виплата грошової компенсації не вимагає згоди такого спадкоємця.
Розділ спадщини між спадкоємцями, одночасно володіють переважним правом при розділі спадщини на підставі статей 1168 та 1169 ЦК України, провадиться за загальними правилам (п. 54).
При укладанні спадкоємцями угод, мирових угод про розділ спадкового майна слід мати на увазі, що спадкоємці здійснюють належні їм цивільні права на свій розсуд, тому розділ спадщини може бути проведений ними і не відповідно до належними їм розмірами часток. Угода про розділ спадщини, вчинене з метою прикрити іншу угоду з спадковим майном (наприклад, про виплату спадкоємцю грошової суми або передачі майна, що не входить до складу спадщини, взамін відмови від прав на спадкове майно) , мізерно. Передача всього спадкового майна одному із спадкоємців з умовою надання їм іншим спадкоємцям компенсації може вважатися розділом спадщини лише у випадках здійснення переважного права, передбаченого статтями 1168 і 1169 ГК РФ (п. 55).
Засновниками довірчого управління спадковим майном, в тому числі у випадках, коли до спадкування закликаються неповнолітні та недієздатні громадяни, можуть виступати тільки нотаріус або виконавець заповіту.
Договір довірчого управління спадковим майном, в тому числі у випадках, якщо до складу спадщини входить частка спадкодавця в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю чи довірче управління засновується до вступу спадкоємця, який прийняв спадщину, у володіння спадщиною, укладається на строк, який визначається з урахуванням правил пункту 4 статті 1171 ЦК РФ про терміни здійснення заходів з управління спадщиною . Після закінчення зазначених строків спадкоємець, який прийняв спадщину, мають право визначити довірче управління відповідно до правил глави 53 ЦК РФ (п. 56).
При розділі спадкового майна суди враховують ринкову вартість усього спадкового майна на час розгляду справи в суді "(п. 57) (1).
---
(1) РГ. 2012. N 127. 6 червня.
Виплата спадкоємцю грошової компенсації в рахунок належної йому частки спадкового майна проводиться лише за неможливості виділу частки в натурі або з його згоди. Та обставина, що рішенням суду вже визначено порядок користування, підтверджує можливість розділу спадкового майна в натурі.
Ухвалою Судової колегії в цивільних справах Московського міського суду від 18 листопада 2010 залишено без зміни заочне рішення Свалявського районного суду м. Москви від 19 серпня 2010 р. за позовом С. до І. про розділ спадщини, що відкрився після смерті їх батька - В. і передачу їй у власність у порядку спадкування за законом квартири, розташованої за адресою: ..., а у власність відповідачки - автомашини ..., держ. номер ..., та земельної ділянки з будинком, розташованих за адресою ..., а касаційна скарга - без задоволення.
Залишаючи в силі вказане заочне рішення, Судова колегія у цивільних справах Московського міського суду зазначила таке: "11 вересня 2008 р. Помер В. Після його смерті відкрилася спадщина, до складу якого увійшло наступне майно: двокімнатна квартира, розташована за адресою ..., автомашина ВАЗ ..., держ. номер ..., земельну ділянку з будинком за адресою: ..., грошові вклади в кредитних організаціях.
Спадкоємицями за законом до майна померлого В. є його дочки позивачка С. і відповідачка І.
Згідно з матеріалами спадкової справи у встановлений законом термін спадкоємиці звернулися до нотаріуса із заявою про вступ до права спадкування.
04.05.2009 позивачка С. отримала свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/2 частки квартири за адресою .... Свідоцтво про право на спадщину за законом на іншу половину вказаної квартири було отримано відповідачкою І. 15.07.2009.
Крім того, з матеріалів спадкової справи вбачається, що спадкоємиці С. та І. отримали свідоцтва про право на спадщину по 1/2 частки кожна і на інше майно, яке увійшло в спадкову масу.
Право власності за С. та І. по 1/2 частки за кожною було зареєстровано Управлінням Федеральної реєстраційної службою по м. Москві 16 червня 2009 і 28 серпня 2009 відповідно.
Звертаючись з позовом 11 грудня 2009, позивачка засновувала свої вимоги на положенні ч. 3 ст. 1168 ГК РФ і посилалася на наявність у неї пріоритету на отримання у власність у порядку спадкування всієї квартири.
Відповідно до ч. 3 ст. 1168 ГК РФ, якщо до складу спадщини входить житлове приміщення (житловий будинок, квартира тощо), розділ якого в натурі неможливий, при розділі спадщини спадкоємці, які проживали в цьому житловому приміщенні до дня відкриття спадщини і не мають іншого житлового приміщення, мають перед іншими спадкоємцями, які не є власниками житлового приміщення, що входить до складу спадщини, переважне право на отримання у рахунок їх спадкових часток цього житлового приміщення.
Із змісту даної правової норми випливає, що вона регулює відносини при спадкуванні неподільної речі.
Тим часом, згідно з рішенням Свалявського районного суду м. Москви від 15.06.2010 між І. і С. вже визначений порядок користування спадковим майном - квартирою, розташованої за адресою: ..., і С. виділена кімната, розміром ... кв. м, а І. - кімната розміром ... кв . м, місця загального користування залишені в спільному користуванні сторін. Зазначене рішення набрало законної сили 15.06.2010.
Більше того, згідно зі ст. 1164 ЦК України до спільної власності спадкоємців на спадкове майно застосовуються положення глави 16 ГК РФ про спільної часткової власності з урахуванням правил ст. ст. 1165 - 1170 ГК РФ.
Відповідно до ст. 252 ГК РФ учасник часткової власності має право вимагати виділу своєї частки із спільного майна. Виплата учаснику часткової власності іншими власниками компенсації замість виділу його частки в натурі допускається за його згодою. У випадках, коли частка власника незначна, не може бути реально виділена і він не має суттєвого інтересу у використанні спільного майна, суд може і за відсутності згоди цього власника зобов'язати інших учасників часткової власності виплатити йому компенсацію.
Тобто виплата спадкоємцю грошової компенсації в рахунок належної йому частки спадкового майна проводиться лише за неможливості виділу частки в натурі або з його згоди.
Та обставина, що рішенням суду вже визначено порядок користування, підтверджує можливість розділу спадкового майна в натурі.
За таких обставин суд дійшов обгрунтованого висновку про відсутність підстав для задоволення вимог позивачки.
У касаційній скарзі касатор посилається на наявність переважного права отримання у власність у порядку спадкування двокімнатній спірної квартири на підставі ч. 3 ст. 1168 ГК РФ.
Даний аргумент на правильність винесеного рішення не впливає, оскільки виходячи зі змісту даної норми юридично значущими обставинами при її застосуванні є не тільки наявність у спадкоємця переважного права на спадкове майно, а й те, що це майно є неподільним ... "(1).
---
(1) Архів Московського міського суду. Справа N 33-35031/2010.
Оскільки автомашини є неподільними речами, суд правильно залишив одну автомашину у власності відповідача та визнав за позивачем право власності на другу автомашину, стягнувши, відповідно, з учасників процесу відповідні грошові компенсації на користь один одного.
  Ухвалою Судової колегії в цивільних справах Московського міського суду 12 березня 2012 р. залишено без зміни рішення Черемушкинського районного суду м. Москви від 14 жовтня 2011 р., з урахуванням визначення від 27 січня 2012 р. за позовом Г.П. до Т.А.П. про розділ спадкового майна, касаційна скарга Т.А.П. - Без задоволення.
  Залишаючи в силі рішення Черемушкинського районного суду м. Москви, Судова колегія у цивільних справах Московського міського суду зазначила таке: "Спадкодавець Г.М. помер 14.10.2009. Його спадкоємцями є його діти Г.П., Г.В., дружина Т . А.П., з якою він перебував у шлюбі з 23.10.2001.
  За життя 11.06.2009 Г.М. склав заповіт, яким заповів все своє майно синові Г.П.
  Т.А.П., 1948 р. народження, і Г.В., 1948 р. народження, є непрацездатними в силу віку.
  У період шлюбу Г.М. і Т.А.П. було придбано наступне майно: автомашина ВАЗ 21053, 2005 року випуску, ідентифікаційний номер **, вартістю ** рублів (л. д. 119 - 126, т. 1).
  За договором купівлі-продажу від 03.08.2009, вчиненого у простій письмовій формі, укладеним між Т.А.П. і ЗАТ "Авто Ганза", відповідачкою була придбана автомашина "Фольксваген Гольф", м. н. **, Вартість якої становить ** руб. (Л. д. 7 - 12, 248, т. 1).
  19.07.2006 в депозитарії Ощадбанку Росії на ім'я Т.А.П. був відкритий рахунок депо, на якому на дату смерті спадкодавця на 14.10.2009 враховувалися звичайні акції ВАТ "НК" Роснефть "в кількості 196 штук ринкова вартість однієї звичайної акції становила ** рублів (л. д. 235, т. 1). Зазначені акції були продані Т.А.П. в Торговій системі Московської міжбанківської валютної біржі на підставі заявки від 18.03.2010 (к. д. 1 - 12, т. 2).
  Г.М. був членом СНТ "Зірка", за оформлення земельної ділянки їм у період з 19.10.2008 по 09.02.2008 була внесена сума в розмірі ** рублів. У зв'язку зі смертю він був виключений їх членів СНТ і 09.02.2010 зазначена сума в розмірі ** рублів була повернута Т.А.П. (Л. д. 36 - 38, т. 1).
  Розглядаючи даний справу, суд обгрунтовано дійшов висновку про те, що вказане вище майно є спільно нажитим подружжям Г.М. і Т.А.П., відповідно 1/2 частки майна є подружньої часткою відповідачки, а друга 1/2 частки є спадковим майном, розділ якої і був проведений судом правильно з урахуванням того, що позивач Г.П. є спадкоємцем за заповітом, а позивач Г.В. і відповідачка мають право на обов'язкову частку в спадковому майні.
  Оскільки автомашини є неподільними речами, суд правильно визнав за позивачем право власності на автомашину ВАЗ 21053, а автомашину "Фольксваген Гольф" залишив у власності відповідачки, стягнувши, відповідно, з зазначених учасників процесу відповідні грошові компенсації на користь Г.В. і один одного.
  Також, оскільки відповідачка Т.А.П. після смерті спадкодавця без згоди інших спадкоємців розпорядилася акціями ВАТ "НК" Роснефть "і отриманої грошової компенсацією в сумі ** рублів, суд правомірно стягнув з неї компенсацію на користь позивачів пропорційно до їхніх часток у спадковому майні.
  Розрахунок грошових сум, стягнутих з відповідачки на користь позивачів, проведений судом правильно.
  Судом були перевірені і визнані недоведеними доводи відповідачки про те, що автомашина "Фольксваген Гольф" була подарована їй чоловіком, що оплата за автомобіль здійснювалася за рахунок коштів, переданих П. і Е. за земельну ділянку, а також те, що отримані за продаж акцій грошові кошти пішли на оплату витрат, викликаних смертю спадкодавця.
  Висновки суду грунтуються на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні наявних у справі доказів, правова оцінка яким дана судом за правилами ст. 67 ЦПК РФ, і відповідає нормам матеріального права, що регулює спірні правовідносини.
  Доводи касаційної скарги про те, що суд не вказав у рішенні докази, на підставі яких прийшов до висновку про те, що спірне майно є спільно нажитим, є неспроможними, оскільки зі змісту ст. ст. 34, 36 СК РФ слід, що існує презумпція (припущення), що майно, нажите в період шлюбу, є спільною власністю подружжя, а тому докази тому, що спірне майно не є спільно нажитим, мала надати відповідачка, однак достовірних доказів цьому відповідачка не надала.
  Решта доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду, необгрунтованість їх відображена в судовому рішенні з викладенням відповідних мотивів, доводи касаційної скарги не містять обставин, що потребують додаткової перевірки. Ніяких порушень норм процесуального законодавства, тягнуть за собою скасування рішення, у справі не встановлено "(1).
  ---
  (1) Архів Московського міського суду. Справа N 33-4581/2012.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6.2. Розділ спадщини"
 1. Стаття 1165. Розділ спадщини за згодою між спадкоємцями
    розділене за угодою між ними. До угоди про розділ спадщини застосовуються правила цього Кодексу про форму угод і формі договорів. 2. Угода про розділ спадщини, до складу якого входить нерухоме майно, у тому числі угоду про виділення з спадщини частки одного або декількох спадкоємців, може бути укладена спадкоємцями після видачі їм свідоцтва про право на
 2. Стаття 1167. Охорона законних інтересів неповнолітніх, недієздатних і обмежено дієздатних громадян при розподілі спадщини
    розділ спадщини здійснюється з додержанням правил статті 37 цього Кодексу. З метою охорони законних інтересів зазначених спадкоємців про складання угоди про розділ спадщини (стаття 1165) і про розгляд у суді справи про розділ спадщини повинен бути повідомлений орган опіки та
 3. Права зачатої, але ще не народженої дитини при розділі спадкового майна
    розділ спадщини спадкоємці повинні дотримуватися інтереси всіх зацікавлених осіб, а також інтереси зачатої, але ще не народженого спадкоємця. За таких обставин розділ спадщини може бути проведений тільки після народження такого спадкоємця. Угода про розділ спадщини, укладену з порушенням інтересів зачатої, але не народженої дитини, визнається нікчемним правочином, і
 4. Стаття 1166. Охорона інтересів дитини при розділі спадщини
    розділ спадщини може бути здійснений тільки після народження такого
 5. Стаття 1169. Переважне право на предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку під час розподілу спадщини
    розділ спадщини переважне право на отримання у рахунок своєї спадкової частки предметів звичайної домашньої обстановки та
 6. Порядок реєстрації прав спадкоємців на нерухоме майно при його розділі
    розділу спадкового майна залежить від того, передувала чи укладення угоди про розподіл така реєстрація права спільної власності спадкоємців на нерухоме майно. Якщо реєстрація права спільної власності спадкоємців була проведена до укладення угоди про розділ спадщини, то для реєстрації прав спадкоємців на нерухоме майно після розподілу спадщини
 7. Стаття 1178. Спадкування підприємства
    розділ спадщини переважне право на отримання у рахунок своєї спадкової частки входить до складу спадщини підприємства (стаття 132) з дотриманням правил статті 1170 цього Кодексу. У разі, коли ніхто із спадкоємців не має зазначеного переважного права або не скористався ним, підприємство, що входить до складу спадщини, поділу не підлягає і вступає у спільну часткову
 8. Стаття 1168. Переважне право на неподільну річ під час розподілу спадщини
    розділ спадщини переважне право на отримання у рахунок своєї спадкової частки речі, що знаходилася у спільній власності, перед спадкоємцями, які раніше не були учасниками спільної власності, незалежно від того, користувалися вони цією річчю чи ні. 2. Спадкоємець, який постійно користувався неподільною річчю (стаття 133), що входить до складу спадщини, має під час розподілу спадщини
 9. § 320. Співспадкоємці
    розділ спадщини на рівних правах з неемансіпірованнимі особами. Право Юстиніана передбачало collatio bonorum і для приданого, donatio propter nuptias і для інших дарів, отриманих спадкоємцями від
 10. 1. Загальні положення про поділ спадщини
    розділу такого майна. У ст. 1165 ЦК вказується, що воно може бути розділене за угодою між спадкоємцями. До угоди подібного роду застосовуються норми Цивільного кодексу про форму угод, в тому числі і про форму договорів. Угода про розділ спадщини, до складу якого входить нерухоме майно, а також і угоду про виділення з спадщини частки одного або декількох спадкоємців
 11. § 327. Універсальний фідеікомісс
    розділу активу і пасиву між спадкоємцями і універсальним фідеікоміссаріем. Юстиніан з'єднав ці приписи, передбачивши, що спадкоємці мають право утримувати чверть спадкової частки, а універсальні фідеікоміссаріі отримували статус heredes
 12. Розділ спадщини
    розділене за угодою між ними. Якщо до складу спадщини входить нерухоме майно, угоду про розподіл може бути укладена після видачі спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину. На підставі такої угоди здійснюється реєстрація прав спадкоємців на нерухоме майно. При наявності зачатого, але ще не народженого спадкоємця, розділ спадщини може бути здійснений тільки
 13. Переважне право на неподільну річ
    розподілу спадщини також необхідно враховувати переважне право на неподільну річ. Неподільної визнається річ, розділ якої в натурі неможливий без зміни її призначення. Спадкоємець, у якого спільно з спадкодавцем було право спільної власності на неподільну річ (наприклад, спільно куплений гараж), частка померлого входить до складу успадкованого ним майна, матиме
 14. Стаття 1159. Способи відмови від спадщини
    спадщини здійснюється подачею за місцем відкриття спадщини нотаріусу або уповноваженому відповідно до закону видавати свідоцтва про право на спадщину посадовій особі заяви спадкоємця про відмову від спадщини. 2. У разі, коли заява про відмову від спадщини подається нотаріусу не самим спадкоємцем, а іншою особою або пересилається поштою, підпис спадкоємця на такій заяві
 15. Стаття 1152. Прийняття спадщини
    спадщини спадкоємець повинен його прийняти. Для придбання відумерлого майна (стаття 1151) прийняття спадщини не потрібно. 2. Прийняття спадкоємцем частини спадщини означає прийняття всього належного йому спадщини, в чому б воно не полягало і де б воно не знаходилося. При покликання спадкоємця до спадкування одночасно за кількома підставами (за заповітом і за законом або в
 16. Стаття 1163. Терміни видачі свідоцтва про право на спадщину
    спадщину видається спадкоємцям у будь-який час після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. 2. При спадкуванні як за законом, так і за заповітом свідоцтво про право на спадщину може бути видано до закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, якщо є достовірні дані про те, що крім осіб, які звернулися за
 17. Стаття 1157. Право відмови від спадщини
    спадщини на користь інших осіб (стаття 1158) або без зазначення осіб, на користь яких він відмовляється від спадкового майна. При спадкуванні відумерлого майна відмову від спадщини не допускається. 2. Спадкоємець має право відмовитися від спадщини протягом строку, встановленого для прийняття спадщини (стаття 1154), у тому числі в разі, коли він вже прийняв спадщину. Якщо спадкоємець
© 2014-2022  yport.inf.ua