Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Різновиди дієздатності громадян

На відміну від правоздатності, яка рівною мірою визнається за всіма громадянами, дієздатність громадян не може бути однаковою. Для того щоб набувати прав і здійснювати їх власними діями, приймати на себе і виконувати обов'язки, треба розумно міркувати, розуміти зміст норм права, усвідомлювати наслідки своїх дій, мати життєвий досвід. Ці якості істотно різняться залежно від віку громадян, їх психічного здоров'я.
Враховуючи зазначені фактори, закон розрізняє кілька різновидів дієздатності:
- повна дієздатність;
- дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років;
- дієздатність неповнолітніх у віці від 6 до 14 років.
Передбачається також визнання громадянина недієздатним і обмеження дієздатності громадян за визначеними законом підстав.
Повна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати і здійснювати будь допускаються законом майнові та особисті немайнові права, брати на себе і виконувати будь-які обов'язки, тобто реалізувати належну йому правоздатність у повному обсязі.
Така дієздатність виникає з віком, причому межу цього віку визначає закон. Згідно п. 1 ст. 21 ГК цивільна дієздатність виникає у повному обсязі з настанням повноліття, тобто по досягненні 18-річного віку. Закон знає такі вилучення із зазначеного правила.
По-перше, особа, яка вступила в порядку виключення в шлюб до досягнення 18 років, набуває дієздатності в повному обсязі з часу вступу в шлюб (п. 2 ст. 21 ЦК). Ця норма спрямована на забезпечення рівноправності подружжя і сприяє охороні батьківських прав та інших прав осіб, що вступають у шлюб до досягнення 18 років (1).
---
(1) У разі розірвання шлюбу між подружжям, якщо один (або обидва) вступили в шлюб до досягнення повноліття, повна дієздатність за ними зберігається. Але якщо шлюб визнаний недійсним, то питання про збереження повної дієздатності вирішується судом (абз. 3 п. 2 ст. 21 ЦК).
По-друге, неповнолітній, який досяг 16 років, згідно зі ст. 27 ЦК може бути оголошений повністю дієздатним, якщо він працює за трудовим договором, у тому числі за контрактом, або за згодою батьків, усиновителів або піклувальників займається підприємницькою діяльністю і зареєстрований як підприємець.
Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним, іменоване емансипацією, проводиться за рішенням органу опіки та піклування за згодою обох батьків, усиновителів або піклувальника, а за відсутності такої згоди - за рішенням суду.
Емансипація істотно змінює правовий статус неповнолітнього: внаслідок емансипації він, як і всі повністю дієздатні громадяни, на свій розсуд набуває і здійснює належні йому права, розпоряджається доходами, отриманими в результаті трудової і підприємницької діяльності, здійснює всі необхідні юридичні дії і сам відповідає у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань і за заподіяння шкоди. В умовах ринкової економіки інститут емансипації сприяє набуттю неповнолітніми громадянами економічної самостійності, розвитку їх здібностей і навичок участі у трудовій та підприємницької діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Різновиди дієздатності громадян "
 1. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  різновид відкритого голосування). Більшість рішень приймається відкритим голосуванням. Підрахунок голосів при проведенні відкритого голосування ведеться секретаріатом. В окремих випадках, таких, наприклад, як обрання голови представницького органу, його заступника, їх відгук, проводиться таємне голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів і оформляється
 2. § 1. Індивідуальні підприємці
  різновидом індивідуального підприємництва є ведення селянського (фермерського) господарства, регульоване спеціальним Законом РРФСР «Про селянське (фермерське) господарство» [3]. Глава такого господарства здійснює діяльність також без утворення юридичної особи, однак легалізація подібної діяльності проводиться без спеціальної державної реєстрації, а з моменту
 3. § 4. Страхування
  різновид обов'язкового страхування: державне обов'язкове страхування. Державне обов'язкове страхування здійснюється за рахунок коштів бюджету. При цьому об'єктом страхової охорони є життя, здоров'я і майно визначених законом категорій державних службовців. Страхове зобов'язання в цьому випадку може бути недоговірних. Відзначимо, що внедоговорное страхування
 4. § 7. Агентування
  різновид договірного представництва, оскільки у всіх випадках агент діє за дорученням принципала та за його рахунок. В агентській договорі сторони вправі передбачити, яким чином буде діяти агент: від свого імені - і в такому випадку за угодою, укладеної агентом з третьою особою, набуває права і стає зобов'язаним агент, хоча б принципал і був названий в угоді або
 5. § 8. Довірче управління майном
  різновид рухомих речей самі по собі (не в складі майнового комплексу) не повинні ставати об'єктом довірчого управління. Він вказує, що при використанні грошей в майновому обороті право власності на відповідні купюри неминуче втрачається і вони не можуть бути повернуті власнику після закінчення терміну договору. Мова тут може йти, за зауваженням Е.Суханова, про
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  різновидами: а) торговим звичаєм "на додаток до закону" (загальне правило) і б) торговим звичаєм "проти закону" (виняток, при якому торговий звичай змінює диспозитивную норму закону). Ось чому законодавець, не обмежуючись загальним (рамковим) санкціонуванням застосування торгового звичаю (тобто ст. 5 ЦК), у ряді випадків згадує про торговельних звичаях особливо, маючи на увазі цю - останню - їх
 7. § 2. Товариство на вірі
  різновид простого товариства, яке не має до товариствам господарським ніякого відношення. 2. Використовувані по тексту закону відсильні норми далеко не завжди свідчать про підпорядкованість юридичних форм (моделей). При регламентації моделей комерційних організацій вони служать мети оптимізації розташування нормативного матеріалу і дозволяють уникнути непотрібного його дублювання в
 8. § 2. Захист нематеріальних благ
  різновидом такого загального способу захисту, як припинення протиправних дій та відновлення становища, яке існувало до порушення. Даний спосіб може реалізовуватися: 1) у рамках Неюрисдикційна форми захисту (наприклад, право громадянина на відповідь, репліку, тобто опублікування в поширив відомості засобі масової інформації своєї відповіді на публікацію - п. 3 ст. 152 ЦК); 2)
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  різновидом угоди, укладеної внаслідок обману. Замість того щоб укласти угоду, яку бажав вчинити представляється, представник, користуючись наданими йому повноваженнями, вступає в змову з третьою особою та здійснює операцію, невигідну для подається. При цьому формально він не виходить за рамки наданих йому повноважень, в силу чого неможлива кваліфікація укладеної
 10. § 3. Позовна давність
  різновид виконавчих домагань, як перетворюючі права вимоги. Останні в силу притаманних їм особливостей можуть бути здійснені примусово лише за допомогою акту юрисдикційного органу. Отже, погашення такої можливості припиняє подальше існування подібних прав * (648). Наприклад, можливість застосування наслідків недійсності нікчемного правочину зберігається
© 2014-2022  yport.inf.ua