Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко . Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

9.7. Релігійні об'єднання: поняття, ознаки, форми

Російська Федерація - світська держава. Жодна релігія не може встановлюватися в якості державної чи обов'язкової. Релігійні об'єднання відділені від держави та є рівними перед законом (ст. 14 Конституції).
Релігійним об'єднанням в Російській Федерації визнається добровільне об'єднання громадян Російської Федерації, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають на території Російської Федерації, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри і має відповідні цієї мети ознаками.
Релігійне об'єднання відповідає такими ознаками, як віросповідання; вчинення богослужінь, інших релігійних обрядів та церемоній, навчання релігії і релігійне виховання своїх послідовників.
По формі релігійні об'єднання можуть бути релігійною групою або релігійною організацією.
Релігійна група - добровільне об'єднання громадян, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри, що здійснює діяльність без державної реєстрації та набуття правоздатності юридичної особи.
Релігійна організація - добровільне об'єднання громадян Російської Федерації, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають на території Російської Федерації, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри і в установленому законом порядку зареєстрована як юридичної особи .
Залежно від територіальної сфери діяльності релігійні організації діляться на місцеві і централізовані.
Місцевої релігійної організацією визнається релігійна організація, що складається не менше ніж з десяти учасників, які досягли віку вісімнадцяти років і постійно проживають в одній місцевості або в одному міському або сільському поселенні.
Централізованої релігійної організацією визнається релігійна організація, що складається у відповідності зі своїм статутом не менше ніж з трьох місцевих релігійних організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.7. Релігійні об'єднання: поняття, ознаки, форми "
 1. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні некомерційні організації, а також об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки). Однак некомерційні організації можуть бути створені і в інших формах, передбачених законами, отже, перелік легальних
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  релігійні об'єднання, органи територіального громадського самоврядування та інші інститути громадянського суспільства. Місцеве самоврядування є обов'язковим елементом структури держави. Муніципальної влади іманентно властиві (і домінують у ній, як було показано вище) риси державної влади. Тому певна самостійність у вирішенні питань місцевого значення,
 3. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної правової системи до тієї чи іншої правової сім'ї, особливостей конкретно-галузевого регулювання та т . п., стосовно до кожної національної
 4. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  релігійні організації (об'єднаннях), фондах та багатьох інших. Одні з них передбачають створення організації для здійснення від її імені підприємницької діяльності (ст. 69, 82 ЦК), інші - для організованої спільної виробничої або іншої господарської діяльності або задоволення матеріальних та інших потреб (п. 1 ст. 107, п. 1 ст . 116 ЦК), треті - для організованого
 5. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  релігійні почуття громадян, а також за наявності вже зареєстрованої некомерційної організації з такою ж назвою). Відмова у державній реєстрації може бути оскаржений у суді, а відповідно до Закону про некомерційні організації - також і у вищестоящому органі. Усяке юридична особа (на відміну від громадянина) виникає в результаті здійснення юридичних процедур, загальний зміст яких
 6. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  релігійної діяльності вважаються віросповідання, вчинення богослужінь, інших релігійних обрядів та церемоній, а також навчання релігії і релігійне виховання. Крім "первинних" місцевих релігійних організацій - парафій, громад, монастирів, братств, місій тощо, членами яких можуть бути лише фізичні особи (не менше десяти - п. 1 ст. 8 та п. 1 ст. 9 Закону про релігійних
 7. § 3. Право приватної власності юридичних осіб. Загальні положення
  релігійним організаціям культових будівель і споруд з відносяться до них земельними ділянками та іншого майна релігійного призначення, що перебуває в державній або муніципальній власності, здійснюється безоплатно (п. 3 ст. 21 ФЗ від 26 вересня 1997 р. "Про свободу совісті та релігійні об'єднання" (з ізм. та доп.)) * (883). Специфічною рисою майна кооперативу є
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  релігійні об'єднання "від 26 вересня 1997 р. N 125-ФЗ / / СЗ РФ. 1997.N 39. Ст . 4465. * (387) Подр. про види договірних зобов'язань див. § 3 цієї глави. * (388) Подр. про види договірних зобов'язань див. § 3 цієї глави. * (389) Бюджетні установи необхідно відрізняти від автономних установ, оскільки за зобов'язаннями останніх публічні освіти не несуть субсидіарної
 9. § 2. Житловий фонд в Російській Федерації
  релігійним організаціям. 2. Державний житловий фонд - сукупність житлових приміщень, що належать на праві власності Російської Федерації (житловий фонд Російської Федерації), і житлових приміщень, що належать на праві власності суб'єктам Федерації (житловий фонд суб'єктів Федерації). Питома вага державного житлового фонду у складі житлового фонду країни є
 10. ПРОГРАМА КУРСУ " ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  релігійні організації (об'єднання). Благодійні та інші фонди. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки). Фінансовані власниками установи як юридичні особи. Некомерційні партнерства й інші некомерційні організації як юридичні особи. Тема 8. Публічно-правові утворення як учасники цивільних правовідносин Поняття, зміст та особливості цивільної
© 2014-2022  yport.inf.ua