Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2, 2010 - перейти к содержанию учебника

РОЗДІЛ V ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


Податок на додану вартість є основним джерелом наповнення Державного бюджету України. Отже, стан державних фінансів значною мірою залежить від його економічної і фіскальної ефективності. Її підвищення вимагає покращання правових норм, якими регулюється справляння податку. Податковим кодексом удосконалено правові норми щодо ПДВ шляхом забезпечення більш детальної правової регламентації його справляння, усунення прогалин, що мали місце в попередньому законодавстві й використовувалися для уникнення податку, здійснено суттєві кроки на шляху наближення податкового законодавства до вимог 112 Директиви Ради ЄС.
У розділі V визначено всі обов'язкові елементи податку, встановлені статтею 7 розділу І.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "РОЗДІЛ V ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ"
 1. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2, 2010
  податок на прибуток підприємств (Розділ ІІІ), податок на доходи фізичних осіб (Розділ IV), податок на додану вартість (Розділ V). Коментар за даними розділами надається у формі роз'яснення, тлумачення та правильного розуміння кожної статті, а також пропонується алгоритм застосування на практиці окремих норм податкового законодавства. Коментарі в другому томі тісно пов'язані з розділами І, ІІ, ХІХ
 2. Стаття 14. Визначення понять
  податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк). Під податковим зобов'язанням розуміється загальна сума податку, нарахована платником податку за звітний період і підлягає сплаті до відповідного бюджету в порядку та строки,
 3. Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань
  податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання) (див. коментар до п.168.1.4 цього Кодексу). Підстави, за наявності яких здійснюється нарахування сум: 1) наявність грошових зобов'язань; 2) зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування - суми, що підлягає поверненню платникові податку з бюджету у
 4. Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
  податок на землю тощо. Основним характерним елементом здійснення обліку платників податків є облік за місцезнаходженням чи проживанням відповідних осіб; це основне місце обліку. Якщо ж у платників податку є об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, є майно та вони здійснюють дії, у зв'язку з якими у них виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів (об'єкти
 5. Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування
  додану вартість, отримані/нараховані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг, за винятком випадків, коли підприємство - продавець не є платником податку на додану вартість. До доходів платника податку, який зареєстрований як суб'єкт спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 209 цього Кодексу, включається позитивна
 6. Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання
  податок на додану вартість. Останні погашаються за рахунок доходів платника податку. У пп. 138.5.2 п. 138.5 статті 138 ПКУ визначено, що суми процентів та інших платежів за отриманими кредитами або залученими депозитами підприємства і банки визнають за правилами бухгалтерського обліку, тобто за принципом нарахування у тому звітному періоді, у якому виникає заборгованість за цими платежами.
 7. Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку
  податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів, робіт, послуг, які входять до складу витрат, та основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або вартість відповідного об'єкта основних засобів чи нематеріального активу збільшується на суму, що не включена до податкового кредиту такого платника податку згідно з
 8. Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення
  податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу; 3) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу; 140.1.3. витрати платника податку на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі якщо
 9. Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації
  податок не відшкодований підприємству. У випадку якщо підприємство, що самостійно виготовляє основні засоби, є платником податку на додану вартість, воно має право у встановленому законодавством порядку користуватися податковим кредитом при придбанні товарів (робіт, послуг), що використовуватимуться в господарській діяльності, і потреби збільшувати первісну вартість основних засобів на ці витрати
 10. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  податок за іншими ставками, ніж платник податку на прибуток. 153.2.4. Витрати платника податку, понесені у вигляді сплати процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позиками, іншими цивільно-правовими договорами із пов'язаними з платником податку особами, визначаються відповідно до ставок, визначених у договорі, але не вищих за звичайну процентну ставку за депозит,
© 2014-2022  yport.inf.ua