Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Система договорів при розрахунках з використанням банківських карт

Всі учасники даних розрахункових правовідносин пов'язані між собою договірними зобов'язаннями, центральне місце в системі яких займають договірні зобов'язання між власником (утримувачем) банківської карти і банком-емітентом. В умовах відсутності законодавчого регулювання розрахунків з використанням банківських карт зміст такого договору має забезпечувати детальну регламентацію дій власника банківської карти і (головним чином) банку щодо здійснення відповідних розрахунків.
Договір, що укладається банком-емітентом і клієнтом (власником банківської карти), слід кваліфікувати як договору банківського рахунку, оскільки всі розрахунки з використанням банківських (платіжних) карт представляють для банку-емітента лише один з видів операцій, здійснюваних за рахунком клієнта, і тому цілком охоплюються змістом зобов'язання банку за даним договором. При цьому вчинення операцій з використанням банківських карт дозволяє виділяти його в окремий вид договору банківського рахунку.
Іноді він розглядається як змішаного договору, що містить елементи договору банківського рахунку та кредитного договору (1), або договору про здійснення розрахунків по операціях, здійснених з використанням картки (2). Такий підхід видається обгрунтованим лише в тому випадку, коли розглянутий договір включає в себе умови, що виходять за рамки предмета договору банківського рахунку. Наприклад, відповідно до п. 2.8 Положення N 266-П кредитні організації при здійсненні емісії розрахункових карт і кредитних карт можуть передбачати в договорі банківського рахунку умова про здійснення клієнтом операцій з використанням даних карт, сума яких перевищує залишок грошових коштів на банківському рахунку клієнта, в тому числі ліміт надання овердрафту. Розрахунки за зазначеними операціями можуть здійснюватися шляхом надання клієнту кредиту в порядку і на умовах, передбачених договором банківського рахунку.
---
(1) Див: Павлодский Е.А. Указ. соч. С. 408.
(2) Див: спирання І.А. Указ. соч. С. 65.
В інших випадках розгляд договору між банком-емітентом і власником банківської картки в якості змішаного підриває самостійне значення договору банківського рахунку, мета якого якраз і полягає в здійсненні безготівкових розрахунків, включаючи і ті з них, які пов'язані з розрахунками з використанням банківських карт (втім, як і з будь-якими іншими формами безготівкових розрахунків).
Система договірних відносин, що забезпечує здійснення розрахунків з використанням банківських карт, включає в себе також договір, що укладається між організацією торгівлі і банком-еквайрер, який має передбачати взаємні зобов'язання сторін: організації торгівлі - приймати банківські (платіжні) карти і документи, складені з їх використанням, а банка-еквайрера - здійснювати платежі за документами, які складені з використанням банківських карт. На договірній основі будуються також відносини між банками-емітентами, банками-еквайрера і відповідними платіжними системами (процесинговими компаніями), в рамках яких здійснюються розрахунки з використанням певних банківських (платіжних) карт, відбувається обмін інформацією і виробляються взаєморозрахунки між учасниками платіжної системи.
Дана система договорів, що укладаються між учасниками розрахункових правовідносин, пов'язаних з використанням банківських (платіжних) карт, повинна забезпечувати для власників таких карт (клієнтів) можливість здійснення в повному обсязі кола операцій, передбаченого Положенням N 266 - П. Зокрема, клієнт - фізична особа повинен мати можливість здійснювати з використанням банківської картки наступні операції:
- отримання готівкових грошових коштів у валюті РФ і в іноземній валюті на території РФ;
- отримання готівкових коштів в іноземній валюті за межами РФ;
- оплату товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) у валюті РФ на території РФ, а також в іноземній валюті - за межами території РФ;
- інші операції у валюті РФ, щодо яких законодавством не встановлено заборону (обмеження) на їх вчинення;
- інші операції в іноземній валюті з дотриманням вимог валютного законодавства.
Клієнти - фізичні особи з використанням банківських карт можуть також здійснювати операції у валюті, відмінній від валюти свого рахунку, а також валюти коштів, внесених для розрахунків з використанням передплаченої картки, в порядку та на умовах, встановлених в договорі банківського рахунку (договорі, що передбачає здійснення операцій з використанням передплачених карт).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Система договорів при розрахунках з використанням банківських карт "
 1. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  системі вони складають 60% пасивів [1]. Оскільки максимальний розмір залучених грошових коштів не обмежується (не нормується) Банком Росії, остільки середні і навіть малі банки можуть успішно функціонувати на ринку банківських послуг, оперуючи залученими коштами своїх клієнтів - юридичних осіб [2]. Клієнтська база більшості банків налічує десятки тисяч клієнтів, а
 2. § 7. Розрахункові зобов'язання
  системи * (702). Юридичні особи в більшості країн зобов'язані зберігати свої зведені кошти в банках на рахунках, що забезпечує їх збереження, полегшує проведення безготівкових розрахунків і дає можливість банку використовувати ці кошти для короткострокового кредитування. Банки, що обслуговують платника і одержувача, пов'язані між собою кореспондентськими відносинами - безпосередніми,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  система щодо речей індивідуально-визначених і система традиції щодо речей родових. Подальшому відмови від такого дуалізму сприяла його розгорнута критика, а в рамках пропозицій по універсалізації системи традиції одні автори наполягали на її винятковості (див.: Хаскельберг Б.Л. Перехід права власності за договором купівлі-продажу в радянському цивільному праві: автореф.
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  системах. Торгівельне (комерційне) право. Критика концепції підприємницького (господарського) права. Тема 2. Цивільне право як галузь права Цивільне право в системі правових галузей. Предмет цивільно-правового регулювання. Поняття і види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Особливості корпоративних, речових, зобов'язальних і виняткових відносин.
 5. 1. Система банківських рахунків
  договору рахунки можна поділяти також на клієнтські та міжбанківські (в Банку Росії, "лоро-ностро"). Залежно від технічних засобів, що оформляють відносини сторін за договором, можна виділити карткові рахунки. Розрахункові, поточні та деякі спеціальні рахунки (наприклад, депозитні та позичкові) можуть оформлятися банківськими картами (карткові рахунки). ---
 6. 1. Особливості розрахункових зобов'язань з використанням банківських карт
  систем шляхом емісії, розповсюдження і еквайрингу банківських карт певного виду. Кредитна організація має право здійснювати емісію банківських карт наступних видів: - розрахункові карти; - кредитні карти; - передплачені картки. Розрахункова картка призначена для здійснення операцій її утримувачем у межах встановленої кредитною організацією - емітентом суми коштів
 7. 3. Виконання розрахункових зобов'язань з використанням банківських карт
  системі, або договорами, що укладаються між учасниками розрахунків з використанням банківських (платіжних) карт, або якщо сума операції перевищує встановлений разовий ліміт, організацією торгівлі повинна бути здійснена процедура авторизації (до моменту складання сліпа), в ході якої з використанням каналів зв'язку підтверджується платоспроможність клієнта (держателя картки). Складені
 8. Р
  система другого Р. XIV, 59, § 5 (4) - с. 357 - 358 - система першого Р. XIV, 59, § 5 (4) - с. 357 - 358 - страхування підприємницького Р. XIV, 59, § 2 (4) - с. 318; XIV, 59, § 6 (6) - с. 381 - 383 - страховий Р. XIV, 59, § 5 (2) - с. 343 - 350 Роздрібна купівля-продаж XIII, 54, § 4 (6) - с. 114 Роялті XII, 52, § 3 (1) - с. 60 Ринок цінних паперів XIII, 57, § 2 (5) - с.
 9. 2. Зобов'язання на стороні кредитора
  системи. Він пише: "Для визначення моменту передачі суми кредитором позичальнику германська судова практика встановила на підставі параграфа 929 ГГУ таке положення: сума позики вважається отриманою позичальником, коли вона остаточно вибула з майна займодавца і в узгодженій формі остаточно приєднана до майна позичальника ". --- --- Карімуллин Р.І.
 10. Поняття та види банківських карт, що використовуються в розрахункових відносинах
  систем шляхом емісії, розповсюдження і еквайрингу банківських карт певного виду. Кредитна організація має право здійснювати емісію банківських карт, у тому числі розрахункових карт, кредитних карт і передплачених карт. Розрахункова картка призначена для здійснення операцій її утримувачем у межах встановленої кредитною організацією - емітентом суми грошових коштів (витратного ліміту),
© 2014-2022  yport.inf.ua