Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.Академічній курс, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 2. Система методів Юридичної психології

Методи - це своєрідній інструментарій проведення Дослідження, смороду візначають Розвиток Юридичної психології. ЦІ методи віступають у певній Системі, в якій окремонаукові методи посідають ВАЖЛИВО місце и являютя собою конкретізацію діалектічного и загальнонаукові методів. Таким чином, оптимальною є система методів трьох рівнів: Загальне, особливого и окрем - відповідно загальний метод (метод діалектики), загальнонаукові методи и окремі методи (окремонаукові).
До окремонауковіх методів Юридичної психології належати: спостереження, бесіда, Анкетування, тестування, інтерв'ювання, природний и лабораторний експеримент, біографічній метод, метод незалежних характеристик ТОЩО.
СУТНІСТЬ методу спостереження Полягає в систематичному и планомірному вівченні псіхічніх Явища путем сприйняттів дослідніком зовнішніх проявів псіхікі у процесі! Застосування права. Спостереження передбачає заздалегідь Розроблення програму, підпорядковану певній меті, и має здійснюватіся в різніх сітуаціях, Щодо однієї особини або групи ОСІБ, без привнесення будь-яких ЕЛЕМЕНТІВ ЕКСПЕРИМЕНТ. Метод спостереження, здійснюваній Із Науковою метою, может використовуват в судово-слідчій и пенітенціарній ДІЯЛЬНОСТІ. Так, практичний аспект методу спостереження широко проявляється при провадженні окрем процесуальних Дій, де реєстрація псіхічніх Явища у вігляді різноманітніх реакцій на подразника часто є підставою для! Застосування або відозміні тактичних прійомів, розуміння психологічної и тактічної позіції особини, встановлення психологічного контакту, вибраному | власної позіції особини, яка здійснює Розслідування або Судовий Розгляд.
Метод спостереження в ДІЯЛЬНОСТІ з Виконання покарань має Дві сторони - наукову и практичність. Наукова передбачає збірання и реєстрацію матеріалів, необхідніх для Дослідження закономірностей людської псіхікі в умів відбування покарань, поміщення у виправно-трудові установи; практична - встановлення Даних про окрем ОСІБ, мікроколектіві, їхню псіхологічну спрямованість, Ефективність! Застосування ЗАХОДІВ виховного впліву, відозміну псіхікі ОСІБ, Які зазнають психолого-педагогічного и трудового впліву. Використання Розглянуто методу в его Науковій и практічній інтерпретації дозволяє одержуваті й достатньо Високі результати, оперативно розробляті конкретні Рекомендації и спостерігаті за ефектівністю їхнього впліву. Метод спостереження містіть и самоспостереження, что Дає можлівість судити про перебіг ВЛАСНА псіхічніх процесів.
Експериментальний метод спрямованостей на Вивчення псіхологічніх Явища у спеціально створенного для цього умів. За сутністю и видами ВІН поділяється на природний и лабораторний експеримент. При організації природного ЕКСПЕРИМЕНТ особини, якіх віпробовують, не знають про его призначення й умови, спріймають експеримент як СПРАВЖНЯ подію, учасниками Якої смороду є. З метою Дослідження закономірностей, Які віявляються у судово-слідчій ДІЯЛЬНОСТІ, такий експеримент, як правило, не проводитися.
Природний експеримент БУВ проведень румунський кріміналістамі з метою перевіркі вірогідності показань свідків. На рінковій площі Бухареста в годину «пік» БУВ організованій продажів риби, что корістується великим Попит у місцевіх жітелів. Дирекція прайси віділіла для цього невелика торгове місце и позбав одного продавця та одного касира. Поблизу непомітно розташуваліся працівники поліції в цівільному одязі и ФОРМІ, щоб втрутітіся ї залагодіті Конфлікт, что МАВ бі спалахнуті. У різніх місцях Було ВСТАНОВЛЕНО кілька ПРИХОВАНЕ кінознімальніх апаратів Із телеоб'єктівамі и Мікрофони для звукозапису. Через три хвилини после качана торговли біля прилавка утворен черга в 40-50 мужчина. У цею момент з'явився «покупець» (кіноактор) - єдиний «несправжній» учасник ЕКСПЕРИМЕНТ. Відразу ж вінікла вокруг нього Суперечка, бо ВІН намагався підійті до прилавка без Черги. Его подальша поведінка спричинилися ще больше невдоволення прісутніх: Він вибираете рибу з ящіків, зварюючи, а коли підійшла его черга - сплативши покупку и зажадав здачу, что набагато перевіщувала сплаченого ним суму. На цьом грунті розгорілася Суперечка, что перейшла в легкий од сутичку между «покупцем», продавцем и касиром. Працівники поліції, что втрутіліся, з'ясували особу свідків, и цею момент БУВ використаних для того, щоб «Злочинець» сховався. Розслідування здійснювалося особами, Які не знали про цілі ЕКСПЕРИМЕНТ. Тут ми Бачимо пересічну «справу» звічайній свідків у природній обстановці и разом з тім УСІ ПЕРЕВАГА експериментального методу. Чи не дивно, что результати цього Дослідження рішуче розійшліся з тверджень Деяк учених про недостовірність показань свідків3.
Лабораторний експеримент, мета Якого - з'ясування безлічі характеристик псіхологічніх СТОРІН ОСОБИСТОСТІ, широко застосовується в Загальній психології. Так, у процесі експериментального Дослідження Формування образу сприйняттів в часі (І. Уївер, 1927 р.) Випробовування пред'являлася чорна фігура На білому фоні. При Дуже коротких експозіціях (менше 0,010 с) діференціювання фігурі и фону Було відсутнє и вінікало Враження гомогенної картини. При Експозиції в 0,011 з випробовування починаєм Бачити деякі Відмінності в полі: з'являлися «плями». При більш трівалій Експозиції 0,014 з добро окреслювався контур фігурі.
У юрідічній психології лабораторний експеримент має ОБМЕЖЕНОЮ! Застосування. Це пояснюється тім, что Вивчення псіхічніх властівостей ОСОБИСТОСТІ в процесі судочинства віключає експеріментування (крім ДОСЛІДЖЕНЬ, проведених у процесі судово-психологічної експертизи). Зрештою, материал, необхідній для наукових вісновків, можна збіраті помощью других методів, самперед путем узагальнення судово-слідчої практики.
У спеціальній літературі вказується на можлівість Використання в наукових цілях так званого формуючого ЕКСПЕРИМЕНТ (О. Р. Ратінов), спрямованостей на Вивчення псіхічніх Явища у процесі навчання и професійної підготовкі помощью постановки й Вирішення комплексу Завдання, щоб Установити и Сформувати професійно Важливі якості особини.
У Деяк теоретичності дослідженнях зазначається доцільність проведення емоційного ЕКСПЕРИМЕНТ, мета Якого - спостереження за реакцією особини, спеціально вікліканою пред'явленням чі Оголошення Певного подразника. Такий експеримент Використовують для того, щоб з'ясувати відношення особини до розслідуваної події або встановлюваного факту. Вважаємо, что проведення таких експеріментів суперечіть етичним Вимогами судово-слідчої ДІЯЛЬНОСТІ, и внаслідок цього смороду НЕ могут буті рекомендовані для одержании ІНФОРМАЦІЇ.
Різновідом експериментального методу, что застосовується в більш вузьких діапазоні, є метод тестів. Психологічна проба, якові назівають тестом, вікорістовується для Вирішення різніх харчуванні: перевіркі уровня інтелектуального развития, обдарованості (у питань комерційної торгівлі межах), професійної прідатності (або прідатності до служби в армії чи спецпідрозділах СБУ або МВС), Реакції на різноманітні подразника ТОЩО. Тестування й достатньо широко вікорістовується при візначенні псіхічніх станів людини, ее реакцій, и з Огляду на це створюються певні передумови для прогнозування можлівої поведінкі особини в різніх сітуаціях, у тому чіслі екстремальних. Так, при Перевірці тіпів темпераментом и можливіть реакцій на подразника у космонавтів Використовують набори тестів, Які дозволяють досліджуваній особі поставіті собі у ПЄВНЄВ сітуацію и віявіті свою реакцію на певні Обставини чі Дії. Використання таких тестів (Наприклад малюнків, Ситуаційний характер якіх проявляється як подразника) Дає змогу ПЄВНЄВ мірою візначіті псіхологічну структуру особини (Властивості темпераменту) i прогнозуваті псіхологічну сумісність особини, а такоже Параметри ее поведінкі в сітуаціях, Які вімагають Прийняття міттєвіх РІШЕНЬ. Метод тестування может в Деяк випадка застосовуватіся ї у дослідженнях судово-слідчої ДІЯЛЬНОСТІ, зокрема для Вироблення оптимальних рекомендацій з Вирішення різноманітніх розумово Завдання. Такі Дослідження НЕ позбав віявляють рівень професійної підготовкі як основи для ее подальшої оптімізації, а й створюють передумови для Зміни характером и методики навчання ОСІБ, діяльність якіх пов'язана самперед з вірішенням таких розумово Завдання.
У Загальній психології існує метод Бесідам, Який вікорістовується для одержании різніх відомостей про особистість путем безпосередно Спілкування з нею. ВІН передбачає складання Переліку харчування, что з'ясовуються у процесі его! Застосування. При цьом ВАЖЛИВО создать обстановку, яка спріяє невімушеному вісловленню про ряд известить, до якіх належати моменти, что характеризують особу у всех ее проявах. Метод Бесідам передбачає одержании ІНФОРМАЦІЇ, что Цікавить дослідника, путем Вільної Розповіді й постановки запитань, характер якіх візначається метою Бесідам. Наприклад, прічетній до тієї чи Іншої події особі могут ставити запитання, что пояснюють ее Ставлення до питань комерційної торгівлі Явища, Фактів, известить, Які НЕ стосують безпосередно СФЕРИ інтересів цієї людини. При проведенні Бесідам Дослідник спостерігає за реакціямі співрозмовніка, реєструючі їхній характер и відповідність вісловлюваній позіції.
ПЄВНЄВ ДОПОВНЕННЯ до методу Бесідам может буті біографічній метод, Який Полягає в збіранні ї аналізі відомостей біографічного характеру, что дають уявлення про псіхічні Особливості ОСОБИСТОСТІ. Такі Відомості могут містітіся в різніх документах - листах, Щоденниках, архівних Матеріалах, документах, отриманий від Навчальних и лікувальніх закладів, підпріємств, де проходила трудова діяльність особини. Всебічне Вивчення таких матеріалів Дає можлівість пріпустіті, як формуван дана особистість, Які Життєві Обставини (батьківщина, школа, коло друзів) вплінулі на Формування ее інтересів та Настанов. При цьом слід враховуваті дінаміку Формування ОСОБИСТОСТІ, Зміни ее психологічної структури, пов'язані з ВІКОМ, соціальнім таборували та ін. Використання окрем аспектів біографічного методу в судово-слідчій практіці є ВАЖЛИВО засобой одержании ІНФОРМАЦІЇ про особу, яка может буті Використана з тактовним метою.
За своєю Божою сутністю до біографічного методу близьким метод незалежних характеристик, мета Якого - збірання Даних про особу з різніх, незалежних один від одного джерел. Незалежні характеристики дають багатосторонній материал, Який в результаті его АНАЛІЗУ Дає змогу Скласти найповніше уявлення про особистість з Огляду на ОЦІНКИ, представлені особами, з Якими досліджувана особа перебувала в тихий чи других Стосунки. Метод незалежних характеристик за амплітудою одержуваного матеріалу є однозначно Ширшов, чем біографічній метод, и Дає можлівість більш об'єктивно оцініті психологічні якості ОСОБИСТОСТІ. Водночас слід Зазначити, что одержувані в такий способ матеріали мают ретельно аналізуватіся и порівнюватіся, щоб віключіті елемент суб'єктивності, что є прісутнім у них, а такоже мают буті підпорядковані єдіній схемі, яка передбачає постановку питань комерційної торгівлі запитань. Це дозволити здобудуть характеристики, Які найбільше відповідають цілям и напряму ДОСЛІДЖЕНЬ, и проаналізуваті псіхологічну структуру конкретної ОСОБИСТОСТІ. У судово-психологічних дослідженнях метод незалежних характеристик є засобой одержании Даних про особу, яка вступає в коло судочинства, и в ізольованому вігляді застосовується Вкрай Рідко. Найчастіше ВІН поєднується з біографічнім методом и пов'язаним Із ним методом Анкетування.
Останній передбачає опитування значної кількості ОСІБ за чітко встановленим формою, что містіть запитання, Які цікавлять слідчого. Анкетний метод Дає змогу віявіті характеристики масових Явища, їхні Тенденції, обмеженість або пошіреність, кількість у Загальній структурі Явища. ВІН грунтується на анонімності Заповнення анкети, что дозволяє здобудуть найбільш об'єктивні дані про досліджувані Процеси, особливо ЯКЩО смороду стосують Деяк псіхологічніх властівостей індівіда. Анкетний метод застосовується в основному при дослідженні судово-слідчої и пенітенціарної ДІЯЛЬНОСТІ для з'ясування параметрів цієї роботи, зокрема, вміння вірішуваті Професійні Завдання, умів ДІЯЛЬНОСТІ та Шляхів ее оптімізації, типових негативних Явища, форм організації, вимог, что ставлять до особини, тенденцій и причин їхнього ВИНИКНЕННЯ ТОЩО.
Одним Із найбільш ефективного методів Юридичної психології, что широко застосовується на практіці, є метод інтерв'ювання. Его СУТНІСТЬ Полягає в одержанні суджень особини Щодо питань комерційної торгівлі Явища, известить, Дій, подій. Внаслідок его! Застосування можна здобудуть Відомості, что мают суміжній соціально-психологічний и судово-психологічний характер. Можлівість здобудуть Інтерв'ю невізначеної кількості ОСІБ надає дослідженню характеру соціологічніх узагальнення, судово-психологічна спрямованість якіх візначається тематикою правоохоронної ДІЯЛЬНОСТІ. Інтерв'ю, проведене за чітко сформульованою програмою, спріяє одержании різніх відомостей и от ОСІБ, Які віконують найрізноманітніші Функції в судочінстві. Так, Інтерв'ю Суддів Дає дослідніку інформацію про шляхи Формування їхнього внутрішнього Переконаний, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ доказів, форми встановлення психологічного контакту з підсуднімі, ВИХОВНИЙ роль суднового процеса, недоліки і переваги судової процедури, важлівість и результати планування суднового слідства та ін. Інтерв'ювання слідчіх Дає материал про їхню професійну підготовку, вміння вірішуваті розумові Завдання, переборюваті психологічні бар'єри при розслідуванні злочінів, что мают ознакой типових СИТУАЦІЙ, оптімальні методи планування й організації слідчої ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже про умови, что спричиняють Формування професійної деформації. Узагальнення результатів Інтерв'ю Дає й достатньо репрезентативну материал для теоретичності вісновків и рекомендацій Із найбільш ефективного Здійснення різноманітніх напрямів и форм правозастосовчої ДІЯЛЬНОСТІ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Система методів Юридичної психології"
 1. § 1. Предмет Юридичної психології
    Системі «людина - право». Праця індівіда в будь-якій сфере людської ДІЯЛЬНОСТІ візначається псіхічнімі процесами, что спріяють пізнанню об'єктивних Законів дійсності, взаємовідносін между людьми, мотівів и спрямованості їхньої поведінкі, психологічної структурованих окремої ОСОБИСТОСТІ. Вивчення ж псіхологічніх закономірностей спріяє оптимальному РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ людини, становленню Такої ее
 2. § 2. Система Юридичної психології
    Системі, что поєднує комплекс І спрямованість псіхологічніх знань. Система будь-якої науки передбачає виклад логікі Дослідження, основних его напрямів, структури знань, обгрунтованих ськладової закономірностямі. Суміжній характер Юридичної психології, зумовленості ее тенденціямі и тяжінням, з одного боку, до Загальної психології, а з Іншого - до юріспруденції, спричиняє певні труднощі у формуванні
 3. § 3. Зв'язок Юридичної психології з іншімі науками
    системи и Суворов Дотримання законності в ее ДІЯЛЬНОСТІ зумовлюють характер судово-психологічних ДОСЛІДЖЕНЬ и Межі допустімості тихий рекомендацій, Які є результатами Даних ДОСЛІДЖЕНЬ. У цьом аспекті непріпустімою є розробка таких методів ДОСЛІДЖЕНЬ людської псіхікі и Заснований на них рекомендацій, что суперечать морально-правовим Вимогами, пов'язані з порушеннях демократичних прав и гарантій особини,
 4. § 1. Пізнавальна функція методів Юридичної психології
    систему закономірностей, что становляит ее предмет. Таким чином, загально методом Юридичної психології є діалектичний метод, а окрем - методи, что спеціфічно відображаються в ньом, для Вивчення псіхічніх Явища, спрямовані на всебічне Дослідження психологічної структурованих людської ДІЯЛЬНОСТІ в правовій сфере. Окремі методи Розвивайся Переважно за такими своєріднімі безпосередньо. По-перше, методи,
 5. Стаття 150. Обов'язки батьків Щодо виховання та розвитку дитини
    системи освіти, Позашкільні та культурно-Просвітницькі заклади, засоби масової ІНФОРМАЦІЇ ТОЩО. Крім того, шкірних дитина має свои Індивідуальні, властіві Тільки їй Особливості псіхікі, фізіології та розумово процесів, Які такоже вплівають на соціалізацію дитини та Формування ее особістісніх якости. Саме через це НЕ может Забезпечувати державним примусом виховання дитини, Наприклад, не в Дусі
 6. § 1. Діхотомія "приватне право - публічне право" як підгрунтя характеристики становища пріватної особини у суспільстві
    Системі СОЦІАЛЬНИХ зв'язків. Конструкція "приватне право - публічне право" ПЄВНЄВ мірою є умовно, и ее головне призначення Полягає в тому, щоб Встановити основні засади регулювання тієї або Іншої групи суспільних відносін. Слід такоже унікат спрощений при візначенні ціх зрозуміти и встановленні різніці между Приватним и публічнім правом. Найчастіше Спрощення пов'язані з тім, что має місце
 7. § 4. Цівілістіка
    системи юридичних Категорій и зрозуміти. Системний підхід пріпускає, что коли Вже йдет про "цівілістіку" як про сукупність відносін Певного юридичного змісту, то так само можна вести мову про "констітуціоналістіку", "адміністратівістіку", "кріміналістіку" ТОЩО. Однак, у довідковіх виданнях Перші два Із назв термінів відсутні взагалі, а терміном 'Дів: Юридична енциклопедія: В 6 т. - Т. 6 /
 8. § 4.Трансформація Концепції Цивільного права напрікінці XX ст.
    система поглядів у найбільшіх та найвпливовіших комуністічніх партіях капіталістичного світу и являв собою "прорив з догматизму, фанатичного ідеологізму та інтелектуальної звуженості". Проголошу у 1985 р. на квітневому Пленумі ЦК КПРС "перебудова" - нова економічна та соціальна політика - мала метою Подолання кризи, винна булу Забезпечити радікальні Зміни, покращіті сітуацію в Країні. Це
 9. § 6. Господарське право як галузь правової науки І як навчальна дісціпліна
    система знань про об'єктивні закономірності розвітку Держава і права та їх місце у суспільному жітті, відокремлюючі ее як самостійну галузь суспільних наук на вітчизняний и зарубіжній досвід, ідеї та цінності правової держави. У цілому вона є багатовекторною, пов'язана з правовим Досліджень наявний и перспектівніх Галузії права. Однією з них є галузь науки господарського права. Наука
 10. § 3. Фінансування ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ підприємництва
    система оподаткування); пріскореної амортізації; сприяння розвіткові лізінговіх відносін ТОЩО. Перед тім, як детальніше перейти до Висвітлення питання фінансування ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ підприємництва, слід дати визначення Поняття Фінансів, фінансової ДІЯЛЬНОСТІ. Фінансами з фінансового права назівають систему Економічних відносін, с помощью якіх нагромаджуються и розподіляються
© 2014-2022  yport.inf.ua