Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Система покарань


У зарубіжних державах система покарань, як правило, не відрізняється великою різноманітністю. Поряд з нею нерідко встановлюється і система спеціальних кримінально-правових заходів - заходів безпеки, що відрізняються від перших по цілях, підстав призначення та тривалості.
В Англії та США окремі види покарань, переважно допоміжного характеру, можна зустріти не в кримінальних законах, а в інших нормативних актах. У цьому питанні французька законодавець зробив суттєвий крок вперед, встановивши в КК вичерпний перелік покарань, призначуваних за злочини, проступки і порушення. Однак у зв'язку з введенням кримінальної відповідальності юридичних осіб французька система кримінальних покарань стала дуалістічной і включає дві підсистеми: покарань для фізичних осіб і покарань для юридичних осіб.
В цілому, система покарань у зарубіжних державах включає такі основні види: 1) позбавлення волі (різні види тюремного ув'язнення) і 2) штраф. У ряді держав зберігається смертна кара. Поряд з основними видами передбачається велика кількість додаткових (або допоміжних) покарань, пов'язаних з обмеженням різних прав засудженого (прав на водіння автомобіля, на носіння чи зберігання зброї, на здійснення професійної діяльності тощо). До числа додаткових покарань у багатьох державах віднесена і конфіскація майна. Проте пріоритет віддається спеціальній конфіскації, а не загальної, що багато в чому пов'язано з підвищеною увагою законодавців зарубіжних країн до захисту приватної власності.
У кримінальному праві Англії відсутній розподіл покарань на основні та додаткові. Санкції бувають абсолютно певними (смертна кара і довічне тюремне ув'язнення) і відносно визначеними (тюремне ув'язнення на термін від одного дня до 25 років і штраф). Щодо певні санкції в англійському праві відрізняються зазначенням тільки верхньої межі покарання. Санкції зазвичай носять альтернативний характер. Однак за умисне вбивство встановлено безальтернативно довічне позбавлення волі. Передбачені в санкції покарання у вигляді тюремного ув'язнення і штрафу можуть бути призначені разом. Призначення максимального покарання, а також одночасно двох покарань - позбавлення волі і штрафу можливо тоді, коли злочин має характер "найгіршого випадку" (the worst-case). До обставин "найгіршого випадку" відносяться, наприклад, навмисність, жорстокість, великий розмір заподіяної шкоди тощо
Крім конфіскації майна в Англії існують і інші види покарань допоміжного характеру, якось: позбавлення активного і пасивного виборчого права, позбавлення водійських прав строком до трьох років.
У більшості американських штатів в даний час система покарань будується з урахуванням розподілу злочинів на ряд категорій, кожній з яких відповідає своя підсистема кримінально-правових заходів. Так, в штаті Нью-Йорк за фелонию класу "А" суд має право призначити тюремне ув'язнення в межах від 15-25 років до довічного. Для фелоніі класу "В" максимум позбавлення волі становить 25 років, класу "С" - 15 років, класу "О" - 7 років, класу "Е" - 4 роки. Мінімальний термін позбавлення волі за загальним правилом не може бути менше одного року. У разі вчинення фелоніі класу "В" або "Е" суд має право призначити певний вирок з терміном позбавлення волі в межах одного року включно, якщо визнає, що винесення невизначеного вироку - це занадто сувора міра для даного підсудного.
За скоєння мисдиминор за КК штату Нью-Йорк суд повинен винести певний вирок. При цьому за мисдиминор класу "А" термін позбавлення волі не може перевищувати одного року, за мисдиминор класу "В" не може бути більше трьох місяців.
За вчинення порушення за законодавством даного штату також виноситься певний вирок. Термін позбавлення волі в цьому випадку не може перевищувати 15 днів.
З категорією злочинного діяння пов'язані і розміри штрафу, який може бути призначений разом з позбавленням волі * (381).
У США, на відміну від Англії, існує поділ на основні та додаткові види покарання. Перші представлені позбавленням волі і штрафом "* (382). До основних покарань відноситься і смертна кара, що збереглася в більшості штатів. Багатообразні додаткові покарання: позбавлення виборчих прав; заборона займати деякі посади або здійснювати певну діяльність; конфіскація майна, заборона користування майном протягом встановленого строку; арешт або примусова розпродаж майна; покладання обов'язку загладити заподіяну шкоду та ін
За федеральним законодавством за зраду державі, замах на повалення силою уряду США або використання з цією метою зброї в якості додаткового покарання може бути призначено позбавлення американського громадянства.
Деякі штати передбачають призначення такого покарання, як кастрація (стерилізація), для осіб, які вчинили тяжкі насильницькі злочини проти особистості. Так, згідно _ 645 КК штату Каліфорнія за вчинення статевих зносин з дівчинкою молодше 10 років в якості додаткового покарання судом може бути запропонована операція "з метою попередження виробництва цією особою потомства".
У кримінальному законодавстві США існує спеціальна система покарань для юридичних осіб (корпорацій), основне місце в якій займає штраф. За законодавством ряду штатів організаціям може бути надана пробация або призначене поширення в засобах масової інформації обвинувального вироку суду.
Система покарань у Франції будується відповідно до класифікації злочинних діянь на три групи. Злочини караються кримінальними покараннями, проступки - виправними, порушення - поліцейськими.
Найбільшою суворістю відрізняються кримінальні покарання. Залежно від їх тривалості кримінальні покарання поділяються на два види: термінові і безстрокові. До термінових відносяться кримінальну висновок і кримінальну ув'язнення на термін до тридцяти років, до безстрокових - довічне кримінальну висновок і довічне кримінальну ув'язнення * (383). Мінімум термінових кримінальних покарань КК встановив на десять років. Всі названі види позбавлення волі можуть бути призначені тільки в якості основних покарань. Смертна кара у Франції скасована спеціальним законом в 1981 р.
За скоєння злочину, поряд з кримінальним ув'язненням чи ув'язненням, фізичним особам може бути призначений штраф, максимальний розмір якого становить 50 млн. франків, а також одне або кілька додаткових покарань .
Серед виправних покарань основне місце займають тюремне ув'язнення і штраф. Максимальний термін тюремного ув'язнення за вчинення проступку становить десять років. В якості виправних покарань можуть бути призначені штрафи-дні, безкоштовні суспільно корисні роботи, позбавлення або обмеження деяких прав.
штрафує-дні і безоплатні суспільно корисні роботи утворюють систему альтернативних покарань і не передбачені у санкціях Особливої частини КК. Їх альтернативний характер пов'язаний з можливістю призначення замість тюремного ув'язнення, передбаченого за вчинення того чи іншого проступку.
Система поліцейських покарань представлена штрафом і покараннями, позбавляють певних прав або їх обмежують. Максимальний розмір штрафу за порушення для фізичних осіб становить десять тисяч франків.
В КК Франції все "склади" * (384) сформульовані за принципом фіксування лише основних покарань. Додаткові види передбачені в Особливій частині окремо, стосовно до цілим групам злочинних діянь і даються в кінці кожного розділу.
Система покарань для юридичних осіб розроблена з урахуванням специфіки нового для Франції суб'єкта кримінальної відповідальності. Основне місце в цій системі займає штраф. Можливе призначення та інших покарань, які зачіпають майнові інтереси юридичної особи: конфіскації, включаючи загальну, заборони залучати вклади населення або видавати чеки, закриття одного або кількох закладів юридичної особи, заборони здійснювати будь-який вид діяльності, позбавлення ліцензії. Крім майнових покарань передбачено покарання, що стосується репутації: поширення винесеного судом вироку. Юридична особа може бути поміщено під судовий нагляд.
Рішенням палати Трибуналу великої інстанції м. Парижа від 3 листопада 1995 р. по ст. 222-20 КК Франції були засуджені дві юридичні особи за ненавмисне заподіяння поранень людині, які спричинили повну втрату працездатності на строк понад 3 місяці. Обидва юридичних особи були засуджені до сплати штрафу * (385).
Чинний КК ФРН містить в Загальній частині розділ третій, який включає в себе кримінально-правові приписи про правові наслідки діяння. У розділі першої "Покарання" розглянутого розділу передбачено два види покарання, які за своєю правовою природою є основними - позбавлення волі (_ 38, 39) і грошовий штраф (_ 40-43). Згідно з Основним законом (Конституції) ФРН 1949 смертна кара в ФРН не застосовується.
До додаткових покарань віднесено одне - заборона керувати транспортним засобом (_ 44), яке призначається поряд з позбавленням волі або грошовим штрафом в тому випадку, коли злочинне діяння було скоєно при використанні або у зв'язку з керуванням транспортним засобом, на термін від одного року до трьох років.
Крім того, новелою системи покарань, передбаченої КК ФРН, є таке специфічне для німецького кримінального права покарання, як майновий штраф (_ 43а). Він має особливу правову природу. Нині майновий штраф на практиці застосовується вкрай рідко і по суті розглядається як новий вид грошового штрафу * (386).
Специфічним для системи правових наслідків діяння за КК ФРН є і такий її елемент, як додаткові наслідки. Додатковими визнаються такі наслідки, які настають для засудженого без самостійного винесення таких наслідків у вироку. До них відноситься позбавлення права займати певні посади, права користуватися перевагами, отриманими в результаті публічних виборів, права обирати або голосувати, права бути обраним (_ 45). Таке додаткове наслідок , як поразка у громадянських правах, з 1 квітня 1970 виключено з КК ФРН.
КК ФРН розрізняє такі види додаткових наслідків:
1. Особа, засуджена до позбавлення волі на строк не менше одного року, позбавляється на строк до п'яти років права займати державні посади та користуватися правами, отриманими в результаті публічних виборів (абз. 1 45). За наявності відповідних умов, зазначених вище, дана додаткова наслідок, який можна визначити як втрату пасивного виборчого права, настає автоматично. З втратою права користуватися правами, отриманими в результаті публічних виборів, засуджений одночасно втрачає відповідні права та повноваження з посади, якими він володів, якщо інше не передбачено КК ФРН. Причому не потрібне спеціальне винесення цього правового наслідки у вироку. Утретє права займати публічні посади, насамперед, стосується посад, які виконують публічні завдання, наприклад, пов'язані з державним управлінням або діяльністю органів юстиції.
2. У певних випадках, спеціально зазначених у КК ФРН (наприклад, 358), додаткові наслідки, що настають у зв'язку з засудженням за певні в цій нормі посадові злочинні діяння, поряд з позбавленням волі на строк не менше шести місяців суд може позбавити особу, яка вчинила діяння, права займати публічні посади на строк від двох до п'яти років (абз. 2 _ 45). Дане правовий наслідок не настає автоматично і тому потрібно винесення цього додаткового наслідки у вироку.
3. Суд може позбавити засудженого права публічно обирати або голосувати на строк від двох до п'яти років (абз. 5 _ 45), якщо це спеціально передбачено КК ФРН. Ці додаткові наслідки передбачені, наприклад, _ 108с (у зв'язку з засудженням за певні в даній нормі злочинні діяння проти конституційних органів, а також пов'язані з виборами і голосуванням), _ 101 (у зв'язку із засудженням за зраду Батьківщині або загрозу зовнішньої безпеки) і рядом інших.
4. Позбавлення правового становища і прав дійсні з моменту вступу вироку в законну силу. Тривалість втрати прав обчислюється з дня відбуття позбавлення волі, закінчення давності або звільнення від покарання. Певна специфіка обчислення позбавлення зазначених прав як додаткових наслідків існує для випадків, коли поряд з покаранням у вигляді позбавлення волі були призначені заходи виправлення і безпеки, пов'язані з позбавленням волі. Тоді термін позбавлення зазначених вище прав обчислюється з дня закінчення виконання даних заходів. Цілям ресоціалізації служить правове розпорядження _ 45b про відновлення в правах, якщо фактично минула половина терміну або "суд очікує, що в майбутньому засуджений не вчинить більше умисних злочинів".
5. За своєю правовою природою специфічним додатковим наслідком, на наш погляд, є і опублікування вироку у кримінальних справах про образу (_ 200).
Специфічним інститутом німецького кримінального права є так звана система заходів (Massnahmen). Німецький законодавець розуміє їх як правові наслідки винне вчиненого діяння. Заходи не належать до покарань, додатковим покаранням і додаткових наслідків. На підставі п. 8 _ 11 КК ФРН до них відносяться: "Будь-які заходи виправлення і безпеки, конфіскація майна, вилучення предметів злочину, знищення знарядь злочину і заборонених до обороту речей ".
  Так зване додаткове кримінальне право (Neben-strafrecht) містить специфічні заходи, наприклад, заборона утримання тварини (_ 20 Закону про захист тварин).
  Специфічні заходи передбачені в так званому молодіжному кримінальному праві (Yugendstrafrecht). До них можна віднести виховні та виправні заходи, передбачені Законом про відправлення правосуддя у справах неповнолітніх в редакції від 11 грудня 1974 * (387)
  Серед правознавців Німеччині спостерігається неоднозначне ставлення до заходів виправлення і безпеки. Один з коментаторів КК ФРН К.Лакнер вважає, що "в основі КК лежить двоколійна (дуалістична) реакційна система. У ній заходи поряд з покаранням утворюють другий основний тип правових наслідків. Тоді як покарання обмежено принципом провини і переслідує превентивні мети тільки в обмеженому обсязі, заходи служать захисту суспільства від небезпечного злочинця: "Професор Лакнер підкреслює, що в даний час проводиться широка дискусія про перетворення, обмеження або, взагалі, про усунення системи заходів у повному обсязі * (388).
  Професор Н. Ф. Кузнєцової також зазначає, що "система двох-колійності" зазнає кризу по ряду підстав: "По-перше, заходи безпеки не засновані на винності. Вкрай спірне і не визначений принцип констатації небезпеки особи поза його провини. Друге , неясна правова природа багатьох заходів безпеки і тому їх далеко не завжди можна відмежувати від покарань. По-третє, багато хто з них більш репресивними, ніж покарання "* (389).
  У КК Австрії (розділ третій Загальної частини) передбачена наступна система правових наслідків засудження: 1) покарання, 2) вилучення вигоди, 3) вилучення предметів і 4) запобіжні заходи.
  Австрійське кримінальне право не відрізняється великою різноманітністю елементів системи покарань. Основних покарань два: позбавлення волі і грошовий штраф. У 1950 р. смертна кара в Австрії була скасована. У КК Австрії передбачені й інші правові наслідки засудження, зокрема, конфіскація майна. Додатковими правовими наслідками осуду є також відсторонення чиновника від посади, втрата прав, пов'язаних з участю у виборах, з нагородженням або призначенням на посаду.
  В австрійському КК передбачено три види запобіжних заходів (_ 21-23): приміщення в установу для правопорушників, які мають психічні відхилення, приміщення в установу для правопорушників, які страждають наркоманією чи алкоголізмом, приміщення в установу для небезпечних рецидивістів. Ці заходи пов'язані, насамперед, з ізоляцією засудженого від суспільства шляхом поміщення до відповідної установи, специфіка якого залежить як від психічного або фізичного захворювання правопорушника, так і від кримінологічної характеристики його особи. Ці заходи мають на меті запобігти вчиненню нових злочинних діянь даною особою та убезпечити суспільство від таких злочинних посягань з боку даної особи в майбутньому.
  Більшість запобіжних заходів може бути призначено одночасно з покаранням. Виняток становить приміщення в установу для правопорушників, які мають психічні відхилення. Зазначена міра застосовується до осіб, які вчинили діяння в стані неосудності (_ 11). Очевидно, що таким особам покарання не може бути призначено взагалі.
  У _ 24 КК Австрії визначено послідовність виконання покарання у вигляді позбавлення волі і запобіжних заходів, пов'язаних з позбавленням волі. Останні можуть виконуватися як до виконання покарання у вигляді позбавлення волі (приміщення в установу для правопорушників, які мають психічні відхилення, і в установу для правопорушників, які страждають наркоманією чи алкоголізмом, так і після виконання покарання у вигляді позбавлення волі (приміщення в установу для небезпечних рецидивістів) . У першому випадку час утримання у відповідній установі зараховується в строк позбавлення волі. Запобіжні заходи призначаються на невизначений час. Їх тривалість залежить тільки від того, досягнуті чи ні їхні цілі. Однак КК Австрії встановлює деякі обмеження терміну застосування запобіжних заходів: приміщення в установу для правопорушників, які страждають наркоманією чи алкоголізмом, не може тривати більше двох років, а приміщення в установу для небезпечних рецидивістів - не більше десяти років. Обов'язком суду є перевіряти, чи необхідно ще застосовувати запобіжні заходи. Суд же приймає рішення про їх скасування.
  По КК Швейцарії система покарань та заходів включає п'ять підсистем: 1) покарання, пов'язані з позбавленням волі, 2) штраф, 3) додаткові покарання, 4) заходи безпеки, 5) інші заходи. Смертна кара в Швейцарії не застосовується. Законодавче встановлення такого широкого переліку покарань та інших кримінально-правових заходів найбільш повно сприяє реалізації принципу індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання.
  У швейцарському КК міститься широкий перелік додаткових покарань: звільнення з посади, позбавлення батьківського або опікунської влади, заборона займатися певною професією, ремеслом або здійснювати торговельну діяльність, вигнання (висилка) за межі країни, заборона відвідувати конкретний ресторан особам, схильним до алкоголізму.
  До заходів безпеки віднесені: ізоляція "звичних" злочинців; заходи, що застосовуються до психічно хворим; виправлення осіб, які страждають алкоголізмом або наркоманією.
  Під іншими заходами мається на увазі превентивний заставу, два види конфіскації (конфіскація небезпечних предметів, конфіскація майнової прибутку), компенсація потерпілому, опублікування вироку * (390).
  Система покарань за КК Іспанії включає основні і додаткові види. В якості як основних, так і додаткових покарань можуть бути призначені штраф, громадські роботи і позбавлення певних прав. Всі інші - тільки як основні. Смертна кара в Іспанії скасована.
  Залежно від характеру та тривалості покарання КК ділить їх на три категорії: строгі, менш суворі і невеликі (ст. 33). До строгих відносяться: позбавлення волі на строк більше трьох років, абсолютну поразку в правах, позбавлення права займатися певним видом діяльності на строк більше трьох років, позбавлення права керувати транспортними засобами на строк більше шести років і деякі інші. Менш строгими покараннями є: позбавлення волі на строк від шести місяців до трьох років, спеціальне поразки в правах на строк до трьох років, штраф у розмірі більше двомісячних заробітних плат, штраф, пропорційний заподіяному збитку, арешт на строк від семи до двадцяти чотирьох вихідних днів та ін До невеликим покаранням віднесені: позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від трьох місяців до року, штраф у розмірі від п'ятиденного заробітку до двомісячних заробітних плат, арешт на строк від одного до шести вихідних днів та ін
  У КК Іспанії встановлена і система заходів безпеки, що застосовуються в разі вчинення суспільно небезпечного діяння неосудними особами, особами, які перебувають у стані сильного алкогольного отруєння, наркотичного або токсичного одурманення або абстиненції, якщо суд дійде висновку про можливість вчинення ними нового суспільно небезпечного діяння. Заходи безпеки можуть бути призначені і іншим особам. У цьому випадку можливе їх поєднання з покараннями * (391).
  Передбачена в КК Польщі система покарань включає такі види: штраф, обмеження волі, позбавлення волі довічне і на певний термін. Смертна кара в Польщі скасована. Як ми бачимо, система покарань у польському кримінальному праві не відрізняється великою різноманітністю. Виходячи зі змісту покарань їх можна представити лише у двох видах: 1) зачіпають економічну сферу (штраф) і 2) обмежують свободу пересування (обмеження або позбавлення волі). Разом з тим поряд із системою покарань у польському кримінальному праві існують система кримінально-правових заходів та система заходів безпеки. Самостійне значення мають також інститути умовного припинення кримінального переслідування та відстрочення виконання покарання.
  До кримінально-правовим заходам, згідно з КК Польщі, віднесені: позбавлення публічних прав, заборона займати певну посаду або займатися певною професією, заборона керувати транспортними засобами, конфіскація, відшкодування шкоди, грошова компенсація, грошова виплата, доведення вироку до публічного відома (ст. 39). На відміну від покарання кримінально-правові заходи не передбачені у санкціях статей, що встановлюють відповідальність за конкретні види злочинів і проступків. Порядок призначення таких заходів регламентований в Загальній частині КК. Наприклад, позбавлення публічних прав, що припускає втрату активного і пасивного виборчого права, а також інші несприятливі для винного наслідки, може бути призначено тоді, коли особа засуджується до позбавлення волі на строк не нижче трьох років за такий злочин, яке скоєно "за мотивами, заслуговує особливої осуду "(ст. 40). У разі призначення покарання за вчинення особою умисного злочину проти життя чи здоров'я суд вправі винести постанову про виплату грошової компенсації "на громадські цілі, пов'язані з охороною здоров'я" (ст. 47). Таким чином, система кримінально-правових заходів по суті являє собою систему додаткових правообмежень, визначених судом при призначенні покарання за той чи інший злочин.
  Заходи безпеки з кримінального права Польщі включають: 1) поміщення в психіатричний заклад закритого типу, 2) приміщення в установу закритого типу для проходження курсу лікування від алкогольної залежності або залежності від одурманюючих засобів і 3) приміщення осіб, визнаних обмежено осудними, до пенітенціарної установи, совмещающее позбавлення волі з проведенням лікувально-реабілітаційних заходів. Отже, заходи безпеки можуть як супроводжувати покарання та кримінально-правові заходи, так і бути самостійним наслідком вчинення особою суспільно небезпечного діяння у разі визнання його неосудним.
  Заходи безпеки, пов'язані з приміщенням особи в будь установи закритого типу, можуть бути призначені лише тоді, коли "це необхідно для запобігання вчинення особою нового забороненого діяння, пов'язаного з його психічним захворюванням, розумовою відсталістю або залежністю від алкоголю або іншого одурманюючого кошти" (ст. 93 КК Польщі).
  Згідно КК Швеції санкціями за скоєння злочину є: 1) покарання у вигляді штрафу і тюремного ув'язнення; 2) умовне засудження ("умовний вирок"), 3) пробація і 4) передача на спеціальне піклування (ст. 3 гл. 1). Таким чином, у кримінальному праві Швеції поняття "санкція" є родовим і включає як власне покарання, так і інші кримінально-правові заходи. Крім того, у названому КК йдеться про можливість застосування так званих "особливих наслідків" вчинення злочину "незалежно від санкції", хоча і на підставі закону. До такого роду наслідків віднесені конфіскація майна, корпоративний штраф, відшкодування збитків (ст. 8 гл. 1) У разі призначення пробації виконання неоплачуваних суспільно корисних робіт може служити одним з обов'язків, покладених на засудженого, який висловив згоду з застосуванням до нього даної міри.
  Смертна кара в Швеції скасована повністю в 1972 р., у зв'язку з чим не включається в систему санкцій, встановлених КК.
  По КК Японії * (392) система покарань включає основні і додаткові види. До перших відносяться смертна кара, позбавлення волі з примусовою працею, позбавлення волі без примусової праці, штраф, кримінальний арешт, малий штраф. До додаткового віднесена конфіскація майна (ст. 9 КК Японії). У КК встановлена ієрархія основних видів покарання по їх тяжкості (ст. 10).
  Крім названих в Особливої частини КК Японії можна виявити і таке покарання, яке не згадується в системі покарань, встановленої Загальною частиною кодексу. У санкції деяких норм Особливої частини говориться про грошову піні, яка відмежовується від штрафу, малого штрафу та конфіскації майна. Грошова пеня, зокрема, передбачена поряд із такими заходами, як позбавлення волі з примусовим фізичною працею на строк до шести місяців, грошовий штраф на суму до п'ятисот ієн, арешт за публічні непристойні дії (ст. 174 КК). Названа міра встановлена і за розповсюдження порнографічних предметів, за азартні ігри, за образу, за поховання людини, померлого неприродною смертю, за нанесення тілесних ушкоджень і т.д. При цьому мінімальний і максимальний розміри пені в Кодексі не вказані, не говориться і про порядок її виконання. Очевидно, визначення розмірів грошової пені та вирішення інших питань, з цим пов'язаних, - прерогатива суду.
  У китайському КК 1997 докладно регламентовані питання, пов'язані з видами покарань (_ 1-8 глави третьої Загальної частини) і застосуванням покарання (глава четверта Загальної частини) * (393).
  КК КНР ділить покарання на основні та додаткові (ст. 32). До основних покарань віднесені нагляд, короткостроковий арешт, позбавлення волі на певний строк, безстрокове позбавлення волі, страта (ст. 33). Додатковими покараннями є грошовий штраф, позбавлення політичних прав і конфіскація майна (ст. 34). Вони ж можуть застосовуватися самостійно. Специфікою КК КНР є те, що до вчинили злочин іноземним громадянам в якості самостійної або додаткової міри покарання може застосовуватися висилка з країни (ст. 35). КК КНР покладає на всіх винних осіб обов'язок відшкодувати заподіяну злочином матеріальну шкоду (ст. 36).
  Якщо особа вчиняє незначний злочин, то до нього може не застосовуватися кримінальне покарання (ст. 37). З урахуванням конкретних обставин справи таким особам "може бути винесено громадський осуд або їх можна зобов'язати наділити своє каяття в письмову форму, принести вибачення, відшкодувати збиток або компетентним адміністративним органом на них може бути накладено адміністративне стягнення" * (394).
  Нагляд як вид покарання призначається на строк від трьох місяців до двох років (ст. 38) у вироку, винесеному народним судом, і здійснюється органами громадської безпеки. Протягом терміну нагляду на засудженого покладається обов'язок виконувати певні в ст. 39 вимоги (наприклад, дотримуватися законів, адміністративні правила, підкорятися нагляду; забороняється залишати повіт, місто постійного місця проживання або змінювати місце проживання без санкції контролюючого органу та ін.) Термін нагляду обчислюється з дня винесення вироку судом. При цьому один день попереднього ув'язнення прирівнюється до двох дням перебування під наглядом.
  Позбавлення політичних прав призначається, як правило, на термін від одного року до п'яти років. Воно полягає у позбавленні певних прав, перелік яких встановлено в ст. 54 КК КНР. До них відносяться, наприклад, право обирати і право бути обраним; право публічно виступати, публікуватися, брати участь у зборах, право займати посади в державних органах та ін Засуджені до страти, безстрокового позбавлення волі позбавляються політичних прав довічно. У разі відстрочення виконання покарання у вигляді смертної кари з наступною заміною страти безстроковим або терміновим позбавленням волі призначається позбавлення політичних прав на строк від трьох до десяти років. Термін позбавлення політичних прав починає текти з моменту закінчення строку позбавлення волі, короткострокового арешту або з дня умовного звільнення.
  Система покарань в мусульманському кримінальному праві відрізняється жорстокістю, наявністю тілесних і членовредітельскіх покарань, кваліфікованих видів страти. При цьому покарання діляться на категорії залежно від виду злочину, встановленого шаріатом. Так, відповідно до ділення злочинних діянь на три групи - "посягання на права Аллаха", посягання на права окремих осіб і інші правопорушення - покарання також діляться на три категорії. Перша категорія злочинів як найтяжча з точки зору мусульманського кримінального права тягне строго визначене в Корані покарання - хадд. При цьому ніякої суддя не вправі пом'якшити покарання або яким-небудь чином його змінити або замінити. Наприклад, крадіжка, зараховується до першої категорії злочинів, карається відсіканням руки, перелюбство - злочин тієї ж категорії - досконале перебувають у шлюбі мусульманином, карається ста ударами палицями і забиванням камінням до смерті.
  Для другої групи злочинів передбачені покарання категорії кісас, що буквально означає "відплата рівним". Такі покарання теж чітко фіксовані в кримінальному праві, однак можлива їх заміна іншими заходами за бажанням потерпілої сторони. Вбивство в силу принципу відплати рівним повинна тягти страту злочинця, проте родичі і спадкоємці вбитого мають право пробачити вбивцю або отримати "плату за кров" (дійа). У цьому випадку смертний вирок не може бути винесений, оскільки суддя пов'язаний волевиявленням потерпілої сторони. В останні роки шаріатські суди частіше почали вдаватися саме до міру "дійа", тобто до призначення грошового відшкодування шкоди, заподіяної злочином. Наприклад, в Судані повний розмір відшкодування становить сто верблюдів або грошову суму, еквівалентну їх вартості. Повне відшкодування передбачено за вбивство, за втрату всіх пальців на руках або на ногах, втрату всіх зубів, за порушення повністю функцій мозку або органів почуттів і т.п. Відшкодування у половинному розмірі передбачено, наприклад, у разі втрати однієї з парних частин тіла.
  Третя група злочинів тягне покарання категорії тазір, які призначаються на розсуд суду. Дослідники мусульманського права називають від 4 до 11 видів цього покарання. Серед них такі, наприклад, як усне осуд, мовчазне прояв засудження, гоління голови, чорніння особи, розп'яття на три дні без позбавлення життя, тілесні покарання, позбавлення волі і смертна кара. Мусульманським правом допускається застосування покарання цієї категорії навіть превентивно, якщо того вимагають інтереси суспільства.
  Таким чином, у кримінальному праві зарубіжних держав система покарань будується, як правило, з урахуванням, в першу чергу, категорій злочинних діянь. При цьому в багатьох країнах зберігається дуалістичності система кримінально-правових заходів, що включає, крім власне покарань, заходи безпеки, застосування яких не залежить від вини і засновано на констатації "небезпечного стану особи", яке може бути пов'язане як з вчиненням злочину, так і з вчиненням суспільно небезпечного діяння особами, які не є суб'єктами злочину (малолітніми, психічно хворими).
  У кримінальному праві зарубіжних держав система покарань будується також з урахуванням їх значення для реалізації цілей покарання (основні, додаткові, допоміжні, альтернативні), сутності та змісту цих заходів (майнові, тілесні і пр.), суб'єктів кримінальної відповідальності (для фізичних, для юридичних осіб) та з урахуванням інших критеріїв.
  Система основних покарань, як правило, не характеризується великою різноманітністю видів. Навпаки, додаткових покарань, або покарань допоміжного характеру, надзвичайно багато, і вони пов'язані з обмеженням самих різних прав і свобод засудженого, включаючи особисті, політичні та соціально-економічні права.
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Система покарань"
 1. Глава 6 Руська Правда як пам'ятник права
    системі, законодавець прагне передбачити всі можливі життєві ситуації. Ці юридичні особливості обумовлені джерельної базою Російської Правди. Включені до нього норми і принципи звичайного права несумісні з абстрактним поняттям юридичної особи. Для звичаю всі суб'єкти рівні, і всі вони можуть бути тільки фізичними особами. Інше джерело - князівська судова практика - вносить
 2. Глава 12 Розвиток права в Литовській державі
    система господарских "листів", "привелей", постанов і статутів. У 1447 р. приймається перший загальноземський привелей Литви, Русі і Жмуді, в 1468 р. - перший судебник (25 статей з кримінального та процесуального права). У 1529 р. був прийнятий перший статут Великого князівства Литовського, що зробив істотний вплив на розвиток російського права, і сам заснований на Руській Правді та російською звичайному
 3. Глава 18 Судебник XV? XVI ст. як пам'ятки права
    системи породило такий склад злочину, як Фальшивомонетничество (карбування, підробка, фальсифікація грошей). Ці нові для законодавця склади зв'язувалися із зростанням бюрократичного апарату. У групі злочинів проти особистості виділяються кваліфіковані види вбивства ("государскій вбивця", розбійний вбивця), образа дією і словом. У групі майнових злочинів багато
 4. Глава 20 Покладання 1649 р. як звід феодального права
    системі злочинів вони 6ули поставлені на перше місце. Подібний перегляд системи мав двояке значення: з одного боку, церква, як основна ідеологічна сила і цінність займала в ній особливе місце, що свідчило про зростання її впливу, з іншого боку, підняття під захист державних інститутів і законів вказувало на їх пріоритет у політичній системі, що розвивається по
 5. Глава 25 «Освічений абсолютизм» у Росії
    системи права. Указом Сенату був намічений план діяльності комісії. Нове укладення мало складатися з чотирьох частин: 1) судочинство та організація суду; 2) про права стану; 3) про майнові права (на рухому і нерухому власність); 4) кримінальне право (злочини і покарання). Традиційним матеріалом для кодифікаційної обробки були норми про судоустрій та
 6. Глава 33 Кодифікація і розвиток кримінального права в першій половині XIX в.
    покарання кримінальних та виправних ". У ньому зберігався становий підхід до кваліфікації покарання і визначенню санкцій, відповідно до встановлених привілеями. Під злочином розумілося" як само протизаконне діяння, так і невиконання того, що під страхом покарання законом наказано ". (В 1848 р . стали проводити розходження між злочином і проступком). Покладання 1845
 7. Глава 41 Розвиток права в умовах "неоабсолютізма"
    система злочинів у своїй основі зберігалася колишньою, включаючи одинадцять пологів і тридцять сім ступенів. У 1903 р. набрала чинності нова кримінальна Покладання, Він складалося з тридцяти семи глав і шестисот вісімдесяти семи статей. Число складів злочинів було скорочено у ньому до шестисот п'ятнадцяти. Розробка проекту була закінчена в 1895 р. Проект був представлений в міністерство
 8. Стаття 44. Види покарань Коментар до статті 44
    системі покарань, тобто про певним чином упорядкованому переліку видів покарань, передбачених кримінальним законом за вчинення злочинів. У системі покарань найбільш яскраво проявляється характер і спрямованість кримінальної політики держави, яка, в свою чергу, залежить від соціально-економічного і політичного устрою держави, стану злочинності, рівня суспільного
 9. Стаття 64. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин Коментар до статті 64
    систематично пиячив, влаштовував скандали, бив дружину. Було враховано також, що винна розкаялася у скоєному, позитивно характеризувалася за місцем проживання і роботи в якості кухаря в селищній лікарні, багато уваги приділяла вихованню дітей, стежила за їх навчанням у школі. На період укладання під варту Кульпіна двоє її малолітніх дітей передані під опіку старезної бабусі,
 10. Стаття 88. Види покарань, що призначаються неповнолітнім Коментар до статті 88
    система покарань для неповнолітніх відкривається самим м'яким з кримінальних покарань - штрафом. Цей вид покарання може бути призначений неповнолітньому у розмірі від однієї тисячі до п'ятдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу неповнолітнього засудженого за період від двох тижнів до шести місяців. Відповідно до ч. 2 ст. 88 КК РФ неповнолітньому
© 2014-2022  yport.inf.ua