Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 44. Види покарань Коментар до статті 44

У ст. 44 КК РФ наведений перелік покарань, розташованих у певному порядку. Практично мова йде про систему покарань, тобто про певним чином упорядкованому переліку видів покарань, передбачених кримінальним законом за вчинення злочинів. У системі покарань найбільш яскраво проявляється характер і спрямованість кримінальної політики держави, яка, в свою чергу, залежить від соціально-економічного і політичного устрою держави, стану злочинності, рівня суспільної правосвідомості і т.д.
Система покарань закріплена в ст. 44 КК РФ і включає перелік з 12 видів покарань: 1) штраф; 2) позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; 3) позбавлення спеціального військового або почесного звання, класного чину і державних нагород; 4) обов'язкові роботи; 5) виправні роботи; 6) обмеження по військовій службі; 7) обмеження волі; 8) арешт; 9) утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 10) позбавлення волі на певний строк; 11) довічне позбавлення волі; 12) смертна кара.
Цей перелік є вичерпним, суд не може призначити ніяке інше покарання, що не входить до цього переліку. У російському кримінальному законодавстві, в порівнянні з іншими державами, перелік покарань вельми обширний, що створює суду достатні умови для індивідуалізації призначення покарання. Інша справа, що деякі передбачені КК РФ покарання, альтернативні позбавленню волі (обмеження волі, арешт), досі не введені в дію.
У системі покарань конкретні покарання розташовуються у певній послідовності, в міру зростання їхньої тяжкості - від менш суворого покарання до суворішого (так звана "сходи покарань"). У санкціях статей Особливої частини КК РФ покарання також розташовуються в послідовності від менш суворого до більш суворого, що в принципі має орієнтувати суди в питанні вибору міри покарання. Як наголошується в п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 11 січня 2007 р. N 2 "Про практику призначення судами Російської Федерації кримінального покарання", відповідно до загальних началами призначення покарання (ст. 60 КК РФ) більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається тільки у випадку, якщо менш суворий вид покарання не зможе забезпечити досягнення цілей покарання (1). У разі якщо в санкції кримінального закону поряд з позбавленням волі передбачені інші види покарання, рішення суду про призначення позбавлення волі повинно бути мотивоване у вироку.
---
(1) Бюлетень Верховного Суду РФ. 2007. N 4.
У КК РФ покарання у вигляді смертної кари включено в систему покарань, але зберігає свій винятковий характер і може призначатися у відповідності зі ст. 20 Конституції РФ тільки за особливо тяжкі злочини проти життя. Але в даний час дане покарання не застосовується. З моменту набрання чинності Постанови Конституційного Суду РФ від 2 лютого 1999 р. N 3-П і до введення в дію відповідного федерального закону, що забезпечує на всій території Російської Федерації кожному обвинуваченому в злочині, за вчинення якого федеральним законом як виняткової міри покарання встановлена смертна кара, право на розгляд його справи судом за участю присяжних засідателів, покарання у вигляді смертної кари призначатися не може незалежно від того, чи розглядається справа судом за участю присяжних засідателів, колегією у складі трьох професійних суддів або судом у складі судді і двох народних засідателів (1).
---
(1) СЗ РФ. 1999. N 6. Ст. 867.
Система покарань, закріплена в ст. 44 КК РФ, діє відносно дорослих засуджених. Для неповнолітніх у ст. 88 КК РФ передбачений свій перелік, що складається з шести видів покарань: 1) штраф; 2) позбавлення права займатися певною діяльністю; 3) обов'язкові роботи; 4) виправні роботи; 5) арешт; 6) позбавлення волі на певний строк. Але особливості призначення покарання неповнолітнім полягають не тільки у звуженні переліку покарань. Для неповнолітніх, у порівнянні з дорослими, зменшуються розміри та строки призначаються покарань (за винятком позбавлення права займатися певною діяльністю). Крім того, передбачені й особливі умови призначення деяких покарань. Так, штраф, призначений неповнолітньому засудженому, може стягуватися не тільки з нього, але і з його батьків або інших законних представників (за їх згодою). Найбільш специфічний порядок призначення неповнолітнім покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк (ч. 6 та ч. 6.1 ст. 88 КК РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 44. Види покарань Коментар до статті 44 "
 1. 6. Класифікація договорів
  стаття замінила собою ст. 177 ГК 64 ("Виконання взаємних обов'язків за договором"). Ця остання передбачала, що взаємні обов'язки за договором повинні виконуватися одночасно, якщо з закону, договору, із суті зобов'язання не випливає іншого. Автори коментаря до цієї статті одностайно ставили знак рівності між діленням договорів на взаємні й не є такими, з одного
 2. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово у повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 3. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 4. 12. Обов'язкове страхування
  стаття починається з проголошення загального для всього договірного права, як, втім, і цивільного права в цілому, принципу: "громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору". Саме в даній статті Кодекс у зв'язку з цим же принципом і в якості виключення з нього допускає можливість спонукання до укладення договору. Зазначена стаття чітко розмежовує два види спонукання в
 5. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця у першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
 6. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  стаття все тієї ж голови (ст . 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. В
 7. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  види покарань та інші заходи кримінально-правового характеру за вчинення
 8. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  стаття Конституції Російської Федерації, гарантуючи рівність усіх перед законом і судом, не виключає можливості встановлення відповідальності (у тому числі кримінальної) за деякі діяння, які можуть відбуватися тільки певними категоріями громадян - посадовими особами, військовослужбовцями та іншими так званими спеціальними суб'єктами. Винятком з правила рівності громадян перед
 9. Стаття 15 . Категорії злочинів Коментар до статті 15
  статтями Особливої частини КК РФ. Довічне позбавлення волі встановлюється тільки за скоєння особливо тяжких злочинів, що посягають на життя, а також за вчинення особливо тяжких злочинів проти громадської безпеки, а смертна кара як виняткова міра покарання може бути встановлена тільки за особливо тяжкі злочини, що посягають на життя. Вид виправної установи,
 10. Стаття 18. Рецидив злочинів Коментар до статті 18
  види співучасті (виконавець, організатор, пособник, підбурювач) значення не мають. Слід зазначити, що КК РРФСР 1960 р. було відомо поняття особливо небезпечного рецидивіста. Ця обставина є характеристикою особи винного і тягло за собою негативні правові наслідки у разі вчинення нового злочину. З прийняттям КК РФ 1996 р. поняття "рецидивіст" було виключено, а
© 2014-2022  yport.inf.ua