Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Система земельного права

1. Система права може бути визначена через три визначення. Система права як галузі права, система права як науки і система права як навчальної дисципліни.
Під системою права як галузі права розуміється впорядковане внутрішнє розчленовування права як сукупності норм на взаємопов'язані елементи (частини) в рамках єдності цих елементів. Ці елементи називаються галузями права.
Галузі права як самостійні правові категорії мають свою систему, тобто впорядковане розчленовування норм галузі на взаємопов'язані елементи.
Земельне право займає самостійне місце в загальній системі права, оскільки воно спрямоване на регулювання конкретного за своєю сутністю виду суспільних відносин - земельних відносин. Воно, як уже було показано вище, має свій предмет і метод правового регулювання цих відносин.
Земельне право як складне явище соціально-політичного та економічного життя суспільства має певну систему. Її первинним складовим елементом служать правові норми, які, об'єднуючись, утворюють цілу будівлю правової системи. Правова норма - це правило поведінки суб'єктів земельних відносин, яким вони повинні керуватися, здійснюючи свої дії.
Окремі правові норми формуються в групи (блоки або ланки) норм, які іменуються правовими інститутами. Норми, що становлять правовий інститут, регулюють не які-небудь окремі дії, а цілу однорідну спільність земельних відносин. Земельне право як галузь, що має свою систему, складається з Загальної частини, що містить правові норми, що відносяться до всієї галузі земельного права в цілому, та Особливої частини, що включає норми, що регулюють особливості використання окремих категорій земель.
До правових інститутів Загальної частини земельного права віднесені такі правові інститути, як:
- речові права на землю;
- оборот земельних ділянок;
- державне управління земельними ресурсами;
- правова охорона земель;
- відповідальність за земельні правопорушення.
До Особливої частини відносяться такі правові інститути, як:
- правовий режим земель сільськогосподарського призначення;
- правовий режим земель населених пунктів ;
- правовий режим земель промисловості та іншого спеціального призначення;
- правовий режим земель лісового фонду;
- правовий режим земель водного фонду;
- правовий режим земель особливо охоронюваних природних територій;
- правовий режим земель запасу.
2. Система земельного права як науки включає в себе елементи наукового пізнання земельних відносин.
Можна виділити три основні етапи наукового пізнання:
1) одержання інформації про предмет. На даному етапі збирається інформація про правозастосовчій практиці, зарубіжному регулюванні відносин, а також порівняльному правознавстві, досліджуються історія та динаміка зміни законодавства, що регулює земельні відносини;
2) дослідження предмета, яке включає в себе різні способи і методи наукового пізнання після уніфікації понятійного апарату земельного права. Уніфікація понять має особливе значення, тому інформація, отримана на першому етапі з різних джерел, оперує різними термінами. Приведення їх до однакової системі понять, актуальною для сучасної системи чинного законодавства, представляє першочергове значення;
3) впровадження отриманих у процесі науково-дослідної роботи результатів. Як правило, таке впровадження здійснюється у формі законотворчої діяльності.
3. І нарешті, система земельного права як навчальної дисципліни відповідає за структурою системі земельного права як галузі права. У процесі вивчення земельного права ми насамперед опираємося на системі чинного законодавства, самостійною галуззю якого є земельне право.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Система земельного права "
 1. § 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти.
  Системи муніципального права. У сукупності муніципальної-правові норми утворюють галузь муніципального права. Під муніципальної-правовими нормами розуміються правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування. Нормам муніципального права притаманні всі ознаки правових норм: загальнообов'язковість, забезпечення їх реалізації за допомогою системи державних гарантій,
 2. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  системі Російської Федерації необхідно враховувати ряд обставин. Насамперед, як уже зазначалося, це комплексний характер галузі муніципального права. Тому муніципальне право пов'язане з цілим рядом інших галузей права. Найбільш тісно муніципальне право пов'язане з конституційним правом і адміністративним правом. Муніципальне право організаційно оформилося і виділилося з
 3. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  систему конституційних і звичайних норм, що творяться або санкціоніруемих державою, спрямованих на регулювання відносин у сфері місцевого самоврядування. Найменування галузі бере початок від лат. minicipium - самоврядна громада. У законодавстві про місцеве самоврядування терміни "муніципальний", "місцевий" і словосполучення з ними застосовуються щодо органів місцевого самоврядування,
 4. § 5. Система муніципального права
  системі муніципального права відокремлюються муніципальної-правові норми і норми інших галузей права. Норми цивільного, земельного, адміністративного, фінансового права, інші норми входять в систему муніципального права в тій частині, в якій вони спрямовані на регулювання муніципальних відносин, тобто функціонально. При цьому вони початково перебувають в системі своїх галузей права. Власне
 5. § 1. Правотворчі повноваження в сфері місцевого самоврядування
  системи органів державної влади та місцевого самоврядування. Отже, логічним є висновок про те, що на місцеве самоврядування поширюються законодавчі правила про порядок здійснення правового регулювання у сфері спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів. Однак такий висновок потребує уточнення. Справа в тому, що місцеве самоврядування, як це було показано вище,
 6. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  системі законів, звертаючи увагу на їх особливий статус в середовищі інших правових актів. Див: Поленіна С.В. Теоретичні проблеми системи радянського законодавства. М., 1979; вона ж. Нове в системі законодавства Російської Федерації / / Держава і право. 1994. N 12. С. 27; Теорія держави і права. Підручник / За ред. В.М. Корельського і В.Д. Перевалова. М., 2000. С. 328. Ієрархічна
 7. § 3. Окремі джерела муніципального права
  системи. Якщо міжнародним договором РФ встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору. Для вітчизняного місцевого самоврядування основоположним міжнародним актом є Європейська хартія місцевого самоврядування. Існує точка зору, згідно з якою Хартія за юридичною силою вище Конституції РФ, однак із цим навряд чи можна
 8. § 4. Систематизація законодавства про місцеве самоврядування
  систему. В Основних положеннях державної політики в галузі розвитку місцевого самоврядування в Російській Федерації, затверджених Указом Президента РФ від 15 жовтня 1999 р., зазначається, що має місце неузгодженість і несістематізірованность законодавства про місцеве самоврядування. Норми, що регулюють окремі питання здійснення місцевого самоврядування, містяться в значній
 9. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Систему місцевої влади, усунувши радянську організацію низових територіальних колективів. У новітніх реформах можливе виділення п'яти етапів, останній з яких триває в даний час. Перший етап. Він пов'язаний з реформами 1988 - 1990 рр.. Істотним поштовхом до їх початку послужило усвідомлення суспільством ряду недоліків готівкової представницькому-управлінської системи, серед яких
 10. § 2. Місцева адміністрація
  систематично узагальнювати практику прийому населення, аналізувати роботу адміністрації з листами та зверненнями громадян. Крім апарату, задіяного на забезпечення діяльності керівництва місцевої адміністрації, для управління галузями і сферами місцевого господарства створюються спеціальні структури управління. Вони можуть носити різні найменування - департаменти, відділи, управління,
© 2014-2022  yport.inf.ua