Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право
ЗМІСТ:
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010
Цей підручник підготовлений за матеріалами новітнього земельного законодавства і на основі нового Земельного кодексу Російської Федерації. При написанні підручника було узагальнено значне число діючих нормативно-правових актів, а також правозастосовна практика в галузі регулювання земельних відносин. Підручник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів спеціальностей: юриспруденція, земельний кадастр, міський кадастр, землеустрій. Він розрахований також на фахівців, що працюють в системі органів Федеральної служби земельного кадастру, Міністерства майнових відносин, Міністерства природних ресурсів та інших органів спеціальної та загальної компетенції з управління земельним фондом
країни. Книга буде корисною також для власників, землекористувачів та орендарів земельних ділянок.
Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Предмет земельного права
§ 2. Метод земельного права
§ 3. Система земельного права
Глава 2. ПРИНЦИПИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття, правове значення і класифікація принципів земельного права
§ 2. Особливості реалізації галузевих принципів земельного права
Глава 3. ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
§ 1. Поняття і загальні положення про правовідносини
§ 2. Земельні правовідносини
§ 3. Класифікація земельних правовідносин
§ 4. Земельно-майнові правовідносини
§ 5. Земельно-правові норми
§ 6. Виникнення, зміна і припинення земельних правовідносин
§ 7. Правове регулювання земельних правовідносин
Розділ II. Приватноправової основи ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Глава 4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ
§ 1. Загальна характеристика права власності на землю
§ 2. Державна власність на землю
§ 3. Розмежування державної власності на землю
§ 4. Муніципальна власність на землю
§ 5. Приватна власність на землю
§ 6. Права і обов'язки власників земельних ділянок
Глава 5. ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ОСІБ, НЕ є власником земельної ділянки
§ 1. Поняття і загальна характеристика обмежених речових прав на землю
§ 2. Право постійного (безстрокового) користування землею
§ 3. Право довічного успадкованого володіння землею
§ 4. Право безоплатного термінового користування землею
§ 5. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут)
§ 6. Оренда земель
Глава 6. Приватноправове ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
§ 1. Оборотоздатність земельних ділянок та загальна характеристика операцій із земельними ділянками
§ 2. Види угод із земельними ділянками
2.1. Купівля-продаж земельних ділянок
2.2. Іпотека (застава) земельних ділянок
2.3. Оренда земельних ділянок
2.4. Перехід прав на земельні ділянки у спадщину
2.5. Дарування, міна і рента земельних ділянок
2.6. Внесення земельних ділянок до статутного капіталу організації
2.7. Довірче управління земельними ділянками
§ 3. Придбання прав на земельні ділянки, що перебувають у власності публічних утворень, в умовах сучасної земельної реформи
3.1. Загальні положення про приватизацію земель
3.2. Порядок приватизації земельних ділянок
3.3. Особливості придбання прав на земельні ділянки під об'єктами нерухомості
3.3.1. Перехід права на земельну ділянку при переході права власності на об'єкт нерухомого майна
3.3.2. Виключне право на приватизацію або придбання права оренди під об'єктами нерухомості
3.4. Спрощений порядок оформлення земельних ділянок у власність ("дачна амністія")
Глава 7. ПРИПИНЕННЯ І ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
§ 1. Підстави припинення права власності на землю
§ 2. Підстави припинення інших прав на землю
§ 3. Поняття і підстави обмежень прав на землю
Розділ III. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Глава 8. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
§ 1. Поняття та органи публічного управління земельними ресурсами
§ 2. Поняття і види функцій управління земельними ресурсами
Глава 9. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
§ 1. Структура земельних ресурсів Російської Федерації
§ 2. Первинне встановлення категорії земельного фонду
§ 3. Зміна цільового призначення земельних ділянок
§ 4. Зміна виду дозволеного використання земель
Глава 10. ЗЕМЛЕУСТРІЙ, державного кадастрового обліку ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ І УГОД З НИМИ
§ 1. Поняття і зміст землеустрою
1.2. Види і зміст основних землевпорядних дій
1.2.1. Вивчення стану земель
1.2.2. Планування та організація раціонального використання земель та їх охорони
1.2.3. Опис місця розташування і встановлення на місцевості меж об'єктів землеустрою як основний вид землевпорядної діяльності
§ 2. Державний контроль за проведенням землеустрою
§ 3. Зміст і форми здійснення кадастрового обліку
3.1. Загальні положення про Державний кадастр нерухомості
3.2. Порядок ведення державного кадастру нерухомості
3.3. Порядок погодження місця розташування меж земельних ділянок
3.4. Форми здійснення кадастрової діяльності
§ 4. Правові умови утворення земельних ділянок
§ 5. Державна реєстрація прав на землю та угод з нею
5.1. Загальні положення
5.2. Порядок державної реєстрації прав на землю та угод з нею
Глава 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА ІНШИХ ЦІЛЕЙ
§ 1. Надання земельних ділянок як функція державного управління земельними ресурсами
§ 2. Правовий порядок надання земельних ділянок для цілей, пов'язаних з будівництвом
2.1. Загальні положення про надання земельних ділянок для будівництва
2.2. Особливості надання земельних ділянок з попереднім узгодженням місця розташування об'єкта будівництва
2.3. Особливості надання земельних ділянок для житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
2.4. Організація й проведення торгів земельними ділянками в РФ
§ 3. Надання земельних ділянок для цілей, не пов'язаних з будівництвом
Глава 12. ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
§ 1. Правовий статус і зміст охорони земель
§ 2. Загальні положення про земельний контролі
§ 3. Державний земельний контроль
3.1. Органи, що здійснюють контроль, їх функції і повноваження
3.2. Зміст і порядок проведення державного земельного контролю
§ 4. Інші види земельного контролю
§ 5. Моніторинг земель
Глава 13. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
§ 1. Платність використання землі як один з принципів земельного законодавства
§ 2. Форми плати за землю
2.1. Порядок обчислення і сплати земельного податку
2.2. Пільги щодо сплати земельного податку
2.3. Особливості обчислення і сплати податку на земельні ділянки під житловими будинками
2.4. Орендна плата за землю
§ 3. Кадастрова і ринкова вартість земельних ділянок. Нормативна ціна землі
§ 4. Пільговий порядок викупу земельних ділянок
Глава 14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
§ 1. Поняття і завдання відповідальності за земельні правопорушення
§ 2. Види відповідальності за порушення земельного законодавства
2.1. Кримінальна відповідальність
2.2. Адміністративна відповідальність
2.3. Цивільно-правова (майнова) відповідальність
2.4. Дисциплінарна відповідальність
2.5. Примусове вилучення земельної ділянки як вид юридичної відповідальності за земельні правопорушення
Розділ IV. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЗЕМЕЛЬ
Глава 15. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
§ 1. Поняття і загальна характеристика земель сільськогосподарського призначення як об'єкта земельних відносин
§ 2. Особливості правового регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення
§ 3. Реорганізація відносин у сфері володіння та користування землями сільськогосподарського призначення
§ 4. Суб'єкти права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
§ 5. Правовий режим земель комерційних сільськогосподарських організацій і підприємств
5.1. Право землеволодіння та землекористування господарських товариств, товариств і виробничих кооперативів
5.2. Право землеволодіння та землекористування унітарних господарських підприємств
§ 6. Право землеволодіння та землекористування некомерційних юридичних осіб
§ 7. Право землеволодіння та землекористування громадян на землях сільськогосподарського призначення
7.1. Правовий режим земель, наданих для ведення селянського (фермерського) господарства
7.2. Правовий режим земель, наданих для ведення особистого підсобного господарства
7.3. Правовий режим земель, наданих для садівництва, городництва і дачного будівництва
7.4. Правове регулювання відносин, об'єктом яких є земельні частки
§ 8. Припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
§ 9. Особливості зміни правового режиму земель сільськогосподарського призначення
Глава 16. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
§ 1. Загальна характеристика земель населених пунктів та їх правового режиму
§ 2. Склад містобудівної документації
§ 3. Правовий режим приміських зон
§ 4. Особливості зміни правового режиму земель населених пунктів
Глава 17. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, РАДІОМОВЛЕННЯ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ІНФОРМАТИКИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ ТА ІНШОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
§ 1. Загальна характеристика правового режиму земель промисловості та іншого спеціального призначення
§ 2. Правовий режим земель обробної промисловості
§ 3. Право надрокористування та правовий режим земель добувної промисловості
§ 4. Правовий режим земель залізничного транспорту
§ 5. Правовий режим земель автомобільного транспорту
§ 6. Правовий режим земель водного транспорту
§ 7. Правовий режим земель повітряного транспорту
§ 8. Правовий режим земель трубопровідного транспорту
§ 9. Правовий режим земель, наданих під високовольтні електричні лінії і лінії зв'язку
§ 10. Правовий режим земель, наданих для потреб оборони, безпеки та іншого спеціального призначення
§ 11. Особливості зміни правового режиму земель промисловості та іншого спеціального призначення
Глава 18. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ
§ 1. Загальна характеристика правового режиму земель водного фонду
§ 2. Державне управління землями водного фонду
§ 3. Правова охорона водних об'єктів
§ 4. Особливості зміни правового режиму земель водного фонду
Глава 19. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО ФОНДУ
§ 1. Поняття і загальна характеристика лісового фонду та земель лісового фонду
§ 2. Державне управління у сфері лісового фонду та земель лісового фонду
§ 3. Особливості зміни правового режиму земель лісового фонду
Глава 20. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ особливо території ТА ОБ'ЄКТІВ
§ 1. Правовий статус земель особливо охоронюваних територій та об'єктів
§ 2. Правовий режим земель особливо охоронюваних природних територій
§ 3. Правовий режим земель природоохоронного призначення
§ 4. Правовий режим земель рекреаційного призначення
§ 5. Правовий режим земель історико-культурного призначення
§ 6. Правовий режим особливо цінних земель
§ 7. Особливості зміни правового режиму земель особливо охоронюваних територій
Глава 21. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСУ
§ 1. Землі запасу як самостійна цільова категорія земельного фонду країни
§ 2. Сучасне правове становище земель запасу
§ 3. Особливості зміни правового режиму земель запасу
Аграрне право:
  1. Колектив авторів. Аграрне право України. Конспект лекцій - 2011 рік
  2. Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведишева Н.О.. Аграрне право. Підручник - 2011 рік
  3. М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі - 2008 рік
  4. М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій - 2007
  5. В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко. Аграрне право України - 2003
  6. Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації - 2001 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua