Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і завдання відповідальності за земельні правопорушення

Юридична відповідальність являє собою систему примусових заходів, що застосовуються до фізичних або юридичним особам у разі їх неправомірної поведінки як суб'єктів права на землю. Примусові заходи можуть мати характер попередження і припинення неправомірної поведінки суб'єктів або покарання їх за вчинення таких дій. Підставою для притягнення до відповідальності в кожному випадку є правопорушення, тобто конкретну дію або бездіяльність, яка суперечить вимогам земельного законодавства.
Види юридичної відповідальності, застосовуваної за правопорушення в галузі охорони та використання земель, перераховані в ст. ст. 74 - 76 ЗК РФ. Згідно п. 1 ст. 74 ЗК РФ особи, винні в здійсненні земельних правопорушень, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законодавством. Земельні правопорушення служать згідно ст. ст. 75 і 76 ЗК РФ також підставою притягнення винних осіб до дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності.
Залежно від об'єкта правопорушення і ступеня заподіяної їм шкоди розрізняються правопорушення: цивільні (делікти), адміністративні, дисциплінарні, кримінальні (злочину).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і завдання відповідальності за земельні правопорушення "
 1. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  поняття "асоціація власників житла" (тотожне російському - "товариство власників житла"). Асоціація створюється для управління кондоминиумом ("кондомініум" від лат. "Співволодіння", "спільне користування"). Кожен домовласник в кондомініумі є також власником земельної ділянки, що входить до складу кондомініуму. На Заході, в США особливо, велика частина житлового
 2. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 3. § 2. Правове становище публічних утворень
  поняття. Участь публічних утворень у цивільному обороті необхідно остільки, оскільки цього вимагає реалізація завдань публічної влади. Однак сама по собі подібна функціональна спрямованість діяльності не замінює і не відміняє юридичної рівності всіх суб'єктів цивільного права. Інакше кажучи, втрата владних повноважень у цивільних правовідносинах який суперечить природі
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 7. Передмова
  зрозуміти причини неефективності, прив'язати розгляд обов'язкових вимог до ходу їх виконання, маючи на увазі тезу А.В.Суворова "вчити тому, що потрібно на війні", тобто тому, що знадобиться студентові в життя: вивчає екологічне право потрібно зрозуміти, як застосовувати екологічні правові норми. Виходячи з цього вибудувана логіка викладу навчального матеріалу . При цьому враховується багато в чому
 8. § 5. Референдуми про охорону навколишнього середовища
  поняття агітації з питань референдуму, комісії референдуму, спостерігача, права на участь у референдумі, викладаються принципи проведення референдумів. ___ * СЗ РФ. 1997. № 38. Ст. 4339. У Законі дається закритий (повний, який не підлягає розширенню) перелік питань, які не можуть бути винесені на обговорення; серед них -
 9. § 1. Лісове законодавство Росії
  поняття лісу; розмежування галузей природоресурсного та інших галузей права; об'єкти і суб'єкти лісових відносин; історія державної лісової політики; особливості використання лісів) Основоположні норми лісового права містить Лісовий кодекс Російської Федерації 1997 р., що замінив Основи лісового законодавства РФ 1993 р. У ньому передбачається чимало природоохоронних вимог,
 10. § 1. Поняття та структурні елементи системи права
  поняття "система права" і "правова система". У першому випадку мова йде, як зазначено вище, про внутрішню будову права, взятому в якості окремого явища, а в другому - про правову організацію всього суспільства, сукупності всіх юридичних засобів, інститутів, установ, існуючих і функціонуючих у державі. Система права виступає лише одним з доданків правової системи. Право є
© 2014-2022  yport.inf.ua