Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 9. Особливості зміни правового режиму земель сільськогосподарського призначення

Переклад земель сільськогосподарських угідь або земельних ділянок у складі таких земель із земель сільськогосподарського призначення в іншу категорію допускається у виняткових випадках, пов'язаних:
1) з консервацією земель;
2) створенням особливо охоронюваних природних територій або з віднесенням земель до земель природоохоронного, історико-культурного, рекреаційного та іншого особливо цінного призначення;
3) встановленням або зміною риси населених пунктів;
4) з розміщенням промислових об'єктів на землях, кадастрова вартість яких не перевищує середній рівень кадастрової вартості з муніципального району (міському округу), а також на інших землях і з іншими несільськогосподарськими потребами за відсутності інших варіантів розміщення цих об'єктів;
5) включенням непридатних для здійснення сільськогосподарського виробництва земель до складу земель лісового фонду, земель водного фонду або земель запасу;
6) будівництвом доріг, ліній електропередачі, ліній зв'язку (в тому числі лінійно-кабельних споруд), нафтопроводів, газопроводів та інших трубопроводів, залізничних ліній та інших подібних споруд (далі - лінійні об'єкти), за наявності затвердженого в установленому порядку проекту рекультивації частини сільськогосподарських угідь, що надається на період здійснення будівництва лінійних об'єктів;
7) виконанням міжнародних зобов'язань Російської Федерації, забезпеченням оборони країни і безпеки держави за відсутності інших варіантів розміщення відповідних об'єктів;
8) видобуванням корисних копалин за наявності затвердженого проекту рекультивації земель;
9) розміщенням об'єктів соціального, комунально-побутового призначення, об'єктів охорони здоров'я, освіти, при відсутності інших варіантів розміщення цих об'єктів.
Переклад земель сільськогосподарських угідь або земельних ділянок у складі таких земель із земель сільськогосподарського призначення, кадастрова вартість яких на 50 і більше відсотків перевищує середній рівень кадастрової вартості з муніципального району (міському округу), і особливо цінних продуктивних сільськогосподарських угідь в іншу категорію не допускається, за винятком випадків, зазначених у п. п. 3, 6, 7 вищенаведеного переліку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 9. Особливості зміни правового режиму земель сільськогосподарського призначення "
 1. § 2. Правовий режим речей
  особливістю будь-якого речового права, об'єктом якого виступає земельна ділянка, є цільовий характер використання цієї землі, причому цей характер повинен бути, згідно вимог земельного законодавства, зафіксований в правовстановлюючих документах на дану ділянку. Зміна цільового Щ призначення земельних ділянок можливе лише за згодою того державного органу, який
 2. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  особливості. Перш за все, при її здійсненні головним засобом виробництва є земля. В результаті земельної реформи формується земельний ринок, у тому числі і ринок сільськогосподарських земель, визначається порядок проведення конкурсів та аукціонів з продажу земельних ділянок, їх залогу, оренди та інших операцій із землею. Сільськогосподарська діяльність залежить від
 3. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  особливість предмета і методу цивільного права, можна прийти до висновку, що сукупність майнових відносин, заснованих на юридичній рівності сторін, предметом яких виступають земельні ділянки, є цивільно-правовий. Інші види відносин, що виникають у зв'язку із земельними ділянками, підпадають під правове регулювання норм права іншої галузевої приналежності. У даному випадку
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує, але й об'єднує
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей самого товару, можливостей конкретного продавця і техніки торгівлі, тому іноді не тільки організації , а й громадяни змушені купувати товар прямо на складі або, принаймні, "забирати" його зі складу; б) чергу, завжди свідчить про хронічному (тимчасовому) перевищенні попиту над пропозицією на макро-(мікро-) рівні, можна уявити не тільки в торговому залі, але
 6. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких їх засновники (учасники) не мають майнових прав (громадські та релігійні, благодійні та інші фонди - п. 3 ст. 48 ЦК), а іноді в яких вони не мають і самого членства (ст. 118 ГК), питання про спадкування не виникає в принципі за відсутністю об'єкта успадкування. Якщо померлий
 7. § 2. Особливості спадкування за законом окремими спадкоємцями
  особливостей спадкування за законом, яке засноване тільки на неявної волі спадкодавця, зазначені інститути істотно різняться між собою. Так, заповідач має право на власний розсуд вказати у заповіті будь-якого іншого спадкоємця на випадок, якщо призначений ним у заповіті спадкоємець або спадкоємець заповідача за законом помре до відкриття спадщини, або одночасно з
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливості, які притаманні лише правовідносин з участю громадян-споживачів. * (70) Сказане зовсім не означає, що шкода, заподіяна з аналогічних причин при використанні товару (роботи, послуги) у підприємницькій діяльності, взагалі не підлягає відшкодуванню. Така шкода також має бути відшкодована, але на загальних підставах, в тому числі при наявності вини заподіювача шкоди. * (71) Пункт
 9. 1. Поняття права спільної часткової власності та визначення часток її учасників
  особливості в правовому режимі "земельної частки". --- Див ст. 15 та п. 2 ст. 16 Закону про обіг земель
 10. 4. Предмет застави
  особливостями, які отримали відображення в законодавстві, зокрема в Законі про іпотеку. Загальні правила про заставу, що містяться в ЦК, застосовуються до іпотеки у випадках, коли самим ГК або Законом про іпотеку не встановлено інші правила (п. 2 ст. 334 ЦК). Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону про іпотеку за договором про іпотеку може бути закладено нерухоме майно, вказане в п. 1 ст. 130 ЦК, права на
© 2014-2022  yport.inf.ua