Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 5. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут)

Земельний і Цивільний кодекси розглядають сервітут як вторинної речового права. Однак можливий розгляд сервітуту як обтяження земельної ділянки. З точки зору власника земельної ділянки, який сусіди використовують для проходу до водойми, сервітут є обмеженням його права. З точки зору сусідів, сервітут - це право користування чужою земельною ділянкою.
Від сервітуту як обмеженого речового права слід відрізняти обмеження прав на землю. Під обмеженнями прав на землю в земельному законодавстві розуміються заборони на здійснення певних видів діяльності та вимоги про утримання від вчинення певних дій, пов'язаних з використанням землі, які передбачені законодавством. Дані заборони розрізняються за своєю природою в залежності від місця розташування земельних ділянок, у зв'язку з чим вони не застосовуються щодо інших земельних ділянок, що мають аналогічне цільове призначення (наприклад, з метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту можуть встановлюватися охоронні зони з особливими умовами використання земельних ділянок).
Сервітути можуть виникати на підставі договору або закону. Так, згідно Повітряному кодексу навколо аеропортів не допускається будівництво високих будівель, які могли б створити небезпеку польотів повітряних суден. Якщо по сільськогосподарським землям прокладається повітряна лінія електропередачі, то в певній смузі вздовж цієї лінії забороняються полив посівів дощуванням, земляні та деякі інші роботи і т.п.
Стаття 23 ЗК України встановлює, що приватний сервітут встановлюється відповідно до цивільного законодавства.
Публічний сервітут встановлюється законом або іншим нормативним правовим актом, коли це необхідно для забезпечення публічних інтересів, у тому числі інтересів держави, місцевого самоврядування чи інтересів населення, що проживає на даній території, без вилучення земельних ділянок. Встановлення публічного сервітуту здійснюється з урахуванням результатів громадських слухань.
Земельний кодекс РФ містить вичерпний перелік публічних сервітутів. Публічні сервітути можуть встановлюватися для:
1) проходу або проїзду через земельну ділянку;
2) використання земельної ділянки для ремонту комунальних, інженерних, електричних та інших ліній і мереж , а також транспортної інфраструктури;
3) розміщення на ділянці межових і геодезичних знаків та під'їздів до них;
4) проведення дренажних робіт на земельній ділянці;
5) паркану (вилучення) водних ресурсів з водних об'єктів і водопою;
6) прогону сільськогосподарських тварин через земельну ділянку;
7) сінокосіння , випасу сільськогосподарських тварин в установленому порядку на земельних ділянках у строки, тривалість яких відповідає місцевим умовам і звичаям;
8) використання земельної ділянки для полювання та рибальства;
9) тимчасового користування земельною ділянкою для виробництва вишукувальних, дослідних та інших робіт;
10) вільного доступу до прибережної смуги.
Сервітут може бути терміновим або постійним. Строк встановлення публічного сервітуту щодо земельної ділянки, розташованої в межах земель, зарезервованих для державних або муніципальних потреб, не може перевищувати строк резервування таких земель.
Терміновий сервітут встановлюється для проведення тимчасових робіт, наприклад здійснення прокладки трубопроводу на території ділянки, що перебуває у власності.
Сервітут повинен здійснюватися способом, найменш обтяжливим для земельної ділянки, щодо якої він встановлений.
Власник земельної ділянки, обтяженого приватним сервітутом, вправі вимагати розмірну плату від осіб, в інтересах яких встановлено сервітут, якщо інше не передбачено федеральним законом.
У випадках, коли встановлення публічного сервітуту призводить до неможливості використання земельної ділянки, власник, землевласник і землекористувач вправі вимагати вилучення (викупу) у нього даної ділянки з відшкодуванням органом державної влади або органом місцевого самоврядування, що встановили публічний сервітут, збитків чи надання рівноцінної земельної ділянки з відшкодуванням збитків.
У випадках, коли встановлення публічного сервітуту призводить до суттєвих ускладнень у використанні земельної ділянки, її власник має право вимагати від органу державної влади або органу місцевого самоврядування, які встановили публічний сервітут, розмірну плату.
Особи, права та інтереси яких зачіпаються встановленням публічного сервітуту, можуть здійснювати захист своїх прав у судовому порядку. Спори між органом, що встановив публічний сервітут, і власником земельної ділянки, землевласником, землекористувачем, пов'язані з необгрунтованою відмовою у вилученні, в тому числі шляхом викупу, земельної ділянки, незгодою з викупною ціною або розміром збитків, завданих встановленням такого сервітуту, підлягають розгляду в арбітражних судах незалежно від того, яким органом вони були встановлені.
Зміна зазначених і введення нових публічних сервітутів може здійснюватися лише федеральним законом або прийнятими відповідно до федеральним законом нормативно-правовими актами.
Після встановлення сервітуту він вважається невід'ємною приналежністю земельної ділянки і не може бути відчужений окремо від ділянки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут) "
 1. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
  правових угод, якими відповідно до ст. 153 ГК РФ визнаються дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (наприклад, право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою (ст. 265 ГК РФ), право постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою (ст. 268 ГК РФ), право обмеженого користування чужою
 2. § 1. Поняття і загальна характеристика обмежених речових прав на землю
  право є таким в силу як обмежень певних правомочностей власника речі, так і існування у володаря обмеженого права меж його здійснення. У будь-якому випадку коло правомочностей власника вторинного речового права завжди істотно вже в порівнянні з обсягом правомочностей власника. До обмежених речових прав на землю належать: право постійного (безстрокового)
 3. Стаття 23. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут)
  правовим актом Російської Федерації, нормативним правовим актом суб'єкта Російської Федерації, нормативним правовим актом органу місцевого самоврядування у випадках, якщо це необхідно для забезпечення інтересів держави, місцевого самоврядування або місцевого населення, без вилучення земельних ділянок. Встановлення публічного сервітуту здійснюється з урахуванням результатів громадських слухань.
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  правовій системі особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, т.е . право-і дієздатністю. индивидуализирующую особи за наступними критеріями: народження, смерть, ім'я, прізвище
 5. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
  правом - правом власності в законодавстві виділяється категорія речових прав осіб, які не є власниками (ст. 216 ЦК) * (1000). Легального визначення поняття обмежених речових прав у законодавстві не міститься. Доктринальне поняття речового права запропоновано в гол. 19 цього підручника. Стосовно до іншим речовим правам , крім права власності, слід констатувати, що вони
 6. § 2. Сервітути
  право обмеженого користування чужим нерухомим майном. Історично дане речове право отримало визнання першим як у римському праві , так і в російському дореволюційному законодавстві. Традиційним є розподіл сервітутів на речові (предіальние) і особисті (персональні). Речові сервітути (servitutes praedurum) встановлюються щодо одного об'єкта нерухомого майна з метою
 7. 1. Обмежене речове право як право на чужу річ
  право власності, а й інші (обмежені) речові права. Ці останні володіють усіма ознаками речових прав (див. § 1 гл. 18 цього тому підручника), складаючи їх різновид. Отже, право власності на річ є найбільш широким за змістом, але не єдиним речовим правом. На відміну від права власності обмежене речове право являє собою право на чужу
 8. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  правових норм, включаючи Судебник і Новоуказние статті. Матеріал був зведений в 25 розділів і 967 статей. Намічається поділ норм по галузях і інститутам, хоча причинності у викладі зберігається. Джерелами Уложення стали: Судебники, вказні книги наказів, царські укази, думські вироки, рішення Земських соборів (велика частина статей була складена за чолобитною голосних собору), "Стоглав",
 9. 3. Застава
  правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається маєток)
 10. § 1. Поняття і загальна характеристика лісового фонду та земель лісового фонду
  правовими актами, що регулюють відносини з використання земель лісового фонду, є Земельний кодекс РФ (ст. 101) і регулюючий особливості майнових відносин, пов'язаних з обігом лісових ділянок і лісових насаджень, Лісовий кодекс РФ, прийнятий 4 грудня 2006 р. статті 5 ЛК РФ з метою використання, охорони, захисту і відтворення ліс розуміється як екологічна система або як
© 2014-2022  yport.inf.ua