Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 23. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут)


1. Приватний сервітут встановлюється відповідно до цивільного законодавства.
2. Публічний сервітут встановлюється законом або іншим нормативним правовим актом Російської Федерації, нормативним правовим актом суб'єкта Російської Федерації, нормативним правовим актом органу місцевого самоврядування у випадках, якщо це необхідно для забезпечення інтересів держави, місцевого самоврядування або місцевого населення, без вилучення земельних ділянок. Встановлення публічного сервітуту здійснюється з урахуванням результатів громадських слухань.
3. Можуть встановлюватися публічні сервітути для:
1) проходу або проїзду через земельну ділянку;
2) використання земельної ділянки з метою ремонту комунальних, інженерних, електричних та інших ліній і мереж, а також об'єктів транспортної інфраструктури;
3) розміщення на земельній ділянці межових і геодезичних знаків та під'їздів до них;
4) проведення дренажних робіт на земельній ділянці;
5) паркану (вилучення) водних ресурсів з водних об'єктів і водопою;
(в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
6) прогону сільськогосподарських тварин через земельну ділянку;
(в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)
7) сінокосіння, випасання сільськогосподарських тварин в установленому порядку на земельних ділянках у строки, тривалість яких відповідає місцевим умовам і звичаям;
(пп. 7 в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)
8) використання земельної ділянки з метою полювання і рибальства;
(пп. 8 в ред. Федерального закону від 29.12.2006 N 260-ФЗ)
9) тимчасового користування земельною ділянкою з метою проведення вишукувальних, дослідних та інших робіт;
10) вільного доступу до прибережної смуги.
4. Сервітут може бути терміновим або постійним.
4.1. Строк встановлення публічного сервітуту щодо земельної ділянки, розташованої в межах земель, зарезервованих для державних або муніципальних потреб, не може перевищувати строк резервування таких земель.
(П. 4.1 введений Федеральним законом від 10.05.2007 N 69-ФЗ)
5. Здійснення сервітуту має бути найменш обтяжливим для земельної ділянки, щодо якої він встановлений.
6. Власник земельної ділянки, обтяженого приватним сервітутом, вправі вимагати розмірну плату від осіб, в інтересах яких встановлено сервітут, якщо інше не передбачено федеральними законами.
7. У випадках, якщо встановлення публічного сервітуту призводить до неможливості використання земельної ділянки, власник земельної ділянки, землекористувач, землевласник має право вимагати вилучення, у тому числі шляхом викупу, у нього даної земельної ділянки з відшкодуванням органом державної влади або органом місцевого самоврядування, що встановили публічний сервітут, збитків або надання рівноцінної земельної ділянки з відшкодуванням збитків.
У випадках, якщо встановлення публічного сервітуту призводить до суттєвих ускладнень у використанні земельної ділянки, її власник має право вимагати від органу державної влади або органу місцевого самоврядування, які встановили публічний сервітут, розмірну плату.
8. Особи, права і законні інтереси яких зачіпаються встановленням публічного сервітуту, можуть здійснювати захист своїх прав у судовому порядку.
9. Сервітути підлягають державній реєстрації відповідно до Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним".
10. Порядок, умови і випадки встановлення сервітутів щодо земельних ділянок у межах смуг відведення автомобільних доріг для прокладки, перенесення, перевлаштування інженерних комунікацій, їх експлуатації, а також для будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів дорожнього сервісу, їх експлуатації, розміщення та експлуатації рекламних конструкцій встановлюються Федеральним законом від 8 листопада 2007 року N 257-ФЗ "Про автомобільні дороги та про дорожню діяльності в Російській Федерації та про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації".
(П. 10 введений Федеральним законом від 11.07.2011 N 193-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 23. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут)"
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 2. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 3. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
  Стаття, що передбачає три самостійних складу злочину, які відрізняються один від одного об'єктивними ознаками. Об'єктом першого злочину є встановлений порядок державної реєстрації угод із землею. Права володіння, користування і розпорядження, а також інші речові права на землю виникають з підстав, встановлених цивільним та земельним
 4. § 5. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут)
  Земельний і Цивільний кодекси розглядають сервітут як вторинної речового права. Однак можливий розгляд сервітуту як обтяження земельної ділянки. З точки зору власника земельної ділянки, який сусіди використовують для проходу до водойми, сервітут є обмеженням його права. З точки зору сусідів, сервітут - це право користування чужою земельною ділянкою.
 5. Глава 15. речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  Важливе місце в цивільному праві займають договори, спрямовані на передачу речі у власність набувача. Насамперед це договір купівлі-продажу. Супровідний ці договори передача самої речі (традиція), виділилася в самостійний акт в рамках римського класичного права і відтоді існує окремо, знаменуючи перехід власності (ст. 223 ЦК). Таким чином, вже в наявності
 6. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 7. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
  Поняття обмежених речових прав. Поряд з найбільш широким за обсягом речовим правом - правом власності в законодавстві виділяється категорія речових прав осіб, які не є власниками (ст. 216 ЦК) * (1000). Легального визначення поняття обмежених речових прав у законодавстві не міститься. Доктринальне поняття речового права запропоновано в гол. 19 цього підручника. Стосовно до
 8. § 2. сервітути
  Поняття сервітуту. Сервітут являє собою право обмеженого користування чужим нерухомим майном. Історично дане речове право отримало визнання першим як у римському праві, так і в російському дореволюційному законодавстві. Традиційним є розподіл сервітутів на речові (предіальние) і особисті (персональні). Речові сервітути (servitutes praedurum) встановлюються щодо
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок ] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  Поняття договору оренди. Договір оренди є одним з різновидів договорів про передачу майна у користування. Законодавче визначення договору міститься в ст. 606 ЦК: "За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування ". Як видно,
© 2014-2022  yport.inf.ua