Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне , екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 22. Оренда земельних ділянок


1. Іноземні громадяни, особи без громадянства можуть мати розташовані в межах території Російської Федерації земельні ділянки на праві оренди, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
2. Земельні ділянки, за винятком зазначених у пункті 4 статті 27 цього Кодексу, можуть бути надані їх власниками в оренду відповідно до цивільного законодавства та цим Кодексом.
3. Після закінчення терміну договору оренди земельної ділянки його орендар має переважне право на укладення нового договору оренди земельної ділянки, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 статті 35, пунктом 1 статті 36 та статтею 46 цього Кодексу.
3.1. Договір оренди земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності і розташованого в межах земель, зарезервованих для державних або муніципальних потреб, укладається на строк, тривалість якого не може перевищувати строк резервування таких земель.
(П. 3.1 введений Федеральним законом від 10.05.2007 N 69-ФЗ)
3.2. Договір оренди земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності і розташованого в межах берегової смуги водного об'єкта загального користування, укладається з користувачем водним об'єктом за умови забезпечення вільного доступу громадян до водного об'єкта загального користування та його берегової смузі.
(П. 3.2 введений Федеральним законом від 19.07.2011 N 246-ФЗ)
КонсультантПлюс: примітка.
Про визначення розміру орендної плати за землі, що знаходяться у власності Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації чи муніципальній власності, див. пункт 3 статті 65 цього Кодексу.
4. Розмір орендної плати визначається договором оренди. Загальні початку визначення орендної плати при оренді земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, можуть бути встановлені Урядом Російської Федерації.
КонсультантПлюс: примітка.
Особливості надання земельних ділянок, розташованих у межах особливої економічної зони, і порядок користування такими земельними ділянками встановлені главою 7 Федерального закону від 22.07.2005 N 116-ФЗ.
5. Орендар земельної ділянки, за винятком резидентів особливих економічних зон - орендарів земельних ділянок, право передати свої права та обов'язки за договором оренди земельної ділянки третій особі, в тому числі віддати орендні права земельної ділянки в заставу і внести їх як внесок до статутного капіталу господарського товариства або суспільства або пайового внеску у виробничий кооператив у межах терміну договору оренди земельної ділянки без згоди власника земельної ділянки за умови його повідомлення, якщо договором оренди земельної ділянки не передбачено інше. У зазначених випадках відповідальним за договором оренди земельної ділянки перед орендодавцем стає новий орендар земельної ділянки, за винятком передачі орендних прав у заставу. При цьому укладення нового договору оренди земельної ділянки не потрібно.
(В ред. Федерального закону від 22.07.2005 N 117-ФЗ)
6. Орендар земельної ділянки, за винятком резидентів особливих економічних зон - орендарів земельних ділянок, має право передати орендовану земельну ділянку в суборенду в межах терміну договору оренди земельної ділянки без згоди власника земельної ділянки за умови його повідомлення, якщо договором оренди земельної ділянки не передбачено інше. На суборендарів поширюються всі права орендарів земельних ділянок, передбачені цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 22.07.2005 N 117-ФЗ)
7. Земельна ділянка може бути передана в оренду для державних або муніципальних потреб або для проведення вишукувальних робіт на термін не більше ніж один рік. При цьому орендар земельної ділянки в межах терміну договору оренди земельної ділянки зобов'язаний на вимогу орендодавця привести земельну ділянку у стан, придатний для його використання відповідно до дозволеним використанням; відшкодувати збитки, завдані при проведенні робіт; виконати необхідні роботи з рекультивації земельної ділянки, а також виконати інші обов'язки, встановлені законом та (або) договором оренди земельної ділянки.
8. При продажу земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, орендар даної земельної ділянки має переважне право його покупки в порядку, встановленому цивільним законодавством для випадків продажу частки у праві спільної власності сторонній особі, за винятком випадків, передбачених пунктом 1 статті 36 цього Кодексу.
9. При оренді земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, на термін більше ніж п'ять років орендар земельної ділянки має право, якщо інше не встановлено федеральними законами, в межах терміну договору оренди земельної ділянки передавати свої права та обов'язки за цим договором третій особі, в тому числі права та обов'язки, зазначені в пунктах 5 і 6 цієї статті, без згоди власника земельної ділянки за умови його повідомлення. Зміна умов договору оренди земельної ділянки без згоди його орендаря і обмеження встановлених договором оренди земельної ділянки прав його орендаря не допускаються. Дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного на термін більше ніж п'ять років, на вимогу орендодавця можливо тільки на підставі рішення суду при істотному порушенні договору оренди земельної ділянки його орендарем.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 212-ФЗ)
10. У разі успадкування земельних ділянок особами, які не досягли повноліття, їх законні представники можуть передати ці земельні ділянки в оренду на строк до досягнення спадкоємцями повноліття.
11. Вилучені з обороту земельні ділянки не можуть бути передані в оренду, за винятком випадків, встановлених федеральними законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 22. Оренда земельних ділянок "
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  оренди, атакож на праві довічного успадкованого володіння зі спеціального земельного фонду, створюваного в кожному районі органами місцевого самоврядування. Селянське господарство, як воно визначене в законі - це господарюючий суб'єкт. Слід зазначити, що термін і поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така
 2. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 3. СПИСОК
  стаття / / Місцеве самоврядування в Російській Федерації: Зб. нормативних актів. М., 1998. Лаптєва Л.Є. Земські установи в Росії. М., 1993. Ларькина А.П. Органи територіального громадського самоврядування. Саранськ, 1993. Легорнев С. Муніципальна власність як основа реального самоврядування / / Житлове та комунальне господарство. 1993. N 1. Лексин В.М., Швецов О.М. Держава і
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  оренди нерухомого майна. Всі інше майно відноситься до розряду personal property, в тому числі речі і таке "нематеріальне майно" (intangible rights), як патенти, авторські права, державні облігації або акції юридичних осіб. Різниця між real property і personal property полягає в номінальній приналежності на праві власності (ownership) першої категорії прав короні.
 5. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ГК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ГК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника і в той же час, як і у випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 6. § 3. Застава
  оренди - п. 2 ст. 615 ГК, виключне право на результати інтелектуальної діяльності - п. 5 ст. 1233 ЦК. Правова природа права застави на право визначається характером заставленого права. Тому право застави на вимога є зобов'язальним, а право застави на речове право - речовим правом * (1270). Закладене право, зокрема вимога, залишається у заставодавця, який зобов'язаний
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 8. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  оренди. Договір оренди є одним з різновидів договорів про передачу майна у користування. Законодавче визначення договору міститься в ст. 606 ЦК: "За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування". Як видно, Цивільний кодекс
 9. § 2. Елементи договору оренди
  оренди. Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар. Стаття 608 ЦК присвячена однієї із сторін договору оренди - орендодавцю. У ній зазначено, що право здачі майна в оренду належить його власнику. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. Отже, за загальним правилом орендодавцем може бути власник
 10. § 4. Припинення договору оренди
  статтями, ні договором. Однак особі, яка пред'явила зазначена вимога, доведеться доводити істотний характер порушення договору оренди контрагентом, як цього вимагає п. 2 ст. 450 ГК. Так, в одній зі справ було визнано, що договір оренди може бути розірваний у зв'язку з внесенням орендної плати не в повному обсязі, якщо дане порушення суд визнає істотним (п. 28 Огляду про оренду).
© 2014-2022  yport.inf.ua