Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Оборотоздатність земельних ділянок та загальна характеристика операцій із земельними ділянками

1. Земельне законодавство регулює обіг земельних ділянок трьома різними способами.
По-перше, обмеження обігу земельних ділянок по об'єкту. У статті 27 ЗК РФ міститься перелік вилучених з обігу і обмежених в обороті земельних ділянок.
Земельні ділянки, вилучені з обігу, не можуть надаватися у приватну власність, а також бути об'єктами угод, передбачених цивільним законодавством. До них належать земельні ділянки, зайняті перебувають у федеральній власності наступними об'єктами:
1) державними природними заповідниками та національними парками;
2) будівлями, будівлями і спорудами, в яких розміщені для постійної діяльності Збройні Сили Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи;
3) будівлями, будівлями і спорудами, в яких розміщені військові суди;
4) об'єктами організацій Федеральної служби безпеки;
5) об'єктами організацій федеральних органів державної охорони;
6) об'єктами використання атомної енергії, пунктами зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;
7) об'єктами, відповідно до видів діяльності яких створені закриті адміністративно-територіальні утворення;
8) об'єктами установ та органів Федеральної служби виконання покарань;
9) військовими і цивільними похованнями;
10) інженерно-технічними спорудами, лініями зв'язку і комунікаціями, зведеними в інтересах захисту та охорони Державного кордону Російської Федерації.
Земельні ділянки, обмежені в обороті, не надаються у приватну власність, за винятком випадків, встановлених федеральними законами. До них відносяться що знаходяться в державній або муніципальній власності наступні земельні ділянки:
1) у межах особливо охоронюваних природних територій;
2) зі складу земель лісового фонду;
3) у межах яких розташовані водні об'єкти, що знаходяться в державній або муніципальній власності;
4) зайняті особливо цінними об'єктами культурної спадщини народів Російської Федерації, об'єктами, включеними до Списку всесвітньої спадщини, історико-культурними заповідниками, об'єктами археологічної спадщини;
5) надані для забезпечення оборони і безпеки, оборонної промисловості, митних потреб;
6) у межах закритих адміністративно -територіальних утворень;
7) надані для потреб організацій транспорту, у тому числі морських, річкових портів, вокзалів, аеродромів та аеропортів, споруд навігаційного забезпечення повітряного руху і судноплавства, терміналів і термінальних комплексів у зонах формування міжнародних транспортних коридорів;
8) надані для потреб зв'язку;
9) зайняті об'єктами космічної інфраструктури;
10) розташовані під об'єктами гідротехнічних споруд;
11) надані для виробництва отруйних речовин, наркотичних засобів;
12) забруднені небезпечними відходами, радіоактивними речовинами, які зазнали біогенного забруднення, інші зазнали деградації землі;
13) розташовані в межах земель, зарезервованих для державних або муніципальних потреб;
14) у першому та другому поясах зон санітарної охорони водних об'єктів, що використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання.
По-друге, обмеження обороту по суб'єктам. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та спільні підприємства, частка іноземного капіталу в яких перевищує 50%, не можуть бути власниками земель:
- сільськогосподарського призначення;
- особливо охоронюваних природних територій;
- прикордонних територій, перелік яких встановлюється указом Президента РФ.
Отже, угоди, спрямовані на набуття у власність вказаних земельних ділянок, заборонені.
По-третє, встановлення особливого порядку здійснення угоди. Відповідно до п. 2 ст. 8 Закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" продавець земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення зобов'язаний сповістити у письмовій формі вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації або у випадках, встановлених законом суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування про намір продати земельну ділянку із зазначенням ціни , розміру, місця розташування земельної ділянки та терміну, до закінчення якої має бути здійснений взаємний розрахунок. Тобто суб'єкт Федерації або орган місцевого самоврядування набуває переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
2. Під угодами розуміються дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Залежно від числа учасників угоди вони можуть бути двосторонніми (або багатосторонніми) і односторонніми. У односторонній угоді виражається воля однієї особи або одного боку (наприклад, заповіт). Дво-та багатосторонні угоди називаються договорами. Для укладення договору необхідно вираз узгодженої волі двох і більше сторін. Загальні вимоги до скоєння цивільно-правових угод із землею містяться в главі 9 Цивільного кодексу РФ.
3. Операції з земельними ділянками вчиняються у письмовій формі. Єдиним винятком є оренда на строк до одного року, висновок якої Цивільний кодекс РФ допускає в усній формі.
Так як предметом договору може бути тільки індивідуально визначене майно, до договору в обов'язковому порядку додається кадастровий паспорт земельної ділянки. Відсутність паспорта тягне визнання угоди недійсною.
Нотаріальне посвідчення угод із земельними ділянками на сьогоднішній день є обов'язковим для іпотеки, ренти та заповіту (за винятком заповітів у надзвичайних обставинах, які складаються в простій письмовій формі).
Інші угоди також можуть бути засвідчені нотаріусом за бажанням сторін.
Всі угоди з землею підлягають обов'язковій державній реєстрації. До введення в дію Закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним", тобто до 1 лютого 1998 р., облік операцій із землею перебував у віданні Райкомзема, а облікові записи вносилися до Поземельної книги.
З 1 березня 2009 р. Державна реєстрація угод із землею здійснюється територіальними органами Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії. Дані про угод вносяться до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Оборотоздатність земельних ділянок та загальна характеристика операцій із земельними ділянками "
 1. § 2. Правовий режим речей
  оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за спеціальним дозволом. Таким чином, обмеження оборотоздатності може бути встановлено по
 2. § 3. Об'єкти довірчого управління
  оборотоздатності, то воно не може бути передано в довірче управління. У тих же випадках, коли майно в силу закону є обмежено оборотоздатності, то його використання за договором довірчого управління можливо тільки в тих межах, які визначені їх цільовим призначенням. Так, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, передані в довірче управління,
 3. 3. Застава
  оборотоздатні. Як приклад можна послатися на природні лікувальні ресурси, які можуть належати на праві власності Російської Федерації або суб'єктам Федерації (див. Закон від 23 лютого 1995 р. "Про природні лікувальні ресурси, лікувально - оздоровчих місцевостях і курортах"). До числа зазначених об'єктів відносяться мінеральні води, лікувальні грязі, ропа лиманів та озер та ін
 4. 1. Загальні положення
  оборотоздатності. Відповідно, право участі в оголошених у зазначених випадках закритих торгах (у закритих конкурсах або аукціонах) належить лише особам, які можуть мати продається майно на праві власності або іншому речовому праві. Цим же Законом (ст. 195) передбачено продаж неодмінно на закритих торгах, притому у формі закритого конкурсу, стратегічного підприємства,
 5. § 1. Поняття і загальна характеристика лісового фонду та земель лісового фонду
  оборотоспособности в лісових відносинах і введення ринкових механізмів розділило поняття лісу як єдиної системи на дві складові: лісова ділянка і лісові насадження. Статтею 7 ЛК РФ визначається поняття лісової ділянки як земельної ділянки, межі якої визначаються відповідно до правил лісовпорядкування, проектування та державного кадастрового обліку. Лісові ділянки,
 6. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  оборотоздатність і тим самим - економічну ефективність активів, поширюючи деякі ознаки речей на зобов'язальні права, поєднані з речовими під поняттям, наприклад, "майна" в комплексних правовідносинах (детальніше см .: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. М., 1997. С. 232 і сл. Див також: Брагінський М.І. До питання про співвідношення речових і
 7. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  оборотоздатність яких обмежена (ст. 129 ЦК). Стаття 234 ЦК визнає набувальна давність за наявності низки умов (реквізитів), причому кожне з них необхідно і недотримання (відсутність) хоча б одного виключає можливість переходу права власності за набувальною давністю. По-перше, володіння повинно бути сумлінним. Сумлінність означає, що в момент
 8. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  оборотоспособности можуть ділитися на ділянки: 1) вилучені з обігу, 2) обмежені в обороті і 3) не обмежені в обороті. Земельні ділянки, віднесені до земель, вилученим з обігу, не можуть надаватися у приватну власність і бути об'єктами угод. Земельні ділянки, віднесені до земель, обмеженим в обігу, не надаються у приватну власність, за винятком випадків,
 9. § 3. Об'єкти права публічної власності
  оборотоспособности даного об'єкта. Так, Концепція розвитку лісового господарства Російської Федерації на 2003-2010 роки * (952) передбачає збереження державної власності на ліси тільки до 2010 р. Управління лісовим фондом в даний час здійснюють регіони, які активно переводять лісовий фонд в землі інших категорій. Новий Водний кодекс * (953) заснований на переважному використанні
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  земельного права з правом цивільним у рамках єдиного приватного права на правах його галузей є М.І. Брагінський (див. його статтю: Про місце цивільного права в системі "право публічне - право приватне" / / Проблеми сучасного цивільного права / під ред. В.Н. Литовкіна, В.А. Рахмилович. М., 2000. С. 74 -80). * (36) Див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. М., 2004. Т. 1. С.
© 2014-2022  yport.inf.ua