Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і загальна характеристика земель сільськогосподарського призначення як об'єкта земельних відносин

Відповідно до ст. 77 Земельного кодексу РФ землями сільськогосподарського призначення визнаються землі за межею поселень, надані для потреб сільського господарства, а також призначені для цих цілей. Закон, таким чином, встановив дві основні ознаки ідентифікації земель сільськогосподарського призначення як самостійної цільової категорії земельного фонду: їх правову оформленість як такої (надання) і призначених для використання в сільськогосподарських цілях. Проте віднесення таких земель до категорії сільськогосподарського призначення можливе тільки в тому випадку, якщо вони не знаходяться в межах риси поселень. Остання обставина пов'язано з тим, що в межах кордонів поселень можуть знаходитися сільськогосподарські угіддя, що опинилися там у зв'язку з встановленням або зміною риси поселень. З моменту включення їх до біса поселень на ці землі поширюється правовий режим земель населених пунктів. Вони можуть бути використані для виробництва сільськогосподарської продукції лише до тих пір, поки не будуть затребувані для містобудівних цілей. На відміну від земель сільськогосподарського призначення такі землі прийнято називати землями сільськогосподарського використання. Що стосується основних ідентифікують ознак (надання та передпризначеність земель), то останні також потребують деякого поясненні в зв'язку з тим, що закон не містить їх конкретизації.
Правомірно припустити, що з юридичної точки зору передпризначеність означає якесь мало місце публічне визнання земель сільськогосподарськими, але з якихось причин не включеними в сільськогосподарський оборот, тобто в даний момент не використовуваними для цих цілей. До таких, наприклад, належать землі фонду перерозподілу, до яких ст. 80 ЗК РФ відносить ділянки сільськогосподарських земель, від яких відмовилися правовласники, ділянки, примусово вилучені у правовласників, а також ділянки, що залишилися без правовласників внаслідок невдалого спадкування (відмова від прийняття спадщини, позбавлення спадщини тощо). Можливі й інші випадки призначеного земель для використання в сільськогосподарських цілях, що свідчить про необхідність офіційного тлумачення даної ознаки.
У той же час слід мати на увазі, що ознака надання земель для сільськогосподарських цілей передбачає вказівку про це в правовстановлюючому документі. Тому фактичне використання земельної ділянки для виробництва сільськогосподарської продукції ще не привід для віднесення його до категорії земель сільськогосподарського призначення, якщо в правовстановлюючому документі не вказано це. Наприклад, земельні ділянки, надані для індивідуального житлового будівництва або для дачного будівництва, можуть бути використані для вирощування сільськогосподарських культур. Однак це право, а не обов'язок відповідних правовласників. Водночас невикористання земельної ділянки за цільовим призначенням, зазначеному в правовстановлюючому документі, є правопорушенням і тягне за собою застосування санкцій.
Землі сільськогосподарського призначення є друга за площею категорією земельного фонду країни. Вони займають більше 39% всієї території Росії і мають особливу значимість в народному господарстві, будучи головним засобом виробництва сільськогосподарської продукції. Саме цим пояснюється та обставина, що для земель сільськогосподарського призначення встановлено режим особливої охорони.
Землі даної категорії за ознаками функціонального призначення та природного стану поділяються на дві групи: сільськогосподарські угіддя (пасовища, сіножаті, рілля, багаторічні насадження) і несільськогосподарські угіддя (лісопосадки, лісовкриті, водопокритие території, дороги, споруди , споруди тощо). Сільськогосподарські угіддя складають найбільш цінну частину земель даної категорії і підлягають особливій охороні. Землі другої групи мають обслуговуюче сільськогосподарське виробниче значення.
До початку земельної реформи (1990) сільськогосподарське землекористування характеризувалося діяльністю великих аграрних кооперативних та державних господарств (колгоспів, радгоспів та ін.), заснованих на державній власності на землю. Вони були основними виробниками сільськогосподарської продукції в країні. Земельна реформа істотно змінила організаційно-господарську структуру аграрного сектора. Поряд з державною введена приватна форма власності на землю. На базі колгоспів і радгоспів у процесі їх реорганізації створена система комерційних сільськогосподарських організацій (виробничих кооперативів, товариств, акціонерних товариств тощо). Частина сільськогосподарських земель перейшла до дрібним індивідуальним підприємницьким структурам (селянським господарствам, особистим підсобним господарствам та ін.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і загальна характеристика земель сільськогосподарського призначення як об'єкта земельних відносин "
 1. § 2. Правовий режим речей
  поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 5. § 1. Поняття і загальна характеристика лісового фонду і земель лісового фонду
  поняття лісу як єдиної системи на дві складові: лісова ділянка і лісові насадження. Статтею 7 ЛК РФ визначається поняття лісової ділянки як земельної ділянки, межі якої визначаються відповідно до правил лісовпорядкування, проектування та державного кадастрового обліку. Лісові ділянки, що знаходяться у складі земель лісового фонду, знаходяться у федеральній власності.
 6. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття « господарюючий суб'єкт »- це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 7. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  поняття: "земля" і "земельна ділянка". Поняття " земля "має соціально-економічне значення, яке визначається як різновид природного об'єкта, що охороняється в якості найважливішої складової частини природи, і природного ресурсу, використовуваного як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК). На відміну від цього поняття "земельну ділянку" має
 8. § 3. Об'єкти права публічної власності
  спільна власність на землю, як здійснюються володіння і користування нерозмежований об'єктами та ін Особливим правовим режимом володіють земельні ділянки загального користування - не закриті для загального доступу земельні ділянки, що перебувають у державній або муніципальній власності, на яких громадяни мають право вільно, без будь-яких дозволів знаходитися і використовувати наявні на
 9. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  понять "види договору оренди" і "договори оренди окремих видів майна" * (141). Дійсно, ст. 625 ГК оперує обома зазначеними поняттями. Водночас вона не конкретизує, які з договорів, врегульованих § 2-6 гл. 34 ГК, є видом договору оренди, а які - договором оренди окремого виду майна. Виходячи з назви логічно припустити, що якщо в основу виділення
 10. § 3. Об'єкти довірчого управління
  поняття "майновий комплекс". Разом з тим цей термін використовується в різних сферах регулювання, в тому числі і у відносинах, пов'язаних з передачею майна в довірче управління. Власне , вся сукупність майна, переданого в довірче управління, може бути представлена як майновий комплекс. Однак такий майновий комплекс може і не мати єдиної
© 2014-2022  yport.inf.ua