Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

6. На скількох мовах існує право Європейського Союзу?


Правова система Європейського Союзу є багатомовною. Оскільки її норми здатні наділяти правами і обов'язками безпосередньо громадян, останні повинні мати можливість читати і розуміти джерела цих норм на своїх рідних мовах.
У цьому зв'язку ще в 1950-і рр.. було визначено, що офіційними мовами Союзу покликані служити державні мови всіх його країн-учасниць. Після 1 січня 2007 р. біля Союзу 23 офіційні мови: англійська, болгарська, угорська, датська, грецька, ірландський, іспанська, італійська, латвійська, литовська, мальтійська, німецька, нідерландська, польська, португальська, румунська, словацька, словенська, фінська, французька, чеська, шведська, естонська. Крім того, за ініціативою уряду Іспанії її громадянам, які належать до національних меншин, з 2006 р. надано право звертатися до органів Союзу і отримувати від них відповідь на своїх рідних мовах (баскська, галісійська, каталонська). На ці мови можуть офіційно переводитися джерела права Європейського Союзу.
Офіційний журнал Європейського Союзу (див. наступне питання) видається на всіх 23 мовах, а тексти правових актів, в ньому опублікованих, мають однакову юридичну силу (є автентичними). У разі розбіжностей між різними мовними версіями одного і того ж документа суди Союзу виробляють "синтетичне" тлумачення, яке грунтується на зіставленні один з одним текстів на декількох мовах (не віддаючи пріоритет якомусь одному).
У судах Європейського Союзу справи можуть розглядатися на будь-якому з 23 перерахованих вище мов. Рішення відповідно виноситься на одному з цих мов, але потім офіційно перекладається на інші. Головні правила використання мов у судочинстві такі:
- мова справи вибирає позивач: наприклад, якщо розглядається спір "Комісія проти Європейського центрального банку", то право вибору належить Комісії (як позивачу) * (7);
- однак якщо відповідачем виступає держава-член або громадянин / юридична особа, то справа розглядається на мові відповідача: наприклад, в суперечці "Комісія проти Греції" розгляд має вироблятися на грецькій мові (на ньому ж виноситься і рішення);
- в справах "преюдиціальне юрисдикції", розглянутих за запитами судових органів держав-членів, рішення виноситься на тій мові, на якому надійшов запит: наприклад, рішення за запитом суду ФРН виноситиметься німецькою мовою.
Незважаючи на різноманіття офіційних мов, у нарадчій кімнаті процес обговорення між суддями в силу звичаю відбувається на французькій мові. Поряд з французьким в якості робочих мов інститутів і органів Союзу використовуються англійська і, меншою мірою, німецька.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. На скількох мовах існує право Європейського Союзу? "
 1. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
  Ідея lex mercatoria виникла на початку 60-х років минулого століття. Теоретичним обгрунтуванням її виникнення послужив ряд теорій: соціологічна теорія Жоржа Селла, що вважав, що окремі групи всередині суспільства створюють власні юридичні правила, тому міжнародна спільнота комерсантів також прагне створити юридичні правила для організації діяльності своєї спільності та
 2. § 1. Основні правові системи сучасності
  Поняття правової системи. В якості основоположного об'єкта порівняльного правознавства виступає категорія "правова система". У зв'язку з цим стрижневим є питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. Список термінів і скорочень
  АПК РФ-Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності ЦК РРФСР - Цивільний кодекс РРФСР ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації ГКМЧП - Гаазька конференція з міжнародного приватного права ЦПК РРФСР - Цивільний процесуальний кодекс РРФСР ДС - договірні сторони ЄАВТ - Європейська асоціація
 6. § 6. Про принцип "не заборонене законом дозволено"
  У громадянському суспільстві діє відомий у світовій практиці общеправовой ліберально-демократичний принцип "не заборонене законом дозволено". Він стосується насамперед фізичних та юридичних осіб як суб'єктів ринкової, господарської, цивільно-правової діяльності і ні в якому разі не поширюється на державні владні структури, посадових осіб, які зобов'язані дотримуватися
 7. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  У всі періоди розвитку уніфікації права міжнародних контрактів загальновизнаним є прагнення до досягнення однаковості і зменшенню впливу національних кордонів шляхом забезпечення для міжнародних комерційних угод спеціального режиму і тим самим до уникнення застосування до таких оборудок національних законів, що регламентують внутрішні угоди. Однак щодо методів досягнення
 8. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
  Створення однакового колізійного режиму на універсальному рівні з найбільшим, хоча і відносною, успіхом досягнуто у відношенні купівлі-продажу та пов'язаних з нею договорів про представництво. Діяльність у даному напрямку може бути названа успішною, оскільки в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права були розроблені і підписані чотири конвенції; відносними
 9. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
  Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. Хоча рух до універсальної уніфікації приватного права виникло в XIX в. (Що зазначалося в гл. 1), проте його інституційне оформлення сталося у ХХ ст. Після створення Ліги Націй, першого міжнародного форуму з оновлення та стабілізації міждержавних відносин після першої світової війни, в 1926 р. Італія, колишня місцем народження
 10. 5.7. Рекомендації Міжнародної торгової палати для комерційних агентських контрактів
  Враховуючи неоднакові підходи до даних договорами в праві країн континентальної і в праві країн англо-американської системи, а також невелике число країн, що приєдналися до Женевської конвенції 1983 р., актуальним є досягнення універсального чи регіонального однаковості в регулюванні цих складних з комерційної точки зору відносин. Можна виділити три напрями уніфікаційної
© 2014-2022  yport.inf.ua