Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Зміст цивільних правовідносин


Змістом цивільного правовідношення є права та обов'язки його суб'єктів та їх дії (бездіяльність) щодо здійснення даних прав і обов'язків "*". У суб'єктивних правах і обов'язках, що виникають у переважній більшості з волі самих суб'єктів, виражена також воля держави, якою суб'єкти повинні слідувати. Ступінь відповідності індивідуальної волі суб'єктів правовідносин волі держави визначає правомірність чи, навпаки, неправомірність дій суб'єктів правовідносин.
---
"*" Див: Цивільне право / Под ред. П.Є. Орловського і С.М. Корнєєва. Т. 1. М., 1969. Гол. 3 "Цивільне правовідношення" (автор - В.П. Мозолин). С. 81 - 87; Цивільне право / Под ред. А.П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. Т. 1. М., 2001. Гол. 3. С. 86 - 87.
Так, коли в договорі будівельного підряду підрядник у встановлений договором термін здає замовнику побудований ним відповідно до умов договору об'єкт, він тим самим підтверджує правомірний характер дій (робота) з виконання покладеного на нього обов'язку по будівництву об'єкта. Якщо ж підрядник затримує здачу зазначеного об'єкта або намагається здати даний об'єкт з дефектами, він порушує свої обов'язки за договором і тому його дії вважаються неправомірними. У зміст наведеного правовідносини, що виникає з договору будівельного підряду, рівною мірою включаються як правомірні, так і неправомірні дії підрядника і, зрозуміло, замовника.
Дане положення про взаємодію суб'єктивних прав і обов'язків з діями суб'єктів поширюється на всі цивільні правовідносини при визначенні їх змісту. Як зазначав відомий російський цивілісти С.Н. Братусь, "діяльність можна протиставляти відносинам: відносини проявляються в поведінці учасників, в їх діяльності" "*".
---
"*" Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. С. 123.
У науці цивільного права з питання про зміст громадянського правовідносини є і інші думки.
Згідно з найбільш поширеній нині погляду зміст цивільного правовідносини становлять суб'єктивні цивільні права та обов'язки "*". Дана думка неправильно насамперед тому, що базується на помилковому уявленні про характер зв'язку цивільних правовідносин з суспільними відносинами, регульованими нормами цивільного права, і повністю виключає зі сфери його функціонування дії учасників цивільних правовідносин, що складають зміст даного відношення. Неможливо обмежувати зміст правовідносини суб'єктивними правами і обов'язками, які передбачають лише правомірні дії суб'єктів відносини. У рівній мірі в поняття змісту входять і неправомірні дії суб'єктів, що виходять за межі того, що законом дозволено робити суб'єктам правовідносини. Інакше поняття громадянського правовідносини стає безглуздим.
---
"*" Див: Цивільне право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 92 - 96.
За тим самим підставах неможливо погодитися і з позицією О.С. Іоффе, за словами якого цивільні правовідносини володіє потрійним змістом: матеріальним, ідеологічним та юридичним "*".
---
"*" Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. Л., 1958. С. 67 - 69.
Права та обов'язки суб'єктів цивільних правовідносин на відміну від норм права, в яких встановлені загальні правила поведінки (об'єктивне право), отримали назву суб'єктивних прав і обов'язків.
Під суб'єктивним цивільним правом в даному контексті розуміється забезпечена нормами права міра дозволеного поведінки уповноваженої особи в його відносинах з зобов'язаними особами. Це визначення не охоплює категорію абсолютних прав, що перебувають за рамками цивільного правовідносини (див. § 5 цієї глави). Поведінка уповноваженої особи може виражатися у вчиненні (несовершении) ім різного ряду дій, що визначаються характером кожного конкретного правовідносини, в тому числі в пред'явленні вимог до зобов'язаним особам про виконання покладених на них обов'язків. Так, в договорі оренди орендар має право користуватися майном відповідно до договору і призначення майна (ст. 615 ЦК). У той же самий час він може вимагати від орендодавця утримання від здійснення будь-яких дій, що перешкоджають нормальному користуванню отриманим їм майном.
Суб'єктивної обов'язком є забезпечена нормами права міра належної поведінки зобов'язаної особи в цивільному правовідношенні. У більшості цивільних правовідносин кожен суб'єкт одночасно має права і обов'язки. Наприклад, за договором поставки (ст. 506 ЦК) постачальник зобов'язаний передати покупцеві певний товар. У той же самий час він має право вимагати оплати покупцем переданого йому товару. Відповідно покупець має право вимагати від постачальника передачі йому обумовленого товару і зобов'язаний оплатити його за встановленою ціною.
Існують і такі цивільні правовідносини (наприклад, безпроцентна позика - ст. 807 ЦК), в яких один суб'єкт має лише право, а другий - відповідний обов'язок.
З питання про поняття суб'єктивних цивільних прав і обов'язків у літературі висловлюються й інші точки зору.
О.С. Іоффе пропонував у визначенні суб'єктивного права вказувати не тільки на можливість дозволеного поведінки уповноваженої особи, але також на можливість вимоги певної поведінки від зобов'язаної особи "*". Думається, що вказівка на другу вимогу зайве, оскільки воно вже відображено в першому вимозі і до того ж є окремим випадком дозволеного поведінки уповноваженої особи в цивільному правовідношенні.
---
"*" Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. Л., 1967. С. 89.
Рівним чином немає необхідності спеціально обумовлювати, як це робив Н.Г. Александров "*", можливість використання державного примусу, так як вона зумовлюється самим існуванням права.
---
"*" Див: Александров Н.Г. Законність і правовідносини у радянському суспільстві. М., 1955. С. 108 - 109.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Зміст цивільних правовідносин "
 1. § 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин
  вмістом виникло за їх власним бажанням. Крім того, можливість уповноваженої особи вимагати від зобов'язаної особи певної поведінки зовсім не означає, що йому належить і право втручатися в оперативно-господарську діяльність свого контрагента. Ознака рівності учасників цивільних правовідносин підкріплений їх майнової та організаційної самостійністю і
 2. § 2. Елементи громадянського правовідносини
  змістом. Найчастіше правосуб'єктністю позначають визнану законом можливість мати цивільні права та обов'язки при виникненні в майбутньому конкретних правовідносин * (110). Іншими словами, правосуб'єктність розглядається як загальної юридичної передумови володіння конкретними цивільними правами і обов'язками. Вважається також, що правосуб'єктність є узагальнюючою
 3. § 3. Види цивільних правовідносин
  змістом, абсолютним за суб'єктним складом, речовим за способом задоволення інтересів уповноваженої особи. На відміну від деяких інших питань, пов'язаних з правовідносинами, класифікація цивільних правовідносин має не тільки теоретичне, а й практичне значення. Оскільки правовідносини відповідного виду володіють загальними рисами, правильна кваліфікація конкретного
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
 5. § 2. Зміст цивільних правовідносин
  громадянського
 6. 1. Поняття суб'єктивного цивільного права
  зміст, який складається з юридичних можливостей, наданих суб'єкту. Юридичні можливості як складові частини змісту суб'єктивного цивільного права називаються правомочностями. При вельми великій різноманітності змісту суб'єктивних цивільних прав можна виявити, що в будь-якому випадку таке право є результатом різноваріантності комбінацій трьох правомочностей: 1)
 7. 3. Структура змісту цивільного правовідносини
  змісту. Прикладом може служити структура змісту правовідносини, що виникає на підставі договору поставки. Крім головного суб'єктивного права покупця вимагати передачі куплених товарів і його головною суб'єктивної обов'язку сплатити за товар і кореспондуючих з ним головних суб'єктивних прав і обов'язків продавця, у сторін виникають численні права та обов'язки, пов'язані
 8. С
  вміст С. г . п. II, 5, § 2 (1) - с. 121 Суб'єкти цивільного правовідносини II, 5, § 1 (1) - с. 119; II, 5, § 3 (1 - 2) - с. 125 - 128 Судова форма захисту цивільних прав III, 15, § 1 (4) - с. 561 - 562 Судовий прецедент I, 4, § 1 (1) - с. 81 - 82 суспензівное умова, див. відкладальною
 9. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
  змісту основних прав і обов'язків і наслідків їх невиконання. Забезпечувалася така система наявністю спеціалізованих комерційних суден, що існували у великих портових і ярмаркових центрах. Таким чином, в середньовічній роздробленою Європі, де в відсутність держави і права панувало право сеньйорів-феодалів, вирізнялося в міру минования володіння одного з них і
 10. Тема 6.2. Цивільне правовідношення
  зміст, тобто права та обов'язки сторін (суб'єктів). Суб'єкти цивільних правовідносин. Суб'єктами (особами) у цивільному правовідносинах виступають громадяни (фізичні особи), організації (юридичні особи), Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації та муніципальні освіти (п. 1 ст. 2 і ст. 124 ГК РФ). З фігурою суб'єкта цивільного правовідносини пов'язані поняття
© 2014-2022  yport.inf.ua