Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Суб'єкти цивільних правовідносин


1. Суб'єктами цивільних правовідносин можуть бути фізичні та юридичні особи, Російська Федерація, суб'єкти Федерації, іноземні держави та міжнародні організації.
У число фізичних осіб включаються громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства.
Відповідно до п. 1 ст. 2 ГК іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи у відносинах, регульованих цивільним законодавством, користуються рівними правами з громадянами РФ і російськими юридичними особами, якщо інше не передбачено федеральним законом.
Даного роду обмеження поширюються на всіх іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб безвідносно до конкретної країни, громадянами та юридичними особами якої вони можуть бути або в якій юридичні особи засновані. Так, згідно з п. 1 ст. 56 КТМ до складу екіпажу судна, що плаває під державним прапором Російської Федерації, крім громадян Російської Федерації можуть входити іноземні громадяни та особи без громадянства, яким, однак, заборонено обіймати посади капітана судна, старшого помічника капітана судна, старшого механіка і радіоспеціаліста.
Крім того, Урядом РФ можуть встановлюватися відповідні обмеження (реторсии) щодо майнових та особистих немайнових прав громадян та юридичних осіб тих держав, в яких є обмеження майнових та особистих немайнових прав російських громадян і юридичних осіб (ст. 1194 ЦК).
Російська Федерація, суб'єкти Федерації, муніципальні освіти як суб'єкти цивільних правовідносин беруть участь у них на рівних засадах з фізичними та юридичними особами. До них застосовуються норми, що визначають участь юридичних осіб у цивільних правовідносинах, якщо інше не випливає із закону або особливостей даних суб'єктів (ст. 124 ЦК). Владні повноваження, якими вони наділені у сфері державного (муніципального) управління, знаходяться за межами цивільно-правових відносин.
Фізичні та юридичні особи (у простому товаристві - інші суб'єкти) поряд з індивідуальним участю в цивільних правовідносинах можуть брати участь у них у складі різного роду об'єднань, які не є юридичними особами. До таких об'єднань, передбаченим законом, зокрема, відносяться селянські господарства, прості товариства, подружжя, що мають спільну сумісну власність. У зазначених випадках участь названих об'єднань у цивільних правовідносинах з третіми особами здійснюються, як правило, з використанням їх членами інституту представництва.
2. Кожен учасник цивільних правовідносин повинен знати, з ким конкретно він складається або повинен складатися у правовідносинах в момент їх виникнення або, у всякому разі, на стадії їх здійснення. Це необхідно, зокрема, на випадок можливого пред'явлення вимог, пов'язаних з реалізацією суб'єктивних прав і виконанням обов'язків, притягнення до відповідальності учасника, що порушує свої обов'язки. У тому випадку, якщо хто-небудь з фізичних осіб, які перебувають у правовідносинах, недієздатний, нагляд за ним несуть зобов'язані особи.
Викладене в рівній мірі поширюється на всіх учасників цивільних правовідносин.
3. Визнання фізичних та юридичних осіб, Російської Федерації, суб'єктів Федерації, іноземних держав, міжнародних організацій суб'єктами цивільних правовідносин (правосуб'єктність) означає наділення їх громадянської правоздатністю, тобто здатністю мати цивільні права та обов'язки, передбачені законом (ст. 17 ЦК).
Участь у цивільних правовідносинах зазвичай передбачає і наявність дієздатності, тобто здібності своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки (ст. 21 ЦК).
Дана вимога закону, що стосується правоздатності та дієздатності, обов'язково для фізичних осіб. Що стосується інших суб'єктів цивільних правовідносин, то в ЦК та інших законах відносно них діє лише поняття правоздатності, оскільки їх дієздатність виникає і припиняється одночасно з правоздатністю і окремо від неї існувати не може. Дані суб'єкти цивільних правовідносин ні за яких обставин законом не визнаються недієздатними. Властива їм здатність своїми діями набувати цивільних прав і створювати цивільні обов'язки здійснюється їх органами та представниками.
4. Цивільне законодавство допускає широке застосування правонаступництва, тобто можливості заміни одних суб'єктів правовідносин іншими у зв'язку з переходом суб'єктивних прав і обов'язків. При цьому закон розрізняє сингулярне і універсальне правонаступництво. Перше означає правонаступництво цивільних прав та обов'язків в якому-небудь одному правовідносинах або перебувають за межами громадянського правовідносини, що стосується одного або декількох об'єктів; друге - правонаступництво в усій сукупності цивільних прав та обов'язків, учасником яких стає дана особа в якості правонаступника.
Прикладом сингулярного правонаступництва служить заміна кредитора у правовідносинах у зв'язку з поступкою права вимоги (ст. 382 ЦК) і заміна боржника при переведенні боргу (ст. 391 ЦК). Універсальне правонаступництво настає при реорганізації юридичних осіб (ст. 57 ЦК) і при спадкуванні майна. В окремих випадках правонаступництво взагалі не може мати місця. Так, не передаються іншим особам і організаціям особисті немайнові права, невіддільні від особистості (право авторства, право на ім'я і т.д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Суб'єкти цивільних правовідносин "
 1. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  Поняття унітарного підприємства. ДК як основної форми ведення господарської діяльності державними підприємствами розглядає унітарне підприємство. Унітарним підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Діяльність таких підприємств регулюється § 4 гл. 4 ГК, а також спеціальним
 2. § 2. Елементи громадянського правовідносини
  Суб'єкти цивільного правовідносини. Правонаступництво. Суб'єктами цивільного правовідношення прийнято іменувати тих учасників суспільних відносин, які внаслідок урегульованості цього відношення нормами цивільного права стають носіями суб'єктивних цивільних прав та обов'язків. Термін "суб'єкти цивільних правовідносин" в цивільному законодавстві не вживається.
 3. Глава 6. Громадяни як суб'єкти цивільних правовідносин
  Глава 6. Громадяни як суб'єкти цивільних
 4. Глава 7. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин. Загальні положення
  Глава 7. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин. Загальні
 5. Глава 8. Комерційні організації як суб'єкти цивільних правовідносин
  Глава 8. Комерційні організації як суб'єкти цивільних
 6. Глава 9. Некомерційні організації як суб'єкти цивільних правовідносин
  Глава 9. Некомерційні організації як суб'єкти цивільних
 7. Глава 10. Публічні освіти як суб'єкти цивільних правовідносин
  Глава 10. Публічні освіти як суб'єкти цивільних
 8. § 2. Правове становище публічних утворень
  Загальні початку виступу в цивільному обороті. Публічні утворення виступають у цивільних правовідносинах на рівних засадах з іншими суб'єктами - фізичними та юридичними особами (п. 1 ст. 124 ЦК). Незважаючи на те що у зазначеній нормі ЦК відтворений лише один з принципів цивільного права (юридичну рівність учасників цивільних правовідносин), участь публічних утворень у
 9. § 2. Межі здійснення цивільних прав
  Поняття меж здійснення цивільних прав. Закріплюючи принцип вільної реалізації належних громадянам та юридичним особам суб'єктивних прав, чинне законодавство одночасно пред'являє певні вимоги, які повинні дотримуватися при їх здійсненні. Зміст цих вимог є різним, тому що залежить від характеру і призначення конкретних суб'єктивних прав.
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua