Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу

Пуск газу на газовикористовуюче обладнання завершених будівництвом, реконструйованих чи розширюваних підприємств без дозволу органів Державної інспекції з енергозбереження або недотримання встановленого режиму споживання газу, або споживання газу в обхід приладів обліку, або самовільне відновлення споживання газу після пломбування засувок постачальником природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою- тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян*
(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 21.06.2001 р. № 2550-ІІІ, від 16.03.2007 р. № 760- V)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері споживання газу.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у:
1) пуску газу на газовикористовуюче обладнання завершених будівництвом, реконструйованих чи розширюваних підприємств без дозволу органів Державної інспекції з енергозбереження:
2) недотриманні встановленого режиму споживання газу;
3) споживанні газу в обхід приладів обліку;
4) самовільному відновленні споживання газу після пломбування засувок постачальником природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (керівники, заступники керівників, головні енергетики (головні механіки), начальники цехів та служб підприємств, установ і організацій).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу"
 1. Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором
  використання показувальних або реєструвальних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) розрахунки об'єму газу повинні заноситися до журналу обліку газу. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 року № 1087 «Про затвердження Типового договору про постачання природного газу підприємствам теплоенергетики на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з
 2. Захист патентних прав у ліцензійному договорі
  порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. Захист від протиправного використання третіми особами науково-технічного досягнення, що є предметом ліцензії, здійснюється відповідно до умов договору. Співвідношення в обсязі обов'язків ліцензіара і ліцензіата щодо захисту патентних прав значною мірою залежить від виду ліцензійного
 3. Стаття 385. Відшкодування витрат у справі про порушення митних правил
  порушення митних правил відшкодовуються особою, щодо якої винесено постанову про накладення стягнення. Витрати на оплату послуг перекладача відшкодовуються за рахунок Державного бюджету України. Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, а також посадова особа, яка здійснює розгляд цієї справи, зобов'язані зібрати та додати до справи
 4. Стаття 386. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил
  статтями 329 - 335, 337, 338, 342 - 344, 346, 347, 354, 355 цього Кодексу, розглядаються митними органами. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 336, 339 - 341, 345, 348 - 353 цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, розглядаються місцевими судами (суддями) за місцем розташування митних
 5. Який зміст договору постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу?
  порушення умов щодо кількості і якості енергії та газу є виключною неустойкою, бо збитки при цьому не відшкодовуються. Крім того, повне або часткове припинення подачі енергії чи газу споживачеві, після попередження його постачальною організацією, допускається у разі: а) незадовільного стану енергоустановок споживача; б) порушення встановленого режиму енергопостачання; в) самовільного
 6. Стаття 257. Об'єкт оподаткування
  газу зменшується на обсяг рециркулюючого природного газу, який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин з дотриманням самостійно затверджених платником, відповідно до вимог ліцензійних умов, схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини,
 7. Стаття 258. Ставки рентної плати
  статті 10 Закону України «Про засади 52 функціонування ринку природного газу» , встановлені у розмірі 118,5 гривень за 1 000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) для обсягів газу з покладів «понад 5 000 метрів, на ділянках надр (родовищах) у межах території України» та 237 гривень за 1 000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому
 8. Підстави припинення правової охорони найменування місця походження товару
  порушенням вимог законодав ства; зникнення характерних для даного географічного об'єкта умов і неможли вість виробництва товарів із зазначеними в Реєстрі властивостями, а також ви знання цього зазначення видовою назвою товару; дія реєстрації найменування місця походження товару на ім'я іноземної юридичної чи фізичної особи, крім зазначених підстав, може припинитися також у зв'язку з
 9. Стаття 360. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил
  порушення справи про порушення митних правил є: 1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил; 2) повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від інших органів (у тому числі митних); 3) повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних
 10. Захист прав патентовласника
  порушення особистих немайнових прав тощо. Звичайно, таке порушення на вимогу власника патенту має бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власникові патенту заподіяні збитки. Вимагати відновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Будь-які спори, що виникають у зв'язку із застосуванням
 11. Стаття 253. Ставки оподаткування
  газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування; 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами; 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами; 5,1 гривні за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.
 12. 1. Вступ
  порушення правил протипожежної безпеки; незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного одержання інформації; останнім часом - порушення митних правил: недоставляння в митницю товарів і документів для контролю, ушкодження митного забезпечення, розвантаження, видача і використання імпортних вантажів без дозволу митниці, порушення зобов'язань по транзиті). У боротьбі з
 13. Стаття 358. Порушення справи про порушення митних правил
  порушення митних правил вважається розпочатою з моменту складення протоколу про порушення митних
© 2014-2022  yport.inf.ua