Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором


315.1. Об'єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі, відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу.
Статтею 11 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» визначено порядок обліку природного газу.
Облік природного газу, у тому числі комерційний (приладовий), здійснюється з метою отримання та реєстрації достовірної інформації про обсяги і якість природного газу під час його видобування, транспортування, розподілу, постачання, зберігання та споживання.
Комерційний (приладовий) облік природного газу здійснюється з метою визначення за допомогою вузла обліку природного газу обсягів його споживання та/або реалізації, на підставі яких проводяться взаєморозрахунки.
Відпуск природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла обліку природного газу, крім населення, яке у разі відсутності приладів обліку природного газу споживає газ за нормами, встановленими законодавством.
Вузлом обліку природного газу є сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання у робочих умовах, реєстрації, збереження результатів вимірювання та розрахунків об' єму газу, приведеного до стандартних умов.
Вимоги до складових частин вузла обліку природного газу, правил експлуатації приладів обліку, порядку вимірювання його обсягів та визначення якості, а також порядок приймання-передачі визначаються технічними регламентами та нормами, правилами і стандартами в галузі постачання природного газу, які встановлюються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.
У разі використання показувальних або реєструвальних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) розрахунки об'єму газу повинні заноситися до журналу обліку газу.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 року № 1087 «Про затвердження Типового договору про постачання природного газу підприємствам теплоенергетики на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води» документом, що підтверджує відпущення природного газу споживачам, є двосторонній актом приймання-передачі природного газу.
В акті зазначається фактичний обсяг спожитого покупцем природного газу. На підставі акта приймання-передачі постачальник і покупець складають комерційний акт приймання-передачі природного газу, спожитого покупцем, в якому зазначаються ціна та загальна вартість природного газу.
Покупець зобов' язується не пізніше ніж 5 числа місяця, що настає за місяцем постачання природного газу, подати постачальникові для підписання по два примірники акта приймання-передачі і комерційного акта приймання-передачі природного газу, підписані та скріплені печаткою покупця та погоджені з газотранспортним підприємством.
Постачальник зобов' язується не пізніше ніж 12 числа місяця, що настає за місяцем постачання природного газу, повернути покупцеві по одному примірнику акта приймання-передачі і комерційного акта приймання-передачі природного газу, підписаному та скріпленому печаткою постачальника.
Для складання зазначеного акта необхідно виконати розрахунок пропорційного перераховування обсягу теплової енергії, отриманої окремим споживачем, в обсяг газу, використаного на її вироблення.
Розрахунки населенням за надані послуги з газопостачання можуть провадитися: за розрахунковими книжками; за платіжними документами, які виписуються газопостачальним підприємством (пункт 12 Постанови
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року № 2246 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання»).
При поставці природного газу населенню за наявності лічильника газу розрахунок за надані послуги проводиться за встановленими цінами на підставі фактичних показань лічильника.
За наявності будинкових або на групу будинків лічильників газу розрахунок за надані послуги з газопостачання проводиться за встановленими цінами відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16
травня 2002 року № 620.
За відсутності лічильника газу розрахунок за надані послуги проводиться за встановленими тарифами (цінами) відповідно до норм споживання.
У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати природного (скрапленого) газу споживач вносить плату за надані послуги з газопостачання в установленому законодавством порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором"
 1. Стаття 6. Поняття податку та збору
  статті в такій редакції є певною новелою податкового законодавства. Вперше в українському податковому законодавстві надано визначення податку та збору. У ст. 2 Закону України «Про систему оподаткування» під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів розумівся обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, який
 2. Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення
  статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість,
 3. Стаття 232. Об'єкти оподаткування збором
  стаття 2, згідної з якою об'єктом оподаткування виступають транспортні засоби відповідно до Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). У проекті Податкового кодексу України перелік об' єктів оподаткування визначає стаття 232, згідно з якою перелік об'єктів оподаткування розширено без конкретизації кодів за УКТ ЗЕД. Список об'єктів оподаткування доповнено такими
 4. Стаття 233. База оподаткування збором
  статті, визначається окремо для кожного транспортного засобу. 233.1 Базою оподаткування може бути фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування. Щодо податків на доходи, то базою їх оподаткування є вартісний вираз об'єкта оподаткування. Натомість при визначенні податків на майно як база оподаткування зазвичай виступають фізичні одиниці, які характеризують
 5. Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати
  статті 252 цього Кодексу, на відповідну ставку оподаткування, визначену у статті 253 цього Кодексу, та з урахуванням коригуючого коефіцієнта, визначеного в установленому порядку. Податковий розрахунок з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подається платником рентної плати органу
 6. Стаття 266. Збір за місця для парку вання транспортних засобів
  статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету. 266.3. Ставки збору 266.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження
 7. Стаття 311. Об'єкт оподаткування збором
  стаття визначає об'єкти обчислення збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію. Згідно з даною статтею до об' єктів, з яких стягується даний збір, відноситься вся вартість електроенергії, що відпускається у продаж оптовим постачальником електричної енергії, а для юридичних осіб - вартість виробленої та відпущеної електричної енергії, яка продається поза
 8. Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору
  статтею 46 цього Кодексу. Податкове зобов'язання із збору за базовий податковий (звітний) період визначається виходячи з ставки збору і вартості фактично відпущеної електричної енергії, за виключенням вартості електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками і малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт. Юридичні особи - виробники електричної енергії на малих
 9. Стаття 319. Об'єкт оподаткування збором
  єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для
 10. Стаття 324. Об'єкт оподаткування збором
  статті 47 ВКУ дане водокористування називається загальним і здійснюється громадянами для задоволення їх власних потреб (забір води з водних об' єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць тощо) безкоштовно, без закріплення водних об' єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. Відповідно до ст. 69 Водного кодексу України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР
© 2014-2022  yport.inf.ua