Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати


254.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю.
Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 30. - Ст. 238.
Платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов'язань з рентної плати.
Сума податкових зобов'язань з рентної плати обчислюється як добуток відповідного об'єкта оподаткування, визначеного у статті 252 цього Кодексу, на відповідну ставку оподаткування, визначену у статті 253 цього Кодексу, та з урахуванням коригуючого коефіцієнта, визначеного в установленому порядку.
Податковий розрахунок з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подається платником рентної плати органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного)
періоду.
Сума податкових зобов'язань з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, сплачується платником рентної плати за місцем його податкової реєстрації авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з:
фактичних обсягів природного газу та аміаку і відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України у відповідних декадах місяця;
фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України у відповідних декадах місяця.
254.6. Визначена у податковому розрахунку за відповідний податковий (звітний) період сума податкових зобов'язань з рентної плати з урахуванням фактично сплачених авансових платежів вноситься платниками рентної плати до державного бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання такого розрахунку.
254.7. На суму податкових зобов'язань з рентної плати, що нарахована платником рентної плати за податковий (звітний) період, але не сплачена протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання податкового розрахунку, нараховується пеня в порядку, встановленому розділом ІІ цього Кодексу.
Згідно зі ст. 29 Бюджетного кодексу України, який набирає чинності з 1 січня 2011 року, до доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що закріплені за місцевими бюджетами.
Статтею 9 розділу І цього Кодексу рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (пп. 9.1.7) віднесено до загальнодержавних податків та зборів.
Частиною 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України віднесено до доходів загального фонду Державного бюджету України.
Потрібно зазначити, що до Податкового кодексу України перенесено діючі до його прийняття норми щодо справляння рентних платежів. Проте необхідно звернути увагу, що, на відміну від діючих норм, введено коригуючий коефіцієнт до ставок рентної плати у разі зміни тарифів, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу.
Звітний (податковий) період із справляння рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України так само, як і до прийняття
Податкового кодексу України, дорівнює календарному місяцю (у тому числі залишено норму щодо сплати щодекади місячних авансових внесків).
254.2. Статтею 251 розділу ІХ платниками рентної плати визначено суб' єктів господарювання, які експлуатують об' єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України (пп. 251.1).
Платником рентної плати за транзит природного газу територією України є уповноважений Кабінетом Міністрів України суб'єкт господарювання, який надає (організовує) послуги з його транзиту територією України (пп. 251.2).
Статтею 36 Податкового кодексу України визначається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і в строки, визначені податковим та митним законодавством.
Цією самою статтею визначено, що податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором і є безумовним та першочерговим стосовно інших неподаткових обов' язків платника податків, крім випадків, передбачених законом. Виконання податкового обов' язку здійснюється платником податків самостійно.
Згідно з підп. 254.2 платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов'язань з рентної плати.
254.3. Суб'єкти господарювання, які експлуатують об'єкти магістральних трубопроводів, що надають послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів, транзитного транспортування природного газу та аміаку, розрахунок суми податкових зобов' язань з рентної плати за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, обчислюють як добуток відповідного об'єкта оподаткування на відповідну ставку оподаткування, з урахуванням коригуючого коефіцієнта.
Статтею 252 розділу ІХ Податкового кодексу України визначено об'єкти оподаткування:
для нафти та нафтопродуктів - фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому (звітному) періоді;
для природного газу та аміаку - сума добутків відстаней відповідних маршрутів їх транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним маршрутом транспортування.
У статті 253 розділу ІХ Податкового кодексу України визначено ставки оподаткування:
- 1,67 гривні - за транзитне транспортування 1000 куб. метрів природного газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування (пп. 253.1.1);
4,5 гривні - за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами (пп. 253.1.2);
4,5 гривні - за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами (пп. 253.1.3);
5,1 гривні - за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування
(пп. 253.1.4).
У разі зміни тарифів на транспортування до ставок рентної плати пп. 253.2 передбачається застосування коригуючого коефіцієнта, який обчислюється у порядку, встановленому КМУ, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу.
254.4. Платник податків відповідно до обов'язків, покладених на нього у ст. 16 Податкового кодексу України, зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов' язані з обчисленням і сплатою податків та зборів у строки та в обсягах, визначених податковим законодавством.
Підпунктом 254.4 визначено, що розрахунок суми податкових зобов' язань з рентної плати за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, затвердженою ДПА, подається платником органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду (окремо за кожний місяць).
Згідно з цим підпунктом суми податкових зобов'язань з рентної плати за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, вносяться платником за місцем його податкової реєстрації авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з:
фактичних обсягів природного газу та аміаку і відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України;
фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України, у відповідних декадах місяця.
У ст. 31 розділу І Податкового кодексу України визначено загальні положення щодо строків сплати податків та зборів.
Відповідно до пункту 57.1 статті 57 розділу II цього Кодексу, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової звітності.
Сума податкових зобов'язань з рентної плати з урахуванням фактично сплачених авансових платежів, визначена у податковому розрахунку за відповідний податковий (звітний) період, вноситься (пп. 254.6) платниками рентної плати до державного бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання такого розрахунку.
Розділом ІІ Податкового кодексу України визначається порядок адміністрування податків та зборів, визначених у першому розділі цього
Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового законодавства.
Так, ст. 111 розділу ІІ передбачається такий вид юридичної відповідальності, як фінансова, що застосовується переважно відповідними органами виконавчої влади.
Під час притягнення до фінансової відповідальності юридичних осіб передбачається застосування штрафних санкцій, штрафів та пені.
Стягнення пені (глава 9 розділу I «Загальні положення») є одним із інструментів забезпечення виконання зобов'язань у цивільних правовідносинах.
Пеня нараховується після закінчення визначених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу (пп. 129.1.1 ст. 129).
Кодексом установлено, що при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов' язання, визначеного цим Кодексом.
Закінчується нарахування пені (пп. 129.3.1 ст. 129 розділу ІІ) у день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань або у інших випадках, передбачених пп. 129.3 ст. 129 розділу ІІ.
Цією самою статтею Податкового кодексу України встановлюється, що у разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини)
погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати"
 1. § 3. Класифікація господарсько - правових санкцій
  статтями 543-544 ЦК. Наприклад, завдання збитків покупцеві за договором поставки було завдано в результаті невиконання контрагентами постачальника договірних зобов'язань. Учасник господарських відносин, який відшкодував збитки, має право стягнути у порядку регресу повернути витрачені кошти з третіх осіб. Державні (комунальні) підприємства за наявності підстав зобов'язані вжити заходів щодо
 2. Стаття 38. Виконання податкового обов'язку
  порядок та строки виконання податкового обов'язку встановлюються цим Кодексом та законами з питань митної справи. Виконання податкового обов'язку в широкому сенсі припускає реалізацію всієї системи обов'язків платника податків, пов'язаних зі сплатою податків і зборів (обов'язку щодо обліку, сплати й звітності). У вузькому змісті виконання податкового обов'язку означає своєчасну й повну сплату
 3. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
  статті. Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків: а) бартерних операцій; б) операцій з пов'язаними особами; в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності; г) в інших
 4. Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності
  статтею 216 Цивільного кодексу України, платниками податків вносяться відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу. 44.2. Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу. Платники податку на прибуток, що оподатковуються за ставкою
 5. Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)
  статті 179 цього Кодексу. Форма спрощеної податкової декларації, що передбачена пунктом 49.2 статті 49 цього Кодексу, та порядок переходу платників податків на подання такої декларації встановлюються Кабінетом Міністрів України. Форма, порядок та строки подання митної декларації, а також порядок прийняття митним органом митної декларації визначаються з урахуванням вимог митного законодавства
 6. Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань
  статті, на підставі відомостей, зазначених у таких документах. 54.5. Якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов'язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов'язання і має
 7. Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
  порядок скасування рішень контролюючих органів шляхом адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яких інших рішень контролюючого органу в сфері оподаткування. Податкове повідомлення-рішення - це письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків: 1) сплатити суму грошового
 8. Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
  статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Скарги на рішення державних
 9. Стаття 72. Збір податкової інформації
  статті 72 передбачено, зокрема, що дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окремих видів діяльності повинні містити наступні обов'язкові реквізити: - найменування платника податків, якому видані такі дозволи, ліцензії, патенти; - податковий номер або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи; - вид дозвільного документа; - вид діяльності, на провадження якої
 10. Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок
  статті 154, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. Зазначена
© 2014-2022  yport.inf.ua