Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право
ЗМІСТ:
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3, 2010
У том ІІІ Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу України увійшли інші вісімнадцять податків, зборів та платежів, передбачених статтями 9, 10, 11 Розділу І Податкового кодексу України.
У томі ІІІ Коментарів висвітлено особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції (Розділ ХУШ), прикінцеві положення (Розділ ХІХ) та перехідні положення (Розділ ХХ). У прикінцевих положеннях коментуються регламентовані терміни набрання чинності Кодексу в цілому та окремих розділів, глав, статей, пунктів, підпунктів. Також у даному розділі коментуються надані повноваження та завдання виконавчим та законодавчим органам влади стосовно окремих положень оподаткування. До розділу ХХ Податкового кодексу надається Коментар стосовно ряду специфічних перехідних умов щодо окремих податків, зборів, платежів (механізм нарахування податків, визначення податкового зобов'язання, введення податкових пільг тощо).
Розрахований на державних службовців, фахівців міністерств та відомств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ та організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, усім, чия діяльність пов' язана з практичним застосуванням податкового законодавства.
РОЗДІЛ VI АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Стаття 212. Платники податку
Стаття 213. Об'єкти оподаткування
Стаття 214. База оподаткування
Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов'язань
Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України
Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України
Стаття 219. Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів
Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками
Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів
Стаття 222. Порядок і строки сплати податку
Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку
Стаття 224. Контроль за сплатою податку
Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв
Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Стаття 230. Акцизні склади
РОЗДІЛ VII ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Стаття 231. Платники збору.
Стаття 232. Об'єкти оподаткування збором
Стаття 233. База оподаткування збором
Стаття 234. Ставки збору.
Стаття 235. Пільги щодо збору
Стаття 236. Податковий період
Стаття 237. Строки сплати податку
Стаття 238. Порядок обчислення і сплати збору
Стаття 239. Порядок сплати збору.
РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
Стаття 240. Платники податку
Стаття 241. Податкові агенти
Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування
Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
Стаття 249. Порядок обчислення податку
Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку
РОЗДІЛ IX РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ
Стаття 251. Платники рентної плати
Стаття 252. Об'єкт оподаткування
Стаття 253. Ставки оподаткування
Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати
Стаття 255. Контроль та відповідальність платників
РОЗДІЛ X РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ
Стаття 256. Платники рентної плати
Стаття 257. Об'єкт оподаткування
Стаття 258. Ставки рентної плати
Стаття 259. Коригуючі коефіцієнти
Стаття 260. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк сплати
Стаття 261. Контроль та відповідальність платників
РОЗДІЛ XI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
Стаття 262. Плата за користування надрами
Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
РОЗДІЛ XII. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Стаття 266. Збір за місця для парку вання транспортних засобів
Стаття 267. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
Стаття 268. Туристичний збір
РОЗДІЛ XIII ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Стаття 269. Платники податку
Стаття 270. Об'єкти оподаткування
Стаття 271. База оподаткування
Стаття 272. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)
Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження)
Стаття 274. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку
Стаття 277. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
Стаття 278. Ставки податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони, розташовані за межами населених пунктів
Стаття 279. Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
Стаття 280. Ставки податку за земельні ділянки на землях водного фонду та лісогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
Стаття 281. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб
Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
Стаття 283. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню
Стаття 284. Особливості застосування пільгового оподаткування
Стаття 285. Податковий період
Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю
Стаття 287. Строк сплати плати за землю
Стаття 288. Орендна плата
Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель
Стаття 290. Порядок зарахування до бюджетів плати за землю
РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ
ГЛАВА 1. Виключена
ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК
Стаття 301. Платники податку
Стаття 302. Об'єкт оподаткування
Стаття 303. База оподаткування
Стаття 304. Ставки податку
Стаття 305. Податковий (звітний) період
Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку
Стаття 307. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами
Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника податку
Стаття 309. Відповідальність платників податку
ГЛАВА 3. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, КРІМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ
Стаття 310. Платники збору
Стаття 311. Об'єкт оподаткування збором
Стаття 312. Ставки збору
Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору
ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Стаття 314. Платники збору
Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором
Стаття 316. Ставки збору
Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору
РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
Стаття 318. Платники збору
Стаття 319. Об'єкт оподаткування збором
Стаття 320. Ставки збору
Стаття 321. Порядок обчислення збору
Стаття 322. Порядок сплати збору
РОЗДІЛ XVI ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
Стаття 323. Платники збору
Стаття 324. Об'єкт оподаткування збором
Стаття 326. Порядок обчислення збору
Стаття 327. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води
Стаття 328. Порядок сплати збору
РОЗДІЛ XVII. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
Стаття 329. Платники збору
Стаття 330. Об'єкт оподаткування збором
Стаття 331. Ставки збору
Стаття 332. Порядок обчислення збору
Стаття 333. Порядок перерахунку збору
Стаття 334. Порядок сплати збору
РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції
Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість
Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції
Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства
РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість
Підрозділ 3. Особливості оподаткування підприємств суднобудівної промисловості у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні
Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного збору та екологічного податку
Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку
Підрозділ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів
Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку
Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів
Підрозділ 10. Інші перехідні положення
ПІСЛЯМОВА
Податкове право:
  1. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1 - 2010 год
  2. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2 - 2010 год
  3. Н.А. Сотников. Земельный налог. Экономико-правовой бюллетень №11. - 2010 год
  4. М.В. Андреева. Действие налогового законодательства во времени Учебное пособие - 2006 год
  5. В. С. Белых, Д. В. Винницкий. Податкове право России. Краткий учебный курс. - 2004 год
  6. С.Г. Пепеляев. Податкове право: Учебное пособие - 2000 год
© 2014-2022  yport.inf.ua