Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право
ЗМІСТ:
С.Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000
На основі узагальнення та аналізу російського і зарубіжного досвіду оподаткування розглядаються основні поняття, принципи, інститути податкового права. Теоретичні положення проілюстровані прикладами з судово-арбітражної практики. Вивчення курсу полегшують наведені в навчальному посібнику схеми, контрольні запитання та тести, списки рекомендованої літератури. Посібник дозволяє вивчити податкове право комплексно, в обсязі навчальних програм. Читач набуває здатність орієнтуватися в податковому законодавстві, правильно оцінювати і застосовувати його.
Анотація
РОЗДІЛ I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
1 ПОНЯТТЯ І РОЛЬ ПОДАТКІВ
1.1. Соціально-економічні передумови реформи податкового права
2 ВИДИ ПОДАТКІВ
2.1. Прямі і непрямі податки
2.2. Розкладкові і кількісні податки
2.3. Закріплені і регулюючі податки
2.4. Державні та місцеві податки
2.5. Загальні і цільові податки
2.6. Регулярні і разові податки
3 ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ
3.1. Розвиток принципів оподаткування
3.2. Поняття і правове значення основних (конституційних) принципів оподаткування і зборів
3.3. Класифікація основних принципів оподаткування і зборів
3.3.1. Основні принципи оподаткування і зборів, що забезпечують реалізацію і дотримання основ конституційного ладу
3.3.2. Основні принципи оподаткування і зборів, що забезпечують реалізацію і дотримання прав і свобод платників податків
3.3.3. Основні принципи оподаткування і зборів, що забезпечують реалізацію і дотримання почав федералізму
4 ЕЛЕМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ СКЛАДУ ПОДАТКУ
4.1. Поняття і правове значення елементів юридичного складу податку
4.2. Суб'єкт оподаткування
4.2.1. Поняття суб'єкта оподаткування
4.2.2. Види суб'єктів оподаткування
4.2.3. Податковий статус фізичних осіб
4.2.4. Податковий статус юридичних осіб
4.3. Об'єкт і предмет оподаткування. Масштаб податку та податкова база
4.3.1. Об'єкт і предмет оподаткування
4.3.2. Податкова база і масштаб податку
4.3.3. Джерело податку
4.3.4. Межі податкового юрисдикції держави
4.4. Податковий період
4.5. Методи обліку бази оподаткування
4.6. Одиниця оподаткування
4.7. Тариф ставок
4.7.1. Ставка податку
4.7.2. Метод оподаткування
4.7.2.1. Рівне оподаткування
4.7.2.2. Пропорційне оподаткування
4.7.2.3. Прогресивне оподаткування
4.7.2.4. Регресивне оподаткування
4.8. Податкові пільги
4.8.1. Види податкових пільг
4.9. Порядок обчислення податку
4.9.1. Особи, обчислюється податок
4.9.2. Методи обчислення податку
4.10. Способи, строки та порядок сплати податку
4.10.2. Сплата податку у джерела доходу
4.10.3. Кадастровий спосіб сплати податку
4.10.4, Строки сплати податку
4.10.5. Порядок сплати податку
Контрольні тести
Список рекомендованої літератури
РОЗДІЛ II. ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
5 ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
5.1. Поняття податкових правовідносин
5.2. Ознаки податкових правовідносин
6 ОБ'ЄКТИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
6.1. Економічна діяльність та оподаткування
6.2. Бухгалтерський облік та оподаткування
6.3. Особливості визначення податкових наслідків економічної діяльності
6.4. Проблеми розмежування податкових та суміжних з ними відносин
7 учасників податкових правовідносин
7.1. Платники податків
7.1.1. Основні права та обов'язки платників податків
7.1.1.1. Права платників податків
7.1.1.2. Обов'язки платників податків
7.2. Інші учасники податкових правовідносин
7.2.1. Податкові агенти
7.2.2. Представники платників податків і податкових агентів
7.2.3. Збирачі податків і зборів
7.2.4. Особи, зобов'язані контролювати правильність обчислення і повноту сплати податків і зборів
7.2.5. Особи, зобов'язані інформувати податкові органи про факти, істотних для оподаткування
7.2.6. Особи, зобов'язані подавати податковим органам дані, необхідні для обчислення податку
7.2.7. Особи, зобов'язані подавати податковим органам дані, необхідні для організації податкового контролю
7.2.8. Особи, зобов'язані надавати сприяння податковим органам у проведенні заходів податкового контролю (процесуальні особи)
7.2.9. Банки
7.2.10. Податкові консультанти
Запитання для самостійного вивчення
Контрольні тести
РОЗДІЛ III. ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА
8 ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
8.1. Поняття і види джерел податкового права
8.2. Поняття податкового законодавства
8.2.2. Дія актів податкового законодавства у часі
8.2.3. Порядок внесення змін до законодавства про податки і збори
8.2.4. Тлумачення законодавства про податки і збори
8.2.5. Склад податкового законодавства
8.2.6. Кодифікація податкового законодавства
РОЗДІЛ IV. СИСТЕМА ПОДАТКІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
10 ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ПОДАТКІВ
11 ОСНОВНІ податку, що справляється В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
11.1. Податки, що сплачуються фізичними особами
11.1.1. Прибутковий податок з фізичних осіб
11.1.1.1. Пільги
11.1.1.2. Ставки прибуткового податку
11.1.2. Податок на майно фізичних осіб
11.1.3. Податок на майно, що переходить у порядку спадкування або дарування
11.2. Податки, що сплачуються організаціями
11.2.1. Податок на прибуток
11.2.2. Податок на додану вартість
11.2.3. Акцизи
11.2.4. Податок на майно підприємств
11.2.5. Податок на операції з цінними паперами
11.3. Податки, що сплачуються і фізичними і юридичними особами
11.3.1. Податки, які надходять в дорожні фонди
11.3.2. Спрощена система оподаткування. Податок на поставлений дохід
11.3.3. Податок з продажу
11.3.4. Земельний податок
11.4. Соціальні податки (внески в соціальні позабюджетні фонди)
Запитання для самостійного вивчення
Контрольні тести
Список рекомендованої літератури
РОЗДІЛ V. ПОДАТКОВИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ
12 ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ
12.1. Принципи і форми розподілу податків за рівнями управління
13 КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ПОДАТКІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
13.1. Єдність системи податків
13.2. Повноваження Федерації і суб'єктів Федерації з визначення умов справляння регіональних податків
14 КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Контрольні тести
Список рекомендованої літератури
РОЗДІЛ VI. ПРАВОВІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН
15 ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПОДАТКОВОГО ПРАВА
15.1. Іноземний елемент у податкових відносинах
15.2. Предмет міжнародного податкового права
15.3. Матеріально-правові та колізійні норми міжнародного податкового права
15.4. Джерела міжнародного податкового права
15.4.1. Види міжнародних податкових угод
15.4.2. Інкорпорація міжнародних податкових угод
15.4.3.0 юридичною силою міжнародних податкових угод
15.4.4. Міжнародні угоди і податковий тягар
15.5. Режими оподаткування суб'єктів іноземного права
15.5.1. Національний режим
15.5.2. Режим недискримінації
15.5.3. Режим найбільшого сприяння
15.5.4. Режим взаємності
16 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
16.1. Принцип територіальності в міжнародному податковому праві
16.2. Територіальна приналежність об'єкта оподаткування
16.3. Постійне представництво
16.3.1. Поняття постійного представництва
16.3.2. Форми постійних представництв
16.3.2.1. Будівельний майданчик
16.3.2.2. Залежний агент
16.3.2.3. Діяльність, верб що приводить до утворення постійного представництва
16.3.3. Визначення прибутку постійного представництва
1В.3.4. Постійна (фіксована) база
17 МІЖНАРОДНЕ багаторазове ОПОДАТКУВАННЯ
17.1. Причини виникнення багаторазового оподаткування
17.2. Способи усунення багаторазового оподаткування
17.3. Уніфікація податкових систем
17.3. Уніфікація податкових систем
Контрольні тести
Список рекомендованої літератури
РОЗДІЛ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
18 ПІДСТАВИ, ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
18.1. Поняття та види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства
18.2. Принципи юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства
18.3. Поняття та особливості порушень законодавства про податки і збори
18.3.1. Об'єкт податкового правопорушення
18.3.2. Об'єктивна сторона
18.3.3. Суб'єкт податкового правопорушення
18.3.4. Суб'єктивна сторона податкового правопорушення
18.3.5. Звільнення від відповідальності за порушення законодавства про податки і збори
18.4. Система і склади порушень законодавства про податки і збори
18.4.1. Правопорушення проти системи податків
18.4.2. Правопорушення проти прав і свобод платників податків
18.4.3. Правопорушення проти системи гарантій виконання обов'язків платника податків
18.4.4. Правопорушення проти виконання дохідної частини бюджетів
18.4.5. Правопорушення проти контрольних функцій податкових органів
18.4.6. Правопорушення проти порядку ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської та податкової звітності
18.4.7. Правопорушення проти обов'язків по сплаті податків
19 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАТКОВІ ЗЛОЧИНИ
19.1. Роль кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків
19.2. Кримінальна відповідальність за податкові злочини за законодавством Російської Федерації
19.2.1. Об'єкт податкових злочинів
19.2.1. Об'єкт податкових злочинів
19.2.2. Об'єктивна сторона податкових злочинів
19.2.2.1. Негативні наслідки
19.2.2.2. Причинно-наслідковий зв'язок
19.2.2.3. Злочинні дії
19.2.2.3.1. Неподання декларації про доходи
19.2.2.3.2. Включення в декларацію завідомо перекручених даних
19.2.2.3.3. Внески у позабюджетні фонди
19.2.3. Суб'єкт податкового злочину
19.2.4. Суб'єктивна сторона податкового злочину
19.3. Кримінальна відповідальність за ухилення від податків і незаконне підприємництво
19.4. Особливості розгляду справ про податкові злочини і призначення покарань
19.5. Боротьба з податковими злочинами за кордоном
Контрольні тести
РОЗДІЛ VIII. КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ В ПОДАТКОВОЇ СФЕРІ
20 ПОДАТКОВІ ОРГАНИ
20.1. Розвиток форм податкового контролю
20.2. Правова база діяльності податкових органів
20.3. Організація діяльності податкових органів
20.4. Функції, права та обов'язки податкових органів
20.4.1. Повноваження з обліку платників податків
20.4.2. Повноваження з податкового контролю
20.4.2.1. Особи, належні перевірці
24.4.2.2. Документи, що підлягають перевірці
20.4.2.3. Види перевірок
20.4.2.4. Порядок призначення, проведення та оформлення результатів податкова перевірки
20.4.2.5. Ухвалення рішення але результатами підсумкової перевірки
20.4.3. Повноваження щодо стягнення сум податків, піною м штрафів
20.4.3.1. Повноваження щодо стягнення сум податків і пені
20.4.3.2. Повноваження щодо стягнення сум податкових санкцій
20.4.4. Повноваження у сфері контролю за готівковим грошовим обігом
20.5. Відповідальність податкових органів та їх посадових осіб
20.5.1. Відповідальність податкових органів
20.5.2. Відповідальність посадових осіб податкових органів
22 МИТНІ ОРГАНИ ЯК УЧАСНИКИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
23 СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ
24 ПОДАТКОВА ПОЛІЦІЯ-скасована, тому глава не друкували
РОЗДІЛ IX. ЗАХИСТ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
25 СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
25.1. Захист прав платників податків в адміністративному порядку
25.2. Захист прав платників податків в судовому порядку
25.2.1. Пред'явлення позову про визнання недійсним ненормативного акта податкового органу
25.2.2. Пред'явлення позову про визнання недійсним нормативного акта податкового органу
25.2.3. Пред'явлення позову про визнання незаконними дій (бездіяльності) посадових осіб податкового органу
25.2.4. Пред'явлення позову про визнання доручення не підлягає виконанню
25.2.5. Пред'явлення позову про повернення з бюджету зайво сплачених або надмірно стягнутих сум податків, пені та штрафів
25.2.6. Пред'явлення позову про відшкодування збитків, заподіяних діями (бездіяльністю) податкових органів
25.2.7. Звернення до Конституційного Суду Російської Федерації
Контрольні тести
Список рекомендованої літератури
 РОЗДІЛ X. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
 26 ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ
26.1. Поняття податкового планування
26.2. Способи податкового планування
26.3. Етапи податкового планування
26.4. Межі податкового планування
Контрольні тести
Список рекомендованої літератури
Відповіді до контрольних тестів
 Податкове право:
  1. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податковий кодекс України. Том 1 - 2010 рік
  2. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податковий кодекс України. Том 2 - 2010 рік
  3. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податковий кодекс України. Том 3 - 2010 рік
  4. Н.А. Сотников. Земельний податок. Економіко-правовий бюлетень № 11. - 2010 рік
  5. М.В. Андрєєва. Дія податкового законодавства у часі Навчальний посібник - 2006
  6. В. С. Бєлих, Д. В. Вінницький. Податкове право Росії. Короткий навчальний курс. - 2004
© 2014-2022  yport.inf.ua