Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
С. Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000 - перейти до змісту підручника

15.5.2. Режим недискримінації


Передбачає, що кожна держава володіє правом на надання суб'єктам його національного права з боку держави-партнера таких умов оподаткування, які не гірше умов, цієї держави суб'єктам національного права інших країн. Норми про недискримінацію містяться як в національному податковому законодавстві, так і в міжнародних угодах.
Російське законодавство закріплює принцип недискримінації як загальний принцип податкового права, який в рівній мірі застосовний до всіх категорій платників податків незалежно від державної приналежності. Так, НК РФ встановлює, що «податки і збори не можуть мати дискримінаційний характер і різноманітно застосовуватися виходячи з соціальних, расових, національних, релігійних та інших подібних критеріїв» (абз. 1 п. 2 ст. 3), а також забороняє «встановлювати диференційовані ставки податків і зборів, податкові пільги залежно від форми власності, громадянства фізичних осіб або місця походження капіталу »(абз. 2 п. 2 ст. 3).
Більш конкретні норми про недискримінацію в податкових відносинах з іноземним елементом встановлюються в угодах про уникнення подвійного оподаткування. Найбільш загальний і найпоширеніший вид забороняє дискримінацію формулюється в угодах як покладання одним Договірною Державою на національних осіб (або резидентів) іншої Договірної Держави податкових і пов'язаних з ними зобов'язань, інших або більше обтяжливих, ніж податкові та пов'язані з ними зобов'язання, які покладаються або можуть покладатися на національних осіб (або резидентів) першого Договірної Держави або третьої держави при тих же умовах.
Угоди встановлюють та інші види забороняється податкової дискримінації. При цьому окремі угоди забороняють дискримінацію не тільки суб'єктів іноземного права, а й суб'єктів національного права, що складаються в певних цивільно-правових відносинах з суб'єктами іноземного права. Наприклад, багато угоди забороняють дискримінацію національних компаній (компаній-резидентів), у статутному капіталі яких беруть участь суб'єкти іноземного права.
Також слід зазначити, що застосовувані в Російській Федерації режим недискримінації та національний режим оподаткування суб'єктів іноземного права перебувають у тісному взаємозв'язку. По-перше, і той, і інший є, по суті, галузевим виразом, з одного боку, конституційно-правових принципів рівного податкового тягаря і рівності у податковій сфері, а з іншого боку - ряду принципів міжнародного публічного права. По-друге, дані режими фактично зумовлюють один одного. Так, норми, що складають зміст національного режиму, фактично створюють умови для режиму недискримінації шляхом встановлення рівних прав та обов'язків платників податків незалежно від державної приналежності та уніфікації найбільш істотних елементів податкових зобов'язань. Норми ж, що складають зміст режиму недискримінації, в свою чергу створюють умови для національного режиму шляхом заборони дискримінації не тільки щодо суб'єктів права інших країн, але й щодо суб'єктів власного (національного) права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.5.2. Режим недискримінації "
 1. Вступне слово
  режими, що визначають порядок діяльності іноземних юридичних осіб, а саме режимів недискримінації та найбільшого сприяння, національного та преференційного режимів. На основі великого матеріалу розглянуті проблеми міжнародної та внутрішньодержавної правосуб'єктності міжнародних організацій, існуючий досвід регулювання статусу
 2. ГЛАВА 2. Правові режими діяльності іноземних юридичних осіб: режим недискримінації, національний режим, режим найбільшого сприяння та преференційний режим
  режими діяльності іноземних юридичних осіб: режим недискримінації, національний режим, режим найбільшого сприяння та преференційний
 3. 2. Різновиди правового режиму діяльності іноземних юридичних осіб
  режими: режим не дискримінації, національний режим, режим найбільшого сприяння та преференційний режим. Зупинимося докладніше на кожній з різновидів правового режиму. Режим недискримінації бере свій початок в одному з основоположних принципів міжнародного публічного права - в принципі суверенної рівності
 4. 3. Практичні питання застосування різних видів правових режимів
  режимів не завжди чітко висвітлюються в юридичній літературі, що призводить до численних складнощів в законодавчій і правозастосовчій діяльності. У зв'язку з цим представляється необхідним провести порівняльний аналіз позначених різновидів правових режимів і їх застосування щодо комерційної діяльності іноземних юридичних осіб.
 5. 1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
  режим для дії договірних норм у національній правовій системі. Такі норми не "вилучаються" з договорів, не переходять в розряд норм внутрішнього права ... У підсумку дані норми займають автономне становище в правовій системі країни з точки зору їх походження, способу утворення, форми, ставлення до національного праву. Це норми іншого права,
 6. 15.5. Режими оподаткування суб'єктів іноземного права
  режими оподаткування: - національний режим; - режим недискримінації; - режим найбільшого сприяння; - режим взаємності. Розглянемо ці режими на прикладі оподаткування суб'єктів іноземного права в Російській
 7. 3.4. Взаємність і реторсия в міжнародне право
  режиму за умови, що фізичні та юридичні особи країни, їх надає, будуть користуватися Аналогічними правами або правовим режимом в даному іноземній державі. Як видно з наведеного визначень, в доктрині та практиці міжнародного приватного праві можна виділити два види взаємності: матеріальну і формальну. Матеріальна взаємність полягає в наданні іноземним
 8. 4.1. Правовий статус і основні правові режими, що надаються іноземцям
  режими. Серед останніх найбільше поширення на практиці отримали режим найбільшого сприяння і національний режим. Режим найбільшого сприяння являє собою один з основних принципів торговельних договорів, що укладаються між державами. Відповідно до нього іноземним юридичним і фізичним особам надається у певних областях такий же правовий режим,
 9. 6.6. Гарантії захисту та страхування іноземних інвестицій
  режиму інвестування. Перш ніж діяльність іноземного інвестор отримає захист, передбачену законом чи договором, відповідне фізична або юридична особа повинна довести, що відносини з його участю є інвестиційними, а саме воно дійсно має статус іноземного інвестора в даній державі. Аналіз національного законодавства різних держав і
 10. § 3. Режим найбільшого сприяння
  режиму, встановленого як у національному акті, так і в міжнародному договорі, може бути закріплений тільки міжнародними угодами. Юридичний зміст даного принципу зводиться до зрівнювання умов і прав для всіх іноземців, що діють на території конкретної країни в силу укладених міжнародно-правових угод з розглянутим державою. Він означає, що якщо одне
© 2014-2022  yport.inf.ua